Home

Repozitář muni

Masarykova univerzita zřizuje Univerzitní repozitář jako prostor ke shromažďování a archivaci vědeckých děl. Jeho provozování je potvrzením aktivního přístupu MUNI v oblasti Open Access, ke kterému se univerzita zavázala v roce 2010 přistoupením k Berlínské deklaraci o otevřeném přístupu ke znalostem ve vědě a humanitních oborech Toto je Repozitář judikatury práva informačních a komunikačních technologií vytvářený na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.. Repozitář obsahuje metadata a anotace vybrané judikatury práva informačních a komunikačních technologií. Anotace jsou vytvářeny studenty povinně volitelných kurzů MVV793K Právo informačních a komunikačních technologií - soukromé. Publikace se vkládají do repozitáře MU prostřednictvím vykazování publikací v modulu Publikace v IS MU. V rámci vkládání publikačního záznamu se nahrají také soubory k dané publikaci a vyplní se údaje pro repozitář (napřiklad kdy a komu má být otevřen přístup k nahraným souborům)

Repozitář Open Science MUN

Repozitář ICT judikatury - ictjudikatura

 1. Repozitář:ICT Judikatura. Z ICT Judikatura. Přejít na: navigace, hledání. Vznik Repozitáře judikatury práva informačních a komunikačních technologií byl podpořen z projektu FRMU MUNI/FR/0939/2016
 2. Portál elektronických zdrojů MU Databáze závěrečných prací (IS MU) Knihovní katalog Repozitář Knihovny MU Nakladatelství Masarykovy univerzity Rybkova 987/19, 602 00 Brno / munipress@press.muni.c
 3. Digitální repozitář UK; JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it. Hledejte v Digitálním repozitáři UK Hledat. Sbírky fakult a součástí Univerzity Karlovy. Vyberte fakultu nebo součást k procházení jejích sbírek
 4. istrativu, e-learning a komunikaci uvnitř školy řadou nástrojů a je masivně využíván asi 30 000 přihlášenými uživateli denně z celkového počtu asi 44 000 aktivních osob na univerzitě
 5. První Open Access repozitář MUNI. 11. 10. 2010 - MUNI podepsala Berlínskou deklaraci. Morální závazek podporovat/prosazovat principy Open Access, nebýt jen černým pasažérem. Open Access v dlouhodobém záměru MUNI pro roky 2011-2015. Technická implementace repozitáře (nad evidencí publikací v IS MUNI). 22. 8
 6. Výzkum na MU Náš výzkum Dění ve výzkumu Výzkumná témata a úspěchy Výzkumná infrastruktura Mezinárodní vědecká rada MU Publikace a projekty Publikace Projekty Nakladatelství Munipress Akademické kvalifikace Habilitační řízení.

Open Access na MU IT služby Masarykovy univerzit

 1. E-mail: knihovna@law.muni.cz . webové stránky. Adresa. Sídlo: Veveří 70, Brno 611 80. Korespondenční adresa: Právnická fakulta MU jméno a příjmení adresáta Ústřední knihovna Veveří 70 611 80 Brno. O pracovišti
 2. istrativa v záležitostech regulovaných činností ve výzkumu a vývoji. - spravované evidence. Informační systém evidence projektů (ISEP), institucionální repozitář (IS MU), InCites, Systém pro sdílení infrastruktury pro výzkum a vývoj
 3. 1 Repozitář MU. Hlavním způsobem, kterým univerzity a další výzkumné instituce přispívají k rozvoji OA je budování otevřených institucionálních repozitářů a motivování vědců a výzkumníků k tomu, aby výsledky své práce do těchto repozitářů ukládali - tedy zelená cesta OA
 4. Tipy pro používání repozitáře: Aplikace vyhledává v plných textech děl, které byly vloženy do repozitáře. Výsledky umožňuje řadit dle relevance (tj. nejvýše jsou zobrazeny výsledky, které nejlépe odpovídají zadanému dotazu), roku vydání nebo názvu. Vyhledané výsledky lze dále omezovat pomocí voleb v pravém panelu
 5. Repozitar.cz Repozitar.cz - nevyužitý potenciál Jitka Brandejsová Fakulta informatiky Masarykovy univerzity 7. října 2014 * * * * * * * * Úvod Vznik v 2011 2009 úvahy -> 2010 institucionální repozitář na MU -> 2011 + meziuniverzitní -> diskuse/setkávání (OA, AuZ) Návaznost Repozitar.cz na projekty Theses.cz, Odevzdej.cz a Univerzitní repozitář MU Zapojeno 23.
 6. Repozitář muni. Do repozitáře MUNI nejsou ukládány kvalifikační práce, tedy závěrečné práce studentů (včetně disertačních prací) nebo habilitační práce, pro které má MUNI zřízeny zvláštní archivy. Knihy, které MU vydává v režimu OA, jsou dostupné na munispace.muni.cz Repozitář MU
 7. Vyhledávání v repozitáři. Vyhledávání prací v tomto prostředí již není k dispozici - pro vyhledávání prací použijte Digitální repozitář UK na adrese dspace.cuni.cz

