Home

Rodina pracovní list 6 třída

Pracovní list č. 1.06 Rodina Jméno: Třída: Datum: . Najdi mezi obrázky 5 rozdílů. Barevně je zakroužkuj. 4. Vystřihni slova dole na stránce a nalep každé ke slovu se stejným významem příbuzenského vztahu se změnou pohlaví. Vzor: dívka chlape Tematický celek Zdravá výživa (předmět Výchova ke zdraví) obsahuje pracovní listy pro žáky 6. ročníku základní školy a pracovní list s výsledky pro učitele. Pracovní listy navazují na učebnici Občanská a rodinná výchova 6 pro základní školy a víceletá gymnázia, nakladatelství FRAUS, Plzeň 2003 Etická výchova 6-7 - pracovní listy. Computer Media . Vaše cena 180 Kč . Běžná cena 200 K č. Do košíku Občanská a rodinná výchova. 6. třída

6. - 9. ročník ZŠ Štěpánkovic

 1. Pracovní list pro žáky (č. 2) ÚKOL Č. 1: SPOJ SPRÁVNÝ ZAČÁTEK A KONEC PŘÍSLOVÍ O PENĚZÍCH: A) Bohatni z vlastního políčka, 1) a potkáš ho pětkrát za den. B) Nejlepší věci v životě 2) než přicházejí. C) Pozdní je šetrnost, 3) jsou zdarma. D) Peníze jsou jako sníh, 4) ne jim sloužit. E) Penězům je třeba vládnout, 5) na který se lije horká voda
 2. Pracovní list- občanská výchova- rodina Pracovní list sloužící k procvičení tématu rodina v občanské výchově. ID: 1419555 Language: Czech School subject: občanská výchova Grade/level: 5.třída Age: 8-12 Main content: Rodina Other contents:.
 3. Apr 24, 2016 - This Pin was discovered by Lenka Polcrová. Discover (and save!) your own Pins on Pinteres
 4. Dějepis pro 6. ročník. Sada je zaměřena na vyvozování a opakování učiva dějepisu v 6. ročníku základní školy. Jednotlivé učivo je názorně vyvozeno prezentací, žáci si osvojené znalosti procvičí pomocí pracovních listů. Sada obsahuje 10 prezentací a 10 pracovních listů
 5. -žáci samostatně vyplní 4. pracovní list -kontrola práce učitelem, společné hodnocení výsledků-možná je následná aktivita - žáci použijí naučená slova při skládačkách a doplňovačkách (viz Baum des Lebens) Zdroje obrázků: List č. 1 - obrázek rodiny
 6. Čtení s porozuměním - 6. třída. Přečtěte si krátký text a odpovězte na několik otázek, které testují porozumění. Můžete se začíst do krátkých úryvků z článků nebo do některého z našich krátkých a vtipných příběhů. Pozor, vybraný text můžete řešit pouze jednou v daný den. 1
 7. d) Děda Eda (Etická výchova metodika 3. třída str. 178 - 181) pracovní list - seznámení s Honzíkovou rodinou - členové rodiny úryvek - čte učitel - Co je to Alzheimerova nemoc? úryvky pro děti - dvojice čte ten, kdo má úryvek s nadpisem jak by ses zachoval, co by se mělo uděla

Rodina - Digitální učební materiály RV

Pracovní list Elektronické zboží bude provázet práci s jednotlivými pracovními listy po něm následujícími. Jednotlivé ásti s názornými zobrazeními zboží žáci rozstřihnou a vkládají je do nákupních vozíků nebo je lepí do jeho okolí dle zadání na pracovních listech. Řeš Angličtina - 6 třída ZŠ - mluvnické cvičení - Maminky a tatínkové diskutují na webu Rodina.cz. Přidejte do diskuze své rady a zkušenosti

