Home

Odmocnina z minus 1

Ne. Druhá odmocnina nějakého nezáporného čísla je vždycky nezáporné číslo. Druhá odmocnina se chápe jako inverzní funkce k funkci f(x) = x^2 (x na druhou) definované jen pro všechna x ≧ 0 (nezáporná). Druhá odmocnina čísla 1 není totéž jako množina všech řešení rovnice x^2 = 1, což je množina {-1; 1} $$\sqrt[n]{a}=a^{\frac{1}{n}}$$ Pokud máme n-tou odmocninu z a, je to stejné, jako kdybychom a umocnili na 1/n. toto se vám může hodit také ve chvíli, kdy potřebujete někam zadat nějakou vyšší odmocninu než druhou. Často to přímo nejde, ale lze do exponentu zadat zlomek Například odmocnina z mínus jedné se označuje i, ale také -i je odmocnina z mínus jedné, prostě na to nekoujejte. Jiná věc je, že odmocňovat výraz, který sám obsahuje i, sice jde, ale byly by s tím zbytečné komplikace a hlavně z toho vašeho zápisu nejsou nějak jasně vidět podmínky k určení a a Druhá odmocnina — online kalkulačka, graf, vzorce. Naši mobilní aplikaci »Vypočítej to« si můžete zdarma stáhnout na Google Play

Druhé odmocniny z komplexních čísel se zápornou reálnou částí a imaginární částí nulovou jsou vždy dvě ryze imaginární čísla, jež se liší znaménkem, např. komplexní druhé odmocniny čísla -1 jsou imaginární jednotka i a číslo -i. Symbol pro odmocnin mínus 1 6 2 na mínus jednu šestinu, tak teďko maso dvě na tři e104 mocnina je dvě tři čtvrtiny krát odmocnina ze dvou, to je druhá odmocnina odmocnina odmocnina z 2 Například Sqrt(35) můžeme odhadnout někde mezi čísly 5 a 6 (pravděpodobně velice blízko 6). 5 2 = 25 a 6 2 = 36. 35 leží mezi 25 a 36, tudíž odmocnina z 36 musí ležet mezi 5 a 6. Jelikož je 35 jen o 1 vzdáleno od 36, můžeme bezpečně říci, že odmocnina z něj bude jen o maličko menší než číslo 6. Kontrolou na. Což odpovídá tady tomuto bodu něj dosadíme, ale do té druhé funkce tedy do y2k, když tam sedím a jedničku, tak třetí odmocnina z mínus jedné ono to mínus jedna proto to funkční hodnota je tady toto jsou názvy teďka ještě dochází, tak rozhodně bacha na to, že tady to může vypadat, že ten veselovy obraz je kolem osy x, ale to není pravda

Jak napsat speciální znaky - zavináč, copyright, trademark, euro, libru, yen, zlomky, mocniny, odmocniny, atd. Jak napsat speciální znaky na klávesnici nebo do webu V tabulkách najdete neobvyklé jednoznakové symboly, které ne každý ví, jak je správně napsat Řekněme, že máme rovnici s odmocninou: odmocnina ze (3x minus 7) plus odmocnina ze (2x minus 1) se rovná 0. Doporučuji, abyste video zastavili a zkusili rovnici vyřešit, než se do toho pustíme společně. Dobře, první věc, kterou můžeme zkusit, je oddělit odmocniny na různé strany rovnice 5 . 10 ]2 = 1 . 25 . 100 = 2 500 0,72 = ( 7 . 0,1 )2 = 49 . 0,01 = 0,49 0,112 = ( 11 . 0,01 )2 = 121 . 0, 0001 = 0,0121 ( - 0,005)2 = [ ( -1) . 5 . 0,001 ]2 = 1 . 25 . 0,000001 = 0,000 025 (4 3)2 = 2 2 4 3 = 16 9 452 = ( 9 . 5 )2 = 81 . 25 = 2 025 Příklad 3 : Vypočtěte . a) 402 = b) 7002 = c ) 9 0002 = d) 12 0002 = e) 160 0002 = f) ( - 200)2 = g) ( - 1 900 )2

