Home

Rozměry kvádru

Rozměry kvádru a b c Plášť Povrch Objem 150 2mm 2,9 3dm 36 cm 3 168 cm2 4 038 cm 15,66 dm 80 cm 400 2mm 1,05 m 252 dm 3,16 m2 336 000 cm3 2 500 mm 350 cm 210 3m 120 m2 13 750 dm 87,5 m F) V tabulce jsou uvedeny údaje pro kvádr. Doplň chybějící údaje dle uvedených jednotek: Rozměry kvádru. Zadání: Narýsuj kvádr v pravém nadhledu, rozměry kvádru jsou a = 7 cm, b = 6 cm, c = 4 cm. 1) kvádr si nejdřív načrtneme a do náčrtku si zapíšeme rozměry jednotlivých hran. Většinou je hrana A rozměr a, hrana rozměr b, hrana F rozměr c (další hrany si určitě jednoduše domyslíte) Vlastnosti Výpočty. Objem a povrch kvádru lze vypočítat z délky jeho hran jako: = = (+ +) Kvádr má tři různé délky stěnových úhlopříček, které jsou vlastně délkou úhlopříčky obdélníka ve vztahu k jeho stranám, a počítají se z Pythagorovy věty: = + = + = + Všechny čtyři tělesové úhlopříčky jsou stejně dlouhé a protínají se ve středu souměrnosti

Třetí rozměr kvádru. je-li jeho délka 7 cm,šířka 0,8 dm a objem 0,672 dm krychlových. Témata: Nezařazen. Vejde se 12 hl vody do nádrže tvaru kvádru s rozměry dna 1,8 m a 1,3 m a výškou 0,6 m? Kolik m3 vzduchu je v místnosti tvaru kvádru s rozměry 6 m; 3,5 m a 2,7 m? Které těleso má větší objem? Krychle o hraně 24 cm nebo kvádr s rozměry 1,8 dm; 0,15 m a 43 cm Objem kvádru. Pro výpočet objemu kvádru je zapotřebí znalost délky všech tří hran. Jinými slovy potřebujeme znát šířku, délku a výšku kvádru, abychom mohli určit jeho objem . Výpočet objemu kvádru využijeme např. při určování objemu bazénu, abychom zjistili, kolik vody se do něho vejde. Základní jednotkou. Délky. Délky hran kvádru jsou v poměru 2: 3: 4 vypočítejte jejich délku, pokud víte, že povrch kvádru je 468m čtverečních. V bazénu. V bazénu tvaru kvádru je 140 m krychlových vody. Určete rozměry dna, pokud je hloubka vody 200 cm a jeden rozměr dna je o 3 m větší než druhý

Jestliže se každý rozměr kvádru zdvojnásobí objem je 8 krát větší, povrch je 4 krát. 9. Bazén tvaru kvádru s rozměry dna 15 m a 20 m a hloubkou 2 m se napouští vodou dvěma rourami. První rourou přitéká 6 litrů vody za sekundu, druhou přitéká 240 litrů za minutu. Za jak dlouho se bazén naplní 40 cm pod okraj Součet délek všech hran krychle je 60 mm. Vypočítejte její povrch a objem. Kolik Kč zaplatil Ondra za sklo akvária tvaru kvádru s rozměry podstavy 45 cm a 35 cm a výškou 25 cm, jestliže 1 m2 skla stojí 360 Kč? Vejde se 600 litrů vody do nádrže tvaru kvádru s rozměry dna 2,5 m; 0,9 m a výškou 3 dm Všechna výuková videa k Matýskově matematice přehledně vyhledáte na www.matyskova-matematika.czPoužitá literatura: NOVOTNÝ, M.,NOVÁK, F.: Geometrie pro 5. s rozměry 30 cm×5 cm (zadaný obdélník je však kratší). Dvě protější stěny kvádru jsou vždy shodné, proto z papírového obdélníku odstřihneme dva čtverce. Zbývající 4 stěny musí být shodné, tedy zbytek papíru rozdělíme na 4 shodné díly. Třetí rozměr kvádru: 8 cm∶4=2 cm Rozměry kvádru: 5 cm, 5 cm, 2 c

