Home

Dotazníkové šetření

šetření dotazníkové (MSgS) je jedna z technik terénního sběru informací, při které jsou potřebné informace od zkoumaných osob získány písemně, prostřednictvím tištěných otázek, obsažených v dotazníku. Obecně je dotazníkové šetření charakterizováno těmito rysy: zjišťuje potřebné údaje zprostředkovaně, prostřednictvím subjektivní výpovědi. Dotazníkové šetření se dá také velmi dobře využít v případě softwarových produktů, jako tomu bylo v průzkumu týkajícího se uživatelů ZOTERO (volně dostupný nástroj ke shromažďování, organizování a citování - osobní knihovna). Cílem výzkumu bylo zjistit jak uživatelé nástroj ZOTERO používají a jak jsou. šetření dotazníkové - jedna ze zákl. s-gických technik sběru informací, postavená na získávání empir. údajů prostřednictvím dotazníku.Tento výzkumný nástroj je v podstatě předtištěným souborem otázek, na něž jsou vyžadovány písemné odpovědi od respondentů.V zásadě může dotazník obsahovat všechny typy otázek, používané při s-gickém dotazování.

Šetření dotazníkové (MSgS) - Sociologická encyklopedi

 1. Jak zpracovat dotazníkové šetření. 25.9.2020 Při tvorbě dotazníkového šetření je důležité položit lidem (respondentům) správné otázky, které budou správně pochopeny. A co víc, podstatné není jen odpovědi získat, ale také je dobře interpretovat
 2. Jednoduché dotazníkové šetření Jednou z možností získávání dat týkajících se tématu Člověk a zdraví - Výživa lidstva je využití metody dotazníku. Pokud se rozhodnete provézt dotazníkové šetření, brzy zjistíte, že sestavit dotazník, následně získat dostatečn
 3. Na dotazníkové šetření zareagovalo 96 % škol. Sběr dat se uskutečnil v rámci šetření formou internetového dotazování (CASI - computer assisted self interviewing). Osloveny byly všechny SŠ a VOŠ v celé ČR, tedy přibližně 1365 škol. Z těchto škol se Národnímu ústavu pro vzdělávání vrátilo 1305 kompletně.
 4. spolupráce. Zanechejte nám kontakt, ozveme se Vám. Zodpovíme Vaše dotazy. Domluvíme se na podrobnostech. Dotazníkové. šetření. Vytvoříme dotazník pro online sběr odpovědí. Sesbíráme odpovědi od respondentů. Zanalyzujeme sesbíraná data
 5. Pokyny k vyplnění dotazníkového šetření Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dotazníkové šetření je povinně určeno všem mateřským školám (MŠ), základním školám (ZŠ), střediskům volného času (SVČ), školním družinám (ŠD), školním klubům (ŠK) a základním umělecký

Dotazníková šetření - WikiKnihovn

 1. Zpracování výsledků dotazníkového šetření. Pokud jste se rozhodli, že cíle své bakalářské či diplomové práce naplníte za pomoci dotazníkového šetření a už se Vám jej podařilo zrealizovat, čeká na Vás další nelehká úloha. Dotazníky je třeba zpracovat a vyhodnotit a zpracovat výsledky do grafů nebo tabulek
 2. DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ: ANALÝZA POTŘEB ŠKOL. Priority krajů a škol v krajských akčních plánech a plánech aktivit škol vycházejí z podrobné analýzy opřené o sběr relevantních dat zjišťovaných v rámci projektu P-KAP, který je poskytuje školám a krajům
 3. Dotazníkové šetření Dotazníkové šetření u cílové skupiny je důležité pro přímé zjišťování informací o stanovených oblastech od cílové skupiny. Výhodou tohoto zjišťování informací je, že připravíme dotazování dle potřeb zadavatele - tzv. šité na míru, uskutečníme reprezentativní dotazníkové šetření a zpracujeme vhodnými statistickými.
 4. Reprezentativní dotazníkové šet ření je: Drahé a/ nebo časov ěa organiza čněnáro čné Výsledky nemusí být validní (vnit řní validita, vn ější validita) Zpravidla dává informaci pouze o záměru chování, ale ne o chování Nehodí se k vytváření hypotéz, ale spíše k jejich testován
 5. Výzkumné dotazníkové šetření bylo realizováno v rámci individuálního projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Inovace systému kvality sociálních služeb, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/04.00007, který je podpořen v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost..
 6. Souhlasím s jedním z anonymních zemědělců, že výsledkem tzv. dotazníkové šetření, které je v DP nebo BP podniknuto, je často anketa, a to právě z důvodů šíření nejčastěji přes sociální sítě. O náhodném výběru nelze mluvit, stejně tak pokůlhává reprezentativnost
 7. Pro jednorázový průzkum nebo jednou za čas realizované dotazníkové šetření nemá smysl kupovat speciální software ani si předplácet některý z online dotazníkových systémů. Pro tyto účely je nejlepší jednoduchý Google formulář. Je dostupný zdarma a pracuje se s ním intuitivně

