Home

Změna příjmení po rozvodu

Pokud chcete změnit příjmení po rozvodu svému dítěti, tak se změnou musí souhlasit oba rodiče. Je-li dítě starší než 15 let, musí také se změnou příjmení souhlasit. Oznámení o změně příjmení po rozvodu učiníte do protokolu na jakémkoliv matričním úřadu, písemně nebo ústně Když se vrátíte k dřívějšímu příjmení do šesti měsíců po rozvodu, poplatek se neplatí. Osvobozena od poplatku je také změna jména a příjmení v případě změny pohlaví. O žádosti o přejmenování matrika rozhodne do třiceti dnů, ve zvlášť složitých případech do šedesáti dnů Cesta ke změně příjmení po rozvodu manželství se nezdá býti nijak složitá, jinak to mu však je v případě změny příjmení dítěte po rozvodu manželství jeho rodičů. Výše již bylo zmíněno, že za nezletilé dítě podává žádost o změnu jména nebo příjmení jeho zákonný zástupce, nejčastěji tedy rodič Změna jména a příjmení, zpětvzetí příjmení po rozvodu manželství Základní informace k životní situaci Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, případně žádosti jejích zákonných zástupců. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod. Jak si (ne)změnit příjmení po rozvodu | rady. Změna jména po rozvodu se v našich zeměpisných šířkách týká (stejně jako v případě uzavření sňatku) zejména žen. I když v poslední době se u svateb objevuje i fenomén, kdy muži přijímají jméno od své ženy, zůstává rozvodové dilema, zda se vrátit ke..

Změna příjmení po rozvodu Rozvod manželstv

Změna příjmení manželky po rozvodu manželství. Rozvod se kromě všech uvedených oblastí dále může projevit i v zájmu jednoho z manželů o příjmení, které převzal při uzavírání manželství.Tomuto manželovi zákon dává možnost, aby do jednoho měsíce po právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámil matričnímu úřadu, že přijímá opět své dřívější. Změna příjmení. Podle nového Občanského zákoníku, který začal platit 1. 1. 2014, mají rozvedení manželé možnost přijmout zpět své dřívější příjmení, a to do šesti měsíců po rozvodu (dříve to byl jeden měsíc). Pokud si jeden z manželů připojil po svatbě manželovo příjmení ke svému, může přijmout. Moje zatím kamarádka má se svým nynějším přítelem dítě, které má jeho příjmení. Všude jsem se dočetl, že po rozvodu je zapotřebí souhlas otce na změnu příjmení dítěte, ale nikde jsem se nedočetl jestli je to stejné, pokud svatba neproběhl Příklad: V případě, že si paní Drábková Jenčková vezme pana Pleskota, bude se po sňatku jmenovat Pleskotová Drábková. Všechna tři příjmení si ponechat nemůže. V případě rozvodu dříve platilo, že může rozvedený manžel do jednoho měsíce přijmout zpět své dřívější příjmení nebo přestat používat společné příjmení vedle příjmení dřívějšího Změna rodného příjmení musí být také sdělena obchodním partnerům. Změna příjmení po rozvodu. Pokud manželství nevydrží a manželé se rozvádí, mají 6 měsíců na to, aby na matričním úřadě oznámili, že se vrací k příjmení, které nesli ještě před svatbou

Manžel, který přijal příjmení druhého manžela, může do 6 měsíců od pravomocného rozvodu manželství podat žádost, resp. oznámení, o změně příjmení pro dobu po rozvodu matričnímu úřadu. Procedurálně zejména upravuje tuto žádost v § 759 zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen o.z.) Změna jména a příjmení Kdo a za jakých podmínek. Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení (popřípadě více příjmení), která je fyzická osoba povinna užívat, lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, případně žádosti jejích zákonných zástupů Změna příjmení dítěte po rozvodu, rozchodu rodičů Nyní jsem provdána a chtěli bychom příjmení syna změnit na mé současné příjmení (plánujeme děti a nechceme, aby synovi bylo jeho současným příjmení dáváno najevo, že k naší rodině nepatří). Syn žije výhradně u mě, s bývalým partnerem se nestýkám. Ženská příjmení; Změna jména a příjmení; Vidimace (ověření kopie listiny) a legalizace (ověření podpisu) Ohlášení změny místa trvalého pobytu; Zpětvzetí příjmení po rozvodu manželství; Úmrtí a vyřízení úmrtního listu; Nahlášení adresy pro doručování; Přestupkové řízení; Zprostředkování identifikac Změna jména, změna příjmení, změna příjmení po rozvodu manželství do 6 měsíců po právní moci rozsudku o rozvodu manželství. 4. Základní informace k životní situaci Jméno, jména nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, popř. jejích zákonných zástupců