Pracovní listy: Je to pravda- stromy a keře - pracovní listy. Kalendář- pracovní karty. Nebezpečná situace - pracovní karty. Ovoce a zelenina - pracovní karty. Příbuzní- pracovní karty. Rodina- pracovní karty. Rodina ve světě zvířat- pracovní karty. Vaření- pracovní karty. Jaro - pracovní list. Tělo - pracovní list Zeměpis - 6. třída. Distanční výuka od 14.10.2020 - 2.11.2020. Učivo. Vyplnit pracovní listy a přinést 2.11.2020. Pokud někomu chybí pracovní list, můžete si ho u mně vyzvednout nebo vytisknout zde Pokud Vám pracovní list nejde stáhnout, nebo nemáte internetové připojení, můžete si výjimečně pracovní list vyzvednout ve vestibulu školy v pondělí od 8.00 do 8.30 hodin. Vyplněný pracovní list posílejte (nebo odevzdávejte ve vestibulu školy) nejpozději do pátku 16. října do 12.00 hodin na emailovou adresu martina. Angličtina - 6 třída ZŠ - - Maminky a tatínkové diskutují na webu Rodina.cz. Přidejte do diskuze své rady a zkušenosti Předkládaný materiál je soubor metodických a pracovních list ů pro 4. - 9. ro čník základního vzd ělávání. Pro každý ro čník bylo vytvo řeno 20 metodických list ů a k nim 20 pracovních list ů. Je ur čen pro u čitele nebo lektory na p řípravu jednotlivých lekcí

PředmětÚkol TermínJak odevzdat Poznámka Ma pracovní listy 13. 11. Škola online výuka pracovní sešit - psaní číslice 5 pracovní sešit str. 29/1 - 5, 30/1 - 4, 31/1 - 5 Čj ŠKOLÁK PEPA str. 28/1 - 6, 29/1, 2, 30/1 - 5, str. 31 - čtení slov 13 Moje rodina. Lenka Kaňová 11. 5. 2020. Tento týden bychom ve školce probírali téma rodiny a jak se ukázalo, v posledních měsících je rodina a zdraví to nejdůležitější co máme. Všichni jste si užili rodiny více než jindy, mnoho času jste trávili doma s rodinou a lépe jste poznali jak to v domácnosti funguje

Zdravá výživa pro 6

M I L Í U Č I T E L É , děkujeme Vám za dosavadní spolupráci při realizaci programu ZDRAVÉ ZUBY. Zapněte si používání Java Skriptu v prohlížeči, bez toho nemůže test fungovat! 1. Co podporuje vznik zubního kazu? Přečtete si to v barevné tajence, když do křížovky správně dosadíte názvy obrázků. [ Pracovní list 2.třída - Zdravé zuby. M I L Í U Č I T E L É , děkujeme Vám za dosavadní spolupráci při realizaci programu ZDRAVÉ ZUBY. Pro školy. Zapojit se do programu. Výukové materiály. Seminář pro učitele. Pracovní listy. Pracovní list 1.třída

3. třída - Dětské stránky. Těšíme se na prázdniny. 1. 6. 2021 596 0 1. Aktivity pro žáky 2. a 3. ročníku - práce s textem, tvoření otázek. Hledání společných a odlišných znaků v textu, zápis do Vennova diagramu... Druhy vět Výchova ke zdraví 6. třída Jméno a příjmení: Téma: rodina 1. Co je to rodina ? 2. Vyjmenuj funkce rodiny. 3. Co je to disharmonické rodinné prostředí a jak na nás může působit? Opakování: Sestra mého otce je moje.

6. třída - Občanská a rodinná výchova - Základní škol

 1. Dumy.cz - sdílejme společně. Příměstské tábory v Otevřeném mlýně. Příměstské tábory v Kačici zajistí smysluplný program o letních prázdninách. Pro děti z prvního stupně jsme připravili několik turnusů těchto táborů u nás v Otevřeném mlýně v Kačici
 2. Pracovní list ke kapitole 4: Klíče k bezpečnému stravování 9 Pracovní list ke kapitole 5: Nakupujeme potraviny a připravujeme dobroty na náš stůl 11 Pracovní listy k učebnici Výživa ve výchově ke zdraví pro 6. a 7. ročník ZŠ vydalo
 3. Při tvorbě pracovních listů se vycházelo z RVP pro základní školy. Každý pracovní list má tři þásti. V první þásti pracovního listu je téma, kterým se daný pracovní list zabývá. Dále je uveden cíl, mezipředmětové vztahy, klíþové kompetence, které se snažíme rozvíjet využitím pracovního listu, metodický a.
 4. Aktivní slovní zásoba: strýc, teta, synovec, neteř. ♦ Zaměřeno: na znalost členů rodiny. z gramatiky na podstatná jména a přivlastňovací zájmeno MY. AJ-06-A-04. Aktivní slovní zásoba: prarodiče, rodiče, sourozenci, dvojčata. ♦ Zaměřeno: na znalost členů rodiny. z gramatiky na podstatná jména a přivlastňovací.
 5. Pracovní činnosti. Rozvrh hodin - Informatika. Rozvrh hodin - Tělocvična. Rozvrhy hodin. První stupeň. Přírodopis. 6. třída. 7. třída. Výchova k občanství Podřízené stránky (12): 01b rodina 01 Vzdělán.