Rozměry kvádru jsou v poměru 4:3:5 , nejkratší hrana kvádru má délku 12 cm. Vypočítej a) délky zbývajících hran, b) povrch kvádru, c) objem kvádru Fe tyče Závod objednal 500 šestimetrových ocelových tyčí čtvercového průřezu o straně 25 mm. Kolika aut o nosnosti 3 tuny bude třeba na odvoz tyčí, je-li hustota oceli. Obdélník se rozstříhá na jednotlivé stěny kvádru (tj.podstavy i boční stěny). Stříhat se smí jen v rovnoběžném směru s kratší stranou původního obdélníku. Z nastříhaných stěn se složí kvádr tak, aby se papír nikde nepřekrýval, a po hranách se spojí lepicí páskou. Vyjádřete v cm rozměry kvádru

Vejde se 600 litrů vody do nádrže tvaru kvádru s rozměry dna 2,5 m; 0,9 m a výškou 3 dm? Slovní úlohy na závěr V kartonu s vnitřními rozměry 6 dm, 45 cm a 0,3 m jsou uloženy krabičky tvaru krychle s hranou délky 75 mm. Kolik krabiček se do kartonu vejde? Na obrázku je podstava pilíře vysokého 2,7 m Stěny kvádru ležící naproti sobě jsou shodné obdélníky nebo čtverce. Za rozměry kvádru označujeme délky a, b, c tří hran vycházejících ze stejného vrcholu (obr. 3.8.1). Stěnové úhlopříčky v protějších stěnách kvádru mají stejnou délku a zárověň všechny tělesové úhlopříčky kvádru mají stejnou délku 5)Je dán kvádr s rozměry:a = 30 cm,b = 20 cm,c = 50 cm . Vypočítej objem kvádru. 30 000 cm3. 100 cm3. 3 000 cm2. 60 000 cm2. 6)Je dána krychle s délkou hrany 50 mm. Jaký je její objem? a) 1 250 mm3. b) 150 mm3. c) 1 250 mm2. d) 125 cm3. 7)Po prudkém dešti se základová jáma domu tvaru kvádru s rozměry 10 m, 10 m a 1,6 m zcela. Kolik krychlí s hranou 12 cm se vejde do kvádru s hranami 6 dm, 8,4 dm a 4,8 dm. 2. Korba nákladního auta s rozměry 3 m, 1,5 m a 0,75 m je plná písku. Jakou má písek hmotnost, jestliže 1 m3 písku má hmotnost 1500 kg? 3. Jakou hmotnost má skleněná tabule o rozměrech 75 cm x 120 cm a tloušťce 2 mm Povrch kvádru je 304, jeho rozměry jsou v poměru 2:4:5. Určete objem kvádru. 10*. Rozměry kvádru jsou v poměru 3:4:7, jeho objem je 672. Určete velikosti stěnových úhlopříček. 11*. Obsahy stěn kvádru, které procházejí týmž vrcholem jsou v poměru 5:4:3, jeho objem je 3,6 dm3. Určete povrch kvádru. 12*

9) Korba nákladního auta s rozměry 4 m, 2,5 m a 0,8 m je do tří čtvrtin svého objemu naplněna pískem. Kolik krychlových metrů písku je naloženo? 10) Podstava kvádru má tvar obdélníku s délkou 2,6 m a šířkou 2,2 m. Výška kvádru je jednou osminou obvodu podstavy. Vypočítejte : a) objem kvádru b) povrch kvádru Př. : Nádrž s vodou má tvar kvádru. Rozměry nádrže jsou uvedeny na obrázku. Zahrádkář naplnil vodou z nádrže prázdných dvanáctilitrových konví, a hladina vody v nádrži klesla. O kolik cm klesla hladina vody? Kontrolní písemná práce - opravná č. 2: Př. : Uprostřed čtvercového trávníku se stranou m j e kruhov kvádru s rozměry: = r, t w = s r = t r r. Př. : Petr uhnětl z hlíny krychli o hraně , dm, Marek kvádr s rozměry 1,8dm, 1,5 dm a 4,3 dm. Který z chlapců potřeboval více hlíny? Př. : Kolik m3 vzduchu je v místnosti tvaru kvádru s rozměry 5m, 3,6m a 2,7m? Př. : Kolik kostek cukru o hran