Postup pro vložení souboru do kurzu pomocí repozitáře Nahrát soubor je následující: Na levé straně nástroje Výběr souboru vyberte repozitář Nahrát soubor (viz obr. 1). Klikněte na tlačítko Vybrat soubor (viz obr. 2). a klikněte na Otevřít (viz obr. 3). Po vybrání souboru můžete změnit název souboru v kolonce. Repozitář musí obsahovat soubor .gitignore. Účelem tohoto pravidla je zabránit studentům nahrát do repozitáře většinu zbytečných souborů. Pro příklad obsahu souboru viz manuál. Obsah souboru je plně v kompetenci studentů, při porušení jiných pravidel se na něj nebude brát ohled Open Science na MUNI . Návody pro zadávání publikační činnosti. Článek v periodiku , Odborná kniha, . Kapitola v knize, Stať ve sborníku, . Přenášené výstupy do systému ISVaV RIV V případě dotazů se obraťte na: Mgr. Petra Georgala. Repozitář zveřejněný protokolem HTTP výše popsaným způsobem je sice čitelný pro různé Git klienty, ale ne pro člověka. Pokud chcete, aby obsah repozitáře byl i lidsky čitelný včetně verzovacích informací (datum poslední změny, seznam změn, seznam větví, rozdíly mezi verzemi, obsah určitého souboru v dané nebo.

Repozitář judikatury práva informačních a - MUN

Vyhledávání prací v tomto prostředí již není k dispozici - pro vyhledávání prací použijte Digitální repozitář UK na adrese dspace.cuni.cz. Up; Login. revision: d9c3bd3, date of installation: 24/06/2021 17:05:57 Restart a nastavení nové strategie OS MU Web Openscience.muni.cz Repozitář (Směrnice č. 4/2013) Dotazy? Autorskoprávní aspekty OA Zaměstnanecké dílo - dílo vytvořené na základě pracovněprávního vztahu, vykonavatelem majetkových práv je zaměstnavatel, výjimka u výstupu J a 2009 úvahy -> 2010 institucionální repozitář na MU -> 2011 + meziuniverzitní -> diskuse/setkávání (OA, AuZ) • Návaznost Repozitar.cz na projekty Theses.cz, Odevzdej.cz a Univerzitní repozitář MU • Zapojeno 23 institucí • 1 700 publikací (80 % pochází z MU

Repozitář univerzita potřebuje Téma věda

Jak přidat soubor z Google Drive. Repozitář Google Drive umožňuje uživatelům nahrát soubory a dokumenty vytvořené v Google dokumentech přímo do kurzu bez nutnosti stahovat soubory do počítače. Postup pro vložení souboru z Google Drive do kurzu je následující: Na levé straně nástroje Výběr souboru vyberte repozitář Google Drive a na pravé straně klikněte na. Sídlo: Veveří 70, Brno 611 80. Korespondenční adresa: Právnická fakulta MU jméno a příjmení adresáta Ústřední knihovna Veveří 70 611 80 Brn Adam Kučera / semanticBMS - gitlab.fi.muni.cz GitLab F > Repozitář > Univerzitní repozit ambisis fi muni cz. Nápověda. Klasický IS. 23. 8. 2021 | 13:55 Aktuální datum a čas. Více o IS Přístupnost Repozitář vědeckých prací Kontakty: repozitar fi muni cz. Provozuje Fakulta informatiky Masarykovy univerzity.