Změna příjmení: Po svatbě, rozvodu i na přání

 1. Změna příjmení po rozvodu Základní informace k životní situaci Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců po právní moci rozhodnutí o rozvodu přijmout své dřívější příjmení, popřípadě upustit od užívání společného příjmení vedle příjmení.
 2. Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců po právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá své dřívější příjmení popřípadě, že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího
 3. Změna příjmení po rozvodu manželství (do 1 měsíce) Odkazy. Příjmení rozvedeného manžela [PDF, 207 kB] Zodpovídá: Eva Pejcharov.
 4. Změna příjmení po rozvodu - jiné než děti??? Dobrý den, chtěl abych se zeptat těch kdo zažily a probrat názory ostatních, jetsli by udělaly. Změnit si po rozvodu příjmení zpět na rodné příjmení, přestože děti 5 a 10 budou mít stále tatínkovo příjmení, které jsem doteď měla i já? jak to budou cítit holky
 5. Změnu příjmení je třeba oznámit do šesti měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu. Pokud zmeškáte šestiměsíční lhůtu po rozvodu, můžete požádat o povolení změny příjmení za správní poplatek
 6. Změna příjmení po rozvodu 4.Základní informace k životní situaci Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců po právní moci rozhodnutí o rozvodu přijmout své dřívější příjmení, popřípadě upustit od užívání společného příjmení vedle příjmení.
 7. Příjmení, rozvod manželství, změna příjmení. Počátek platnosti popisu úkonu 21. 5. 2021 Konec platnosti popisu úkonu Bez omezení. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému----

Změna příjmení po rozvodu - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Změna příjmení po rozvodu. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související témata. Další informac Změna příjmení po rozvodu na dřívější nebo dívčí se rozlišuje podle toho, zda ji podáváte ve lhůtě do 6 měsíců od nabytí cizozemského rozvodového rozsudku právní moci či po vypršení této lhůty 1 Změna příjmení po rozvodu - Maminky a tatínkové diskutují na webu Rodina.cz. Přidejte do diskuze své rady a zkušenosti Pomineme-li všechny záležitosti, které předchází svatebnímu obřadu, ani po svatbě nemáte vyhráno. Mnoho z nás si ani neuvědomuje, kde všude je třeba změnu nahlásit, kolika institucím je třeba dát vědět.Ženy si navíc kvůli změně příjmení na manželovo budou muset vyměnit osobní doklady Matriční úřad dále povolí změnu jména, popřípadě jmen, a příjmení také na základě žádosti fyzické osoby a potvrzení poskytovatele zdravotních služeb, a to na neutrální jméno a příjmení, pokud byla zahájena léčba pro změnu pohlaví, nebo na jiné jméno, popřípadě jména, a příjmení, pokud již byla léčba pro změnu pohlaví dokončena