Druhá odmocnina je definována pouze pro nezáporná reálná čísla + jako takové nezáporné reálné číslo , pro které platí, že =. Značíme b = a {\displaystyle b={\sqrt {a}}} . Jde tedy o inverzní funkci k druhé mocnině v nezáporných číslech; druhá mocnina není mimo nezáporná čísla prostou funkcí , proto ji nelze invertovat na celém jejím definičním oboru Druhá odmocnina čísel zakončených nulami Snadno se dají odmocňovat čísla, která konči sudým počtem nul. 2 500 = 50 40 000 = 200 169 000 000 = 13 000 Odmocnina má poloviční počet nul než odmocněnec Zaměříme se teď na levou stranu. To se rovná odmocnina z 5 krát 2 na druhou, což je 4, krát odmocnina ze 2 na druhou, což jsou 2. A pak minus 8. A teď 5 krát 4 je 20, krát 2 je 40. Potom 40 minus 8 je 32. Takže se to rovná odmocnina ze 32. Odmocnina ze 32 je to stejné jako odmocnina ze 16 krát 2 . Odmocnina ze 16 je 4

Může mít odmocnina z jedné výsledek -1? Když (-1) na

WWW.MATHEMATICATOR.COMJak na mocniny a odmocniy? Odmocniny se dají převést na mocniny. A pro mocniny existují pravidla a vzorečky jak s nimi zacházet. Ty zák.. Limita posloupnosti s odmocninou - vytýkání z odmocniny I (VŠ) Limita posloupnosti s odmocninou - vytýkání z odmocniny II (VŠ) Limita posloupnosti s odmocninou - vytýkání z odmocniny III (VŠ) Limita posloupnosti s odmocninou - vytýkání z odmocniny IV (VŠ) Limita posloupnosti s odmocninou - metoda usměrnění I (VŠ Mějme teď zlomek 1/x a spočítejme limitu pro x→0 a předpokládejme, že nám neshořel sešit. Takováto limita by byla rovna nekonečnu. Pokud k tomuto výrazu přičtete jedničku, budete mít výraz (1+x)/x a limita pro x→0 by opět byla nekonečno. Sranda začíná, pokud začneme nekonečna více kombinovat

Z-Minus II by Perrin Briar – Dystopian Books Review

Když jsme u toho násobení, tak násobení stejným číslem je mocnění. Ale nikde jsem se nedovzvěděl, co dostanu, když budu odmocňovat komplexní číslo. Platí , že i je odmocnina z minus jedné. Takže když budu mít príklad x2 = i, x2 = 1 +i , x2 = 2-i , to x2 je myšleno jako x na druhou Udělejme to. Nejprve se zamysleme nad touto oblastí. Bude to určitý integrál od ‚x‛ rovno 0 do ‚x‛ rovno 1. A naše horní funkce je odmocnina z x. A od tohoto chceme odečíst naši spodní funkci...(odmocnina z x) minus ((x na druhou lomeno 4) minus 1). A samozřejmě máme naše ‚dx‛ Prvni cislo si muzes prepsat jako z=0+1i, nebo-li realna cast je 0 (nula) a imaginarni cast je 1. Druhe cislo uz mas primo v zakladnim tvaru: realna cast je -1 (minus jedna), imaginarni cast je odmocnina ze 3 (tedy vycisleno je to asi 1,7) Zapíšu to - osm, na minus třetí, bude rovno jedné lomeno osm na třetí a už víme, že třetí odmocnina z osmi neboli osm na jednu třetinu je rovno dvěma. QED Takže dy se rovná -- a jenom abych přeskočil jeden krok, rovnou přepíšu odmocninu z x lomeno y jako odmocninu z x lomeno odmocninu z y, a vynásobím obě strany tohohle dx

Odmocniny — Matematika polopat

Odmocnina. Chci-li spočítat např. druhou odmocninu ze šestnácti, je syntaxe takto: =POWER(16;1/2) a výsledek: 4; Je tedy nutné uvědomit si, že např. třetí odmocnina z dvaceti je stejné číslo jako dvacet na 1/3. Pokud chceme spočítat druhou odmocninu, je možné použít i funkci ODMOCNINA A opravdu, když chceme rovinice upravit, tak získáme x = sqrt(-1) a to je kámen úrazu, my nevíme kolik je odmocnina z mínus jedné. V reálných číslech nic jako odmocnina z -1 neexistuje. Někoho chytrého kdysi napadlo zavést speciální symbol i a ten by byl definovaný prostě tak, že i^2 = -1 Odmocnina sa nedá urobiť z každého čísla, v obore reálnych čísel neexistuje napríklad odmocnina zo záporného čísla (odmocnina zo záporného čísla existuje len v prípade čísel iracionálnych, avšak to sa preberá vo vyšších ročníkoch strednej školy). Pravidlá pre počítanie s odmocninami