Univerzitní repozitář čekají změny Téma věda

Poskytuje gitový repozitář, wiki, sledování chyb, kontinuální integraci (CI/CD), vytváření skupin, tvorbu statických webových stránek či management projektu. Výčet funkcí lze nalézt na stránkách projektu. GitLab je poskytován ve verzi Ultimate a plně jej mohou využívat všichni zaměstnanci a studenti MU > Repozitář > Univerzitní repozit vsteis fi muni cz. Nápověda. Klasický IS. 12. 8. 2021 | 12:09 Aktuální datum a čas. Více o IS Přístupnost Repozitář Masarykovy univerzity; Online repozitář vědeckých prací; Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity; Elportál - elektronické výukové publikace MU; Knihy autorů z Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU; Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů - portál LF M

Repozitář:ICT Judikatura - ICT Judikatur

 1. Knihy vydané Masarykovou univerzitou v režimu Open Access najdete v těchto digitálních knihovnách: Čítárna Munispace. Repozitář Masarykovy univerzity. Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Elportál - elektronické výukové publikace MU. Knihy autorů z Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU
 2. Jsou přitom povinni dodržovat ustanovení Směrnice MU č. 4/2013 Repozitář zaměstnaneckých děl [7] a Směrnice MU č. 10/2013 Duševní vlastnictví na MU 3. Děkan PdF MU doporučuje vkládání zaměstnaneckých děl do repozitáře [8] za dodržení všech relevantních předpisů a licenčních podmínek k danému výsledku.
 3. Univerzitní repozitář slouží ke shromažďování a archivaci publikovaných zaměstnaneckých děl na VŠFS. Tipy pro používání repozitáře: Aplikace vyhledává v plných textech děl, které byly vloženy do repozitáře. Výsledky umožňuje řadit dle relevance (tj. nejvýše jsou zobrazeny výsledky, které nejlépe odpovídají.
 4. Jak se přihlásím do systému? Pro přístup k autentizovaným službám potřebujete znát svoje učo (přihlašovací číslo) a tajné heslo
 5. Důležité normy MU vztahující se k nakládání s výzkumnými daty na Masarykově univerzitě: • Směrnice MU č. 6/2013 O výzkumných datech • Směrnice MU č. 4/2013 Repozitář zaměstnaneckých děl • Opatření děkana LF MU č. 5/2013 k zajištění ověřitelnosti výzkumných da

telefon: 549 49 4127. e‑mail: riv@phil.muni.cz. Autorské identifikátory. Autorské identifikátory. Autorské identifikátory slouží k trvalé a jednoznačné identifikací autorů a přiřazení jejich publikačních výstupů. Nabízíme přehled nejrozšířenějších identifikátorů a pomoc s jejich založením a nastavením. Konsorcium SCOAP3 je mezinárodní sdružení knihoven a výzkumných organizací (koordinované evroým střediskem CERN) zpřístupňující časopisy z oblasti částicové fyziky v režimu otevřeného přístupu.. Repozitář SCOAP3 zpřístupňuje čísla následujících časopisů od roku 2014 v režimu Open Access: Acta Physica Polonica B. Předmětem Směrnice MU č. 7/2011 Repozitář zaměstnaneckých děl je upravení způsobu shromažďování a archivace publikovaných zaměstnaneckých děl na Masarykově univerzitě). Publikovaná zaměstnanecká díla se shromažďují prostřednictvím Repozitáře zaměstnaneckých děl Informačního systému IS MU, který univerzita. 1992 - maturita, Gymnázium Lerchova 63/ Matyáše Lercha, Brno 1994 - odborná maturita SSOŠ Živnostenská, Brno 1998 - magisterské studium Právo a právní věda (Mgr.), PrF MU 2000 - rigorózní zkouška (JUDr.), Občanské právo hmotné a procesní, PrF MU 2003 - doktorské studium (Ph.D.), Teoretické právní vědy. Pokročilé vyhledávání Repozitář. Vybrané publikace/výsledky. Informační systém VŠTE Provozuje Fakulta informatiky MU. Potřebujete poradit? vsteis fi muni cz. Nápověda. Klasický IS. 23. 8. 2021 | 09:19 Aktuální datum a čas. Více o IS Přístupnost

