Home

Pravidelný čtyřboký hranol tělesová úhlopříčka

Pravidelný čtyřboký hranol /někdy se též nazývá kvádr s podstavou čtverce/ podstava - čtverec u - tělesová úhlopříčka u₁ - podstavná úhlopříčka v - výška hranolu. Nyní se zaměříme na vytvoření vzorce pro V a S pravidelného. Pravidelný čtyřboký hranol. horní podstava stěnová úhlopříčka boční stěna tělesová úhlopříčka boční hrana výška hranolu podstavná úhlopříčka podstavná hrana dolní podstava Tělesová úhlopříčka měří 17,32 cm. up 10cm 10cm 10cm up.

Hranol 4b-pravidelný Vypočítejte objem a povrch pravidelného čtyřbokého hranolu jehož výška je 28,6cm a tělesová úhlopříčka svírá s rovinou podstavy úhel 50 stupnů. Čtyřboký hranol Výška pravidelného čtyřbokého hranolu je v = 10 cm, odchylka tělesových úhlopříčky od podstavy je 60° výpočet, vzorec, online kalkulačka kvádr - hranol čtyřboký, povrch a obsah. Přeskočit na obsah. calc.longy.cz Online kalkulačka Menu. Základy. Ohmův zákon; u = stěnová úhlopříčka U = tělesová úhlopříčka r = poloměr podstavy s = strana (válce,kužele Hranol 4b-pravidelný Vypočítejte objem a povrch pravidelného čtyřbokého hranolu jehož výška je 28,6cm a tělesová úhlopříčka svírá s rovinou podstavy úhel 50 stupnů ; Pravidelný šestiboký hranol tělesová úhlopříčka: tu = 39 cm Pravidelný čtyřboký jehlan má délku podstavy 60 mm a výšku 70 mm. Vypočítej.

2. Urči objem pravidelného čtyřbokého hranolu, je-li hrana podstavy 10 cm a tělesová úhlopříčka svírá s podstavou úhel 60°. 3. Pravidelný trojboký hranol má hranu podstavy 16 cm a výšku 10 cm. Urči Objem. 4. Urči objem pravidelného čtyřbokého jehlanu, je-li jeho povrch 800 cm2 a obsah podstavy je 100 cm3. 5 Vypočítejte objem a povrch pravidelného čtyřbokého hranolu, jehož výška v = 28,6 cm a tělesová úhlopříčka s rovinou podstavy úhel 50°. 2. Vypočítejte objem a povrch pravidelného čtyřbokého hranolu o podstavné hraně a = 24 cm, jestliže tělesová úhlopříčka svírá s podstavou úhel 66°. 3 - tělesová úhlopříčka, úsečka spojující dva vrcholy, které neleží v téže rovině, tedy stěně - čtyřboký hranol - podstava tvaru čtverce nebo obdélníku - pětiboký hranol - podstava tvaru pětiúhelníku Je-li podstavou pravidelný n-úhelník, říkáme jim pravidelné n-boké hranoly Pravidelný čtyřboký hranol podstavnou hranu dlouhou 6 cm. Tělesová úhlopříčka svírá s úhlopříčkou podstavy úhel 60°. Vypočítejte tělesovou výšku hranolu, povrch hranolu, objem hranolu. řešení: Pravidelný čtyřboký hranol podstavu tvaru čtverce, a = 6 cm, = 60° Pravidelný čtyřboký komolý jehlan má podstavné hrany a = 8⋅ 3, b = 6⋅ 3, odchylka pobočné stěny od roviny Pravidelný trojboký hranol má objem V = 125 cm3, Tělesová úhlopříčka kvádru je dlouhá 130 cm, obsahy tří stěn, které procházejí týmž vrcholem, jsou v poměru 3:2:1