Obrázek 3.6.2: Applet - kvádr rozdělený na dva kolmé trojboké hranoly. Z předchozího tvrzení vyplývá, že pokud jsou rozměry původního kvádru a, b, c, pak pro objem V dílčího kolmého trojbokého hranolu, jehož podstavy jsou pravoúhlé trojúhelníky, platí. V=\frac12abc =(\frac12ab)c.. Výraz \frac12ab určuje obsah trojúhelníkové podstavy, označíme ho S_p, výška. Rozměry kvádru jsou po sobě jdoucí členy geometrické posloupnosti. Objem kvádru je cm a povrch kvádru je cm. Martin Holiš, hospodář MO . Urči rozměry kvádru. Obvod je 42 cm, délka prostřední strany je cm. Vláda schválila navýšení odměn za výkon funkcí v samosprávě až o 10 procent 45) Do nádoby plné vody byl zcela ponořen kvádr. Z nádoby vyteklo 0,3 litru vody. Určete výšku kvádru, jsou-li rozměry podstavy 3 cm a 5 cm. 46) Bazén tvaru kvádru s rozměry dna 12 m a 25 m je hluboký 2,5 m. Napouští se dvěma přítoky. Prvním přiteče za každou minutu 2,4 hl vody, druhým za každou sekundu 6 litrů vody 7.2 v cm rozměry kvádru (existuje jediné možné řešení); 1 bod Řešení 7.2 Jedinou možností, jak zadaný obdélník beze zbytku rozstříhat, tak, aby z něj bylo možno zhotovit kvádr, a síť tohoto kvádru, jsou na následujících obrázcích. ??? Kvádr musí mít dva své rozměry délky 5 cm (výška daného obdélníku)

5. Výpoëet objemu a povrchu kvádru a krychle ve slovních úlohách. (bez s odní podstavy) s rozmëry 25 m, 18 m a 2,5 kvádru Kolik m2 pletiva se spotyebuje na oplocení klece tvaru Nakreslete si obrázek. 18 o rozmërech 120 cm, 0,8 m a 1,5 m. Naërtnëte si obrázek. Vypoëítejte úložný prostor skiínë tvaru kvádru Transkript. Vypočítejte délku tělesové úhlopříčky krychle o hraně délky a cm. a= 8 cm us = 11,3137085 cm ut = 13,85640646 cm pomocí Pythagorovy věty z pravoúhlého ∆ABC opět pomocí Pythagorovy věty z pravoúhlého ∆ACA' Délka tělesové úhlopříčky je 13,86 cm. Vypočítejte povrch, objem a délku tělesové. Kvádr má tři rozměry: délku - označuje se a šířku - označuje se b výšku - označuje se c POPIS KVÁDRU Kvádr má 6 stěn VZOREČKY. Povrch POZOR! Výsledek je v jednotkách dtveretnÝch. Objem POZOR! Výsledekje v jednotkách krychlovÝch. Kvádr má 8 vrcholü Pojmy . Kvádr je prostorové 3D těleso, jehož velikost je dána třemi rozměry: šířkou, délkou a výškou. Jeden z těchto rozměrů může být také někdy označován jako hloubka. Obdélník je plošný rovinný obrazec a tvoří jednu stranu kvádru. Kvádr jich má celkem šest. Stranová/stěnová úhlopříčka je čára, která spojuje protilehlé rohy jedné strany kvádru

Kvádr - Wikipedi

3. Vypočítej výšku kvádru, který má objem V a rozměry podstavy a a b. Napiš zápis. a. V = 504 cm 3, a = 12 cm, b = 7 cm b. V = 17500 cm 3, a = 35 cm, b = 20 cm 4. Vypočítej objem kvádru, který má výšku 12 cm, jeho šířka je o 5 cm větší a jeho délka je rovna součtu výšky a šířky. Napiš zápis. 5 Př. Vypočítej objem kvádru s rozměry a = 40mm, b = 0,3dm, c = 0,05m. řešení - napíšeme zkrácené zadání, jednotky nejsou stejné, proto je převedeme na stejnou jednotku, po dosazení do vzorce na objem kvádru vypočítáme kvádr: a = 40mm = 4cm V = a*b*c b = 0,3 dm = 3cm V = 4*3*5 c = 0,05m = 5cm V = 6