Munispace - čítárna Masarykovy univerzit

 1. On-line zdroje v nouzovém stavu ← Předchozí Další → 2.3.2021 9:27 Publikoval Petra Hromádková V tomto příspěvku najdete seznam možností pro on-line samostudium, budeme průběžně aktualizovat. Pokud byste měli s čímkoli problém, obraťte se na nás prostřednictvím e-mailu infozdroje@ped.muni.cz.. Knihy z fondů knihoven MU je možno prohlížet naskenované pomocí.
 2. Institucionální repozitář tvoří komplexní systém skládající se z hardwaru, softwaru, lidského faktoru a vztahů jak vůči instituci samotné, tak obecně k okolí systému. Pokud chce být repozitář považován za důvěryhodný, je třeba, aby si byl vědom rizik hrozících digitálním objektům v něm uloženým
 3. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity je jednou z desíti fakult Masarykovy univerzity. Zároveň je též jednou ze čtyř nejstarších fakult, jež vznikly při založení Masarykovy univerzity v roce 1919
 4. Univerzitní repozitář slouží ke shromažďování a archivaci publikovaných zaměstnaneckých děl na SU. Tipy pro používání repozitáře: Aplikace vyhledává v plných textech děl, které byly vloženy do repozitáře. Výsledky umožňuje řadit dle relevance (tj. nejvýše jsou zobrazeny výsledky, které nejlépe odpovídají.
 5. Contemporary urban sprawl and urban functional centrality at the regional scale have made the classical urban-rural dichotomy no longer valid

Pokud si nebudete vědět rady s výběrem vhodného časopisu, analýzou podmínek vydavatele s ohledem na vložení článku do repozitáře nebo budete například hledat vhodný repozitář, neváhejte se obrátit fakultní Open Science metodičku, Mgr. Mariku Hrubou, e-mail: openscience@fss.muni.cz discovery.muni pracuje na obdobném principu jako Google: informace ze všech informačních zdrojů má dopředu sesbírány a předzpracovány ve velmi rozsáhlé vlastní databázi (říká se jí univerzitní repozitář, digitální knihovny/archivy apod.) M.Bartošek: Open Access - úvod a situace na MU OA Week 24.-30.10.2011 18 Situace na MU Říjen 2010: MU podepsala Berlínskou deklaraci OA do Dlouhodobého záměru MU 2011-2015 Srpen 2011: Implementace repozitářeMU 1. vkládání souborůdo repozitáře (evidence publikací IS MU

26. 7. Nebojte se investice do své budoucnosti, zkuste celoživotní vzdělávání na ESF MU . Celoživotní vzdělávání (CŽV) na Ekonomicko-správní fakultě MU je cestou pro středoškoláky, kterým nevyšly přijímačky dle plánu, a stejně tak pro lidi z praxe, kteří zvažují studium při práci nebo si chtějí rozšířit svou kvalifikaci Kdo mi vydá přístupové heslo? Pro přístup k autentizovaným službám potřebujete znát svoje učo (přihlašovací číslo) a tajné heslo Souborný katalog Národní knihovny České republiky. Knihovny.cz - moderní přehledný vyhledávač nabízející propojení čtenářských kont v různých knihovnách. ČístBrno.cz - vyhledávání v katalozích brněnských knihoven (MZK, Knihovna Jiřího Mahena, knihovny MU a MENDELU) Souborný katalog knihoven ústavů Akademie. Směrnice rektora č. 7/2011: Repozitář zaměstnaneckých děl Stručně: • Od 1. 1. 2012 budou zaměstnanci povinní ukládat plné texty zaměstnaneckých děl přes agendu Publikace v IS MU. • MU si tak postupně vybuduje vlastní repositář zaměstnaneckých děl • Hlavní přínosy