Pracovní list lze vytisknout pro jednotlivé žáky. Vy_22_Inovace_was were had.26: 4.-6. Žák se naučí tvary minulého času prostého sloves to be¨, to have. Pracovní list k procvičování tvarů minulého času prostého sloves to be, to have. Žák řeší uvedená cvičení. Pracovní list lze vytisknout pro jednotlivé žáky Pracovní list-majetek a vlastnictví. pracovní list: zdroj - ZŠ Studánka, Mgr.Iva Skalická. Úvod Informatika Výchova ke zdraví 8.třída Občanská výchova 6.ročník 7.ročník Národnostní menšiny Počátky českého národa Stát Dělba státní moci - 11.3. Majetek a vlastnictví.

Pracovní list k tématu Život svatého Pavla zaměřený na jména jeho spolupracovníků identifikovaná podle biblických odkazů ze Skutků apoštolů. Vhodné i pro samostatnou práci. Signatura G-7-655 Pro efektivnější způsob výuky se osvědčila skupinová práce.Třída je rozdělena do 4 skupin. Tyto pracovní skupiny mají své pojmenování: Křečci, Čmeldové, Bobři a Vačice. Skupiny pracují ve stejném složení již od počátku školního roku. Žáci si skupiny vytvořili sami, učitel respektoval jejich rozhodnutí. 2 Podzim 1.třída 2. znaky podzimu, bludiště Rodina 2. pracovní aktivity k tématu rodina. 1.93 MB: Prvouka: Interaktivní cvičení: Základní škola, Česká Lípa: Iveta Honzejková: Moje vlast 2. Pracovní list určení k opakování tématu naše vlast. 391 stažen.

Zkuste si sestavit rodokmen rodiny, o které se píše, ale i té své. Povídejte si o tom, jak Vánoce trávíte vy. 1. třída, počítání do 10, Provozovatelem obchodu se sadami pracovních listů je e-bohém, s. r. o., Tychonova 43/5, 160 00 Praha 6, IČO: 29414938.. Domácí výuka - týdny 6. 4. - 17. 4. Třída: 6.AB 2) Učebnice, pracovní sešit - příklady na procvičení toho, co nám nejde Výpočet obvodů a obsahů: učebnice 1 63/ 3, 5, 7 Vzorečky, které vám pomohou: učebnice 1 str. 56 a str. 6 13.7.2021 - Explore Lenka Polcrová's board Pracovní listy on Pinterest. See more ideas about list, pracovní listy, předškoláci Ročník (třída), cílová a věková skupina: šestý (6.B), žák 12-15 let Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Učivo: Přídavná jména Anotace (metodický list k použití ve výuce): pomocí tohoto pracovního listu si žáci procvičí pravopis, stupňování, tvořen

Pracovní list- občanská výchova- rodina workshee

Sekce: Katecheze a výuka náboženství, Rodinná katecheze Adresáti: 2. a 3. třída, 4. a 5. třída, 6. - 9. třída Druh: Pracovní listy Typ: Dokument Časový rozvrh aktivity: Střední (do 30 minut) Tento materiál je součástí tematického celku Jitka Maříková Tůmová zde prezentuje digitální technologie jako motivační nástroj pro žákovské studium, jako pomocní. Básnička jako rozloučení se školním rokem. Ivo Krobot, 28.06.2021. Vážení uživatelé Metodického portálu RVP.CZ, jako každoročně jsme pro Vás chystali nějaký moudrý text ke konci školního roku Pracovní oblečení: Pracovní list pro žáky - seznámení se s typickými znaky oblečení některých profesí: Předmět: Pracovní výchova, Projekt - Úvod do světa práce, Rodinná výchova Ročník: 8. ročník ZŠ, 9. ročník ZŠ Učitel: Věra Hříšná (ZŠ Dobřany) Přidaný: 30.08.2010 16:46 Komentáře v diskuzi: 1. 6. TŘÍDA. Učitelky. Bohdanka Horáková MILÉ DĚTI A RODIČE ZE 6.TŘÍDY!!! PŘEDEVŠÍM VÁS VŠECHNY ZDRAVÍ P.UČ.BOHDANKA A EVIČKA.POSÍLÁME VÁM NĚJAKÉ ÚKOLY K PROCVIČOVÁNÍ. > Pracovní list 1 < > Pracovní list 2 < Akce třídy 2019 - 2020. Karneval

