Home

Vedlejší věta doplňková

Vedlejší věta doplňková podobně jako doplněk rozvíjí sloveso a zároveň jméno (většinou v předmětu). VV doplňková velmi často stojí po slovesech smyslového vnímání (vidět, slyšet, spatřit, sledovat, pozorovat, zahlédnout, cítit, vnímat apod.) a často bývá připojena spojkami jak, jako, kterak Vedlejší věta doplňková •vedlejší věta doplňková nahrazuje doplněk věty jednoduché Viděl králíky pochutnávat si na seně. D Viděl králíky, jak si pochutnávají na seně Vedlejší věta doplňková •po řídící větě se slovesy smyslového vnímání: Stařeček vždy rád poslouchal ptáky, jak zpívali. Pozorovali jsme zajíce a srnky, jak pobíhali po rozlehlém poli. Vždy už zdálky slyšíme vlak, jak přijíždí a houká. Ucítili jsme tu zvláštní vůni, jak přicházela z vedlejšího pokoje Zkusíme se tentokrát podívat na doplňkové vedlejší věty z jiného úhlu. Srovnáme je s větami předmětnými, třeba tak lépe pochopíte, jak je taková doplňková vě.. Skladba - vedlejší věta doplňková Autor : Mgr. Ivana Dolanová Výukový materiál vytvořen ve 2. pololetí 2011/2012 Určeno pro 6.- 9. ročník Předmět - český jazy

Vedlejší věta doplňkov

PPT - Doplněk a vedlejší věta doplňková PowerPoint

Vedlejší věta doplňková Vyjadřuje doplněk věty řídící. Spojovací výrazy: jak Pomůcka pro rozpoznání: Vedlejší věta doplňková závisí na dvou členech věty hlavní. Příklad: Maruška pozorovala Honzíka, jak pěkně tancuje. Vedlejší věta příslovečná místní Vyjadřuje příslovečné určení místa věty.

PPT - Název šablony: Inovace a zkvalitnění výuky

Doplňkové vedlejší věty - YouTub

Na pořadí věty hlavní a vedlejší nezáleží. Jeli na kole, aby dorazili včas. Aby dorazili včas, jeli na kole. _____/_____ Děj vyjádřený přísudkem věty hlavní / děj vyjádřený přísudkem vedlejší věty . 7) Podtrhněte vedlejší věty - příslovečné příčinné rovnou čarou, příslovečné účelové vlnovkou Prezentace je určena především pro žáky 7. ročníku. Zábavnou formou si procvičují vedlejší věty doplňkové. Žáci se seznamují s tím, co vyjadřuje vedlejší věta doplňková. Dále na čem vedlejší věta doplňková závisí. Procvičují si slovesa smyslového vnímání. Ve větách jednoduchých vyhledávají doplňky Vedlejší věta doplňková. • vyjadřuje doplněk věty řídící. • závisí na slovese věty řídící a zároveň i na podstatném jméně věty řídící (na podmětu nebo předmětu) • věta doplňková závisí zpravidla na slovesech smyslového vnímání - vidět, pozorovat, uvidět, představovat si, připadat si, vzpomínat.

Skladba - vedlejší věta doplňkov

Vedlejší věta DOPLŇKOVÁ Druhy vedlejších vět. Publikováno 7.12.2015 7.12.2015 Romana Špačkov. souvětí, vedlejší věta, vedlejší věta doplňková, interpunkce, spojovací výrazy, pravopis, grafy, práce s chybou: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály škol

Video: Vedlejší věta doplňková - YouTub

Vedlejší věta doplňková •Vyjadřuje doplněk věty řídící. Závisí na slovese věty řídící a zároveň i na podstatném jméně věty řídící(na podmětu, nebo na předmětu). •Doplňková věta závisí zpravidla na slovesech smyslového vnímání -vidět, pozorovat, slyšet apod Spíš bych řekla to, že když je věta vedlejší doplňková, v hlavní větě se nachází sloveso konané smysly: cítit, vidět, slyšet, pozorovat,.. Né vždy to tak ale je!! A taky se na ní nemůžeš pořádně zeptat. Př: Viděl jsem ho, jak hraje fotbal Vedlejší věta doplňková. Vyjadřuje doplněk věty řídící. Spojovací výrazy jak; Pomůcka pro rozpoznání: Vedlejší věta doplňková závisí na dvou členech věty hlavní. Příklad Maruška pozorovala Honzíka, jak pěkně tancuje