Odmocnina z mínus 1 - online kalkulačky provádějí výpočet

Pro druhou odmocninu lze použít funkci ODMOCNINA (SQRT anglicky ). =ODMOCNINA (číslo) Příklad 2: chceme spočítat druhou odmocninu z 25. vyplníme do cílové buňky funkci =ODMOCNINA (25) a dostaneme výsledek 5. stejný výsledek bychom dostali i vzorcem =25^ (1/2) Příklad 3: chceme spočítat pátou odmocninu z 100 000 Odmocňování v matematice je částečně inverzní operací k umocňování, odmocnina je výsledkem této operace. Částečně proto, že definiční obory těchto dvou operací nejsou obecně vždy shodné. Je-li definováno umocňování nějakých matematických objektů (čísel, matic, funkcí), pak n-tá odmocnina z objektu a, označovaná jako , je definována jako objekt b, pro.

15 2 =; (patnáct na druhou) 200 (dvěstě). 225 (dvěstědvacetpět). 250 (dvěstěpadesát). √ 8 2 = (odmocnina z osmi na druhou) 8 (osm). 16 (šestnáct). 64 (šedesátčtyři). 3 3 = (tři na třetí) 3 (tři). 9 (devět). 27 (dvacetsedm) (a+b) 2 = (závorka - á plus bé - konec závorky; na druhou) a 2 + b 2 (á na druhou plus bé na druhou). a 2 + 2ab + b 2 (á na druhou plus dvě. Třetí odmocnina z 27 je 3, dostáváš 3 krát třetí odmocnina z 5. Poté si zavedeš substituci (jen ve své hlavě, pro lepší počítání): třetí odmocnina z 5 = brambora a sčítáš: 10 brambor mínus 14 brambor plus 15 brambor = 11 brambor. Místo brambor napíšeš třetí odmocninu z pěti a máš hotovo Třetí odmocnina z 5 je jako A. 1 je jako B---V čitateli i ve jmenovateli je krát (třetí odmocnina z 25 + třetí odmocnina z 5 + 1) výsledkem je zlomek, kde. v čitateli je 4 krát (třetí odmocnina z 25 + třetí odmocnina z 5 + 1) ve jmenovateli je 5 - 1---takže 4 zkrátit a výsledkem je výraz. třetí odmocnina z 25 + třetí.

Druhá odmocnina — online kalkulačka, graf, vzorc

  1. 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 − = = =⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ (p ředchozí výraz jsme vyd ělili číslem 2). o zavedení záporného mocnitele je logickým pokra čování řady. Pro každé reálné číslo a různé od nuly, platí a0 =1. Pro každé reálné číslo a různé od nuly, každé celé číslo z platí z 1 z a a − =
  2. Mocniny a odmocniny - Příklady z matematiky. 1) Vypočtěte: 2) Vypočtěte: 3) Vypočtěte: 4) Vypočtěte: 5) Vypočtěte: 6) Vypočtěte: 7) Vypočtěte: 8) Vypočtěte
  3. a odmocnina: odmocnina z 25 je 5 (pokud není třeba třetí odmocnina a neříkáme nic, je to druhá odmocnina) takže 5X 5 je 25. 6 X 6 je 36 (odmocnina z 36) chápete? tak příklady: 1) 15 na druhou. 2) 94 na desátou . těžké příklady . 10 na mínus třetí. 15 na X10 . a extra těžké 9994 na desátou a to všechno odmicněte na.
  4. Z toho plyne pravidlo pro výpočty s odmocninami: 5.1 Převod odmocniny na mocninu: Takže jak jsme si řekli, dříve než začneme s jakoukoliv úpravou, převedeme odmocniny na mocninu, a poté aplikuju pravidla, která známe pro mocniny
  5. us 15 a 5
  6. absolutní hodnota záporné číslo (i když v zápisu je p řed a mínus). Mínus p řed a ne říká nic o znaménku čísla, říká, že hodnotu a násobíme (−1), tím zm ěníme znaménko čísla a a pokud je a záporné, získáme tím kladné číslo
  7. us jedna na nultou není plus jedna, je to