Objem kvádru je 80 m3, rozměry jeho podstavy jsou 5 m a 8 m. Jak je kvádr vysoký? •Přečtu si a vyberu správný vzorec •Dosadím do vzorce za písmena čísla •Vypočítám co lze vypočítat •Vymyslím, jak vypočítat co neznám •Vypočítám to Mluví se o objemu kvádru, takže vybírám V = a . b . c Dosazuji: 80 = 5 . 8 V = 2,7 . 5 . 2 V = 27 cm³ Objem kvádru je 27 cm³ Př. 2: Vypočítej objem kvádru s rozměry 5,6 m, 24 dm, 150 cm. Výsledek uveď v dm3. V = a . b . c a = 56 dm b = 24 dm c = 15 dm POZOR!!! Výpočty provádíme vždy ve stejných jednotkách! V = 56 . 24 . 15 V = 20 160 dm³ Objem kvádru je 20 160 dm³ Vejde se 600 litrů vody do nádrže tvaru kvádru s rozměry dna 2,5 m; 0,9 m a výškou 3 dm? V kartonu s vnitřními rozměry 6 dm, 45 cm a 0,3 m jsou uloženy krabičky tvaru krychle s hranou délky 75 mm. Kolik krabiček se do kartonu vejde? Na obrázku je podstava pilíře vysokého 2,7 m. Kolik m3 betonu je třeba k jeho zhotovení 1) Vodní nádrž tvaru kvádru má rozměry dna 12 m a 8 m. Jak vysoko bude sahat voda v nádrži, jestliže do prázdné nádrže bude přitékat 16 litrů vody za sekundu a přítok bude otevřen hodiny? Zjistěte také plochu bočních stěn, která budou smáčena vodou. 2

Třetí rozměr kvádru - Ontol

Objem kvádru - postup výpočtu, vzorec a kalkulačk

 1. Všechna výuková videa k Matýskově matematice přehledně vyhledáte na http://www.matyskova-matematika.cz/ Použitá literatura: NOVOTNÝ, M.,NOVÁK, F.
 2. kvádra žáci zjišťují jejich rozměry. Kvádr jako krychlová stavba se pro žáky stává generickým modelem kvádru, počet podlaží výškou, počet krychlí, ze kterých je vytvořen, objemem. Ú.Kolik různých kvádrů můžeš vytvořit ze 6, 7, 9, 12 krychlí
 3. bazén tvaru kvádru150m3 vody. Určete rozměry dna, je-li hloubka vody 250cm a jeden rozměr dna je o 4m větší než druhy
 4. Úhlopříčka displeje představuje vzdálenost mezi levým spodním a pravým horním rohem displeje. Úhlopříčka displeje se zpravidla udává v palcích, přičemž 1 = 2,54 cm. Více o úhlopříčce displeje u telefonů, tabletů a notebooků v našem krátkém článku
 5. Vypočítej povrch kvádru s rozměry: a) 25 cm, 3 dm, 4 dm, b) 0,5 km, 400 m, 0,6 km. Samostudium Matematika 6. A, B; 8. 6. - 19. 6. 2020 6 Převody jednotek délky Převody jednotek obsahu Objem krychle a kvádru V úvodu se s novým učivem můžete seznámit v tomto odkazu
 6. 22. Jaká je hmotnost žulového kvádru o rozměrech 60 cm, 45 cm a 72 cm. 23. Kolik váží vzduch v sále? Předpokládejme, že sál má tvar kvádru s rozměry 39,5 m, 19,2 m a 5 m? 24. Na kolika autech se odveze hlína z výkopu tvaru kvádru (délka 20 m, šířka 1,2 m a hloubka 70 cm). Nosnost auta je 2 tuny. 25
 7. kvádru Va V Vabc c c Objem krychle je vypočten v cm3. Je třeba ho převést na 216 dm3. 1 dm3 = 1 litr, proto se do akvária vejde 216 litrů. Výška nového akvária je 67,5 cm. Doplňkové aktivity Žáci mohou zkusit vymyslet nové zadání, např. akvárium ve tvaru kvádru nahradit krychlí neb

