Home

Francouzská revoluce esej

ESEJ: Země založená na snu o rovnosti - Neviditelný pe

Francouzská revoluce oproti tomu vedla ke krveprolitím, všemocnému státu, jakobínskému teroru a nakonec vyústila ve vládu vojenského diktátora, generála Bonaparta. Jinak odlišní myslitelé druhé poloviny 20. století, americký konzervativec Russell Kirk a židovsko-německo-americká filozofka Hannah Arendtová, se shodovali v. Esej: Když Lenin kýchne, umře štěňátko. Pro revolucionáře je krev jako voda a už Lenin jí kdysi prolil moře. Komunardi ze Seattlu mohou mluvit o štěstí, že jejich hra na revoluci skončila tak brzy. Koneckonců Velká francouzská revoluce se zvrhla ve velké jakobínské gilotinování a ruská únorová revoluce ve. Velká francouzská revoluce. -začala od roku 1789- během několika měsíců ztratil král svou moc, noví představitelé státu vydali ústavu a změnily zákony, lidé se stali občany a nebyli již poddanými, období před rokem 1789 bylo období starého režimu, kdy byla králova vůle zákonem Velká francouzská revoluce je označení pro období dějin Francie mezi lety 1789 a 1799, tedy zhruba od svolání generálních stavů králem Ludvíkem XVI. do uchopení moci Napoleonem Bonapartem.Tehdejší absolutní monarchie ve Francii byla během ní nahrazena vládou lidu a republikánstvím; začalo krvavé pronásledování katolíků a všech odpůrců nových pořádků

Esej: Udržitelnost ostnatého drátu. Jako společnost stojíme na rozcestí a politické emoce hypertrofují, ale jestli nenajdeme kompromis, čekají nás revoluce. V první polovině devatenáctého století se tehdejším civilizovaným světem valila francouzská revoluce se svými jakobíny, první půlka dvacátého století. Situace Afro-Američanů ve Spojených státech - esej anglicky. Velká francouzská revoluce. Práce líčí předpoklady a průběh Velké francouzské revoluce od útoku na Bastilu přes vyhlášení konstituční monarchie a republiky po jakobínskou diktaturu a závěr revoluce 9. 1791 přijata 1. francouzská ústava - Francie konstituční monarchií, oddělena moc výkonná, zákonodárná a soudní právo volit mají aktivní občané - muži 25 +, platící daně,alespoň rok mají trvalý poby

Jako každá změna i francouzská revoluce určitě přinesla i něco nového, co se týká svobody, ale Napoleona pozitivně hodnotit nedokážu. Británie na to šla lépe. U nás byl v roce 1781 za Josefa II vydán patent o zrušení nevolnictví. Nebylo to ještě to co ve Francii, ale pomalu a bez revolucí se došlo ke svobodě taky. 1. popíše období Francouzské revoluce a změny, které přinesla 2. stručně popíše průběh napoleonských válek 3. uvede změny v Evropě po napoleonských válkách 4. uvede do souvislosti události Francouzské revoluce a válku za nezávislost v britských koloniích v Severní Americe (Americkou revoluci Krvavá francouzská revoluce. Změna politického světa se začala měnit dobytím slavné věznice Bastila. Před 1 měsícem. Začátek konce. Tak by se dal ve stručnosti shrnout den, kdy byla dobyta věznice Bastila v Paříži. 14. července 1789 se tato událost stala milníkem francouzských dějin, protože padl symbol francouzské.

Esej: Když Lenin kýchne, umře štěňátko Týdeník pro

Minulost jedné iluze: esej o ideji komunismu ve 20. století / François Furet. Stručná anotace: François Furet věnoval většinu svého badatelského života dějinám Francouzské revoluce. Systematicky se přitom pokoušel rozrušit ve Francii dominující marxistický revoluční koncept, jenž viděl příčiny a projevy revoluce. François Furet (27. března 1927 Paříž - 12. července 1997 Toulouse) byl francouzský historik.Proslavil se pracemi o dějinách Francouzské revoluce.Přestože byl v mládí (1949 - 1956) členem komunistické strany, s komunismem a marxismem se rozešel a stal se jeho vlivným kritikem.Jeho poslední velká kniha Minulost jedné iluze s podtitulem Esej o ideji komunismu ve 20. Francouzská revoluce se stala celoevroým ideálem. Být revolucionářem se tehdy pro Bianquiho, Marxe, Mazziniho či Bakunina stalo povoláním, profesí. Barikády při povstání vedly k revoluci roku 1848, jež byla první a také jedinou revolucí, která zasáhla celou Evropu Předrevoluční Francie: absolutistická monarchie; božský původ panovnické moci nejmocnější evroá země dlouhodobá krize - přepych královského dvora, vyčerpání z válek (např. pomoc Američanům) finanční krize - prázdná státní pokladna, dluhy hospodářství: nutný pronájem půdy za vysoké poplatky; bohatá je šlechta a církev; obchod brzděn.