pracovní list rodina - Hledat Googlem Kids songs, Funny

Třída 6.V 2021/2022; Třída 7.A 2021/2022; Třída 7.V 2021/2022; Pracovní list mi posílejte na mail/Teams do 17. 3. OSOBNÍ BEZPEČÍ - ŠIKANA. Únor 2021 - distanční výuka: téma RODINA. Diskuze v on-line hodině. Pracovní list (2 části) posílejte vyplněný na mail nebo na Teams do 19. 2. 2021. RODINA . Kontakty. Pracovní list č. 50 Úlohy z praxe - Itálie jméno a příjmení třída Jedeme k moři. Údaje jsou z roku 2013. 1. Rodiče se rozhodli, že pojedou do Itálie k moři. Pronajmou si vilu na pláži na 7 nocí, cena za jednu noc je 89,- €. Současný kurz je 26,100 Kč/EUR. Cena nezahrnuje: 100€ kauce, ložn Další učebnice a pracovní sešity z řady Hravá prvouka pro 2. a 3. ročník: PRVOUKA P Á Pracovní učebnice pro 1. ročník ZŠ V souladu s RVP ZV ČLOVĚK A JEHO SVĚT SI BN 978-80-87881-30-9 9 788087 881309 Pracovní učebnice Hravá prvouka 1: • Sestavili ji odborní pedagogové na základě svých zkušeností s výukou na 1. Moje rodina. Pojmenování členů rodiny Anglický jazyk 5. třída; Napište nám Naše bannery. Partneři Ajina.eu - pracovní listy do angličtiny Návštěvnost 2020 ŠKOLÁKOV Na webu používáme cookies. Grafika od thistlegirldesigns.com. Obsah webových stránek Skolakov.eu podléhá autorskému právu..

LEDEN (2B - rodina, 2C - sloveso TO BE - otázka, přivlastňovací zájmena ) 6. třída; 7. třída; 8. třída; 9. třída; SLOVÍČKA Happy House 2; SLOVÍČKA Happy Street 1; SLOVÍČKA Happy Street 2; SLOVÍČKA Project 1; SLOVÍČKA Project 2; SLOVÍČKA Project 3; KŘÍŽOVKY- Happy Street 1 odkaz na stránky k procvičování Project 1 - 5 3.edice a Project 1-5 4.edice - super, moc doporučuji! Project 3 - Unit 1 - opakujeme časy - přítomný prostý a průběhový, minulý čas, zopakujte si u 7. ročníku min.čas a nepravidelná slovesa! Většina aktuálního procvičování pro vás bude prozatím v 6. ročníku. Jukněte. Rubrika: Pracovní listy 1-2 třída. 14 února 2019. venuse. (Ne)dokonalá matka, Pracovní listy 1-2 třída Malá a velká rodina. Řekneme žákům, že za chvilku budou číst o rodinách dvou teenagerů. Jeden z nich je jedináček a druhý má velkou rodinu. Žáci tipují, co asi budou oba teenageři říkat o svých zkušenostech v rodině. Rozdáme jim texty, které si přečtou (buď sami, nebo společně celá třída), a zjistí, zda. Domova, rodina, škola. Dopravní značky. Pravidla pro chodce a cyklisty. Český jazyk 1. třída; Český jazyk 2. třída; Český jazyk 3. třída; Český jazyk 4. třída; Ajina.eu - pracovní listy do angličtiny Návštěvnost 2020 ŠKOLÁKOV Na webu.