Známe rozměry kvádru, můžeme spočítat měrný odpor bramboru. V uvedeném případě byla délka kvádru 24 mm a jeho průřez 34x38 mm, odpor 1230 W. Z toho vychází měrný odpor 66 Wm. To je o 6 řádů vyšší hodnota než u grafitu! Z dalších dvou měření vychází měrný odpor mírně odlišně - 57 a 70 Wm Už víme, že objem kvádru se spočítá vynásobením všech tří rozměrů. Tentokrát máme zadané všechny rozměry ve zlomcích a smíšených číslech Kvádr Rozměry kvádru jsou v poměru 3: 1: 2. Tělesová úhlopříčka má délku 28cm Použijeme vzorec na výpočet objemu a povrchu hranola. Jsou uvedeny vzorce pro objem a povrch s jednoduchými příklady. Některé hranolky ale mají tvar . Krychle, kvádr, hranol a válec - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy. 3. Jakou délku má bazén tvaru kvádru, jestliže má všude stejnou hloubku 2 m, jeho šířka je 10 m a na naplnění bazénu až po okraj se spotřebuje přesně jeden milión litrů vody? a. 25 m b. 50 m c. 75 m d. 100 m e. 150 m 4. Martina má akvárium s rozměry 30 cm, 40 cm, 60 cm, které je naplněné vodou na 95 % svého objemu

Video: Příklady na kvádr - hackmath

KVÁDR - zsliptal.c

 1. • maximální rozměry zásilky 120 x 60 x 60 cm • součet obvodu a délky maximálně 360 cm • váha do 31,5 kg • kartonová krabice ve tvaru krychle nebo kvádru (mohou být chráněné fólií) PPL Balík Max+ zásilky předávané do paletové přepravy • rozměr nejdelší strany více než 200 c
 2. Mají specifický tvar kvádru, vzdáleně podobný tvaru pouzdra typu Flat chip. Od tohoto se odlišují především svými rozměry, tvarem kontaktů a případným zkosením nad kontaktem s kladnou polaritou, což bývá jedno z jeho označení
 3. 5) Rozměry kvádru jsou po sobě jdoucí členy geometrické posloupnosti. Objem kvádru je 216 cm 3 a povrch kvádru je 312 cm 2. Urči rozměry kvádru. 6) Jestliže od čísel 5, 11, 23 postupně odečteme stejné číslo, dostaneme druhý, třetí a čtvrtý člen geometrické posloupnosti. Jaký je součet prvních šesti členů této.
 4. Rozměry kvádru jsou v poměru 3:4:5. Vypočítej objem kvádru. (480 cm3) 18. Součet obsahů 3 stěn kvádru, které mají společný vrchol je 279 cm2, rozměry kvádru jsou v poměru 2:3:5. a) Vypočítej délky hran kvádru (6,9,15) b) Vypočítej délky stěnových úhlopříček kvádru (10,8 , 17,49 cm
 5. Nevím, jak Vám, ale mně tyhle 3 rozměry pro výpočet plochy kvádru docela stačí. Ať už s brýlemi, či bez nich. Ale už jsem ze školy taky pár desetiletí, možná, že se to dneska počítá jinak . doplněno 03.06.16 17:50: Ben - podle toho zadání počet plechovek samozřejmě spočítat neumím

Rozměry kvádru jsou v poměru 2:3:5. Vypočítejte objem kvádru. 69. Do koule o poloměru r = 14 cm je vepsán kvádr, jehož rozměry jsou v poměru 1:2:3. Vypočítejte, jakou částí objemu koule je objem kvádru. 70. Tělesová úhlopříčka kvádru je dlouhá 130 cm, obsahy tří stěn, které procházejí týmž vrcholem, jsou v. Korba nákladního auta s rozměry 4 m, 2,5 m a 0,8 m je do tří čtvrtin svého objemu naplněna pískem. Kolik m3 písku je na autě naloženo? 3. Podstava kvádru má tvar obdélníku s délkou 4 m a šířkou 2 m. Výška kvádru se rovná 1/8 obvodu podstavy. Vypočítejte objem a povrch kvádru. 4 2. Za kolik minut se naplní nádrž tvaru kvádru s rozměry 2,4 m x 1500 mm x 0,002 km, jestliže za 1 minutu přiteče 180 litrů vody? 3. Vejde se 2,3hl vody do nádrže tvaru krychle o hraně 620 mm? 4. Nakresli síť krychle s hranou dlouhou 2,6 cm. 5. Nakresli síť kvádru s rozměry 3 cm x 2 cm x 3,8 cm