Digitální repozitář U

Bartošek-Brandejsová: Repozitar.cz a střípky z MU VŠB-TUO 18.-19.5.2011 9 Repozitář MU - kroky Říjen 2010-podpis Berlínské deklarace OA do Dlouhodobého záměru MU 2011-2015 Rámcová koncepce repozitář MU jako nadstavba nad systémem pro evidenci publikací meziuniverzitní řešení v rámci antiplagiátorského systém Souborný katalog - fond Knihovny UP. Katalogy sbírek. Academia film Olomouc (AFO) Academia film Olomouc je mezinárodní festival populárně-vědeckých filmů, který se každoročně koná v dubnu na půdě Univerzity Palackého v Olomouci.Knihovna má ve fondu dokumenty z prvních 49 ročníků festivalu Vydání hesla k Osobní administrativě: Správci práv fakult. Studium a fakultní záležitosti: Studijní oddělení fakult. Chybná přesměrování pošty: Seznam správců pošty. Kontakt na vývojový a provozní tým IS VŠFS: vsfsis@fi.muni.cz Strategie OS MUNI 04/2020 3. Cíle Open Access 05/2020 4. Cíle Open/FAIR Data 06/2020 5. Inspirace ze zahraničí 09/2020 6. Služby Open Science na MUNI 10/2020 7. Finální draft Strategie Open Science MUNI 11/2020 8. Návrh akčního plánu Strategie Open Science MUNI 2021: Směrnice, metodiky a akční plá

Title: Čtení cenzury bez cenzury: velkolepě o regulaci české literatury: Author: Drábek, Pavel: Source document: Theatralia. 2018, ; vol. 21, iss. 1, pp. 219. DigiTool main men Michal Malaník Pracoviště autora: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Performativní povaha právní interpretace. Jurisprudence 5/2017 Rubrika: Diskuse Str.: 35-39 Klíčová slova: interpretace práva, metodologie, právní principy, právo a umění, psychologie, neurověda Abstrakt: Tento krátký právněteoretický článek si klade za cíl představit čtenáři. Nový repozitář pro CentOS. 16.3.2011 13:31 | Přečteno: 1298× | Linux | | poslední úprava: 16.3.2011 13:32 Jelikož se vydání CentOSu 6 nějak docela zpožďuje, a potřeboval jsem v něm novější rails stack a php 5.2.10, tak jsem s těmito věcmi udělal vlastní repozitář M. Bartošek. Open access - otevřený přístup k vědeckým informacím. Úvod do problematiky. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2009, roč. XX, č. 2, s. 1-7

České informační zdroje z oblasti šedé literatury (Online školení 14. května 2021 - linky a příklady) 01. NUŠL - Národní úložiště šedé literatury: https://nusl.cz/ Projekt Národní technické knihovny v Praze České informační zdroje z oblasti šedé literatury (Online školení 29. května 2021 - linky a příklady) 01. NUŠL - Národní úložiště šedé literatury: https://nusl.cz/ Projekt Národní technické knihovny v Praze Digitální knihovna UPa. Prostřednictvím Digitální knihovny UPa je zajištěn přístup k plným textům těchto dokumentů: Publikační činnost akademických pracovníků UPa (pravidelný import plných textů článků z OBD na základě povinnosti uložené ze Směrnice č.2/2015 ) Publikace vydané UPa (dobrovolně, na základě. Nač provozovat dva repozitáře a nebo mít na každý doplněk extra repozitář ? Myslím že vše je o domluvě této komunity a pokud je zde člen, @ wombat, který má snahu a chuť ve svém volnu sjednotit česko-slovenský repozitář a udržovat jej aktuální tak proč mu házet klacky pod nohy na místo podpory

Vztah s dalšími systémy MU. Hlavním nástrojem Masarykovy univerzity pro vyhledávání potenciálních plagiátů je aplikace vejce vejci dostupná přímo v Informačním systému MU. Tato aplikace funguje na principu vyhledávání podobností mezi texty, které jsou obsaženy v její databázi, je ale schopna vyhledávat i možné. Vydání hesla k Osobní administrativě: Správci práv fakult. Studium a fakultní záležitosti: Studijní oddělení fakult. Chybná přesměrování pošty: Seznam správců pošty. Kontakt na vývojový a provozní tým IS STING: stingis@fi.muni.cz Systém mu odešle e-mailovou zprávu obsahující přihlašovací jméno (e-mailová adresa) a heslo. Běžné prohledávání seznamu publikací (Ctrl + F) obsažených v Knihovně adiktologie heslo nevyžaduje. Knihovní fond. knihovní katalog, univerzitní repozitář) Vážené studentky a studenti, vážené kolegyně a kolegové, rektor Veterinární univerzity Brno (VETUNI) vydává toto opatření v návaznosti na zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. června 2021, č. j. MZDR 20029/2021-3/MIN/KAN: Veterinární univerzita Brno povoluje od 1. července 2021 ve všech studijních programech podle pokynů děkanů.