Třída

Výukové materiály EU - Peníze školám - e-learning ZŠ a MŠ

Podzim, 3. Rodina, 4. Domov, 5. Zima, 6. Zdraví, 7. Náš svět, 8. Jaro, 9. Léto). K podzimu jsou navrženy dva pracovní listy vzhledem k objemu učiva tohoto tematického celku.Pro snadnou orientaci jsou pracovní listy i barevně sladěny s barvami lekcí v učebnici a v pracovním sešitě.Na přední straně pracovního listu si žáci. CH Pracovní list - hemická reakce 6.2. Teams (Pin) Inf Počítačová grafika - digitální fotografie 7.2. Teams inf8-23 (Kopk) Práce v Office365 7.2. Teams Ov (Bar) Člověk mezi lidmi. Rodina. Komunikace. čt 4.2. onlin Úkoly na 11.5.2021. Dnes si vyplníte pracovní list, který se vztahuje k tématu Civilizační choroby. Čerpat budete z učebnice na str. 92 - 97 a z videa, které jsme si pouštěli minulou hodinu. Vyplněný pracovní list přinesete příští týden do školy ke kontrole. Kdo nemá možnost tisku, bude mít úkol vypracovaný v sešitě

Čtení s porozuměním - 6

Zábavné procvičování angličtiny online - slovíčka i gramatika, tradiční i netradiční úlohy Slabikář - str. 6-10 Písanka 1 str. 20-22 Přepis písmen (z tiskacího písma do psacího) M Počítání do 12 PS str. - numerace, orientace v číselné řadě, početní operace +, - Nerovnice Slovní úlohy pětiminutovka 53-56 Sčítání a odčítání do 10 - Aj My house, my family Pracovní list Prv Můj domov, moje rodina Téma 15: závěrečný test: 15.-19.6. 1) Procvič si ještě vazbu there is/are a přivlastňovací zájmena a přídavná jména v pracovních listech. Na druhé straně pracovního listu najdeš výsledky ke kontrole. 2) Vyplň závěrečný test, nezapomeň kliknout na odeslat. (test přidám v úterý Třída 9. A, šk. rok 2013/2014. Hlavní 145 788 33 Hanušovice okres Šumperk ČR. 581 030 209 - kab. tř. uč. nasetrida.2014@seznam.c

8. 6. 2015 1. den celodenní výjezd - skolaholoubkov.c

moje telo chlapec | Školka | Pinterest | Lidské tělo

Materiály K Distanční Výuce Na Týden (2

V posledním rámečku děti doplňují různé citoslovce, které členové jejich rodiny říkají, když např. dostanou nápad, když se uhodí atd. Materiál obsahuje 4 pracovní listy. Základ všech listů je stejný, jen se mění osoba (maminka, tatínek, babička nebo dědeček) a některé otázky Na pracovní listy se vztahují autorská práva! 5. třída - PDF soubor + PDF soubor s online verzí. 50 pracovních listů, 50 listů s řešením; 280 úkolů s řešením . BONUS: hra Tajemné slovo hra Černý Petr - tvary slov velikonoční pracovní list, závěrečná prác

6. třída 30. 3. - 3. 4. 2020 zsmasaryk.c

Pracovní list - hydrosféra 1 Pracovní list může sloužit k utřídění části učiva o hydrosféře, případně může předcházet výkladu učiva samotného. Pracovní list zároveň učí žáky pracovat s mapou. Očekávaný výstup: rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, [] Hydrosféra Úkoly pro aktivní. Vypracovat pracovní list PL_péče o zdraví a poslat na mail. Pracovní list bude ohodnocen známkou. Občanská výchova pro 6. B. Milí žáci, posílám týdenní plán na tento týden. Další práci dostanete až za dva týdny, tudíž máte na vypracování domácích úkolů a testů dostatek času Množné číslo. Tento pracovní list je vytvořen k zopakování tvoření množného čísla a použití správného tvaru slovesa být v jednotném nebo množném čísle. 5. Rozlišování is /has. Tento pracovní list je vytvořen k uvědomění si, že zkrácené ´s znamená is nebo has. 5. To be - otázky