Přijetí oznámení do šesti měsíců po rozvodu není zpoplatněno. Pokud rozvedený manželka/ka z m e š k á šestiměsíční lhůtu od rozvodu, může požádat o povolení změny příjmení. Správní poplatek je pak 100 Kč. K tomu blíže situace Změna jména a příjmení Změna příjmení po rozvodu manželství a jak je to se příjmením dítěte po rozvodu rodičů Jméno a příjmení je nezbytným rozlišovacím znakem každé osoby a každý má nejen právo, ale i povinnost užívat především v úředním styku takové jméno a příjmení, které je uvedeno v matričním dokladu vydaném z matriční knihy vedené příslušným matričním úřadem změna příjmení po rozvodu. Městský úřad. v Berouně. Oznámení o změně příjmení vzor. Dne 18. 10. 1987 jsem uzavřela sňatek s Petrem Novým (rod. č. 651025/113) před bývalým Městským národním výborem v Berouně a přijala jsem jeho příjmení Změna příjmení po rozvodu. Co by to znamenalo v životě? ria80. 27. říj 2008. Ahoj,rozvedla jsem se a uvažuju,jestli si mám změnit příjmení zpátky.Nejradši bych to udělala hned,ale nevím,co by to znamenalo na uřadech a různě v životě,když bych se jmenovala jinak než malá.Můžete mi někdo napsat,kdo to má za sebou,jak. Vaše příjmení se při rozvodu automaticky nevrací k vašemu jedinému jménu. Chcete-li změnit své jméno po rozvodu, dodržujte postupy stanovené během rozvodu v souladu s federálním zákonem vašeho státu. Kroky . Zahrňte do své žádosti o rozvod jméno žádosti o změnu jména

Změna příjmení po rozvodu manželství a jak je to epravo

Změna pohlaví dětí | počet dětí a mladistvých, kteří se

Pokud občan zmešká šestiměsíční lhůtu po právní moci rozsudku o rozvodu, pak může požádat o změnu příjmení (viz kapitola změna jména a příjmení). Správní poplatek je v tomto případě 100 Kč. 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení. Pro vyřízení je stanovena lhůta 30 dnů Změna příjmení. Jaké varianty máte po svatbě? Jak můžete jména kombinovat? Je pro dámy povinné přechylování? Jak se osvobodit od příjmení, které zbylo po rozvodu? A jak se zbavit jména, které se vám prostě nelíbí? A kolik za to? Odpovíme na všechno Ahojky všemMám složitou situaci a nevim co a jak dál dělat. Začnu od zacatku -Žiju v německu a jsem tu rozvedená ( 10. 2020) ,S mým současným přítelem se mi narodil syn ( 4. 2021) ale ja nevěděla že je nový zákon o 300 dni po rozvodu, takže malej ma v rodným liste ex manžela aj jméno ma po něm.Ted si půjdu změnit jméno na rodné tak že by aspon šlo aby jsem. Změna příjmení po rozvodu manželství (do 6 měsíce po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu) Změna příjmení po rozvodu do 6 měsíců zdarma, nad 6 měsíců za poplatek 100 Kč. Základní informace k životní situaci

Po rozvodu

Oficiální stránky města Lanžhot. +420 519 336 107. urad@lanzhot.cz +420 519 336 10 Změna příjmení po rozvodu. Po rozvodu má člověk, který přijal příjmení druhého z manželů, ze zákona možnost oznámit matričnímu úřadu, že přijímá své dřívější příjmení nebo že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího. Důležité informace ohledně změny příjmení.

PŘIJETÍ DŘÍVĚJŠÍHO PŘÍJMENÍ PO ROZVODU MANŽELSTVÍ 1/2 Základní informace k životní situaci Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může do 6 měsíců po rozvodu manželství oznámit matričnímu úřadu, že přijímá zpět své dřívější příjmení Změna příjmení po rozvodu se provede bezúplatně, pokud dojde k podání žádosti do 6 měsíců po rozvodu. Potřebné doklady: 1. žádost 2. oddací list 3. pravomocný rozsudek o rozvodu. 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Případy, kdy je žadatel osvobozen od poplatku, se dětí netýkají, ale uvedeme je: změna příjmení po rozvodu manželství nebo v případě osoby, která změnila pohlaví. Je dobré ještě vědět, že za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden.