Vedlejší věta doplňková a přísudková Učivo Čeština dom

 1. Vedlejší věta doplňková. Vedlejší věta vyjadřuje doplněk věty řídící. Závisí na slovese věty řídící a zároveň se vztahuje k jménu v podmětu nebo v předmětu této věty. Obvykle závisí na slovese smyslového vnímání (například cítit, vidět, slyšet), ale není to podmínkou. Často je uvozena spojkou jak, jako
 2. Doplněk a vedlejší věta doplňková a přísudková a) Vyhledej a podtrhni doplňky. Alice odjížděla na dovolenou nesmírně unavená. Turisté sestoupili do jeskyně zvědaví na nástěnné malby. Zelenina je určitě nejdravější syrová. Jeho návrh nám připadal krajně nevhodný. Táta přišel domů velmi smutný. Nemáš tu.
 3. PŘEPIŠ DO SEŠITU NEBO HEZKY PŘILEP DRUHY VĚT VEDLEJŠÍCH UČEBNICE S. 81 Vedlejší věta je závislá na jiné větě v souvětí. Je k ní připojena různými výrazy: a) podřadicími spojkami - že, protože, aby..(když věta začíná takovou spojkou, je vždy vedlejší

Věta vedlejší může vyjadřovat kterýkoliv člen své řídící věty. Podle toho, který člen vyjadřuje, rozdělujeme věty na: Vedlejší věta podmětná Vedlejší věta přísudková Vedlejší věta předmětná Vedlejší věta přívlastková Vedlejší věta doplňková Vedlejší věty - zjednodušená tabulka Název Zkratka Otázka spojky VV podmětná VV PO Kdo, co VV předmětná VV PT Pádové ot. VV přívlastková VV PK Jaký, který, čí VV doplňková VV DO Jak, jaký VV příslovečná místní VV PUM Kde, kam VV příslovečná časová VV PUČ Kdy, jak dlouho VV příslovečn Vedlejší věta doplňková vyjadřuje doplněk věty řídící; závisí na slovese věty řídící (zpravidla sloveso smyslového vnímání - vidět, pozorovat, představovat si, připadat si, slyšet) a současně i na podstatném jménu (podmětu nebo předmětu) věty řídící; připojena: jak, jako, kterak

Přívlastková věta, vedlejší věta přívlastková nahrazuje

Přívlastková věta stojí zpravidla hned za podstatným jménem, které rozvíjí. Proto je někdy vložena do věty hlavní - Ženě, která se vzbudila, nic neřekl. Příslovečné vedlejší věty. místní - Kamkoli jsme přišli, všude nás vlídně přivítali. časová - Počkám na tebe, dokud nepřijdeš Vedlejší větu bychom však určili jako příslovečnou způsobovou - věta blíže charakterizuje způsob chůze. Je pravda, že doplňkové věty skutečně bývají uvozeny spojkou jak, avšak to neznamená, že všechny vedlejší věty uvozené výrazem jak jsou automaticky větami doplňkovými VEDLEJŠÍ VĚTA PŘÍVLASTKOVÁ A DOPLŇKOVÁ VV DOPLŇKOVÁ. závisí . na slovese a zároveň podstatném jménu (bývá podmětem nebo předmětem) VH. lze ji nahradit infinitivem. VH zpravidla končí podstatným jménem nebo zájmenem. většinou následuje po slovesech smyslového vnímán Určete druh vedlejší věty. Určíme hlavní a vedlejší větu. Ptáme se celou hlavní větou a odpovídáme celou vedlejší větou. Pokud bychom se neptali a neodpovídali celou větou, mohlo by se stát, že neurčíme druh vedlejší věty, ale některý z větných členů věty hlavní nebo vedlejší Vedlejší věta doplňková. Spojovací výrazy: jak, jako. Příklad: Učeň pozoroval mistra, jak ošetřuje stroj. V televizi ukazovali žáky, jak se dovedou zapojit do diskuse. Poznámka: VV doplňková závisí na dvou členech VH. VV doplňková často následuje po slovese smyslového vnímání. Vedlejší věta příslovečná místn