Výpočet povrchu kvádru, Geometrie pro 5

 1. U každého z kvádrů má jeho neúplná síť (bez obou podstav) tvar obdélníka s rozměry 20x40cm. U jednoho kvádru je tento obdélník rozdělen na čtyři obdélníky, každý s rozměry 10x20 cm (to jsou jeho boční stěny), u druhého kvádru jsou to čtyři obdélníky, každý s rozměry 5x40 cm (opět jeho boční stěny)
 2. Jaké rozměry má ve skutečnosti pokoj, jehož rozměry na plánu jsou 55 mm a 43 mm? Příklad 29 : Kolik čtverečních metrů měří podlaha pokoje, který má na plánu v měřítku 1 : 150 rozměry 3 cm, 26 mm? . . 7. ročník -4. Poměr a úměrnost 7 . 7. ročník -4. Poměr a úměrnos
 3. Urči rozměry kvádru. Úlohu řeš v obecném případě. Čtyřmístné číslo má ciferný součet 20. Součet jeho posledních dvou cifer se rovná druhé cifre zvětšené o 5, součet krajních cifer se rovná druhé cifre zmenšené o 3
 4. Jak se vypočítá povrch a objem kvádru? Test bude mít 2 úlohy: Úloha č. 1 (klasická, početní): např. vypočítej objem krychle o hraně 6,1 cm vypočítej povrch krychle o hraně 10,2 dm vypočítej objem kvádru s rozměry 5 m x 3,5 m x 1,3 1. Vypočítej objem kvádru, který má délky hran m, 6 m, m. 2
 5. Objem kvádru je cm a povrch kvádru je cm. Urči rozměry kvádru. Obvod je 42 cm, délka prostřední strany je cm. Jaké jsou další strany? Řešení dostaneme řešení nebo. Délky stran trojúhelníka by měly být 2 cm, 8 cm a 32 cm. Takový trojúhelník ale neexistuje. Strany pravoúhlého trojúhelníka tvoří geometrickou posloupnost
 6. 1. Kolik krychlí s hranou 12 cm se vejde do kvádru s hranami 6 dm, 8,4 dm a 4,8 dm. 2. Korba nákladního auta s rozměry 3 m, 1,5 m a 0,75 m je plná písku. Jakou má písek hmotnost, jestliže 1 m3 písku má hmotnost 1500 kg? 3. Jakou hmotnost má skleněná tabule o rozměrech 75 cm x 120 cm a tloušťce 2 mm, jestliže hustota skla je 250