dotazníkové šetření je určeno všem mateřským školám (MŠ), základním školám (ZŠ), střediskům volného času (SVČ), školním družinám (ŠD), školním klubům (ŠK) a základním uměleckým školám (ZUŠ) zapsaným ve školském rejstříku1 Toto dotazníkové šetření přináší první ucelenou informaci v oblasti zadávání veřejných zakázek z pohledu sociálních podniků. I když výrazná většina zkoumaných sociálních podniků považuje veřejné zakázky za perspektivní zdroj příjmů, třetina těchto zájemců se o ně zatím ani nepokusila ucházet Dotazníkové šetření zjišťovalo názor respondentů na to, zda by měl stát poskytovat sociálním podnikům postiženým koronakrizí speciální pomoc. Tři čtvrtiny jich odpovědělo kladně a čtvrtina záporně. Sociální podnikatelé dávali návrhy na to, jak by měla podle nich tato pomoc vypadat Dotazníkové šetření. Dotazníkové šetření je jednou z kvantitativních výzkumných metod. Jsou při něm využívány strukturované dotazníky

Šetření dotazníkové - Sociologická encyklopedi

Pokyny k vyplnění závěrečného dotazníkového šetření Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, závěrečné dotazníkové šetření je povinně určeno všem domovům mládeže (DM) a internátům (INT), které realizují/realizovaly projekty ve výzvě Šablony pro SŠ a VOŠ II Průzkumy a dotazníková šetření. Patříte mezi malé a střední podniky a zadat výzkum trhu velké velké agentuře je pro Vás příliš drahé? Nebo potřebujete provést jednoduché dotazníkové šetření v rámci firmy nebo mezi svými klienty?. Udělejte to společně s námi Dotazníkové šetření zaměřené na průzkum účasti obyvatel Havířova ve sportu a jejich názorů na podmínky pro realizaci sportovních aktivit v našem městě. Dodavatel služby zajistí provedení dotazníkového šetření v rozsahu minimálně 700 dotazníků s následujícím způsobem sběru: a)Fyzicky v terénu.

Jak zpracovat dotazníkové šetření - Survi

 1. Dotazníkové šetření. Výsledky tohotodotazníkového šetření budou použity při tvorbě nové Komunikační strategieMikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko a promítnou se také do nastavení cílůa aktivit v oblasti zefektivnění komunikace obcí, potažmo mikroregionu sesvými občany..
 2. Dotazníkové šetření probíhalo v termínu 27. listopadu - 20. prosince 2012. Informace o zpracovávání nového strategického plánu spolu s přiloženým dotazníkem byla občanům města nabídnuta v prosincovém vydání Radničních listů. Respondenti z řad občanů měli možnost vyplnit a odevzdat dotazník buď v tištěné.
 3. 1 Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání I. Cíle výzkumu V rámci výzvy Pregraduální vzdělávání budou organizována dotazníková šetření s cílem zjistit stav pregraduálního vzdělávání před konáním projektu a po projektu
 4. Dotazníkové šetření k rozvoji areálu Tyršova koupaliště Vážení návštěvníci a uživatelé Tyršova koupaliště, s ohledem na význam královédvorského koupaliště město Dvůr Králové nad Labem ve spolupráci s Tyršovým plaveckým klubem vytvořilo dotazník, jehož prostřednictvím bychom rádi zjistili váš názor na.
 5. Dotazníkové šetření V obci Bolatice provádíme pravidelně dotazníková šetření nejen abychom získali od občanů obce informace, které požadujeme, ale hlavně také abychom získali zpětnou vazbu od občanů k situaci v obci, ke kvalitě služeb, ale také např. k problémům i požadavkům dalšího rozvoje
Metro Nemocnice Krč :: Hanuska9