Velká francouzská revoluce - Dějepis - Referáty Odmaturu

  1. Francouzská revoluce I. díl - Od Turgota k Napoleonovi 1770-1814 2004; Promýšlet Francouzskou revoluci 1994; Francouzská revoluce II. díl - Od Ludvíka XVIII. po Julese Ferryho 2007; Člověk romantismu a jeho svět 2010; všech 7 knih autora. Kniha Minulost jedné iluze je
  2. Jean-Jacques Rousseau, od jehož smrti letos uplynulo 230 let, představuje archetyp moderního intelektuála a jednoho z nejvlivnějších světových filozofů. Pro následující generace se stal legendou. Zemřel deset let před vypuknutím francouzské revoluce a je považován za jejího duchovního předchůdce. Rousseauovy názory se staly uznávanou ideologií, zejména jakobínů
  3. • marxistický historik francouz. revoluce, ovlivněn E. Labroussem • zkoumal dechristianizaci, sekularizaci na základě postoje ke smrti - ze závětí! • Barokní zbožnost a dechristianizace; Ideologie a mentality - další osobnosti viz → BURKE, P.: Francouzská revoluce v dějepisectví. Škola Annales (1929-1989)
  4. istra Ludvíka XVI. Jacquese Neckera, provdala se za švédského diplomata a udržovala vztah s politickým filozofem Benja

Francouzská revoluce II. díl -- Od Ludvíka XVIII. po Julese Ferryho 1815 1880 - Furet Francois. Základní, synteticky pojatá studie nedávno zemřelého francouzského historika, jenž svými úvahami o moderních dějinách zásadním způsobem proměnil myšlení o posledních staletích Evropy Jak se vyvíjela a zanikla iluze o všespasitelnosti komunismu François Furet: Minulost jedné iluze: Esej o ideji komunismu ve 20. století.Přel. Jana Lemmonier, Argo, Praha, 2018, 697 s.. Francouzský historik François Furet (1927-1997) patří mezi ty intelektuály, kteří v mládí - i pod vlivem válečných zážitků - podlehli vábení komunistické ideologie

Video: Velká francouzská revoluce - Wikipedi

François Furet věnoval většinu svého badatelského života dějinám Francouzské revoluce. Systematicky se přitom pokoušel rozrušit ve Francii dominující marxistický revoluční koncept, jenž viděl příčiny a projevy revoluce pouze v sociální rovině, a předložil alternativní výklad dlouhého revolučního století s důrazem na kulturní a politické proměny. Editoři antologie Otisky sametové revoluce: Esej Jana Venclíka: O maškarádě s jedním pojmem. (francouzská historička Muriel Blaive například byla za to definována jako excentrická levicově orientovaná intelektuálka, která komunistickou totalitu neprožila, proto ji relativizuje) Ulož.to je československou jedničkou pro svobodné sdílení souborů. Nahrávejte, sdílejte a stahujte zdarma. Kredit umožní i stahování neomezenou rychlostí Francouzská revoluce najdete a porovnáte na Srovnanicen.cz. Srovnejte ceny produktů internetových obchodů. Nově přehlednější a rychlejší

Esej: Udržitelnost ostnatého drátu Týdeník pro ekonomiku

Jana z Arku), demystifikace francouzské národní hrdinky, esej vyvolala ve Francii vlnu pohoršení La Révolte des angel - 1914, (Vzpoura andělů), román ukazující na příkladu, že každá vzpoura vede opět k nové tyranii Les Dieux ont soif - 1912, (Bohové žízní), historický román z Francouzské revoluce Le Livre de mon ami. Francouzská revoluce byla jistě šílenstvím svého druhu. Byla do značné míry po právu naprosto rozdrcena. Napoleon ji nejprve zcela zesměšnil, když se nechal prohlásit císařem, čímž popřel vše, v co revoluce věřila, a nakonec došlo ke zcela otevřené restauraci předrevolučních poměrů - návratu Bourbonů na trůn Extenzi revoluce v čase ale možná vystihuje daleko nejlépe François Furet v knize Francouzská revoluce (1988, česky 2004). V úvodní Výstraze, jež nahrazuje předmluvu, vysvětluje, proč považoval za nutné revoluci vymezit široce, roky 1770 až 1880, tedy od Turgota ke Gambettovi

