Home

Knihovna UK databáze

Databáze UVI - Ústav vědeckých informací 2

Databáze feromonů, allomonů, kairomonů, synomonů a dalších biosignálních látek. PLANTS FOR A FUTURE. Přehledné vědecké údaje o medicínském, potravinářském a dalším průmyslovém využití více jak 7000 rostlin. PLANTS POISONOUS TO LIVESTOCK and other animals. Referenční údaje o jedovatých rostlinách a otravách z nich Centrální katalog UK: Prohledává fondy všech knihoven Univerzity Karlovy. Zaměřený zejména na fyzické (papírové) zdroje. Vyhledávač UKAŽ: Vyhledává v Centrálním katalogu, v univerzitním repozitáři a většině předplácených databází, elektronických časopisů a knih. Databáze a e-časopis bibliografická databáze zpřístupňující materiály typu systematic reviews a trials z oblasti lékařství 20.11.2020 ICC Dispute Resolution Channel 20.11.202 Portál elektronických informačních zdrojů UK - rozcestník informačních zdrojů. Elektronické informační zdroje (databáze) dostupné na PedF UK. Zkušební přístupy pro UK. Digitální knihovna UK - Covid

Knihovna PF UK je v pátek 30. dubna 2021 uzavřena. 27. 04. 2021. Kluwer Intellectual Property Law + Kluwer International Tax Law - zkušební přístup do 8.5.2021. 19. 04. 2021. Provoz knihovny od 26. dubna 2021 Political Science Complete. fulltextová databáze publikací z oblasti politických věd [ více informací] Portál elektronických časopisů Univerzity Karlovy. katalog e-časopisů dostupných na Univerzitě Karlově [ více informací] Portál elektronických časopisů Univerzity Karlovy - Open Access

Katalogy a databáze Filozofická fakulta Univerzity Karlov

 1. Přístup do databáze: ikonou z plochy na počítačích PF UK! NOVÉ ASPI - přímý i vzdálený přístup- pro přístup k plným textům je třeba se přihlásit; Popis: automatizovaný systém právních informací zachycuje vývoj právní kultury na území současné České a Slovenské republiky v průběhu uplynulých dvou století.. Texty právních předpisů jsou v původním i.
 2. TRIS - bibliografická databáze obsahující anotace vybraných článků o dopravě z odborných časopisů celosvětové produkce, které odebírá Ústřední technická knihovna dopravy. Postup: Nový dotaz - Vstup pro registrované uživatele - přihlašovací jméno a heslo vám na požádání sdělí služba u informačního pultu (tel.
 3. Další databáze NK ČR. České články (ANL) Prvotisky, staré tisky a mapy (STT) Knihovnická literatura (KKL) Katalog Slovanské knihovny (SLK) Česká národní bibliografie (ČNB) Novinky České národní bibliografie. Ohlášené knihy a hudebniny (ISN) Ohlášené e-knihy
 4. Pro studenty FSV UK fakulta nakupuje přístup do těchto databází: Communication & Mass Media Complete. Databáze nabízí plné texty a abstrakty časopiseckých článků z oblasti komunikace, masmédií, lingvistiky, rétoriky, logiky a dalších příbuzných oborů. Political Science Complet
 5. Bluenomics Komponovaná databáze z oficiálních zdrojů jako Eurostat, Worldbank, OECD a dalších čerpá ze 150 milionů časových řad a nabízí globální pohledy v mezinárodním srovnání. Česká národní bibliografie Česká národní bibliografie nabízí nejucelenější zdroj bibliografických informací nejen o českém písemnictví, ale je i primárním referenčním.
 6. Databáze. Seznam databází, které knihovna předplácí, je také v on-line katalogu. Pro přístup do databází není třeba být registrovaným uživatelem knihovny. v síti LIANE z IP adres Technické univerzity v Liberci. Z běžného Internetu (například z domova) se můžete připojit prostřednictvím institucionálního u.