Vedlejší věty předmětné a doplňkové - Procvičování online

vedlejší věta doplňková. zadat heslo pro úpravu . Dejte si tento test na vlastní stránky/blog Dejte si tento test na vlastní stránky/blog URL adresa testu: Kód do stránek (zkopírujte do HTML kódu tam, kde chcete zobrazit test) Reklama Vedlejší věta doplňková. Spojovací výrazy: jak, kterak. Příklad: Učeň pozoroval mistra, jak ošetřuje stroj. V televizi ukazovali žáky, jak se dovedou zapojit do diskuse. Poznámka: VV doplňková závisí na dvou členech VH. VV doplňková často následuje po slovese smyslového vnímání (vidět, slyšet apod. VEDLEJŠÍ VĚTA DOPLŇKOVÁ -vyjadřuje doplněk věty řídící -závisí na slovese věty řídící a zároveň na podstatném jméně věty řídící (na podmětu, nebo předmětu) -věta doplňková závisí zpravidla na slovesech smyslového vnímání - vidět, pozorovat, slyšet, představovat si, vzpomína PRAVIDLA - Vedlejší věta doplňková. Určování vět může být poměrně zdlouhavý proces. To, že rozeznáte větu jednoduchou od souvětí, je jen začátek. Druhým krokem, v případě věty složené, je rozlišení věty hlavní a vedlejší. Tím to ale pořád nekončí

Vedlejší věta podmínková, přípustková, přísudková, doplňková. Zpracovala: Mgr. Martina KadlčkováČerven 2012Výukový materiál je určen pro žáky 7. ročníku.Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikaceVzdělávací obor: Český jazyk - MluvniceVýukový materiál slouží k výkladu učiva vedlejší věta Vedlejší věty doplňkové rozvíjí sloveso a zároveň jméno v postavení předmětu (zřídka podmětu). Bývají nejčastěji uvozeny spojkou JAK. Slovesa, po kterých nejčastěji vedlejší věta doplňková stojí, mívají význam smyslového vnímání (pozorovat, slyšet, sledovat, apod.) př. Vedlejší věta podmínková, přípustková, přísudková, doplňková Zpracovala: Mgr. Martina Kadlčková Červen 2012 Výukový materiál je určen pro žáky 7. ročníku. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk - Mluvnice Výukový materiál slouží k výkladu učiva vedlejší věta. 2) hledáme podmět hlavní věty - jestliže podmět ve větě nezjistíme, zvažujeme, zda jde o větu jednočlennou, nebo dvojčlennou s nevyjádřeným nebo všeobecným podmětem, nebo zda není podmět vyjádřen . VV PODMĚTNOU . 3) zjistíme, které slovo rozvíjí věta vedlejší: jestliže rozvíjí podstatné jméno nebo zájmeno podmětná - Je jasné, že s takovým přístupem maturitu neuděláš., předmětná - Každý den mi říkali, abych nezlobil., přívlastková - Dům, z něhož pocházel můj dědeček, byl zbourán., doplňková - Z okna pozorovala sousedku, jak věší prádlo., místní - Šel tam, kde mu bylo dobře., časová - Když jsem se vydal na cestu, bylo už poledne., způsobová - Vypadal.

vedlejší věta doplňková. vedlejší věta přísudková. vedlejší věta př. měrová. vedlejší věta př. účelová. vedlejší věta př. časová. vedlejší věta př. podmínková. Ukázal, že mu titul právem náleží. vedlejší věta doplňková. vedlejší věta přívlastková. vedlejší věta př. způsobová. vedlejší. Příklady: Díval se na parník, který odplouval. Dům, v němž bydlíme, stojí hned u hlavní silnice. Měl jsem pocit, jako by mi někdo koukal přes rameno. Na otázku, proč to udělal, neuměl odpovědět. VEDLEJŠÍ VĚTA DOPLŇKOVÁ Rozvíjí zároveň sloveso a jméno věty řídící. Sloveso mívá význam smyslového vnímání VEDLEJŠÍ VĚTA DOPLŇKOVÁ. Slyšela jsem maminku, jak chodí po kuchyni. Viděli jsme kováře, jak ková koně. Slyšeli jsme babičku, jak vypravuje. Seznam použité literatury. ČERVENÁ, V. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Vyd. 2., opr. Vedlejší věta předmětná (v. v. předmětná; v. v. PT) Zjišťujeme . pádovými otázkami (kromě 1. a 5. p.) Věta řídící je . dvojčlenná. O kom? o čem? učitel vypravoval? Učitel vypravoval o tom, co zažil za války. vedlejší věta (závislá) předmětná. Koho? co? slyšel? Slyšel, jak venku něco rachotí. vedlejší.