Změna jména a příjmení, zpětvzetí příjmení po rozvodu

 1. Příjmení si mění nejčastěji ženy po rozvodu. Vysočina - Změnit si jméno či příjmení není problém. Stačí si zajít na matriku příslušnou podle místa trvalého bydliště. Podle statistik městských úřadů možnosti nejčastěji využívají ženy ve věku od 20 do 45 let, které se po rozvodu již nechtějí jmenovat.
 2. Žádost o změnu příjmení pro dobu po rozvodu Vladislav Vnenk 2.10.2014 Civilní proces , Občan a úřad , Občanské právo , Rodina , Rodina a manželství , Vzory příjmení po rozvodu , změna příjmení
 3. Jméno či příjmení si může změnit víceméně jakýkoliv občan České republiky. A to pouze na vlastní žádost (či na základě žádosti zákonných zástupců). Cizinci s trvalým pobytem (či azylem) v České republice mohou také zažádat o změnu jména, a to podobně jako čeští občané
 4. Za oznámení, které je učiněno do 6 měsíců od právní moci rozsudku o rozvodu manželství, se nehradí žádný správní poplatek. Pokud osoba tuto lhůtu promešká, může požádat o změnu příjmení (viz kapitola změna jména a příjmení). Správní poplatek je v tomto případě 100 Kč. Jaké jsou lhůty pro vyřízen
 5. Změna příjmení po rozvodu: 4. Základní informace k životní situaci: Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců po právní moci rozhodnutí o rozvodu přijmout své dřívější příjmení, popřípadě upustit od užívání společného příjmení vedle příjmení.
 6. Změna příjmení po rozvodu. Rozvedená manželka, která v manželství přijala příjmení manžela - což se týká drtivé většiny manželství -, může do šesti měsíců od okamžiku, kdy rozhodnutí o rozvodu manželství nabylo právní moci, oznámit matričnímu úřadu, že přijímá zpět své dřívější příjmení

Jak si (ne)změnit příjmení po rozvodu rady jaktak

 1. Pokud zmešká uvedenou jednoměsíční lhůtu po právní moci rozhodnutí o rozvodu, může požádat příslušný matriční úřad o povolení změny příjmení - správní poplatek v takovém případě činí 100 Kč,-
 2. Pokud zmešká uvedenou šestiměsíční lhůtu po právní moci rozhodnutí o rozvodu, může požádat příslušný matriční úřad o povolení změny příjmení; správní poplatek v tomto případě činí 100 Kč (viz Změna jména a příjmení )
 3. Změna příjmení po rozvodu manželství Manžel, který přijal příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců po nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá opět své dřívější příjmení, popřípadě, že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího a to bez jakéhokoli poplatku
 4. Příjmení po rozvodu manželství Manžel, který přijal příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců po rozvodu manželství oznámit matričnímu úřadu, že přijímá zpět své dřívější příjmení. To platí i tehdy, hodlá-li manžel, který přijal příjmení druhého manžela s tím, že bude ke společnému.
 5. Příjmení po rozvodu Základní informace k životní situaci Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může do 6 měsíců po právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá své dřívější příjmení, popřípadě že upouští od užívání společného.
 6. Důvodů ke změně příjmení vašeho dítěte může být hned několik. Většinou k tomu však dochází po rozvodu rodičů a přisvojení dítěte jedním partnerem nebo naopak po svatbě. Kde se o tento úkon žádá, jak žádost probíhá a kdy s ní na úřadech neuspějete? Na všechny otazníky vám rádi odpovíme. Průběh změny příjmení dítěte Pokud se z nějakých.