Kvádr - slovní úlohy z matematiky (strana 12

 1. MATEMATIKA - 6.TŘÍDA (úkoly od 11. do 15. května) 15) KRYCHLE A KVÁDR - zobrazení, síť tělesa Zobrazujeme kvádr Uč. str. 67/ C - Zde je uveden postup při rýsování kvádru - začni si opět přední stěnou (obdélník), boční hrany rýsuj pod úhlem 45°, boční hrany se rýsují poloviční délky (než j
 2. Kolik barvy je potřeba na natření stěn a stropu místnosti tvaru kvádru o podlaze s rozměry 4 m a 5 m. Výška místnosti je 2,5 m. Okno má rozměry 3 m a 1,5 m a dveře 0,9 m a 2 m. Na jeden nátěr 1 metr čtverečního je potřeba 0,12 kg barvy a nátěr se provádí dvakrát. 14 kg; 16 kg; 8 kg; 7 k
 3. Vypočítej cenu tapet do dětského pokoje s rozměry podlahy 3 m a 4,5 m a výškou 2,5 m, víš-li že cena 1 m2 tapet je 150 Kč a rozměry okna jsou 1,8m a 1,5m a rozměry dveří 80 cm a 2m. Čtvrtkilogramové balení másla má tvar kvádru s rozměry 10 cm, 7,5 cm a 3,5 cm. Z mlékárny je přiváženo v krabicích po 50 ks
 4. M R Matematika s radostí Upozornění: Omlouváme se, zdá se, že soubor neotevíráte v aplikaci podporující práci s Javascripty. Pro bezproblé
 5. Rozměry kvádru Tři různé rozměry (na rozdíl od krychle) a, b, c. Síť kvádru. Povrch kvádru Obsah tří dvojic různých obdélníků (žluté, růžové a hnědé) Obsah obdélníku S = a.b Povrch kvádru dvakrát obsah hnědého obdélníku + dvakrát obsa
 6. Vypočítej objem kvádru s rozměry na obrázku: a = 9 cm b = 8 cm c = 5 cm V = a . b . c V = 9 . 8 . 5 V = 360 cm3 Objem kvádru na obrázku je 360 cm3. Zvládneš vypočítat objem uvedených těles? 1. krychle: a = 8 cm 2. kvádr: a = 3,6 m; b = 5,1 m; c = 2,5 m 3. krychle: a = 0,6 dm 4. kvádr: a = 14 mm; b = 9 mm; c = 11 mm 5. krychle: a.

Jak vytvořit kvádr z obdelníku? Doučuji

Objemy a povrchy těles - cuni

sladno.c

Objem místnosti můžete počítat například pokud potřebujete znát objem místnosti k vytápění. Objem místnosti je určen jejím tvarem a rozměry. Podobně jako u betonu se tedy objem místnosti vypočítá za pomocí vzorců pro výpočet objemu kvádru či krychle Objem kvádru je cm a povrch kvádru je cm. Urči rozměry kvádru. Obvod je 42 cm, délka prostřední strany je Objem a velikosti clena. Jaké jsou další strany? Řešení dostaneme řešení nebo. Délky stran trojúhelníka by měly být 2 cm, 8 cm a 32 cm. Takový trojúhelník ale neexistuje

Jak zvysit clena o 10 cm

Vypočítejte délku tělesové úhlopříčky krychle o hraně

Kolik litrů vody se vejde do nádoby tvaru kvádru, známe-li jeho povrch S = 900 cm2 a dva rozměry a = cm a b = cm. Kvádr je vysoký cm. a = 18,5 cm b = 3,7 cm c = 7,4 c Pracovní list: Objem a povrch kvádru Kvádr o rozměrech: a = 5 cm b = 6 cm c = 7 cm Postup pro výpočet povrchu kvádru Vypočítej povrch a objem následujících. 1. Vypočítej objem kvádru s rozměry: délka 5 cm, šířka 3 cm, výška 8 cm. 2. Vypočítej objem kvádru s hranami délky 4 dm, 60 cm a 0,8 m. 3. Kvádr s podstavou o rozměrech 17 cm a 13 cm má objem 2210 cm3. Vypočítej výšku tohoto kvádru. 4. Jaká je hmotnost žulového kvádru o rozměrech 60 cm, 45 cm

- rozměry elipsy - rozměry kvádru a krychle - rozměry válce (plný i dutý) - rozměry koule (a výseče, úseče, vrstvy) - vzdálenost mezi body (novinka) PŘEVODY V tomto modulu lze převádět hodnoty: - tvrdosti materiálu - druhu materiálu a jeho zahraničních varian Délky hran kvádru jsou 3 cm, 6 cm a 12 cm. Rozměry kvádru jsou po sobě jdoucí členy geometrické posloupnosti. Objem kvádru je cm a povrch kvádru je cm. Urči rozměry kvádru. Obvod je 42 cm, délka prostřední strany je cm. Viden na penisu zvetseny; Zvysena cviceni clenu pro tyden; Co by mela mit velikost clen Úkol: Vypočti obsahy stěn a následně povrch a objem kvádru. Výpočet objemu a povrchu kvádru Je dán kvádr s rozměry: a = 7 cm, b = 5 cm, c = 10 cm 1. Vypočítej obsah přední stěny (modré). Obsah přední stěny je cm 2 2 kvádru jsou shodné obdélníky. Proto P,0 vrch ~v~dru ~ůžem: ~očít~t tak, že zvlášf vypočítáme obsah podstavy a sousedn1ch bocn1ch sten kazdy z vysled-ků vynásobíme _ . a, b, c jsou rozměry kvádru S= ~ obsah horní a do ln í podstavy + ~ obsah dvou shodných bočních stěn + ~ obsah dalších dvo Vypočítej povrch kvádru jehož rozměry jsou: a = 5,2 m. b = 702 cm. c = 10 dm. VY_32_INOVACE_458 Název materiálu: Anotace: Žáci řeší příklady určené k opakování témat obvod, obsah rovinných . obrazců a povrch a objem kvádru a krychle. Autor: Mgr. Eva Karfilátová. Jazyk: češtin