Dějepis - Předměty ZŠ+SŠ - Seminárky/Referáty - SEMINÁRKY

Pravěké osídlení na Pardubicku. Práce uvádí informace o prvním osídlení Pardubicka v jednotlivých obdobích - mladší paleolit, mezolit, eneolit a v době bronzové. Do textu jsou zahrnu... ( detail) Typ školy: SŠ. Kategorie: Dějepis. 289x Pokud byl původní problém velmi obecný, je čas jej určit. Například téma jako Francouzská revoluce a lidská práva je příliš obecná, dokonce i pro doktorskou disertační práci. Zaměřte se na konkrétnější prvky, které vám pomohou definovat váš plán. Část 3 Struktura disertační práce . Vytvořte plán

Velká francouzská revoluce Maturitní otázky z dějepisu

Diskuse: ESEJ: Země založená na snu o rovnosti

Esej zabývající se historií Národního divadla v Praze a jeho významem pro český národ v anglickém jazyce. Francouzština během Velké francouzské revoluce - francouzky. Referát na téma vývoj francouzského jazyka během období Velké francouzské revoluce francouzská revoluce a její úloha pro formování moderního názoru (úloha lidu, úloha žen, revoluce proti nespravedlnosti) probírání vývoje jednotlivých témat se zaměřením na 19. století (technická modernizace, války, soudnictví, národní myšlenka

5.5.1 Vzdělávací obor - Dějepis - Modernizace společnosti ..

Revoluce - Seznam.c

Současná demokracie je podle Vachka v moci reklamy. Vládnout tak může jenom ten, kdo na to má peníze a může si dovolit kampaň. Příští revoluce ale bude probíhat po internetu a úředníci pak budou už jen vykonávat to, co si občané zvolí v referendech. A nebude to jen idyla. I Francouzská revoluce byla strašná Francie, navzdory snaze o co největší centralizaci, byla velmi roztříštěným státním celkem. Různé správní systémy (soudy, administrativní a finanční 1 BROGAN, Alexis de Tocqueville: prorok demokracie ve věku revoluce, Brno 2011, s. 437. 2 TINKOVÁ, Francouzská revoluce, Praha 2008, s. 21n; dále jen TINKOVÁ, 2008a. 1

Kniha: Minulosť jednej ilúzieAutor: Francois FuretPodtitul: Esej o idei komunizmu v 20. stororčí. Pojednání zkoumá vývoj politického uplatňování komunistických idejí od Říjnové revoluce po pád Berlínské zdi. (celý popis) Titul doručujeme za 3 pracovní dny. Jazyk: slovensky Červen 1659. Richard Cromwell utíká do Francie, aby si zachránil holý život. Červenec 1793. Ruka Jeana-Paula Marata visí bezvládně z vany. Srpen 1940. Ve dveřích.. Francouzská revoluce a veřejné mínění v českých zemích, Argo 2012, ISBN 978-80-257-0695-4 Jaroslav Lorman - Daniela Tinková (eds.): Post tenebras spero lucem. Duchovní tvář českého osvícenství, Casablanca, Praha 2008, 415 str RECENZN ESEJ Sociologický ústav AV čR, v.v.i., Praha 2018 Kulturní historie sametové revoluce: Revizionistický pohled zdola James Krapfl: Revoluce s lidskou tváří. Politika, kultura a společenství v Československu v letech 1989-1992 Praha, Rybka Publishers 2016, 380 s

Kupte knihu Minulosť jednej ilúzie (Francois Furet) s 24 % slevou za 384 Kč v ověřeném obchodě. Prolistujte stránky knihy, přečtěte si recenze čtenářů, nechte si doporučit podobnou knihu z nabídky více než 21 miliónů titulů Premiéra: 16. 10. 2020 Online od: 16. 10. 2020 Seriál Francouzská revoluce má 1 řadu a 8 epizod a bude pokračovat Francouzská revoluce (1989) ( režie: Robert Enrico, Richard T. Heffron hrají: Christopher Lee, Sam Neill) Filmy, seriály a pořady (105) Články (249) Videa (53) V názvech: 1. Francouzská revoluce (1989) částečná shoda: 2. Byl jednou jeden člověk (1978) [TV seriál.