Změna příjmení manželky po rozvodu manželství - postup

 1. [perex] Vrátit se po rozvodu k původnímu příjmení můžete oznámením u jakéhokoli matričního úřadu v ČR. [/perex] Rozvodem samým se příjmení manželů nemění. Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může však do šesti měsíců od právní moci rozhodnutí o rozvodu přijmout své dřívější příjmení, popřípadě.
 2. Příjmení po rozvodu manželství. 4. Základní informace k životní situaci. Manžel, který přijal příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců po rozvodu manželství oznámit matričnímu úřadu, že přijímá zpět své dřívější příjmení. To platí i tehdy, hodlá-li manžel, který přijal příjmení druhého.
 3. 4.května : Vážení uživatelé, vkládat zde odkazy na různé e-shopy a stránky je přísně zakázáno, je to porušení Pravidel. Takové příspěvky budou smazány. Děkujeme za pochopení! 4.března : Směňování věcí provází lidstvo od jeho počátků.Nový SWAP Babinet pro všechny! 4.května : Stálice mezi moučníky?Vláčná a rychlá hrníčková bábovka z Grank
 4. Taky jsem si chtěla po rozvodu změnit příjmení na své původní,což je celkem jednoduchá záležitost při splnění podmínek uvedených v příspěvcích.Ale bylo mi pak řečeno,že s výměnou dokladů a všech různých dokumentů a papírů je tolik běhání,že jsem to zavrhla
 5. Změna jména a příjmení; Příjmení po rozvodu manželství může požádat příslušný matriční úřad o povolení změny příjmení - správní poplatek v takovém případě činí 100 Kč. Manžel, který přijal dřívější příjmení, je oprávněn i povinen užívat toto příjmení, a to od doby, kdy bylo vydáno.
 6. Změna příjmení 10 let po rozvodu (ponechání kvůli nezletilému dítěti). - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Změna příjmení 10 let po rozvodu (ponechání kvůli nezletilému dítěti).. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích
 7. Vrácení dřívějšího příjmení po rozvodu. Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může do jednoho měsíce od právní moci rozsudku o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá své dřívější příjmení, popřípadě, že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího

ŽENA-IN - Co dál po rozvodu? Nová občanka i příjmen

Změna rodného jména a příjmení. Prohlášení o volbě druhého jména. Změna příjmení po rozvodu. 02. Základní informace k životní situaci. Zletilý občan podá žádost na matrice dle trvalého pobytu, za nezletilé dítě žádost podá zákonný zástupce na matrice dle trvalého pobytu dítěte. 03 při povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného nebo cizojazyčného, při povolení změny příjmení na dřívější příjmení (např. pokud je žádost o užívání dřívějšího příjmení podána po uplynutí 6měsíců od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství) Změna jména a příjmení; Příjmení po rozvodu; Příjmení po rozvodu. Příjmení po rozvodu manželství. Manžel, který přijal při uzavření manželství příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců po rozvodu manželství oznámit u kteréhokoli matričního úřadu, že opět přijímá své dřívější příjmení. Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může do 6 měsíů po právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá opět své dřívější příjmení, popřípadě, že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího (§ 759 zak. č. 89/2012 Sb., OZ) 3. Pojmenování (název) životní situace. Přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství. 4. Základní informace k životní situaci. Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může do 6 měsíců po právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá.

Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, výstřední, nebo směšné, říká Řepka. Se změnou příjmení dítěte musejí až do jeho 18 let souhlasit oba rodiče. Od patnáctého roku vyžadujeme i stanovisko mladistvého, doplňuje matrikářka Tintěrová Životní situace. Změna příjmení po rozvodu manželství. Základní informace. Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může do 6 měsíců po nabytí právní moci rozsudku oznámit matričnímu úřadu, že opět přijímá své dřívější příjmení, popřípadě, že upouští od užívání společného příjmení, v případě, že. Jakýkoliv matriční úřad při zpětvzetí příjmení po rozvodu (do 6 měsíců od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu) Matriční úřad, v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu - změna příjmení po rozvodu (po lhůtě 6 měsíců od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu) 6 Na matričním oddělení lze v zákonem stanovených případech vyřídit změnu jména a příjmení, popř. přijetí druhého jména. Manžel, který přijal příjmení druhého manžela, může do 1 měsíce po právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit u kteréhokoliv matričního úřadu, že přijímá opět své dřívější příjmení, popřípadě, že upouští od užívání. Pokud zmešká uvedenou lhůtu po právní moci rozhodnutí, může požádat příslušný matriční úřad o povolení změny příjmení. Rozvedenému manželovi, který oznámení do šesti měsíců po rozvodu učinil, je matričním úřadem vydáno potvrzení. 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu: - 1

Změna příjmení dítěte po rozchodu - Diskuze - eMimino

Příjmení po rozvodu manželství. Základní informace k životní situaci. Manžel, který přijal při uzavření manželství příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců po rozvodu manželství oznámit u kteréhokoli matričního úřadu, že opět přijímá své dřívější příjmení, to platí i tehdy, hodlá-li manžel, který přijal příjmení druhého manžela. vaše státní občanství, důvod, proč chcete změnit jméno či příjmení, jméno či příjmení, které si chcete zvolit. Kromě toho je potřeba k žádosti doložit i některé dokumenty. Předložit musíte rodný list, oddací list (pokud jste uzavřeli manželství), rozsudek o rozvodu manželství (pokud jste ho ukončili.