Povrch krychle a kvádru Anotace Pracovní listy k procvičování výpočtu povrchu krychle a kvádru. Žák řeší uvedená cvičení do sešitu. Pracovní listy Kolik cm² barevného papíru bude potřeba na polepení kvádru s rozměry 4 cm 6) Jaká je hmotnost žulového kvádru o rozm ěrech 60 cm, 45 cm a 72 cm, je-li hmotnost 1m 3 žuly 2 900 kg? (563,76 kg) 7) Kvádr o hranách délek 15 cm a 2 m má stejný objem jako krychle o hran ě délky 2 dm. Vypo čítejte t řetí rozměr kvádru. (0,27 dm Bezplatně se přepravují ruční zavazadla , kterými jsou drobné předměty do maximálních rozměrů kvádru: 20 x 30 x 50 cm nebo tvaru desky, jejíž rozměr nepřesahuje 100 x 80 x 5 cm, nebo zavazadla tvaru válce, jehož délka nepřesahuje 150 cm a průměr 10 cm, která může cestující mít u sebe nebo je může umístit pod sedadlo

Úložný box s víkem zelený - Vingo

Kvádr má 6 stěn - zsliptal

Určete rozměry kvádru. (3 výsledky) a = 15cm, b = 3cm, c = 6cm. 6) Obsah čtverce je 144cm 2. Vypočítejte jeho obvod. (1výsledek) o = 48cm. 7) Délka kratší strany v obdélníku je stejně dlouhá jako délka strany čtverce, jehož obsah je 49cm 2. Délka delší. 4. Jaké nejmenší množství papíru budeš pot řebovat k oblepení krabice tvaru kvádru s délkou 24 cm, ší řkou 1,5 dm a výškou 8 cm? 5. Urči povrch kvádru s rozměry a = 2,3cm, b = 4cm, c = 3,2 cm. 6. Urči objem krychle s délkou hrany 8,2 cm V těchto rozkladech hledáme společné dvojice čísel, které představují rozměry lepených stěn. Takové dvojice jsou právě tři a odpovídají následujícím možnostem: a) Pro společnou stěnu 1cm 2cm je třetí rozměr nového kvádru 6+15 = 21(cm). b) Pro společnou stěnu 1cm 3cm je třetí rozměr nového kvádru 4+10 = 14(cm)

Kvádr - Wikin

Obdélník se rozstiíhá na jednotlivé stény kvádru (tj. podstavy i bodní stény). Stiíhat se smí jen v nazna¿eném sméru — rovnobéžném s kratší stranou püvodního obdélníku. Z nasttíhaných stén se složí kvádr tak, aby se papír nikde neptekrýval, a po hranách se spojí lepicí páskou. (CZW kvádru má trám ze smrkového dieva tvaru Jakou hmotnost hmotnost 500 kg. Nakreslete si obrázek. V 0/254 0/3 coo Pozornè si prohlédnëte postavenou pyramidu a vypoëítejte, kolik m3 kamene bylo zapoffebí kjejí stavbë, je-li sesta s hranou délky 2 m. krychlí vena

Dubový kvádr 120 cm | Flera DesignPPT - Objem a povrch kvádru a krychle PowerPointPPT - Objem a povrch ve slovních úlohách PowerPointKrychle, kvádr, hranol a válec – vyřešené příkladyKrychle rýsování, my si teď zkusíme trochu objasnit postup