Seznam jako výchozí prohlížeč | nejnavštěvovanější český

6. kimono f) přesný, založený na bezpečně zjištěných faktech 7. cypřiš g) vyhnanství 8. Přejatá slova - pracovní list (část 2) Může si rodina s dětmi koupit klavír? Záhada v klavíru Právě vyšlo Z8 - Jižní Evropa - pracovní list 1.část.pdf (1.2 MB) úterý 2.2. STŘEDNÍ EVROPA - úvod zapsat a projít prezentaci, učebnice str 68,69 Z8 - Střední Evropa - úvod - popis.pdf (658.5 kB) vypracovat otázky SEVERNÍ EVROPA do 9.2. poslat Z8 - Severní Evropa - pracovní list.docx (454.87 kB) nebo v pdf Úroveň: 5. a 6. úroveň / profík a specialista: Třída: 8.-9. ročník: Časový odhad: Cca 50 minut, záleží na rychlosti čtení: Rozvíjená dovednos Pracovní listy - zrakové vnímání 5 až 6 let. Procvičování zrakového vnímání pro děti ve věku 5 až 6 let. Pracovní listy jsou uloženy ve formátu PDF vhodném pro tisk. PDF soubor se otevře po kliknutí na obrázek. Pracovní list č. 1 až 3 - Dítě má za úkol najít v řádku dva stejné obrázky jako je ten na začátku. OPAKOVÁNÍ Z MATEMATIKY - pracovní list (Prosím o zpětnou vazbu.) stažení zde: 1. třída Matematika 2. Ústně procvičovat řadu čísel od 0 do 20 a zpět

Distanční výuka pro předškoláky je povinná (třída Motýlek). Způsob a rozsah provedení přizpůsobte domácím podmínkách a individuálním potřebám dítěte. Práci dětí posléze doneste do MŠ. Vyzvednutí nových pracovních listů každé pondělí od 8:00-12:00 hodin., lze vyzvednout i ve středu od 8:00-12:00.. Experimentárium nemusíte procházet jen tak s prázdnýma rukama. Připravili jsme pro vás pracovní listy, které jsou vytvořené pro danou věkovou skupinu žáků. Každý list obsahuje 25 otázek, odpovědi najdete v našich expozicích. Správnost odpovědí si mohou učitelé vyhodnotit sami, nebo si navíc objednat aktivitu Pracovní listy s Engie Rodiče už nejsou ve sporu s učitelem kvůli tomu, že by podceňovali vzdělání. Nyní kritizují ze svého pohledu nedostatečnou práci učitele. V úvodní fázi této situace využíváme pracovní list umožňující nám srovnat praxi z 20. století s praxí ze století osmnáctého. Druhou ukázku však vytěžujeme důkladněji Pracovní list - možno použít na konci roku nebo v pololetí, jednoduchá forma, žák si zakládá do svého portfolia, výsl... Předmět: Český jazyk, Občanská výchova, Přírodověda, Vlastivěda Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ, 7. ročník ZŠ, 8. ročník ZŠ, 9. ročník Z Základní škola Habartov Karla Čapka 119, okres Sokolov Tel.: +420 352 692 54

Hravá občanská výchova 6 - pracovní sešit - 6

Od 17. 5. 2021. Obnoven režim prezenční výuky bez rotace na celé celé škole (PT, 1. i 2. stupeň) - organizaci najdete zde.. Nabízíme volné pracovní místo na pozici kuchařka a uklízečka týden 1.6. - 5.6. Tento týden je již náš poslední virtuální, příští týden už se uvidíme naživo a já se na Vás moc těším :) v mailu máte pracovní listy na MUST a HAVE TO - na konferenci si je opravím Středa 6. 1. 2021. Grafomotorika - pracovní list - spirály, čáry a obloučky. Počítání - psaní osmičky, procvičování. Zrakové vnímání - pracovní list, dokreslování a skládání obrázků. Jemná motorika - lepení, otisk prstů - TŘI KRÁLOV TŘÍDA - zde je 28 pracovních listů s více než 50 stranami materiálu (36 stran českého jazyka, 26 stran matematiky a 6 stran prvouky) Pokud přece jen zjistíte, že Vám nějaký pracovní list schází a že potřebujete procvičit učivo, které tady nenajdete, neváhejte mě kontaktovat a já Vám pracovní list ušiji na míru Jméno a příjmení: Třída: PRACOVNÍ LIST - VNĚJŠÍ ČINITELÉ - I. část 1. Využij prezentaci číslo 14 Vnější činitelé (v PDF zde) nebo učebnici (II. díl - strana 21 až 24) a doplň následující text