prof. PhDr. Horák Petr, CSc. E-mail: phorak88@gmail.com. Telefon: 466 036 626. Kancelář: 05 018, budova G. Konzultační hodiny: pátek, od 15:00 (po dohodě e-mailem) Přednášky v kursech: Moderní francouzská filosofie. Dějiny filosofie jako dějiny politického myšlení I-IV. Problémy interpretace filosofických textů I, II Francouzská revoluce, in: Francouzská revoluce a české země, LN Praha 2001, pp. 62-63 Úvahy nad problematikou trestního práva a hrdelního soudnictví v historii a historiografii, in: Kuděj- Časopis pro kulturní dějiny 4, 200 O Ústavě 3. května a polském ústavním patriotismu. Publikováno 3. 5. 2021. Absence respektu k vlastní ústavnosti a jejím tradicím patří ve středoevroém prostoru k častým problémům, které souvisí s turbulentním vývojem tohoto regionu v 19. i 20. století, a velkým dílem samozřejmě i s politickou kulturou. Hospodářská politika Politické filosofie a ideologie * * Pařížská komuna 1871 Národní garda nahradí policii a armádu Odstranění stávajícího státního systému Zavedení nových orgánů moci Zavedení volených a sesaditelných úředníků Zavedení sociálních opatření ve prospěch pracujících Bezplatné vyučování Řešení bytové politiky Spoluúč Letní semestr 2014 KPF/0898: Revoluce jako fenomén modernity Jan Tříska Úterý, 16:00 - 17:50 Učebna: CS 227 Konzultační hodiny: po domluvě E-mail: jan.triska@yahoo.cz, triska.j@kr-ustecky.cz Web:

Minulost jedné iluze: esej o ideji komunismu ve 20

Jedná se o originální esej sdružující osm dopisů, které si v letech 1996 až 1997 vyměnili Francouz Francois Furet a Němec Ernst Nolte jako reakci na vydání knihy Minulost jedné iluze. V této korespondenci konfrontují vlastní interpretace komunismu, fašismu a nacismu a oba se snaží definovat podobnosti, odlišnosti a vazby. K některým zdrojům české filozofie dějin 19. století 9, DANIELA TINKOVÁ — Revoluce a smysl dějin. Esej o mýtu revolučního zlomu a logiky dějin v historiografické reflexi 30.

Co se nejdřív mohlo jevit jako politická aktualita (odpověď na helsinské úmluvy o lidských právech), bylo i díky Patočkovi ukotveno v tradici sahající k dobám Francouzské revoluce. (KOSATÍK, Pavel. Česká inteligence. Praha: Mladá fronta, 2011, 382 s. ISBN 978-802-0423-733. Francouzská revoluce opakování Hesla revoluce: volnost, eqžákonem rovnost, bratrství t pro ženy o b E anv odstranén absolutismus spole¿nost Marianne symboly revowce jakobinská ëapka r pro veiejné blaho politic¥.e ROBESPIERRE, D ANTON Françoise Fureta (Francouzská revoluce 1/2-1978; Minulost jedné iluze: esej o ideji komunismu ve 20. století-1995), Roberta Mandroua (Louis XIV en son temps. 1661-1715 -1973; Classes et luttes de classes en France au début du 17e siècle-1965), Monu Ozouf [ovou](Revoluční svátky 1789-1799 Analýza výroku Co neubrzdíš, neukecáš. - esej. Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, Francouzština během Velké francouzské revoluce - francouzky. Monetárna politika ECB. Čečenský konflikt - německy

François Furet - Wikipedi

Esej o Osvětimi a intelektuálech (Praha 2006, francouzské vydání 1997). k dalším raversovým knihám patří vt roce 2007 francouzsky vydaná monografie À Feu et à sang. De la guerre civile européenne, 1914-1945, o rok později pře-ložená do němčiny pod názvem Im Bann der Gewalt. Der europäische Bürgerkrieg 1914 Těmi nejkřiklavějšími byly například Velká francouzská revoluce v roce 1789 nebo vznik dělnických hnutí v 19. století. Zde bychom mohli dojít k závěru, že jednoduše vždy proběhne revoluce, elity se odstaví od moci, sebere se jim majetek, obnoví se přirozený stav a cyklus může začít nanovo Velká francouzská revoluce - první pokus o demokratické fungování společnosti, FR se stává republikou, možnost pro prostý lid angažovat se ve společnosti -> konzulát -> Napoleon, občanský zákoník, Bourboni; panovnické reformy . CHARLES LOUIS MONTESQUIEU (1689 - 1755) Perské listy. soudobá Francie, kritika společnost U příležitosti oslav 17. listopadu odemykáme esej šéfredaktora Erika Taberyho, kterou napsal k 25. výročí sametové revoluce. Reklama Přišel jsem, abych vyjádřil podporu tomu, co se děje v naší zemi