PPT - DRUHY VEDLEJŠÍCH VĚT PowerPoint Presentation - ID:871732

Druhy vedlejších vě

 1. 6) Podtrhněte vedlejší věty - příslovečné příčinné rovnou čarou, příslovečné účelové vlnovkou. Protože ji přednáška zaujala, začala pozorně poslouchat. Jeli na kole, protože chtěli dorazit včas. Jeli na kole, aby dorazili včas. Jelikož chceme kupovat byt, musíme začít šetřit
 2. nové: Vedlejší věta přísudková - opsat tabulku str. 92 - jde o přísudek jmenný se sponou ( je vymalovaná) - spona=je, jméno přídavné= vymalovaná, rozdělíme - sponové sloveso být zůstane v jedné větě, ve Vv zůstane příd. nebo podst. jméno, kam opět přidáš sloveso a spoj. výraz
 3. VEDLEJŠÍ VĚTA DOPLŇKOVÁ. 5. Podtrhni v textu doplňky, pracuj samostatně: Přišel tam sám a cítil se osamělý. Tatínka zvolili předsedou bytového družstva. Vrátili jsme se unavení. Děti běhaly v teplém létě po louce bosy. Liška vyběhla z lesa vyděšená střelbou. Viděli jsme kluky uklízet. 7
 4. Čeština v malíčku, aneb Škola hrou - věty vedlejší. Obsahem následujícího textu budou vedlejší věty, a to proto, že logicky navazují na předešlé učivo o větných členech. Platí totiž tato zásada: z větného členu lze utvořit vedlejší větu, z vedlejší věty lze utvořit větný člen. Připomeneme si větné.

Druhy vedlejších vět - icestina

 1. Vedlejší věta předmětná a vedlejší věta doplňková. - věta vedlejší - podmět (druhy podmětu), věta vedlejší podmětná - shoda podmětu s přísudkem - předmět, věta vedlejší předmětná komunikační a slohová výchova - využití znalostí ve stylistice vypravování - procvičování syntaktických dovedností.
 2. Věta vedlejší přísudkovová nahrazuje část přísudku jmenného se sponou. Ve větě hlavní zůstane sponové sloveso (být, stát se, bývat, stávat se) a jmenná část přísudku je vyjádřena vedlejší větou. Toto sponové sloveso nesmí být použito jako plnovýznamové ve smyslu existence, bytí
 3. Vedlejší věta přísudková vyjadřuje jmennou část přísudku jmenného se sponou. Ve větě řídící zůstává sponové sloveso (být, bývat, stát se, stávat se), jméno (nejčastěji podstatné jméno nebo přídavné jméno) je vyjádřeno vedlejší větou přísudkovou
 4. Vedlejší věta doplňková. Vedlejší věta vyjadřuje doplněk věty řídící. Závisí na slovese věty řídící a zároveň se vztahuje k jménu v podmětu nebo v předmětu této věty. Obvykle závisí na slovese smyslového vnímání (například cítit, vidět, slyšet), ale není to podmínkou
 5. (Hlavní věta je rozdělena - Pes nekouše.) Bydlel v chaloupce, co si postavil. (V jaké chaloupce bydlel?) 5. Doplňková Vzor: Viděl někoho, jak (kterak) něco dělá. Sloveso smyslového vnímání Viděl, jak někdo něco dělá. = vedlejší věta předmětná Viděl srnu, jak přeběhla louku. Slyšel auto, jak brzdí. 6.