Dotazníkové šetření. v rámci aktualizace Programu rozvoje města Lišov na roky 2021 - 2026. Dotazník bude dostupný do 8.8.2021 . Vážení obyvatelé města Lišov a jeho místních částí Dotazníkové šetření. Sledujete dění u Vás? Zapojte se do šetření spokojenosti s komunikací veřejné správy. Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko zve své občany k vyplnění dotazníku za účelem zjištění jejich spokojenosti či naopak nespokojenosti v oblasti komunikace informací ze strany obcí

Dotazníkové šetření. Dotazníkové šetření nejčastěji realizují vědecké skupiny, firmy, stát i jednotlivci. Pomocí takového šetření je možné velmi snadno a rychle nalézt odpovědi na otázky a dosáhnout tak vyřešení problému. Získané závěry můžete použít pro další zkoumání nebo do propagace, reklamy. Dotazníkové šetření bylo, vzhledem ke lhůtě pro zpracování této studie, provedeno formou internetového dotazníku. Ten sice nedává plnou kontrolu nad vzorkem respondentů, ale použitá technologie umožňuje zjistit, z jakých IP adres respondenti přistupovali do dotazníku, a tedy i hodnotit diverzitu vzorku, případně. Dotazníkové šetření základníinformace • Dotazníkové šetření je realizováno v souladu se zákonemč. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. • Slouží ke sledování, vyhodnocování a predikci změn voblasti zaměstnanosti a trhu práce na národní i regionální úrovni Dotazníkové šetření V prvním roce projektu jsme na zapojených školách provedli dotazníkové šetření mezi vybranými třídami a pedagogy. Šetření se zúčastnily čtyři stovky studentů a tři desítky pedagogů z celkem sedmi partnerských škol (Gymnázium Duchcov, Gymnázium Mnichovo Hradiště, SPOŠ Jičín, SPŠ a SZŠ sv

dotazníkové šetření v oblasti farmacie. Výsledky šetření zpracujeme a doručíme v předem zvolené podobě. Co mi tato služba přinese? Benefity. široký panel respondentů. Dotazníkové šetření Česká lékařská komora Iniciativa Lékaři pomáhají Česku ve spolupráci s iniciativou Sníh Vojtěch Bartoš, University ofMunich. Proč studovat postoj lékařů k očkování? •V tomto dotazníkovém šetření zjišťujeme postoje českých lékařů k vakcíně proti nemoci Covid-19 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Dobrý den, jmenuji se Barbora Ebertová a jsem studentkou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, magisterského oboru Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči. Podmínkou zakončení mého studia je diplomová práce na téma Intraaortální balónkov 22. 6. 2021. Sběr dat mimořádného šetření realizovaného v MŠ k podpoře cizinců byl ukončen. 17. 6. 2021. V systému byla ukončena možnost základních škol, středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol, které nejsou zřizovány státem, podávat závazné oznámení o zajišťování preventivního testování.

Dotazníkové šetření: analýza potřeb na školách, Národní

 1. Dotazníkové šetření - pedagogičtí pracovníci školy Vyplněný dotazník odevzdalo 19 z 20 zaměstnanců. Jak je z níže uvedených grafů zřejmé, škála nabízených možností se pohybovala mezi pomyslným negativním a pozitivním pólem. 1. Způsob rozhodování na naší škole je decentralizovaný, každý je svým způsobem.
 2. Ačkoli dotazníkové šetření zůstává prozatím nadále otevřené (obyvatelé se mohou do vyplňování stále zapojovat), výzkumní pracovníci již začali se zpracováním podrobnějších analýz, které budou po ukončení šetření zpracovány do publikací a prezentovány v odborných periodicích
 3. ut, dotazník obsahuje 31 základních otázek. Velice si vážíme Vašeho rozhodnutí se do dotazníkového šetření zapojit. S poděkováním, Tým výzkumníků Lékařské fakult

mentů a dotazníkové šetření. Na základě zjištěných výsledků analýzy je zhodnocena aktuální situ- ace, která je porovnána s teoretickými východisky teoretické části, a navržena doporučení pro op Koronavirus-dotazníkové šetření. Dotazník není správně vyplněn, opravte prosím chyby. Přejít na chybu. Dotazník vnímání současné situace související se šířením koronavirové infekce (COVID-19) - jaro 2020. Vážená paní, vážený pane, toto dotazníkové šetření je již uzavřeno, ale připravili jsme navazující.