Portál elektronických informačních zdrojů U

O knihovně. Centrální a novinářská knihovna je umístěna v hlavní budově fakulty (Hollar). Tato knihovna vykonává funkce Střediska vědeckých informací, slouží jako základní knihovna pro všechny obory studované na fakultě a zajišťuje všechny knihovní služby, nákup knih, digitalizaci, zpracování knih a veškeré metodické práce Letní uzavření knihovny. Od 19. 7. do 31.8. 2021 je Knihovna geografie PřF UK uzavřena pro veřejnost a neposkytuje žádné služby. Probíhají zde rekonstrukce podlah a světel v hlavních sálech. V srpnu přechází celá Univerzita Karlova na nový knihovní systém Alma od izraelské firmy Ex Libris Registrováni jsme 2x, jednou jako specializovaná knihovna ( §13 knihovního zákona) po linii fakulty s osvědčením o registraci SVI LF UK Plzeň (sigla PND001) a podruhé také jako specializovaná knihovna ( §13 knihovního zákona) po linii fakultní nemocnice s osvědčením o registraci LK FN Plzeň (sigla PNE202 ). Od 1. 2

Elektronické informační zdroje - Knihovna PedF U

 1. Seznamy e-zdrojů. Na webech univerzitních knihoven najdete seznamy. e-zdrojů, které byly zakoupeny z prostředků univerzit jejich studentům. Příklady: - Seznam e-zdrojů ČVUT. - Seznam e-zdrojů Masarykovy univerzity. - Seznam e-zdrojů Univerzita Pardubice. - Databáze Moravské zemské knihovny v Brně
 2. Kromě rozsáhlé knižní databáze zde najdete hodnocení knih, názory uživatelů, informace o autorech, povídkách, aktuality z literárního světa a mnoho dalšího. Po rychlém vytvoření profilu si můžete začít vést přehledy přečtených knih, oblíbených knih, chystaných ke čtení, knihovničku, oblíbené autory.
 3. Databáze SCOPUS - zpřístupnění na síti UK Polytematická citační bibliografická databáze SCOPUS, v rozšířeném záběru excerpující vědecké a odborné časopisy, patenty, sborníky a webové stránky evroé provenience, je v rámci národního konsorcia po několika letech opětovně zpřístupněna uživatelům počítačové sítě UK
 4. Katalogy a databáze K vyhledávání informací můžete využít: Katalog knihovny ~ informace o knihách, časopisech, e-knihách, e-časopisech a vysokoškolských kvalifikačních pracích obhájených na ČVUT, které má ÚK ve svém fondu . Digitální knihovna (repozitář

Katalogy a databáze. Knihovní katalog (KTF Opac) Knihovní katalog KTF (dle typu dokumentu) Centrální katalog Univerzity Karlovy. Portál elektronických zdrojů. Digitální repozitář UK. Kvalifikační práce Katolické teologické fakulty UK. Vyhledávácí služba UKAŽ. Depozitum - Digitalizovaná knihovna KTF UK Databáze je tedy uložištěm dat, která můžeme díky jejich uspořádanosti v databázi následně vyhledávat. Databáze mají obvykle prvek, který sjednocuje obsahově data.Tím může být zaměření na dané téma (medicína, hudba, historie), nebo typ uložených dat (například databáze časopisů, knih, hudebních skladeb. Lékařská knihovna zajišťuje přístup do elektronických informačních zdrojů, elektronických knih a plnotextových časopisů. Portál elektronických informačních zdrojů UK; zpřístupňuje elektronické informace (databáze, e-časopisy, e-knihy) pro vědu, výzkum a výuku dostupné na Univerzitě Karlov Databáze Statista obsahuje víc než 1,5 mil. statistických informací, infografik, prognóz, reportů a dalších dokumentů pokrývající cca 80 000 témat. Informace čerpá z 22 500 zdrojů z celého světa. Platforma kombinuje ekonomická data, klientský pohled, demokratické, sociální a politické trendy Knihovna › Katalogy a databáze Technická univerzita Ostrava Ústřední knihovna17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba knihovna@vsb.cz Kontakty. Knihovna je členem Obsah webových stránek Knihovny VŠB-TUO podléhá licenci Creative Commons. Uveďte původ 4.0 Mezinárodní