Druhy vedlejších vět Učivo Čeština dom

 1. Vedlejší věta doplňková VV doplňková - závisí jako DOPLNĚK na slovese věty řídící a zároveň se vztahuje ke jménu ~v podmětu nebo předmětu - věta řídící končí zpravidla podstatným jménem, zájmenem - ve větě hlavní bývá často sloveso smyslového vnímání ~pozorovat, vidět, slyše
 2. VV doplňková. Vyjadřuje doplněk věty hlavní = rozvíjí stejně jako doplněk jméno i sloveso. Věta hlavní, kterou rozvíjí, obvykle (ale ne vždy) obsahuje sloveso vnímání (slyšet, vidět, pozorovat, spatřit) a před čárkou je podstatné jméno nebo zájmeno Ústní procvičování - rozliš vedlejší věty.
 3. Pk s D D přísudek jmenný se sponou Vedlejší věta doplňková Viděli jsme srnku, jak běžela mezi stromy.(běžící) VH VV doplňková JAKOU SRNKU? VH KONČÍ NA PODSTATNÉ JMÉNO Viděli jsme, jak srnka běžela mezi stromy. VH VV předmětná KOHO, CO JSME VIDĚLI? VH KONČÍ NA SLOVESO 1) VV doplňková nahrazuje doplněk VH.
 4. Vedlejší věta přísudková. Vedlejší věta předmětná. Vedlejší věta přívlastková. Vedlejší věta doplňková. Vedlejší věta příslovečná místní. Vedlejší věta příslovečná časová. Vedlejší věta příslovečná způsobová. Vedlejší věta příslovečná měrová. Vedlejší věta příslovečná příčinná
 5. Vedlejší věta přívlastková • Závisí na podstatném jméně věty řídící. • Ptáme se: Jaký, který, čí? o Měl jsem pocit, který nebyl moc příjemný. (Jaký jsem měl pocit? Který nebyl moc příjemný.) Vedlejší věta doplňková • Vyjadřuje doplněk řídící věty, závisí na slovesu a jménu věty řídící
 6. Zadání zní: Utvořte souvětí, ve kterém budou věty spojeny spojovacím výrazem jak a vedlejší věta bude: a) podmětná: b) předmětná: c) doplňková: d) příslovečná způsobová: Prosím poraďte jak na to

Druhy vedlejších vět skolaposkole

 1. f/ vedlejší věta doplňková - závisí na slovese řídící věty a zároveň se vztahuje k jménu v podmětu nebo předmětu této věty, bývá uvozena obvykle spojkou jak /jako/ /Vzpomínám na dědu, jak rád zahradničil./ PRAKTICKÁ CVIČEN
 2. Vedlejší věta přísudková; Vedlejší věta podmětná; Vedlejší věta předmětná; Vedlejší věta přívlastková; Vedlejší věta příslovečná; Vedlejší věta doplňková; Slovosled; Odchylky od pravidelné větné stavby; Shoda. Shoda přísudku s podmětem. Podmět v množném čísle
 3. VEDLEJŠÍ VĚTA OTÁZKA NA VEDLEJŠÍ VĚTU SPOJOVACÍ VÝRAZY PODMĚTNÁ Kdo? Co? Kdo, co, že, aby PŘÍSUDKOVÁ Jaký? Jak, jaký PŘEDMĚTNÁ Ptáme se 2. - 7. p., Koho? Co? Že, aby, jak PŘÍVLASTKOVÁ Jaký? Který? Čí? Kdo, který, jenž, že,kde, kdy, jak, aby DOPLŇKOVÁ Jak
 4. doplňková. Ptáme se na ně stejnými otázkami jako na větné členy. To znamená na podmětnou 1. pádem kdo, co, na přívlastkovou jaký, který, čí atd. - větou hlavní se ptám na větu vedlejší, opačně to nejde zpět k našemu souvětí - zde je možné vytvořit logickou otázku, budeme se ptát první větou.

f) doplněk :: Čeština v KP

Vedlejší věta doplňková VV doplňková - závisí jako DOPLNĚK na slovese věty řídící a zároveň se vztahuje ke jménu v podmětu nebo předmětu - věta řídící končí zpravidla podstatným jménem, zájmenem - ve větě hlavní bývá často sloveso smyslového vnímání pozorovat, vidět, slyše Poznámka: VV doplňková závisí na dvou členech VH. VV doplňková často následuje po slovese smyslového vnímání. Vedlejší věta příslovečná místn Main content: Vedlejší věty Other contents: přívlastková, předmětná, přísudková, doplňková Add to my workbooks (1) Download file pdf Embed in my website or blog Add to Google Classroom Add to Microsoft Teams Share through Whatsap