Odmocnina - Wikipedi

50=13*sqrt(2)-50 sqrt(X) = odmocnina z X.; Ahoj Jirko, jde o to, to částečně odmocnit. Odmocnina z 8 je to samé jako odmocnina ze v přiloženém obrázku vím že pokud je mocnina 1/2 tak že je to možná zapsat jako odmocnina ale nevím co s tím. Mocniny? - poradna, odpovědi na dotaz. Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Mocniny?. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související témata Poznámka. a) Definice kvadratické rovnice je stejná jako v reálném oboru, pouze koeficienty a neznámá jsou nyní komplexní. b) Také vzorec pro výpočet kořenů kvadratické rovnice je velmi podobný vzorci pro reálný případ. Malý, ale podstatný rozdíl je v tom, že druhá odmocnina v tomto vzorci je nyní komplexní, tudíž dvojznačná a proto není nutné psát znaménko

Derivace inverzního cosinu – Khanova škola

Mocniny a odmocniny - základy + příklad

Jak vypočítat odmocninu bez kalkulačky (s obrázky) - wikiHo

Jenom nadefinuješ, že odmocnina z mínus jedna je početní jednotka. Das ist ganz einfach. Man muss nur festhalten, dass die Wurzel aus -1 die Rechnungseinheit ist. Ray, víš kolik je odmocnina z 2,130? Ray, was ist die Quadratwurzel aus 2.130? Frede, jaká je třetí odmocnina z 3 796 416 ODMOCNINA(16) - rovná se 4; ODMOCNINA(-16) - rovná se #NUM! ODMOCNINA(ABS(-16)) - rovná se 4; Výpočet x-té odmocniny: Pro výpočet x-te odmocniny na první pohled se musí využít funkce POWER, za předpokladu, že si z matematiky pamatujeme, že třetí odmocnina je vlastně daná hodnota na 1/3, nebo-li: POWER(27;1/3) - třetí.

Posuny grafu odmocnin 22/34 Funkce Matematika

Ale bude-li to například -0.0001 na -0.0001, je to vlastně výraz 1 / (tisící odmocnina z (-00001 na 1)) což je číslo komplexní . Takže sice pro sudá čísla to bude též konvergovat k plus jedničce, jenže jelikož sudých a lichých čísle je půl na půl, tak se musí říci, že limita neexistuje v bodě nula zleva ze strany Odmocnina ze 169. druhá odmocnina ze dvaceti pěti. √169. druhá odmocnina ze sto šedesáti devíti. 6-27. rozdíl čísel šest a dvacet sedm Jak napsat zlomky, mocniny a odmocniny. ¼. odmocnina. √ Jak napsat Euro, Cent, Libru, Yen U.S. Highway 169 (U.S. 169) is a major north-south highway in the U.S. state of Minnesota, connecting the Minnesota River Ahoj,mám úkol na fyziku,počítal jsem ho už všemožně,ale furt mi to nevychází.Počítám podle vzorců z učebnice F=-m*ω2*y , k=Fp/delta l , F=-ky , ω0=odmocnina z k/m , T0=2π*odmocnina z m/k , f0=1/2π*odmocnina z k/m .Dík všem za radu jak počítat.Je to pro mě důležité Jenom nadefinuješ, že odmocnina z mínus jedna je početní jednotka. E' molto semplice. Basta ricordarsi che l'unità di misura è la radice quadrata di meno 1. Kolik je odmocnina z 3,69873? Prima dimmi qual' è la radice 3,69,873 mila? Kolik je odmocnina z 2130 Ale není to jen odmocnina ze 3, ale také odmocnina z a. Dám to a sem. Mohu ho dát pod samostatnou odmocninu, ale ani jeden z nich není čtverec, takže je nechám pod jednou odmocninou. 27 je 3 krát 9. 9 je čtverec, takže se zde můžeme zastavit. Druhý výraz zapíšeme jako odmocnina z 9 krát odmocnina z 3a. V obou.