Citační databáze je rozdělena do pěti částí: přírodní vědy, společenské vědy, humanitní vědy a dvě části sborníků z konferencí z oblastí přírodních věd a oblasti humanitních věd. Součástí databáze je také citační manažer EndNoteWeb a dvě databáze z oblasti chemie (Current Chemical Reactions a Index Chemicus) Základní službou, kterou knihovna poskytuje, je prezenční a absenční půjčování odborných knih a časopisů, denního tisku, CD, audiokazet, videokazet, diplomových a disertační prací, ale také zpřístupňování prestižních elektronických informačních zdrojů (databáze, elektronické časopisy, elektronické knihy atd.). Mimo to poskytuje také služby reprografické.

Knihovna PF U

bibliografická databáze českých biomedicinských publikací. NASA Astrophysics Data System Free Databáze referencí publikací a zároveň digitální knihovna astrofyziky. Naxos Music Library online studijní online knihovna hudebních nahrávek z více než 28 000 CD z archivu Naxos, ale i dalších nakladatelství. Oxford Journals - La Licencované databáze; CD-ROM; Slovanská literatura; Knihovnická literatura; Zahraniční novinky ve fondu; Návrh na nákup zahraniční publikace; Doporučené zdroje; Seznamy padlých a raněných v 1. světové válce; Chci službu; Stát se čtenářem; Studovat v knihovně; Půjčit si dokument; Využívat licencované databáze Provoz služeb Knihovny ČZU upravujeme v návaznosti na vývoj epidemické situace a v reakci na aktuální vládní opatření. Odborné databáze Infozdroje, Konzultace a rešerše Citování, Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129 165 00 Praha - Suchdo

Obsahem databáze Geografické knihovny PřF UK jsou specializované dokumenty českých autorů nebo autorů zahraničních, kteří se věnují českým geografickým reáliím. Zpřístupňuje zdroje využitelné pro vysokoškolskou výuku, ale i pro širokou veřejnost od roku 1900 po současnost Nad rámec trvale pořízených EIZ zajistila nyní Ústřední knihovna bezplatně (v rámci tzv. trialu) celouniverzitně zpřístupněné tyto databáze a nástroje. ASM Journals Online (mikrobiologie). Dimensions Analytics (analytický nástroj). People's Daily Graphic Database (1946-2020) (čínské periodikum) PNAS (multioborový zdroj). Rockefeller University Press Journals. Akademická knihovna JU poskytuje svým uživatelům přístup do řady odborných databází a doprovodných online služeb. [Jihočeská univerzita] TF Vždy uvádějte název databáze a svoji IP adresu, z které se do databáze hlásíte. Usnadníte tím vyřešení problému Integrované vyhledávání ve vědeckých databázích a e-knihách Univerzity Hradec Králové Databáze a e-zdroje. Návod pro práci s vědeckými databázemi naleznete ZDE. Vědecké databáze. Digitální knihovna zaměřená na ekonomii a příbuzné obory Databáze a digitální knihovny pro farmaceutické obory Databases and digital libraries for pharmaceutical disciplines. diplomová práce (OBHÁJENO) Zobrazit/ otevřít. Text práce (2.256Mb) Abstrakt (221.6Kb) Abstrakt (anglicky) (167.0Kb) Digitalizace UK Ústřední knihovna UK UKA.

Knihovna Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy, Černá 9, P.O. Box 529, 115 55 Praha 1. Telefon: 221 988 603 (výpůjční pult) 221 988 601 (vedoucí knihovny) E-mail: library (at) etf.cuni.cz IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208 Přístup k email Literatura je ve volném výběru knihovny řazena do jednotlivých třídníků podle oborů (viz schéma). COMDAT. Naskenový jmenný katalog starších knih z Pedagogické knihovny. Databáze diplomových prací FPE. Bibliografická databáze se záznamy kvalifikačních prací Fakulty pedagogické z let 1992-2001. OB cuni.cz publi Svět Univerzity Karlovy se vám otevírá a my vám chceme pomoci se v něm zorientovat. Zjistíte, jak účinně využívat univerzitní knihovny a informační zdroje, mluvit se bude o studiu, financích, službách pro studenty i možnostech vycestovat do zahraničí. Provedeme vás všemi nástrahami Studijního informačního systému a e. OBD (Osobní bibliografická databáze) přihlášení do aplikace. Sběr výsledků pro RIV21 (výsledky z roku 2020) byl ukončen. Změny v RIV 2020 v souvislosti s Open access a návrh na jejich realizaci v evidenci tvůrčí činnosti na UK. Definice druhů výsledk