VEDLEJŠÍ VĚTY Magdalena Žáčková VĚTA DOPLŇKOVÁ Vyjadřuje doplněk věty řídící. Závisí na slovese, ale zároveň i na jméně v podmětu nebo předmětu věty řídící. Často také závisí na slovese smyslového vnímání, jako je například vidět, slyšet nebo cítit.. Vedlejší věta doplňková Vedlejší věta doplňková rozvíjí sloveso a zároveň jméno v postavení předmětu ( zřídka podmětu). Bývá nejčastěji uvozena spojkou jak. Slovesa, po kterých vedlejší věta doplňková nejčastěji stojí, mívají význam smyslového vnímání ( pozorovat, slyšet, sledovat apod.) Věta vedlejší je mluvnicky závislá na jiné větě a zastupuje některý z členů věty řídící. Vedlejší věty se mohou, podle toho, jak se připojují k větám hlavním, rozdělit na: SPOJKOVÉ - uvozují se podřadicí spojkou (ale, že, když aj.) RELATIVNÍ - uvozují se a/ vztažným zájmenem (kdo, co, jaký aj.

Archiv - Základní škola Starý PlzenecSlovo příbuzné ke slovu - slovo příbuzné by mělo splňovat

Vedlejší věta doplňková 1VH 2VV Pozoroval Soňu, jak cvičí na zahradě. rozvíjí podstatné jméno i sloveso zároveň ve větě hlavní je sloveso pozorovat, vidět, slyšet apod. často je uvozená spojkou jak . Title: Druhy vedlejších vět Author: Lenka Čápová Last modified by. 5) Vedlejší věta doplňková • Vyjadřuje doplněk řídící věty, závisí na slovesu a jménu věty řídící. • Spatřil jsem srnu, jak se mihla mezi stromy. 6) Vedlejší věty přísloveþné a) Příslovečná místní • Ptáme se: Kde? Odkud? Kam? • Rozeběhl se tam, odkud se ozvalo volání. (Kam se rozeběhl

5. Vedlejší věta doplňková - vyjadřuje doplněk věty řídící - závisí na slovese věty řídící a zároveň i na podstatném jméně věty řídící (na podmětu, nebo předmětu) - závisí zpravidla na slovesech smyslového vnímání - vidět, pozorovat, uvidět, představovat si, připadat si, slyšet apod Vedlejší věta doplňková Vyjadřuje doplněk věty řídící. Spojovací výrazy jak Pomůcka pro rozpoznání: Vedlejší věta doplňková závisí na dvou členech věty hlavní. Příklad o Maruška pozorovala Honzíka, jak pěkně tancuje. DÚ: přepiš do sešitu a napiš 3 příklady ke každému druhu vedlejší vět Main content: Vedlejší věty, Doplněk, doplňková, předmětná Other contents: Podmětná, přísudková, přívlastková Add to my workbooks (2) Download file pdf Embed in my website or blog Add to Google Classroom Add to Microsoft Teams Share through Whatsap

Stavba vět - Procvičování online - Umíme česk

Účastnící maratónu, kteří se sjeli do Prahy, poběží hlavně ulicemi hlavního města Vedlejší věta doplňková. Spojovací výrazy: jak, jako . Příklad: Učeň pozoroval mistra, jak ošetřuje stroj. V televizi ukazovali žáky, jak se dovedou zapojit do diskuse. Poznámka: VV doplňková závisí na dvou členech VH. VV doplňková často následuje po slovese smyslového vnímání = sluch, zrak, hmat, čich, chu Vedlejší věty Vedlejší věta: - plní funkci větného členu - je závislá na větě řídící - odděluje se čárkou větný člen vedlejší věta nutný přísudek podmět Překvapily mě její rozpaky. Překvapilo mě, že byla v rozpacích. věta podmětná přísudek Stromy byly pozlacené

Skupina 3 :: MontessoriSlanýDom

Vedlejší věta předmětná vyjadřuje předmět věty hlavní. Na VV předmětnou se tážeme pádovými otázkami mimo 1. pádu. Nejčastěji však otázkou KOHO,CO? KOHO, ČEHO?. Roman hledal, co bylo předmětem jeho pádu. VH - Roman hledal ( Věta hlavní obsahuje jak podmět, tak přísudek. Tudíž VV již nemůže být podmětná. Mezi součásti několikanásobného větného členu (vedlejší věty) klademe čárku v případě, že se jedná o jiný významový poměr než slučovací, a u slučovacího poměru pouze v případě asyndetického (bezespoječného) spojení a v případě zdvojení spojovacích výrazů: ani - ani, jednak - jednak, hned - hned, tu - tu, zčásti - zčásti a také jak - tak 6. Vedlejší věta doplňková •Rozvíjí zároveň sloveso a jméno řídící věty (sloveso je smyslového vnímání - pozorovat, vidět, slyšet, sledovat), spojky jak, kterak - př. •Pozoroval ptáky, jak zobou. Zaslechl Honzu, že dupe po schodech. Nikdy ho neviděl, aby bruslil. Vrátil se takový, jakého jsem ho znal