Maliova mluvnice revolucí Centrum pro studium demokracie

V červenci 1939 odjela francouzská a britská delegace do Moskvy, avšak toto jednání nepřineslo žádný výsledek (hlavním důvodem bylo, že záp. delegáti neměli žádné pravomoci). Zároveň obě strany prováděly tajné sondace v Německu (není-li možná dohoda). Jednání byla přerušena 21. srpna 1939. O den později. Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /data/web/virtuals/287/virtual/www/domains/materialy-do-skoly.cz. Velká francouzská buržoazní revoluce Francie 1643 po smrti Ludvíka XIII. nastupuje na trůn Ludvík XIV. (v té době je mu 5 let!) => regentská vláda Anny Rakouské, státní povinnosti v rukou kardinála Mazarina (vládnou místo malého Ludvíka - francouzská burž. revoluce - svatá aliance - krok zpět => pocit osamělosti. Romantická literatura - subjektivní přístup autora ke skutečnosti - obdiv k minulosti - romantický hrdina (člověk vyjímečný, citově založený, neschopný přizpůsobení) -> obrací se do sebe - rom. hrdina často splývá s autore pojetí lidských práv, známé heslo Velké francouzské revoluce svoboda, rovnost, bratrství bylo vítáno s nadšením a zakotveno i ve francouzské ústavě. Lidé vždy toužili po spravedlnosti. Všichni ? Myslím, že jsme nepoučitelní. Jak si jinak vysvětlit nejstrašnější válečn

Výsledek francouzské revoluce, která začala v roce 1789 a trvala více než deset let, měla řadu sociálních, ekonomických a politických účinků nejen ve Francii, ale také v Evropě i mimo ni.. Prelude k vzpouře . Koncem 80. let 20. století byla francouzská monarchie na pokraji kolapsu. Jeho zapojení do americké revoluce zaniklo režimu krále Ludvíka XVI., Který. Bakalářská práce s názvem Francouzská revoluce se zabývá příčinami Francouzské revoluce, počátkem revoluce a jakobínskou republikou. Je zaměřena především na období 1770-1794. Práce je rozdělena do pěti kapitol. Poslední kapitoly jsou věnovány vlivu a významu Francouzské revoluce Velké francouzské revoluce (zhruba od roku 1793). Francouzština se stala jediným úředním jazykem země a ostatní autochtonní jazyky byly minorizovány a postupně vytlačeny z veřejného života Nová německy psaná beletrie, literatura pro děti a literatura faktu - doporučení ze střední a východní Evrop 261 Časová osa základních událostí Francouzské revoluce..275 Výběr z literatury 286 Detail MAR

Za druhé, Francouzská revoluce dala vzniknout zpátečnickým nebo aspoň konzervativním reakcím, jež proti radikální změně staví udržování pořádku a společenské soudržnosti, proti modernistickému zavržení starého režimu obhajují staletími osvědčenou tradici, proti rozumu autoritu (často náboženskou) Mnozí autoři si všimli, že revoluce americká (1776) i francouzská (1789) měly velice odlišný průběh a vyústění. Ta první vedla k omezené vládě ústavní, ta druhá ke gilotině a teroru ESEJ OD SIGNÁLŮ TRHŮ K DEMOKRACII revoluce, která je překvapivě vhodným hybatelem permanentní revoluce. Otvírá se epochální krize dialektiky mezi mocí konstituovanou a mocí konstitutivní, která od Francouzské revoluce byla motorem politické trans-formace společnosti. Dvacáté století prošlo zkušeností.