Po rozvodu manželství vyměňte občanské průkazy. Hlavní povinností bývalých manželů po úspěšném a pravomocném rozsudku o rozvodu manželství je změna osobních dokladů. Manželé jsou povinni zajistit změnu údajů v občanských průkazech tak, aby byly v souladu se skutečností a realitou Změna příjmení - po rozvodu má člověk, který přijal příjmení druhého z manželů, možnost přestat užívat toto společné příjmení nejdéle do 6 měsíců ode dne, kdy rozsudek o rozvodu manželství nabyl právní moci. Oznámení o změně se dá učinit na kterémkoliv matričním úřadu a je osvobozeno od poplatku Změna jména příjmení z důvodu změny pohlaví, Přijmutí dřívějšího příjmení či upuštění od užívání společného příjmení vedle dřívějšího po rozvodu manželství. (oznámeno musí být do 6ti měsíců po nabytí právní moci rozsudku) 100 K Nejjednodušší situací, kdy je dokonce na změnu příjmení zákonný nárok, je změna příjmení po rozvodu, tj. zpětvzetí původního příjmení, ztraceného uzavřením manželství. Obecně se změna příjmení povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, směšné, nebo je-li pro to vážný důvod

Vyzkoušeli jsme za vás: Co dělat, když si změníte příjmení

Změnu příjmení je třeba oznámit do jednoho měsíce od nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu. Pokud občan zmešká jednoměsíční lhůtu po rozvodu, může požádat o povolení změny příjmení. Správní poplatek v tomto případě je 100 Kč Přestože mám 3 dcery, vrátila jsem se po rozvodu k rodnému příjmení. ětem (2 starší už byly téměř dospělé) jsem své rozhodnutí vysvětlila, vysvětlila jsem jim, že až se časem vdají, stejně nebudeme mít stejná příjmení. A mně změna příjmení hodně pomohla po psychycké stránce Změna příjmení po rozvodu Po rozvodu bych opět chtěla své rodné příjmení. Jak mám postupovat? Do jednoho měsíce od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu je možné u matričního úřadu prohlásit, že opět přijímáte své příjmení se kterým jste vstupovala do manželství měsíce po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu. Osvobozena od poplatku je změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví. Osvobozena od poplatku je změna jména, popřípadě jmen, a příjmení fyzické osoby, která je státním občanem České republiky a současně státním občanem jiného členského státu Evro Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců po právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá své dřívější příjmení, popřípadě že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího

Změna příjmení po svatbě 2021: děti, doklady, úřad

 1. vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena kterémukoli matričnímu úřadu do šesti měsíců po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu. Osvobozena od poplatku je změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví. 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízen
 2. při povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného nebo cizojazyčného; při povolení změny příjmení na dřívější příjmení (platí pouze u příjmení po rozvodu manželství po zmeškání lhůty 6 měsíců od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu
 3. Změna jména a příjmení; Příjmení po rozvodu manželství při povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení poručníka nebo pěstouna, na společné příjmení poručníků nebo pěstounů anebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud poručníky nebo pěstouny jsou.
 4. Pokud zmešká uvedenou šestiměsíční lhůtu po právní moci rozhodnutí o rozvodu, může požádat příslušný matriční úřad o povolení změny příjmení; správní poplatek v tomto případě činí 100 Kč (viz Změna jména a příjmení)