Informační systém - is

Informační systém UK (IS UK) je tvořen sítí vzájemně propojených systémů, aplikací a dalších komponent, jejíž jádro se skládá z centrálního Personálního systému WhoIs, Informačního systému Studium (IS Studium), Informačního systému Věda (IS Věda), Centrální autentizační služby UK (CAS) a mzdového systému Elanor Global Java Edition (EGJE) > Repozitář > Univerzitní repozit jamuis fi muni cz. Nápověda. Klasický IS. 17. 8. 2021 | 07:59 Aktuální datum a čas. Více o IS Přístupnost Univerzitní repozitář slouží ke shromažďování a archivaci publikovaných zaměstnaneckých děl na STING. Tipy pro používání repozitáře: Aplikace vyhledává v plných textech děl, které byly vloženy do repozitáře. Výsledky umožňuje řadit dle relevance (tj. nejvýše jsou zobrazeny výsledky, které nejlépe odpovídají. > Repozitář > Univerzitní repozitář. Univerzitní repozitář . Vyhledávání v plných textech Vyhledávání ve štítcích x Nápověda . ). Mrak veřejných štítků Provozuje Fakulta informatiky MU. Potřebujete poradit? is slu c z. Nápověda. Klasický IS. 18. 7

Digitální repozitář Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR . OSA archivum catalog . Archiv rádia Svobodná Evropa a dalších. PDF knihy . Počet obyvatel a domů podle výsledků sčítání od roku 1869 . Knihovna FF MU Filozofická fakulta MU. Uživatelská dokumentace pro fakultního e-learningového prostředí ELF2 (založeného na systému Moodle 2+) Digitální repozitář Informační systém určený k digitální archivaci, tj. zajišťující uložení, ochranu, integritu, autenticitu a zpřístupnění digitálních dokumentů v dlouhodobém horizontu. (Cubr, 2003-) Obsah: publikované a nepublikované dokumenty (šedá literatura 9/2014 Revue pro právo a technologie ROČ. 5 KEY WORDS software, thing in legal terms, the characteristics of things, copyright, liability for defects, unjust enrichment 1. ÚVOD Nový občanský zákoník1 s sebou do českého právního řádu přinesl řadu změn a jako obecný kodex soukromého práva se dotkl i řady souvisejícíc Repozitář od MS momentálně obsahuje naprosto nevinný balík, všechno ostatní jsou čiré spekulace coby kdyby. Naproti tomu na RPi je nevyhnutelně několik blobů (i když pokud vím, na RPi dosud ke zneužití nedošlo), což neznamená, že bezpečnost nemá cenu řešit, ale že ji prostě nelze doopravdy řešit

Takže smysl dává, že do původního repozitáře (1.1.1) příjdou doplňky pro Kodi Leia a starší a do nového repozitáře (1.2.0) pro Matrix. I já jsem tím byl postižený (mám doplňky funkční nezávisle na verzi pythonu, takže jsem vyhodil python se závislostí v addon.xml), ale myslím, že je to správný krok Vydání hesla k Osobní administrativě: Správci práv fakult. Studium a fakultní záležitosti: Studijní oddělení fakult. Chybná přesměrování pošty: Seznam správců pošty. Kontakt na vývojový a provozní tým IS JAMU: jamuis@fi.muni.cz Projekt GENASIS (Global ENvironmental ASsessment Information System), Globální informační systém pro hodnocení životního prostředí, poskytuje přehledné informace o kontaminaci životního prostředí perzistentními organickými polutanty (POPs). Informační sy Knihovna bude během července otevřena ve stejném režimu jako dosud, v pondělí a ve středu od 9.00 do 15.00. Studovna je otevřena, kapacita je ale kvůli nařízení vlády omezena pouze na 12 osob současně. Stále funguje výpůjční okénko, ve kterém Vám budeme půjčovat knihy, které jste si předem objednali

Historie Open Science na MUNI Open Science MUN

repozitář. Microsoft nás předběhl, na GitHub jsme taky měli zálusk, přiznal Google 28. června 2018 Žena zasvětila život muži, plní mu každá jeho přání včetně intimních. Ekonomika Kantýna Volkswagenu překvapila zaměstnance. Vyškrtla z jídelníčku maso oborový = repozitář zaměřený na určitý obor nebo oblast, zpravidla umožňuje ukládat a zpřístupňovat výsledky buď členům dané oborové komunity nebo příslušné sdružující organizace. příklad: arXiv.org nebo Pubmed Central. multioborový = repozitář bez omezení oborem či příslušností k určité organizac