M - dokonči pracovní list na pamětné dělení - učebnice str. 67/ 15 - druhý sloupeček, str. 67/17 - pracovní sešit str. 6 - dokonči stranu za DÚ. AJ - učebnice str. 56 - opakování - trénuj slovíčka lekce 13 - pusť si video Velikonoce ve Velké Británii zde. PŘ - učebnice str. 55-56 kostra - vytiskni a doplň si zápis. Vaším úkolem bude vypracovat pracovní list na sloveso HAVE GOT a zúčastnit se online výuky v pátek v čase 10.40 - 11.25. Pracovní list nahrávám i zde. Cvičení 5 a 6 vypracujte až po čtvrteční online výuce, kde si vysvětlíme tvorbu otázky. Vyplněný pracovní list odevzdejte ke kontrole přes Microsoft teams do neděle 18.10

17 Best vánoční pracovní listy images | Vánoční pracovní

Pracovní listy - čtení. -Tyto pracovní listy vznikají průběžně a jsou používány při výuce čtení. U některých PL je na úvod procvičování písmen a slabik, u jiných slabiky a slova nebo slovní spojení. Někde jsou už zrovna celé věty. - Při práci s PL si žáci procvičují techniku čtení a také porozumění textu Herbář - návod Přehled rostlin k poznávání (ještě bude upraveno): Dvouděložné rostliny - přehled Dvouděložné rostliny I. Zadání úkolů 7. A (8. 6.) a 7. B (10. 6. Z provozních důvodů bude naše třída chodit na obědy každý den v 11.40h. Prvouka - 2 oboustranné pracovní listy - téma Rodina a Vánoce. STÁHNOUT 76 Stopa 76.mp3. STÁHNOUT 75 Stopa 75.mp3. 16.12. děti mají pracovní list, kde jsou obě sloky,. Pracovní listy nemusíte doma sami pracně tisknout. Můžete si je objednat a my Vám je pošleme poštou. Pracovní listy jsou v barevném tisku v pevných deskách bez vazby, aby dítě mohlo jednotlivé listy vyndat a v případě cestování nemuselo brát celý soubor listů s sebou V pátek bude testík na druhy jídla - Shopping list v učebnici. V pondělí bude testík na hodiny - učebnice str. 18, pracovní sešit str. 22. 6. 1. 2015. Domácí úkol Pracovní sešit 26/2 - doplnit. V pátek bude test slovíčka lekce 3 (Pracovní sešit 89+90) 21.1 2015. V pátek 23.1. bude test na slovíčka, str. 90 Unit4 Badger.

1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída Vítejte v modulu Jazyk Domácí práce na čt 6.5. - pá 7.5. ČJ - 1. Opakujeme VS po b, l, m, p, s - opakovat řady VS zpaměti -list procvičování VS (příloha 1) -PS str 18/ cv 1 - domeček, doplň i, í, y, ý, podtrhni slovesa 2. VS po v - nalep do sešitu VS - výr - doplň věty (příloha 2 Pro speciální a praktické školy. Moc dobře víme, že výuka na speciálních a praktických školách není nic jednoduchého. Proto jsme pro vás připravili sérii pomůcek a učebnic, které vám pomohou zaujmout právě děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Najdete u nás učebnice pro speciální a praktické školy. Pracovní listy pro český jazyk - 2. třída - PDF + verze pro PC. Ucelený PDF soubor pracovních listů pro celý školní rok, rozšířený o online verzi PDF připravenou pro vyplňování úkolů přímo v počítači. Multilicence pro učitele vaší školy. Nakopírujte si libovolný počet kopií do hodiny v pátek 7.6. budeme psát závěrečnou práci z matematiky (příklady typu : 56+7, 42-8, 6.3, 24:3, slovní úloha - o více/méně, porovnávání, počítání se závorkami), 10.6. z ČJ (párové souhlásky, i/y, velká písmena, vyhledat podstatná jména a slovesa ve větě, seřadit slova podle abecedy) a ve středu pololetní diktá Pracovní činnosti: Pomáhejte rodičům s domácností. Období 2.11. - 6.11. Matematika: Násobení a dělení čísly 10,100 a jejich násobky. Jednotky času, hodiny. Online výuka dle rozvrhu, zadání úkolů v MS Teams v průběhu videokonference. Český jazyk