Jak napsat speciální znaky - zavináč, copyright, trademark

druhá ODMOCNINA ze 100√ s r r= 10!!!! (str.14) (kdyžto řeknu hodně zjednodušenětedy mocnina a odmocnina jsou dva opačné procesy) DRUHÁ ODMOCNINA Z nezáporného ČÍSLA a JE TAKOVÉ nezáporné ČÍSLO b, pro které platí.b2 = a √Druhou odmocninu zapisujeme = bznaku √ říkáme odmocnítk 6. Mocniny a odmocniny an Číslo a nazývame mocnenec (alebo základ mocniny), n sa nazýva mocniteľ (alebo exponent). Číslo an sa nazýva n-tá mocnina čísla a: Mocniny s prirodzeným exponentom: pre ľubovoľné reálne číslo a a pre každé prirodzené číslo n je v množine reálnych čísel definovaná n-tá mocnina Zapíšu to - osm, na minus třetí, bude rovno jedné lomeno osm na třetí a už víme, že třetí odmocnina z osmi neboli osm na jednu třetinu je rovno dvěma. Hai sa scriu aceasta, 8, la puterea - 1/ 3, va fi egal cu 1 pe 8, la puterea 1/ 3, si deja stim radical de ordinal 3 din 8 sau 8 la puterea 1/ 3 este egal cu 2 A pomocí Pythagorovy věty vypočteš odvěsnu AD, tedy: ADna druhou = odmocnina z (ABna druhou mínus BDna druho)=odmocnina z (24na druhou - 12na druho)=odmocnina z (586-144)=odmocnina z 432 = přibližně 20,8cm. Veronika 30. 03. 2007 11:50:34. Aničko Součet všech vnitřních úhlů u všech trojúhelníků je 180°. V rovnoramenném jsou.

Rovnice s neznámou pod odmocninou bez - Khanova škol

číslo značené i, pro něž platí i²=-1 (v matematice, viz též komplexní číslo); Odmocnina z mínus jedné. vložil uživatel JosefZ a ověřil editor » imaginární jednotk který je přinejmenším jeden z pěti nejužitečnějších vzorců v matematice. 0:08 - 0:11 A pokud jste už viděli některá moje videa, 0:11 - 0:14 tak víte, že nejsem fanouškem učení se věcí nazpaměť. 0:14 - 0:17 Ale doporučuji vám naučit se ho a upozorňuji vás,. Přijímací zkouška z þeštiny - varianta 5/2013 A. Přeþtěte si následující text a odpovězte na otázky uvedené za textem, zvolené odpovědi zakroužkujte: [1] V Chile otevřou největší a nejdražší pozemní observatoř všech dob

Slovy: odmocnina z 0,004 = odmocnina z 4 krát 10 na minus ctvrtou = 2 odmocniny z deseti na minus ctvrtou = 2 odmocniny z 0,001. Milan 25. 09. 2009 22:01:47. Ahoj potřeboval bych nutně poradit s matematickou úlohou, zkusil jsem snad už vše ale ne a ne se dopátrat výsledku...Předem děkuji jestli se mi nějaká dobrá duše ozve. 1 @ tox123 presne to tak nie je. Keď urobíte druhú odmocninu, získate práve jednu hodnotu. To je definícia funkcie druhá odmocnina. To, čo chcete povedať, je problém tvaru x² = Q má dve riešenia v racionálnych číslach, ak Q> 0. 2 @ tox123: Myslím, že máte pravdu, keď potrebujete sympy

Imaginární jednotka i se formálně definuje vztahem i^2=-1, a ne jako √-1=i. Je k tomu dobrý, i když trochu technický důvod, který si nyní vysvětlíme.Další vi.. sečteme 6,25 + 3,2 = 9,45. 9,45 / 2 = 4,725. 20 / 4,725 = 4,23... 4,725 + 4,23 = 9 9 / 2 = 4,5 20 / 4,5 = 4,44..... výsledek je 4,5.. 81 + 1 = 82 82 / 2 = 41 81 / 41 = 2 41 + 2 = 43 43 / 2 = 21 81 / 21 = 4 21 + 4 = 25 25 / 2 = 12 81 / 12 = 6 12 + 6 = 18 18 / 2 = 9 81 / 9 = 9 9 + 9 = 18 18 / 2 = 9 je to /+/ /+/ /+/ prvně přičtu číslo pak vydělím 2 vydělím číslo výsledkem přičtu. Litéra - typografický slovník a korektor. Tabulka hůře dostupných znaků. Výraz typu LEVÝ ALT + 0147 vyjadřuje stisknutí a držení klávesy ALT, poté zapsání čísla 0147 na numerické části klávesnici a nakonec puštění klávesy ALT.. Interpunkc 1 Mocniny a odmocniny Mocniny s prirodzeným exponentom Definícia : Zápis an (čítame a na n-tú), kde a ∈ R, n ∈ N, sa nazýva n -tá mocnina čísla a a platí: an = a . a . . a, pri čom a1 = a n činite ľov Číslo a sa nazýva základ (mocnenec) mocniny, číslo n sa nazýva exponent (mocnite ľ) mocniny Odmocnina z prvočísla je iracionální. Dekadický zápis a iracionalita. 1.2. Axiom o supremu . Shora a zdola omezené množiny reálných čísel, horní a dolní závora. Supremum. Axiom o supremu. Infimum. Věta o infimu. Jednoznačnost suprema a infima. 1.3. Zobrazení; spočetnos