Video: Ekonomicko-správní fakulta Masarykova univerzit

Ústřední knihovna Právnická fakulta LAW MUN

Matematický ústav. Společně se vznikem Slezské university v Opavě 17. září 1990 byl, jako součást její Filozofické fakulty v Opavě, zřízen také Ústav matematiky. Matematický ústav se díky kvalifikovanému personálnímu obsazení velmi rychle rozvíjel, a proto zde bylo, vedle bakalářských a magisterských odborných. Digitální knihovna je digitální obdoba klasické knihovny, která získává, katalogizuje, skladuje a ochraňuje digitální dokumenty v digitálním repozitáři a rovněž je zpřístupňuje.. Objekty vstupující do digitální knihovny mohou být přímo born digital (dokumenty vzniklé přímo jako digitální objekty) nebo jsou získávány digitalizací klasických dokumentů Cílem tohoto textu je především motivovat čtenáře k zamyšlení nad současnými poměry ve vědě a přispět ke kultivaci publikačního prostředí v české vědě a výzkumu. Topics: predátorské časopisy, publikování, publikační etika, etika vědy. Publisher: Masarykova univerzita. Year: 2014. OAI identifier: oai:is.muni.cz. Knihovna PF UK je v pátek 30. dubna 2021 uzavřena. 27. 04. 2021. Kluwer Intellectual Property Law + Kluwer International Tax Law - zkušební přístup do 8.5.2021. 19. 04. 2021. Provoz knihovny od 26. dubna 2021

vyzkum.rect.muni.cz - Úvod - Odbor výzkum

Základní Git příkazy. Posted by Bumerang on 24.3.2013. Posted in: Mix . Tagged: Git, příkaz . Pro účely IFJ projektu jsem sepsal krátký úvod do používání Gitu, což je jeden z nejpoužívanějších systémů na správu verzí. Jestliže si chcete vytvořit váš repozitář u vás, poslouží vám k tomu následující příkaz. Důvěryhodný digitální repozitář je takový, který vykonává přesně to, k čemu se zavázal. To znamená, že pokud repozitář tvrdí, že uložená data dlouhodobě bezpečně ochrání, zajistí jejich autenticitu, integritu a zpřístupní je, tak musí mít nástroje a postupy, kterými to zajistí 2021 2:40. Přemýšlím, co se tím reálně řeší. Ano, dnes klíč může podepisovat libovolný repozitář, což nevypadá hezky. Ale zároveň pokud z toho repozitáře mám nainstalovaný aspoň jeden balíček (docela důvodný předpoklad), pak stejně může mít instalační skripty spouštěné s právy roota. Případně může.

Packagist je hlavní repozitář, ve kterém se Composer snaží vyhledávat balíčky, pokud mu neřekneme jinak. Můžeme zde publikovat i vlastní balíčky. Co když nechceme používat centrální repozitář? Pokud máme vnitrofiremní aplikace, které zkrátka nemůžeme hostovat veřejně, tak si pro ně vytvoříme firemní repozitář Evald 4.0 pro cizince . Software EVALD 4.0 pro cizince slouží k automatickému hodnocení povrchové koherence (koheze) textů v češtině psaných nerodilými mluvčími češtiny (pro software EVALD 4.0 určený pro rodilé mluvčí češtiny klikněte sem a pro software EVALD 4.0 určený pro začínající nerodilé mluvčí češtiny klikněte sem) Repozitář prací Závěrečné práce obhajované na fakultě (bakalářské, diplomové, disertační, rigorózní a habilitační) jsou veřejně přístupné v elektronické podobě: Repozitář závěrečných prac Sídlo, fakturační a korespondenční adresa: Univerzita Karlova. Ústřední knihovna. Ovocný trh 560/5. 116 36 Praha 1. Česká republika. Adresa pracoviště