Digitální knihovna Kramerius. only public. Browse the librar Přinášíme přehled o mimořádně zpřístupněných EIZ aktuální k 25. 10. 2020. Nad rámec trvale pořízených EIZ zajistila nyní Ústřední knihovna bezplatně (v rámci tzv. trialu) celouniverzitně zpřístupněné tyto databáze a nástroj Oborové databáze; Repozitáře absolventských prací; Knihovny; Uznávání předmětů; Věda a výzkum. Výzkumné projekty; Publikační činnost; Virtual Memories; Pro veřejnost. Celoživotní vzdělávání; Dětská univerzita FF UK na ÚISK. Předchozí ročníky Dětské univerzity FF UK na ÚISK; Školní rok 2016/2017. Knihovny.cz: Umožňuje uživatelům z jednoho místa jedním vyhledávacím rozhraním využívat různé české zdroje (katalogy knihoven, souborné katalogy, plnotextové databáze, atd.) (o produktu) Národní úložiště šedé literatury: Databáze umožnující vyhledávání nepublikovaných či polopublikovaných dokument

Ústřední knihovna FF MU | knihovny | Databáze knih

Právnické zdroje Právnická fakulta UK - Knihovna PF U

Provozní řád Knihovny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (pdf) vstoupil v platnost 13. prosince 2019 na základě Opatření děkana č. 19/2019. KNIHOVNÍ FOND. Knihovna Ústavu filosofie a religionistiky je oborovou pobočkou Knihovny FF UK Databáze Academic Search Complete obsahuje více jak 8500 plnotextových periodik, z toho jich je přes 7300 recenzovaných. Kromě plných textů obsahuje indexování a abstrakty více než 12 500 časopisů a celkem více než 13 200 publikací, včetně monografií, zpráv a sborníků z konferencí

Knihovny pořizují databáze a odkazují na zajímavé volné zdroje na internetu. Rozdělili jsme je podle věku. Kurzy a semináře. Knihovny vytvářejí online kurzy a pořádají přednášky. Nově přidána sekce Webináře. Podcasty. Máte rádi podcasty? Některé knihovny je vytvářejí a my jsme připravili nejen seznam jejich, ale. Databáze pro výpočty parametrů tíhového pole Země pro střední Evropu. Digitalizace UK Ústřední knihovna UK UKA Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the. Knihovna V naší knihovně naleznete muzikologickou literaturu z celého spektra jejich oborů, pocházející od doby jejich počátků až po současnost. Doplněna je literaturou příbuzných témat, jako je literatura, divadlo, etnologie, estetika, pedagogika, psychologie nebo liturgika Web Akademické knihovny Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Provozní doba. Letní provoz AK (1. 7. - 31. 8.