Online průzkumy na klíč Dotazníkové centru

Na přípravě jihočeské koncepce cestovního ruchu se

Zpracování výsledků dotazníkového šetření

 1. Dotazníkové šetření - Distanční výuka. Datum: 3.2.2021. Vážení rodiče, vždy v tříletém intervalu v měsíci únoru Vás oslovujeme s dotazníkovým šetřením Mapa školy. I v letošním školním roce 2020/2021 chceme toto šetření realizovat
 2. ality ve městě. Cílem je zjistit, čeho a koho se občané nejvíce obávají, aby bylo možné co nejefektivněji.
 3. Dotazníkové šetření si můžete objednat kdykoliv, poněvadž není stanovena uzávěrka objednávek. Abychom vám, vážení kolegové, ušetřili čas s vyplňováním objednávky dotazníkového šetření, zadejte, v případě, že jste u nás již registrováni, do žlutého pole IČ školy a stiskněte tlačítko Doplnit.
 4. Dotazníkové šetření - distanční výuka. Výsledky dotazníkového šetření.
 5. Dotazníkové šetření. k možnosti získání dotace je oblast sociálních služeb. Spolu s okolními obcemi připravujeme tvorbu Komunitního plánu sociálních služeb, který je na území Hronovska. V rámci jeho tvorby realizujeme dotazníkové šetření pro občany pro zjištění jejich potřeb v této oblasti
 6. V průběhu měsíce února proběhlo poprvé na obou budovách dotazníkové šetření spokojenosti se školní družinou (ŠD). Cílem tohoto šetření bylo zjistit míru spokojenosti rodičů se službami školní družiny, např. spokojenost s náplní činností, informovaností o dění v družině, spokojenost dítěte, spokojenost s.
 7. Dotazníkové šetření bylo anonymní a probíhalo ve dnech 2. - 5. 2. 2021. Bylo určeno žákům školy a jejich zákonným zástupcům, kteří byli k dotazníkovému šetření přizváni vedením školy, které rozeslalo odkazy na dotazník prostřednictvím zprávy přes EduPage. Dotazníkové šetření bylo rozděleno do.

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ: ANALÝZA POTŘEB ŠKOL, Národní

Dotazníkové šetření. Informace k dotazníkovému šetření a používání mikrofonů v distanční výuce. Vážení rodiče, za účelem zhodnocení a rovněž zkvalitnění naší pedagogické práce při distanční výuce bychom rádi mezi žáky 3. - 9 Hrušky Hrušky č. 166 683 52 tel.: 544 223 330 mobil: 725 111 467 e-mail: ouhrusky@politavi.cz Na map

Dotazníkové šetření - Regi

z realizovaného dotazníkové šetření - MPS

Dotazníkové šetření mezi obcemi Královéhradeckého kraje duben - květen ì í ô ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Centrum investic, rozvoje a inovací 5 Značně rozdílná byla návratnost dotazníků v jednotlivých regionech ORP. Díky spolupráci s. Druhé dotazníkové šetření o vnímání současné situace související se šířením COVID-19 Průběžné vybrané výstupy z dotazníkového šetření sledované období 20.11. - 11.12.2020 Výzkumníci Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzit Dotazníkové šetření probíhalo v termínu od 14. 9. do 11. 10. 2020, a to současně metodou CAWI (elektronický dotazník) a PAPI (sběr dat v terénu prostřednictvím tištěného formuláře, případně vyplnění elektronické verze za asistence školené osoby). Do terénního sběru dat byly zapojeny celke Výzva na ŠABLONY II - dotazníkové šetření. Jednou z podmínek podání žádosti do výzvy Šablony II je projít dotazníkovým šetřením. Výstup z dotazníku je povinnou přílohou k žádosti o podporu

Dotazníková šetření - nutné zlo, nebo ztráta času? iZUN

Základní škola a mateřská škola Sdružení. Úvod; Aktuality; Fotogalerie; Kontakt; Základní škola. Aktuality; Zápis; Virtuální prohlídk Dotazníkové šetření. Vyhodnocení dotazníkového šetření k distančnímu vzdělávání. Vyhodnocení dotazníkového šetření 12 otázek ke koronavirové výuce - 2. vlna. Dotazník byl zadán 5. 2. 2021 žákům 3. - 9. třídy, rodičům žáků a učitelům (1. a 2. třída - prezenční výuka). Tohoto šetření se. Ozvěte se na aktuální brigádu Dotazníkové šetření se zaměřením na pojištění v lokalitě Holešovice, Praha Dotazníkové šetření online pro občany Hati Typ: ostatní Prosíme o vyplnění krátkého dotazníku, které Vám nezabere více než 3 min. - dotazníkové šetření online ke zpracování komunikační strategie obce, které probíhá od 14.6.2021 - 15.7.2021