Kuskus s borůvkami - Culinaria - Blogy

Uživatel může repozitář stáhnout a může pushovat (uploadovat) nové verze RW+ Jako RW, ale navíc může uživatel provádět tzv. non-fast forward push, tj. může modifikovat již exisující commity. Tato práva se dají aplikovat ne jen na celý repozitář, ale i na jeho jednotlivé větve a soubory/podadresáře. Skupin Nesmíme mu zapomenout nastavit práva na spouštění, jinak se neprovede: $ chmod u+x hooks/post-receive Lokální nastavení Gitu. Repozitář Gitu vytvoříme také na počítači, kde stránky vyvíjíme. Aby se data měla kam ukládat, musíme k němu napojit vzdálený hostingový server Repozitář tvoříte pro adresář, ve kterém se momentálně nacházíte příkazem git init. Následně je vhodné jako první soubor přidat příkazem git add například prázný soubor README a vytvořit první initial commit příkazem: nová větev se mu automaticky stáhne a on se na ni může přepnout

Interpelace. Poslanci se mohou obracet s dotazy na členy vlády buď písemně nebo prostřednictvím ústních interpelací. Na interpelace jsou vyhrazeny čtvrtky, pokud jsou jednacími dny - odpovědi na písemné interpelace se projednávají od 9 do 11 hodin, odpovědi na ústní interpelace na předsedu a členy vlády od 14:30 do 18 hodin Pracovní skupina pro správu vědeckých dat v ČR - wg-rdm. Téma open access k publikací a výzkumným datům rozvíjí dále Pracovní skupina pro správu vědeckých dat v ČR - wg-rdm, ustavená koncem roku 2020 při Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity

Kč 20,-. Smluvní pokuta za zaslání Výzvy s doručenkou. Kč 50,-. Smluvní pokuta za překročení výpůjční lhůty absenčních výpůjček za každý dokument a za každý započatý kalendářní den, o který je výpůjční lhůta překročena. Kč 1,- Ústav výpočetní techniky. Potřebujete poradit? se službou Informačního systému UK. pište do poradny. s výpočetní technikou na Rektorátu UK. email: podpora@ruk.cuni.cz, tel.: 224 491 555. s připojením do sítě eduroam

Správce souborůKontakty - Odbor výzkumu

The Faculty of Medicine in Hradec Kralove is the oldest institution of higher education in East Bohemia. It was established as the first of the new medical faculties immediately after the end of World War II (October 13, 1945) and became a part of Charles University, the oldest university in Central Europe and north of the Alps V rámci jarního semestru akademického roku 2016/17 probíhá na FI MUNI série setkání ve fromě kombinovaných přednášek a laboratorních cvičení věnovaná novinkám v Java EE 7 a pokročilým tématům Java EE obecně. Git repozitář. Naklonujeme repozitář s příklady podle návodu na GitHub - qa/pv243-a4m36jee-2016-cdi. O výboru. Výbor pro zdravotnictví je pracovně specializovaný orgán Poslanecké sněmovny, který mezi prvním & druhým čtením i mezi druhým & třetím čtením (jako garanční výboru) podrobně projednává návrhy zákonů, které mu jsou Poslaneckou sněmovnou přikázány, nebo které se sám rozhodne projednat.. Vedle legislativní a kontrolní činnosti se aktivně účastní. Aplikovaná geografie. Nabízíme Vám vzdělání v geografických vědách z oblasti humánní, fyzické a regionální geografie a naučíme Vás metody a techniky geografického zpracování dat, včetně metod kartografické prezentace dat v geografických informačních systémech (GIS)

Repozitář úložiště jazykových dat & nástrojů pro jazykovou analýzu fork open source projektu DSpace (v1.8.2) vylepšené uživatelské rozhraní vylepšená autentizace (AAI, Shibboleth) více výstupních formátů (OAI-PMH) persistentní identifikátory (Handle, vlastní PID server) otevřený repozitá V rámci jarního semestru akademického roku 2015/16 probíhá na FI MUNI série setkání ve fromě kombinovaných přednášek a laboratorních cvičení věnovaná novinkám v Java EE 7 a pokročilým tématům Java EE obecně. Git repozitář. Naklonujeme repozitář s příklady podle návodu na GitHub - qa/pv243-a4m36jee-2016-cdi.

Nahrát soubor - Návody pro učitele: Moodle 2Osobní stránka MgrMikrochirurgie brno - pro lékaře - parodontální mikrochirurgie