E-zdroje Univerzitní knihovna - Univerzita Pardubic

Katalogy a databáze — Národní knihovna České republik

7 nejoblíbenějších e-zdrojů Knihovna FSV U

 1. Struktura / Celouniverzitní pracoviště / Univerzitní knihovna Slezské univerzity / Pracoviště Opava / Katalog a E-zdroje / Abecední seznam databází. Seznam licencovaných elektronických zdrojů (EIZ) je přístupný zdarma pro studenty a zaměstnance Slezské univerzity v Opavě. Práce s placenými databázemi je možná ze všech.
 2. knihovna Ústavu klasických studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity knihovna Kabinetu klasických studií Filozofického ústavu AV ČR Pokud nejste registrovaným čtenářem knihovny ÚKS FF MU či knihovny KKS UFL AV ČR, obraťte se na správkyni databáze uživatelů Jitku Erlebachovou pro další informace
 3. isterstva kultury, evidenční číslo: 2701
 4. Martin Svoboda, Katedra softwarového inženýrství Abstrakt: Tato práce se zabývá tématem vytváření databáze šachových partií. Účelem této práce je navést uživatele jak zadávat, upravovat, mazat a kopírovat šachové partie. Digitalizace UK Ústřední knihovna UK UKA.
 5. árních prací zahrnut v elektronickém katalogu. univerzitní vyhledávač informačních zdrojů Ukaž.
 6. Knihovní služby informačního systému Univerzity Karlovy CKIS » Centrální knihovně-informační systém UK Centrální knihovně-informační systém UK
 7. E-zdroje. Elektronické informační zdroje (e-zdroje, EIZ) jsou informační zdroje zpřístupňované v elektronické podobě prostřednictvím internetu. Nejčastěji se jedná o bibliografické databáze (jako je MathSciNet, Web of Science), plnotextové databáze (jako je Sc i enceDirect) nebo o elektronické knihy (e-knihy) a elektronické časopisy (e-časopisy)

Ovid Medline — biomedicínská bibliografická databáze Národní lékařské knihovny USA. EBM Reviews — kolekce databází zaměřených na Evidence-Based Medicine (medicínu založenou na důkazech). Embase — (Excerpta Medica Database) — bibliografická databáze zaměřená na biomedicínu a farmakologii Elektronické zdroje | Jaké databáze jsou k dispozici v roce 2021? Podívejte se na úplný seznam databází přístupných v novém roce. ⬇ KTF UK Časopis katolického duchovenstva Via - časopis pro teologii Soupis památek historických a uměleckých v království českém Nový život (1896 - 1907) Vítejte na stránkách depositum.cz - digitalizované knihovny Katolické teologické fakulty University Karlovy. V této knihovně jsou volně přístupné digitalizované. Databáze CLAN - článková bibliografie - obsahuje téměř 40 000 záznamů článků z cca 25 českých právnických časopisů z fondu knihovny za období od roku 1993 do současnosti a také vybrané články časopisu Právník před rokem 1993. Každý článek je opatřen klíčovými slovy a anotací

Volně přístupné databáze Univerzitní knihovn

Amadeus. přístup k databázi: databáze ORBIS; Databáze Amadeus již není funkční, místo ní je dostupná databáze ORBIS Věděli jste, že v knihovně lze? Dávej lidem malé dárky, budou si tě dlouho pamatovat Informace, komunikace a myšlení v prostředí Českomoravské vrchovin Autoritní databáze Národní knihovny ČR a perspektivy jejího dalšího rozvoje The authority database of the National Library of the Czech Republic - perspectives of development. rigorózní práce (OBHÁJENO) Zobrazit/ otevřít. Digitalizace UK Ústřední knihovna UK UKA. Knihovna Seznam všech akademických databází a vyhledávacích nástrojů ( WiKi ). Doporučujeme také nakouknout do spodní sekce see also, kde se nacházejí další podobné seznamy

Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta. Středisko vědeckých informací. Ruská 87. 100 00 Praha 10 +420 267 102 103 (knihovna) +420 267 102 181 (kancelář knihovny Knihovna Eduarda Petišky Ivana Olbrachta 36 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav +420 326 907 220 info@knihovna.brandysnl.c Databáze představuje vysoce hodnotný informační zdroj pro knihovnictví, informační technologie a veškeré obory informační vědy. Předchůdcem systému byl stejnojmenný referátový časopis. Na tvorbě databáze se v minulosti podílel Chartered Institute of Library and Information Proressionals - CILIP Místní knihovna Postřelmov. Klubovní 247 789 69 Postřelmov. 588 881 765. knihovna@postrelmov.c Databáze dle abecedy. Kramerius (DNNT) -Online knihovna digitalizovaných dokumentů s retrospektivou sahající až do 19. století, jehož součástí je i databáze Děl nedostupných na trhu (více o DNNT ). Vzdálený přístup je zajištěn pomocí služby EduID (pro přihlášení zadejte údaje jako do Stagu/Novellu). ProQuest.