Video: Žádost o změnu příjmení pro dobu po rozvodu vzory

Změna jména a příjmení - Ministerstvo vnitra České republik

O změnu příjmení u nezletilého dítěte je potřeba zažádat na příslušném matričním úřadě, podle místa trvalého bydliště vašeho potomka. Pokud o změnu jména žádáte rovněž vy, například je-li důvodem svatba nebo rozvod, můžete o obě změny zažádat v rámci jedné žádosti. V případě, že vám bude změna. Po uplynutí lhůty 6 měsíců od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství je možné podat žádost o změnu příjmení na dřívější. Jedná se již o žádost, která se vyřizuje ve správním řízení. Správní poplatek činí 100,- Kč Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod. Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké, nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů; vzniknou. Příjmení po rozvodu manželství. Přečíst nahlas. Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může do 6 měsíců po právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá své dřívější příjmení, popřípadě že upouští od užívání společného příjmení.

Změna příjmení dítěte po rozvodu, rozchodu rodičů

Změna příjmení po ro Změna příjmení po rozvodu manželství po prošlé lhůtě na předchozí příjmení může požádat příslušný matriční úřad o povolení změny příjmení - správní poplatek v takovém případě činí 100,-Kč. Manžel, který přijal dřívější příjmení, je oprávněn i povinen užívat. Platí se za změnu příjmení po rozvodu, po přejmenování z důvodu . Před svatbou si změnu příjmení dobře promyslete. Kladno - Zejména ženy, které se v blízké době chystají před oltář, by nyní měly zpozornět. Prosím, kam vše, z pozice zaměstnavatele musíme nahlásit změnu v příjmení, když se naše jméno, popř. jména, příjmení, popř. rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popř. nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména nebo příjmení i na tyto osoby, údaj o státním občanství žadatele nebo nezletilého dítěte, odůvodnění žádám o změnu příjmení z původního na nové . v nájemní smlouvě k bytu číslo . v domě na ulici . z důvodu: sňatku (datum sňatku . po rozvodu manželství (datum nabytí právní moci rozsudku) z jiného důvodu . V případě sňatku žádám o rozšíření nájemní smlouvy k bytu čísl

Oprah Změna příjmení. Chtěla bych si změnit příjmení z tohoto důvodu:S přítelem jsme se rozešly a máme spolu dvě děti,které mají příjmení po něm,chci si vzít stejné příjmení,protože mi nepovolí abych jim změnila příjmení po mě.Můžete mi někdo poradit na který úřad se mám obrátit s touto žádostí,a kolik to stojí.Nebo popřípadě,jak a kde mám. Žádá-li rozvedený manžel o změnu příjmení po uplynutí měsíční lhůty po právní moci rozsudku o rozvodu, musí předložit žádost s uvedením důvodů, rozvodový rozsudek s vyznačenou právní mocí, oddací list a doklad o zaplacení správního poplatku 100,- Kč Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod. Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké, nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů 10. Příjmení po rozvodu manželství 11. Užívání příjmení v nesprávné podobě 12. Užívání příjmení SO ČR a současně SO EU 13. Uvádění jmen a příjmení bývalých čsl. nebo českých občanů na veřejných listinách; IV. Změna jména a příjmení. 1. Změna jména 2. Změna příjmení 3

Zpětvzetí příjmení po rozvodu manželství — Češtin

34. Užívání příjmení po rozvodu manželství v mužském tvaru 46 35. Změna příjmení zletilého osvojence - správní poplatek 47 36. Změna pohlaví - zahájení a ukončení léčby, neutrální jméno a příjmení, změna jména a příjmení, vystavování matričních dokladů, změna pohlaví v cizině 47 37 Změna příjmení po rozvodu manželství Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého z manželů, může do jednoho měsíce po právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství oznámit matričnímu úřadu, že přijímá své dřívější příjmení, popřípadě, že upouští od užívání společného. Vzhledem k tomu, že laboratorní informační systém UNIS nepořizuje údaj o rodném příjmení, týká se oprava také všech změn příjmení (vdané ženy, osvojené děti, změna příjmení po rozvodu a podobně)

Změna jména, příjmení a příjmení po rozvodu, Uherské Hradišt

Dialog stránkysrdce2cropped-PARstaryTEXTtmava

Změna příjmení po rozvodu - poradna Odpovidat

Oznámení o změně příjmení po rozvodu manželství

bg-01