10. Pravidelný trojboký hranol má obsah pláště 1,5 dm2 a výšku 5 cm. Vypočítejte jeho hmotnost, je-li vyroben z oceli o hustotě 6 900 kg m-3. [1,49 kg] 11. Tělesová úhlopříčka pravidelného čtyřbokého hranolu svírá s podstavou úhel o velikosti 60º. Hrana podstavy má délku 10 cm. Vypočtěte objem tělesa. [2 449,5 cm3] 12 Pravidelný čtyřboký jehlan má podstavnou hranu délky a a boční hranu délky 2a. Vypočítejte vzdálenost bodu A od přímky CV. Tělesová úhlopříčka u kvádru je dlouhá 10 cm. Odchylka tělesové úhlopříčky od roviny podstavy je . Odchylka úhlopříček podstavy je také . Pravidelný šestiboký hranol je dán. 21. Hranol a jehlan I. Jaký objem a povrch má pravidelná čtyřboký jehlan o výšce v = 20 cm, jemuž lze vepsat kulovou plochu o poloměru r = 4 cm. II. Vypočítejte objem a povrch kvádru, jehož délky hran jsou v poměru 3 : 4 : 5 a jehož tělesová úhlopříčka je 15. III Podstavou jehlanu je mnohoúhelník. Všechny vrcholy tohoto mnohoúhelníku jsou spojené s vrcholem jehlanu - bodem ležícím mimo rovinu základny. Kalkulačka provádí výpočet pravidelného jehlanu. Pravidelný jehlan je takový jehlan, jehož postava má všechny strany stejně dlouhé. jehlan Příklad 10 : Pravidelný čtyřboký jehlan má délku podstavné hrany 6 cm a délku boční hrany je 11 cm. Vypočtěte : a) úhel, který svírá boční hrana s rovinou podstavy b) výšku jehlanu c) objem jehlanu..

Hranol- povrch a objem - O škol . KRYCHLE = kolmý hranol, jehož stěnami jsou čtverce - hrana krychle: a - stěnová úhlopříčka u1 - velikost: - tělesová úhlopříčka u - velikost: Poznámka:Krychle má 4 shodné těles. úhlopříčky, které se protínají v jediném bodě a jsou jím půleny Pravidelný mnohostěn Je konvexní těleso, jehož strany jsou tvořeny shodnými. SEZNAM POUŽÍVANÝCH SYMBOLŮ A, B body A, B a, b přímky a, b ↔ AB přímka A, B AB polopřímka AB AB úsečka AB ρ,σ roviny ρ,σ ↔ ABC rovina ABC ↔ Ap rovina Ap (rovina určená bodem A a přímkou p) ↔ pq rovina pq (rovina určená přímkami pq) S AB střed úsečky AB ∡ AV B konvexní úhel AV B a ∥ b přímka a je rovnoběžná s přímkou b a b přímka a není.

Pravidelný pětiboký hranol. Sestrojte pravidelný čtyřboký jehlan a = v = 7. U každého hranolu rozlišujeme vrcholy, hrany, stěny, podstavy, plášť . Obrázek 48: Kolmý pětiboký hranol a jeho síť. Jinak - z náčrtku podstavy pravidelného pětibokého hranolu (pohled shora) bude rovnoběžnost 2. Tělesová úhlopříčka kvádru svírá s podstavou úhel 60°, podstavné úhlopříčky svírají úhel 30°. Podstavná úhlopříčka je l0cm. Vypočtěte objem. 3. Povrch komolého rotačního kužele se stranou s = 13 je S = 510 π. Určete poloměry podstav, je-li jejich rozdíl 10. 4 Čtyřúhelníky, mnohoúhelníky, hranoly Příklad : Narýsujte pravidelný šestiboký hranol, který má rozměry : podstavná hrana a = 4 cm, výška hranolu v = 8 cm. Hranol je umístěn v půdorysně, k nárysně je nejbližší hrana EE´, nejvzdálenější je hrana BB´, podstavná hrana DE svírá s nárysnou úhel 30º Title: Snímek 1 Author: Martina Fainová Last modified by: Martina Fainová Created Date: 6/21/2007 2:09:27 PM Document presentation format: Předvádění na obrazovc 2. Urči objem pravidelného čtyřbokého hranolu, je-li hrana podstavy 10 cm a tělesová úhlopříčka svírá s podstavou úhel 60°. 3. Pravidelný trojboký hranol má hranu podstavy 16 cm a výšku 10 cm. Urči Objem. 4. Urči objem pravidelného čtyřbokého jehlanu, je-li jeho povrch 800 cm2 a obsah podstavy je 100 cm3. 5 ; jeho.

Příklad: Úhlopříčka - slovní úloha z matematiky čislo 7954

Pravidelný čtyřboký hranol má hranu podstavy a = 7,1 cm a boční hranu h = 18,2 cm dlouhou. Vypočítej jeho objem a povrch. Vypočítej objem a povrch trojbokého kolmého hranolu s podstavou pravoúhlého trojúhelníku, pokud délky odvěsen základny jsou 7,2 cm a 4,7 cm, výška hranolu je 24 cm Tělesová úhlopříčka pravidelného čtyřbokého hranolu má délku 10 cm a svírá s rovinou podstavy úhel 45°. Objem hranolu je: Pravidelný čtyřboký jehlan má délku boční hrany, která svírá s podstavou úhel 30°, 5 cm. Určete objem jehlanu. Trojboký hranol má všechny hrany stejně dlouhé. Jeho povrch je 90 cm 2. Tělesová úhlopříčka Tělesová úhlopříčka. Jehlan: S = V = Válec: Kužel: S = V = a 60 cm a výškou 2,5 m byl zhotoven hranol s maximálním čtvercovým průměrem. Dřevěný odpad byl pak přibližně A) 40% B) 50% C) 60% D) 65% E) 70% Pravidelný komolý čtyřboký jehlan má hrany podstav dlouhé 14 cm, 10 cm. Boční.