Ústřední knihovna FF MU. Poskytujeme služby a zdroje ve fyzickém i virtuálním prostoru. Společnými silami zajišťujeme podporu studujícím, vědcům a odborným zájemcům z řad veřejnosti. Více o knihovně Videoprohlídka elektronické databáze Text dotazu. Jaké jsou elektronické databáze odborné literatury - fyzika, matematika? Poskytují VŠ nebo vědecké instituce možnost nahlédnutí do jejich databází, popř. zakoupení přístupu databáze Bookport - nově pořízena v roce 2021 pro celou UK - najdete zde mj. tituly z obasti byznys nebo účetnictví. e-knihy: pro studenty ekonomie a financí se nabízí 68 nových e-knih z oblasti ekonometrie a veřejných financí. Seznam je dostupný zde. E-knihy jsou dostupné uživatelům z UK z následujících databází Knihovna Ústavu srovnávací lingvistiky se nachází v budově FF UK v Celetné ulici č. 20, místnost č. 235. Knihy půjčujeme pouze prezenčně, event. ke kopírování (kopírovací stroje na kartu/studentský průkaz jsou naproti knihovně), případně k naskenování na našem scanneru po dohodě a v rozumném rozsahu (finančně výhodnější a k životnímu prostředí.

"SUNNA: PRAMEN ISLÁMSKÉHO PRÁVA" Petr Pelikán (UK, 1997)

Databáze - Univerzitní knihovn

Vážení uživatelé, knihovna je otevřena s možností absenčních výpůjček i prezenčního studia. Při vstupu do knihovny je nutné dodržovat aktuálně platná hygienická opatření (nasazené respirátory, dezinfekce rukou, rozestupy), sledovat značení, informační.. Digitální knihovní databázeRozbaleno. Středisko Elsa, ČVUT v Praze. Carolina — středisko digitalizace studijních zdrojů Informačního, poradenského a sociálního centra, UK v Praze. Knihovna pro studenty se speciálními potřebami, Pedagogická fakulta, UK v Praze. Středisko Augustin, Univerzita Hradec Králové. Digitální. Knihovna ETF UK, Prague, Czech Republic. 277 To se mi líbí · Mluví o tom (1) · Byli tady (2). Knihovna 1.6.- 30.6. zkušební přístup do databáze Philosopher's index původce: Philosopher's Information Center, je aktuální a komplexní bibliografickou databází zahrnující vědecký výzkum ve všech hlavních oborech filozofie. Databáze The Philosopher's Index, považovaná za nejdůkladnější rejstřík časopisecké literatury na dané téma, poskytuje autorské abstrakty. Knihovna AV ČR, v. v. i. Národní 3 110 00 Praha 1 . Informace Tel.: 221 403 208 E-mail: infoknav@knav.cz. Otevírací doba pondělí-pátek, 9-17 hod. Letní uzavření knihovny 2.-31. srpna 2021 Více informací

Vždy uvádějte název databáze a svoji IP adresu, z které se do databáze hlásíte. Usnadníte tím vyřešení problému. Usnadníte tím vyřešení problému. Zaměstnanci a studenti JU se mohou k databázím, které mají vyznačenou dostupnost AK-JU připojit i z počítačů mimo JU pomocí VPN koncentrátoru dotazník k open access na UK. Centrum pro open science vás žádá o vyplnění dotazníku, který zjišťuje potřeby vědecké komunity v oblasti otevřeného přístupu k vědeckým informacím. Dotazník najdete zde, vyplnění vám zabere asi 5 až 10 minut.Děkujeme. Centrum pro open science (při Ústřední knihovně UK) si klade za cíl strategicky rozvíjet agendu publikačního.