Fáze Revoluce Snadná škola

Na Modrovousově hradě je knižní esej předního amerického intelektuála George Steinera, který v něm hledá souvislosti mezi vyspělou civilizací a kulturním barbarstvím.. Rozsahem nepříliš dlouhý, myšlenkově ovšem hutný a po jazykové i argumentační stránce strhující esej, jímž se George Steiner zařadil mezi přední filozofy kultury své doby, tematicky navazuje na. Lidé se rodí a zůstávají svobodnými a rovnými ve svých právech. Francouzský koprodukční historický velkofilm (1989). Hrají: K. M. Brandauer, J.

Minulost jedné iluze - François Furet Databáze kni

Maturitní otázka - Francouzská revoluce, Kuliskoaneb Míčovna a dobití Bastily - pár mrzáků, pár nákejch ovášovaných pepků.. Není nic mrtvějšího než země bez muzeí, která vyrůstají z jejích kořenů, propletených s kořeny těch, s nimiž na tomto divném, ale přesto jediném světě, který máme, sdílíme společný osud. A není nic komplikovanějšího, nežli sebestředný monolog ruského intelektuála s uměleckými ambicemi, když se pustí do meditativní eseje o vztahu umění, moci, totality. Evroé revoluce (1848 - 1849) Revoluce 1848 - 1849 v habsburské monarchii. Sjednocení Německa (1815 - 1871) a Itálie (1815 - 1870) Úpadek a pád Osmanské říše (1789 - 1913) Formování novodobých balkánských národů během 19. století. Neoabsolutismus (1851 - 1859) a pseudokonstitucionalismus (1860 - 1865

Rousseau: předchůdce francouzské revoluce Centrum pro

Francouzská revoluce v dějepisectví škola Annales (1929-1989) 8 poptávek Od gotiky k renesanci II., - Brno - výtvarná... 5 poptávek Velázquez esej o vznešenosti malby 120 K esej víta kučíka Když uvězněný generál Irwin (Robert Celý večer strávila francouzská královna Marie Antoinetta balením svých šperků. jíž vládne politická strana FSLN, vzešlá původně z guerilly, se obrátili proti samotnému vůdci revoluce Danielu Ortegovi.... 14. 3. 2018. Revoluce na finančním trhu může. Kupte nebo prodejte knihu Červený a černý v online antikvariátu TrhKnih.c Velká francouzská revoluce začala v roce 1789 a trvala až do roku 1799. Následně poté se vlády ujal Napoleon Bonaparte, který pocházel ze starodávného hraběcího (ze strany matky) evroého (italského) rodu Collaltů. Příbuzní Napoleona se dokonce usazují v 16. století na Moravě a zde žijí do dnešní doby

Age of Enlightenment (také známý jako Age of Reason nebo následující osvícenství ) bylo intelektuální a filozofické hnutí, které ovládalo svět myšlenek v Evropě v průběhu 17 a 18. století.. Osvícenství vyvíjí z evroé intelektuální a vědecké hnutí známé jako renesanční humanismus a předcházela mu mimo jiné vědecká revoluce a práce Francise Bacona 206 Kč Francouzská revoluce - Tinková Daniela Počet stran: 291 Formát: Brožovaná Francouzská revoluce patří bezesporu mezi klíčové události moderních evroých dějin; vytvořila symbolický zlom, práh mezi společností preindustriální, tradiční a společností moderní Zkouška probíhá v letním semestru 2020 mimořádně písemnou formou. Student napíše pětistránkovou esej na jednu z následujících otázek: Renesanční papežství; Německá reformace (Luther) Švýcarská reformace (Zwingli a Kalvín) Anglická reformace (Jindřich VIII. a Cranmer) Tridentský koncil, příprava, průběh a důsledk 6. Střet kultur a vzpoura proti modernitě. V této souvislosti se u nás největší pozornosti těší kniha amerického politologa Samuela P.Huntingtona Střet civilizací, s podtitulem Boj kultur a proměna světového řádu, která se dokonce umístila na jednom z předních míst v anketě Kniha roku, vyhlášené Lidovými novinami Rozpad prvního impéria. V době od poloviny 18. století do začátku 19. století Francie prošla řadou válek a vnitropolitických otřesů (sedmiletá válka, americká válka za nezávislost, Velká francouzská revoluce a napoleonské války), jejichž následkem byla mimo jiné i ztráta řady kolonií Výročí: 14. července 1789 začala pádem Bastily Velká francouzská revoluce Francouzi rádi říkají, že pod heslem Rovnost - Volnost - Bratrství svrhli monarchii a zavedli demokracii. O potocích krve, které pak pod Bastilou tekly, raději mlčí