Litéra - typografický slovník a korektor. Žluté: Program lokalizuje výrazy (i správné), které lze zapsat různými způsoby. Kliknutím na obarvení zobrazíte nabídku s možnostmi a vyberete odpovídající rozptyl pro každý datový bod se vypočítá odečtením průměru od hodnoty datového bodu., Každá z těchto výsledných hodnot je pak na druhou a výsledky se sčítají. Výsledek je pak dělen počtem datových bodů méně. druhá odmocnina rozptylu-výsledek č. 2-se pak používá k nalezení směrodatné odchylky Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3. Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny). Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a.

Pierwiastek z minus jeden - Stary Teatr

An imaginary tale :the story of [odmocnina z minus jedné]. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1998. xvi, 257 s. ISBN -691-02795-1. info. Výukové metod 1 2/3 (jedna a dvě třetiny). Desetinná čísla se píší s desetinnou tečkou . nebo čárkou , a automaticky se převedou na zlomky - napr. 1,145. Dvojtečka : znamená dělení, například na dělení smíšených čísel: 1 2/3 : 4 3/8. Hvězdička * znamená násobení. Plus + je sčítání, mínus -je odčítání, {} [] jsou závorky Result := exp (e * ln ( a ) ); end; Tím tedy můžeme mocnit reálným číslem a také dělat odmocniny. Protože N-tá odmocnina z čísla a = a^ (1/N). Problém samozřejmě může být v rozsahu datového typu, kterým jsou simulována reálná čísla a možných zaokrouhlovacích chybách. Nahoru Pak odmocnina z (2.5-6) je rovna plus nebo minus 2. 3-x=3-5=minus 2 Vše je jasné. Kvido99: 18.03.2017 22:09:23 : Protože ten převod na kvadratickou rovnici je takzvaná neekvivaletní úprava, proto je poté nutno výsledek ověřit ještě zkouškou A z počítání s malými čísly jsem věděl, že třetí odmocnina z 1 + malé číslo je 1 + malé číslo/3. Takže všechno, co bylo třeba provést, bylo vypočítat zlomek 1/1 728 a vynásobit ho čtyřmi (dělit třemi a násobit dvanácti). Takže tímhle způsobem jsem mohl získat tu spoustu desetinných míst

jss_llbb_alpha6_z - MinusWAGONFrames e molduras 2 | La llorona, Cubiertas para carpetas, PngJournal Z Minus #3 - SoulciéTexty překlady písní | především jde o texty písní aJak vypočítat odmocninu bez kalkulačky – wikiHow

Jako ze faktorial odmocniny z deviti minus devet devitin. math_clock.jpg R (27.1.2015 0:28) odmocnina z faktoriálu devíti minus jedna je pět? math_clock.jpg (madmax21) (5.1.2014 1:40) thezub: joke anebo troll? math_clock.jpg (thezub) (4.1.2014 13:40) 5: spavne ma byt sqrt(9)! teda 3 x 2 x 1 = 6, vyrobca nevoladal matiku tak ako navrhovatel. Z hlediska programátora je vhodné vědět, že v nezáporném rozsahu dokáže kromě 0 uložit hodnoty přibližně 4,9.10-324 až 1,79.10 +308 (v rozsahu od 2,23.10-308 do maxima s přesností na cca 15 platných číslic), obdobná pravidla platí v záporném směru číselné osy. Kromě toho dokáže uložit speciální hodnoty +∞ a. 3 krát odmocnina z (x minus 5). 14:11 - 14:14 Všechno si to znázorníme graficky. 14:14 - 14:20 Modrá křivka se zúžila a zelená je naopak širší. 14:20 - 14:21 Otevírá se rychleji. 14:21 - 14:25 Můžeme ji ještě posunout o 4 nahoru. 14:25 - 14:28 A zobrazíme si to.. Matkou všech intervalů a současně tvořitelkou Zlatého řezu je Oktáva (2/1) a proto je k této převodní cestě tak důležitá konstanta (odmocnina z 5 mínus 1). Pro stanovení sklonu všech přikloněných rovin sedlových střech je zase zcela zásadní používat konstantu (Pí/2)