Video: Jak udělat průzkum mezi zaměstnanci - inboox

Dotazníkové šetření Marketingový výzkum a analýza dat

Dotazníkové šetření na LF MU pro HR Award pokračuje . Práce na získání HR Award pokračuje. V první vlně byly rozeslány dotazníky na teoretická pracoviště LF MU, kam byly ve druhé vlně rozeslány znovu a nově byly rozeslány na klinická pracoviště Klima školy - dotazníkové šetření Dotazníkové šetření - KLIMA ŠKOLY Naše škola využívá portál Proskoly.cz, který nabízí žákům a pedagogům on-line testy na ověření paměti, logického myšlení, prostorové představivosti, vnímání a koncentrace, dále test volby povolání a kvízy z různých předmětů.Žáci si tak mohou ověřit své schopnosti a. ke zpracování komunikační strategie obce, které probíhá od 14.6.2021 - 15.7.2021. Prosíme o vyplnění krátkého dotazníku, které Vám nezabere více než 3 min. Děkujeme Dotazníkové šetření Pocitová mapa Veřejné projednání Pracovní skupiny Proč strategicky plánovat s ENVIPARTNER, s.r.o. Kombinace komunitní a expertní metody; Zajištění souladu s metodickými a legislativními předpisy; Komplexní analýza celého území. Dotazníkové šetření bude probíhat ve dvou fázích - v první fázi (26.2.-6.3.) budou dotazováni akademičtí pracovníci a pracovnice, ve druhé fázi (9.-20.3.) budou dotazováni pracovníci a pracovnice na administrativních pozicích

Dezinformace v životě Ladislava Bittmana

Průzkumy a dotazníková šetřen

Dotazníkové šetření základní informace • Dotazníkové šetření je realizováno v souladu se zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. • Slouží ke sledování, vyhodnocování a predikci změn v oblasti zaměstnanosti a trhu práce na národní i regionální úrovni Dotazníkové šetření k posouzení úrovně vzdělávacího procesu. 09. 09. 2015. Dotazník, který by mohl být vodítkem pro posouzení úrovně vzdělávacího procesu, včetně jeho podmínek a výsledků vzhledem k RVP. Zpracované výsledky mohou sloužit jako podklad pro vlastní hodnocení školy a stanovení záměrů pro další.

Dotazník – zkušenosti s distanční výukou – Základní škola

Provedení dotazníkového šetření - Zadávací řízení - www

Dotazník na téma Analýza image nemocnice Havířov

Dotazníkové šetření mezi vinaři. 7. 7. 2021. Úvodní stránka; Články; Z domova; Vážení vinaři, jsme tým výzkumníků, který se zabývá podnikáním a veškerou činností v oblasti vinařství. Činnost vinařů je velmi různorodá a poskytuje celou řadu oblastí, které stojí za prozkoumání. A jelikož si to uvědomujeme. Dotazníkové šetření pro školy PLUS+ Výsledky dostanete kromě formátu PDF i v barevné tištěné formě, kterou Vám zašleme na adresu školy. Výsledky budete mít navíc zpracované také v podobě prezentace (v PowerPointu). 5 990 K Dotazníkové šetření bylo také hlavním podkladem pro přípravu tohoto materiálu, který je zaměřen na nástroje používané ke strategické práci. V jeho první části je provedeno zmapování konkrétního používání nástrojů strategické práce, a to na základě informací z dotazníků i zkušeností členů. Informovaný souhlas pro dotazníkové šetření. Vypracovala: Prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová CS. Vážená paní, vážený pane, obracím se na Vás s žádostí o účast ve výzkumné studii, kterou provádíme na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, a která nese název školy, dotazníkové šetření stejné školy a v poslední řadě také na kazuistiky uživatelů drog z řad mládeže. Výsledkem šetření v praktické části bylo zjištění, s jakou látkou mládež nejčastěji experimentuje, zda kouření je předpolím pro užívání návykovýc