Video: Knihovna FSV UK na Hollaru knihovny Databáze kni

Filmový pondělek: The Portrait of a Lady (1996) | Moravská

Databáze knih, jež můžete najít ve fondu Knihovny Kroměřížska, zahrnuje tituly, které jsou vhodné jako biblioterapeutická literatura. Je rozdělena do skupin dospělí čtenáři, dětští čtenáři a naučná literatura. Databáze bude průběžně doplňována knihovna zcela uzavřena!!!! Z důvodu přechodu na nový knihovní systém, není v provozu ani katalog a nejsme schopni vám poskytnout služby ani po individuální domluvě. K vracení knih můžete v době naší nepřítomnosti využít knihovratku umístěnou naproti studijnímu oddělení v 1. patře

Knihovna nabízí možnost využití materiálové databáze matériO. Online databáze obsahuje přes 8000 materiálových karet. Online databáze obsahuje přes 8000 materiálových karet. Můžete zde najít prezentaci inovativních i tradičních materiálů s technickými informacemi a kontakty na distributory Zkušební přístup do databáze českých médií; ProQuest vylepšil vyhledávací rozhraní; Rozmáhá se nám tu takový nešvar! Burza učebnic v AK; Nová beletristická sekce; Výstava zahraniční odborné literatury; Online školení EBSCO - říjen 2018; Zeptej se knihovny; Přečtěte si nejstarší vědecký časopis na svět V online katalogu najdete velkou část našeho fondu, můžete objednávat, rezervovat, sledovat své výpůjčky a spravovat své konto. K dohledání nejnovějších ověřených odborných informací a aktuálních zpráv můžete využít naše licencované elektronické informační zdroje. Digitální knihovna obsahuje zdigitalizované.

Služby. Knihovna města Hradce Králové je moderní informační institucí, která poskytuje řadu informačních, kulturních a vzdělávacích služeb jak registrovaným, tak neregistrovaným uživatelům. Návštěvník se rozhodne registrovat podle toho, jaké služby bude chtít využívat Knihovna, odborné časopisy Medindex - Knihovna - Novinky Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Elsevier (UK) Gray's Anatomy, 42nd Edition, The Anatomical Basis of Clinical Practic Univerzita nemá centrální knihovnu, namísto ní má koordinovaný systém knihoven. Knihy a časopisy, které máme v knihovnách, najdete v knihovním katalogu. Tradiční přístup do katalogu prostřednictvím systému Aleph zůstává i nadále zachován. Na Masarykově univerzitě můžete využít fondy těchto knihoven Teologická fakulta JU v ČB, Kněžská 8, 370 01 Č. Budějovice, tel.: 387 773 50

Knihovna geografie — Přírodovědecká fakulta U

Když však nemůžete do knihovny, může knihovna za vámi domů. Využít totiž můžete elektronické zdroje , e-prezenčku , otevřené fondy Národní knihovny ČR a další možnosti online přístupu k informacím, které poskytuje (nejen) naše univerzita Důležité informace / FAQ. Univerzitní knihovna SU. Bezručovo náměstí 14. 746 01 Opava. +420 55368 4776 (4777) knihovnaopava@slu.cz. Facebook - Opava Podobné jednotky. Stomatologická rentgenologie / Autor: Hořejš, Josef, 1922-1997 Vydáno: (1968) Zubní roentgenologie / Autor: Parma, Čestmír, 1892-1962 Vydáno: (1933) Radiační ochrana při zubních radiodiagnostických vyšetřeních / Autor: Kodl, Otto Vydáno: (2007 Online databáze. Přehled placených i volných databází přístupných v naší knihovně včetně základního popisu, případně návodu pro práci s nimi. Najdete zde například nejnovější články z novin a časopisů, e-knihy nebo vážnou hudbu k poslechu. Některé databáze jsou přístupné online i mimo knihovnu (z domova) po.

SVI LF UK PLzeň a FN-LK Plzeň : Úvo

Jsme veřejná knihovna, kterou může využívat úplně každý! Půjčujeme knihy, hudbu, filmy i obrazy. Z naší e-knihovny můžete legálně a zdarma stahovat více než tisíc e-knih od klasiky až po současné autory. Celý rok u nás probíhají kulturní akce. Pořádáme a

Alergologie a imunologie | UVIKnovelOsobnosti - Český horolezecký svaz - ČHSKristina Uhlíková | Ústav dějin umění Akademie věd ČR, vKabinet pro klasická studia > Marta VaculínováPro přístup k tomuto obsahu nemáte patřičné oprávnění | 2