Vedlejší věty - český jazyk onlin

15 věta je příčinná, v některých dalších jsou také chyby, test není dobrý. Dobrý den.Ráda bych vás upozornila na několik chyb v testu vedlejší všty u 14 věty je věta jasně doplňková a píše se že způspbpvá.U 15 věty je správně podmínková, vy máte správně označenou účelovou Vedlejší věta přívlastková a vedlejší věta doplňková Soubor: VY_32_INOVACE_09A_Ur.odt, 23,2 KB: Datum: 17.05.2012: Autor: Mgr. Iveta Urbanová: Anotace: Žák rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí. Pracovní list slouží k rozlišování vedlejších vět přívlastkových a doplňkových vedlejší věta doplňková, tak i rozvíjející větný člen doplněk . závisí zároveň na jménu (většinou podmětu nebo předmětu), ale i na slovesu. Pomůckou může být to, že vedlejší věta doplňková často stojí po slovesech smyslového vnímán Vedlejší věta je věta v souvětí, která je závislá na jiné řídící větě. Podobně jako větné členy vytvářejí skladební dvojice, v nichž jeden člen je řídící a druhý závislý, tak i vedlejší věty závisejí na větě hlavní nebo jiné větě vedlejší O jakou vedlejší větu se jedná? - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: O jakou vedlejší větu se jedná?. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související témata. Další informac

Doplnk a vedlej vta doplkov Ronk 7 Vzdlva

Nabízíme učebnici Český jazyk 7.r. 3.díl - Přehledy, tabulky, rozbory, cvičení - KLÍČ od autora/ů Horáčková M. z nakladatelství ALTER Vidíš-li souvětí, kde jedna věta začíná spojkou JAK (ve starších knihách a učebnicích to může být spojka KTERAK), řekni si - To by mohla být vedlejší věta doplňková. Příklad: Zahradník viděl černé auto, jak ujíždí od obchodu Sledoval Pavla, abychom mu mohli pomoci. Vysvětlování je výmluva, proč se to neudělalo. Vinu sám sobě dávej, ztroskotáš-li podruhé. Kdo vládne okamžikem, vládne životem. Kdo zvedá nos, určitě zakopne. Co děláš, dělej pozorně. Co bylo vloni, nikdo nedohoní. Sledoval Pavla, kdykoli jsme potřebovali. Konečně bylo slunce. Věty vedlejší - poradna, odpovědi na dotaz. Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Věty vedlejší. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související témata. Další informace

Vedlejší věta příslovečná podmínková. Tato vedlejší věta podmínková vyjadřuje podmínku, na které může nastat děj věty řídící. Tuto větu uvozují spojky jestliže, -li, kdyby, když, jestli. Ukázky použití. Jestliže chceš dobrou známku, uč se. Kdyby to věděl, nepřišel by Všechny vedlejší věty jsou : podmětná,přisudková,předmětná,doplňková,přívlastková a také přislovečné určení-která má podtypy : místní,časová,způsobová,účelová,podmínková,přípustková- chápu to správně????? Souvětí podřadné mají tyto všechny vedlejší věty, co jsem vypsala nahoře , viďte věta jednoduchá - zpravidla obsahuje jedno sloveso ve tvaru určitém, vyjadřuje jednu myšlenku, věta - skládá se ze slov, zpravidla tvoří uzavřený celek jak po stránce obsahové, tak po stránce mluvnické , souvětí - vzniká spojením dvou nebo více vět jednoduchých, věta hlavní - je mluvnicky nezávislá, vyjadřuje svou vlastní myšlenku, a proto se na ni nelze nijak. Rozliš věty vedlejší přísudkové a přívlastkové. Nejprve si urči přísudek!! Pak si zkontroluj. Dědeček byl z těch, kdo šíří dobrou náladu. Nejsi taková, jakou si tě pamatuji. Nejsi taková hráčka, jakou si tě pamatuji. Přece není takový darebák, který se jen vysmívá. Bylo to, jako by se po něm země slehla