Nejvíce lidí pozná komunisty, nejméně Svobodné

V obci Náklo proběhlo celkem třikrát dotazníkové šetření. Při něm jsme požádali občany, aby přispěli svými názory a myšlenkami ke zlepšení života v obci Náklo. Výsledky jednotlivých šetření si můžete prohlédnout níže. Dotazníkové šetření 2010. Dotazníkové šetření 2012. Dotazníkové šetření 201 Výstupy budou využity při aktualizaci strategie rozvoje MAS Českomoravské pomezí a budou předány vedení jednotlivých obcí zapojených do dotazníkového šetření. Dotazníkové šetření probíhá v období od 20. 11. 2020 - 20. 12. 2020. Děkujeme za spolupráci. Marta Vencovská, MAS Českomoravské pomezí o.p.s. ORP, vlastního šetření a z dostupných materiálů týkajících se dané problematiky. Podrobnější vysvětlení zařazení do seznamu tvoří lokality ve městech Jindřichův Hradec a Milevsko. Odbor sociálních věcí v Jindřichově Hradci v odpovědi na dotazníkové šetření monitoring Dotazníkové šetření - vývoj dopadů GDPR v roce 2019. Vážení klienti, velmi si vážíme Vaší ochoty vyplnit krátký dotazník, který se týká současného vývoje souladu organizací s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Zodpovězení dotazů Vám nezabere déle než 5 minut

Dotazníkové šetření sociálních a návazných služeb. 01.06.2020. Vážení obyvatelé Jablunkovska. Obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku. Záleží Vám na kvalitě a dostupnosti sociálních a návazných služeb na Jablunkovsku... Číst dále.. DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ MEZI PRAKTICKÝMI LÉKAŘI PRO DĚTI A DOROST V ROCE 2018 RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D., Mgr. Petra Sykáčková Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy MUDr. Ilona Hülleová Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR Hlavní výsledky XXVII. Celorepubliková. Dotazníkové šetření je anonymní, zapojit se může každý občan, jenž bude mít zájem, a není potřeba se nikde registrovat. Budeme rádi, když se do našeho šetření zapojí pokud možno co nejvíc lidí. Vyplnění dotazníku zabere přibližně 10 minut, dodává docentka Hana Tomášková Dotazníkové šetření bylo určeno pro rodiče dětí, které pravidelně navštěvují místní MŠ. Ve školním roce 2019/2020 je Mateřská škola Pohořelice navštěvována celkem 199 dětmi. Dotazníky byly rozesílány do e-mailových schránek všem rodičům dětí. Odpovědí přišlo 138, což je vzhledem k faktu, že někteří. Dotazníkové šetření přineslo základní informace o rozdílech v aplikaci fyzioterapie v různých zemích (vzhledem k nízkému počtu respondentů a jejich nevyváženému počtu v jednotlivých zemích je nutné k výsledkům přistupovat jako k pilotnímu projektu). Největším přínosem se však staly názory odborníků na.

PSM k 500Sametová revoluce v dobových materiálech | StředníMiniseriál: zahraniční studenti na LF MU, 4

Dotazníkové šetření. 28.03.2021. Vážení občané města Žlutice a jeho příměstských částí, dovolujeme si Vás oslovit s prosbou o vyplnění následujícího dotazníku, pomocí kterého bychom rádi zjistili Vaše potřeby a názory na téma rozvoje města Žlutice a jeho okolí. Vaše názory a náměty nám pomohou nastavit. Dotazníkové šetření Škola a já. Děkujeme všem, kteří se zapojili do dotazníkového šetření - 12 otázek ke koronavirové výuce. Šetření se zúčastnilo 503 rodičů, 47 učitelů a 371 žáků naší školy. Celý výzkum organizovala a zpracovala společnost Kalibro Dotazníkové šetření bylo realizováno v rámci příprav Královéhradeckého kraje na nové programové období EU a ČR po roce 2020 a rovněž jako důležitý podklad pro tvorbu nové Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+. Tyto aktivity jsou součástí realizace projektu Rozvoj Královéhradeckého kraje - chytře. Dotazníkové šetření bylo určené pro rodiče dětí, které pravidelně navštěvují mateřskou školu a to v průběhu školního roku 2017/2018. V tomto roce bylo do mateřské školy zapsáno celkem 172 dětí. Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 77 rodičů, jichž v celkovém součtu 81 dětí navštěvuje MŠ