výpočet, vzorec, online kalkulačka kvádr - hranol čtyřboký

Hranol - obě podstavy tvoří shodné n-úhelníky - boční stěny jsou tvořeny obdélníky, případně rovnoběžníky pravidelný n-boký hranol: - pravidelné n-úhelníky tvoří podstavy - obdélníky, popř. čtverce tvoří stěny hranolu Rotační válec - rotací obdélníku, popř. čtverce kole Stěnová úhlopříčka 4 dm b. tělesová úhlopříčka 6 cm 4. Pravidelný trojboký hranol má obsah pláště 1,5 dm2 a výšku 5 cm. Vypočtěte jeho objem a hmotnost je-li vyroben Pravidelný čtyřboký jehlan má délku podstavné hrany 6dm a stěnovou výšku 50cm. Vypočtěte

Pravidelný čtyřboký hranol má hranu podstavy a = 7,1 cm a boční hranu h = 18,2 cm dlouhou.Vypočítej jeho objem a povrch Stereometrie - Vzájemná poloha rovin Vydáno dne 24. 5. 2008 v kategorii Stereometrie; Autor: Jakub Vojáček; Počet přečtení: 33 157 Dnes se podíváme jaké případy mohou nastat mezi dvěma a třemi rovinami Pravidelný čtyřboký hranol tělesová úhlopříčka. Plavky triko. Moje zdrave finance zruseni. Freediving kurzy. Deka z dolphin baby návod Příklad 3 Pravidelný čtyřboký hranol Hranoly Kolmé hranoly - povrch a objem Matematika - 7. ročník Obsah: Tělesa kolem nás Kvádr a krychle - opakování (5) základní pojmy objem povrch síť Kolmé hranoly (11) základní pojmy sítě Povrch hranolu (20) odvození vzorce zápis trojboký s podstavou lichoběžník příklady

Pravidelný čtyřboký hranol tělesová úhlopříčka

Pravidelný čtyřboký hranol má podstavu čtverec. Pravidelný pětiboký hranol má podstavu pravidelný pětiúhelník ; 15. b) Tělesa. Tělesová úhlopříčka kvádru má délku 91 cm. Tato délka se nezmění, jestliže délku kvádru a zmenšíme o 27 cm, šířku kvádru b zmenšíme o 9 cm a výšku kvádru c zvětšíme o 18 cm. Tělesová úhlopříčka = úsečka, jejíž krajními body jsou vrcholy hranolu neležící v téže stěně. DRUHY HRANOLU. kolmý hranol = boční hrany kolmé na roviny podstav. kosý hranol = není kolmý. pravidelný n-boký hranol = podstavou jsou pravidelné n-úhelník Pravidelný čtyřboký hranol má hranu podstavy a = 7,1 cm a boční hranu h = 18,2 cm dlouhou.Vypočítej jeho objem a povrch Re: Poměr objemu koule vepsané do krychle a objemu krychle Ano, měl jsem pod zlomkem v základním tvaru na mysli takový zlomek, který nelze dále krátit

Tělesová úhlopříčka má délku 28cm Použijeme vzorec na výpočet objemu a povrchu hranola. Jsou uvedeny vzorce pro objem a povrch s jednoduchými příklady. Některé hranolky ale mají tvar . Krychle, kvádr, hranol a válec - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava STEREOMETRIE - POVRCHY A OBJEMY TĚLES 1. Vypočítejte objem a povrch pravidelného čtyřbokého hranolu, jehož výška v = 28,6 cm a tělesová úhlopříčka s rovinou podstavy úhel 50°. 2. Vypočítejte objem a povrch pravidelného čtyřbokého hranolu o podstavné hraně a = 24 cm, jestliže tělesová úhlopříčk Objem a povrch těles Výška 4,8 m a podstava je pravidelný šestiúhelník se stranou o délce 0,8 m. ( a) 509cm3, b) 13,08dm3, c) 7,98 m3) Pravidelný šestiboký hranol je vysoký 2 m

sladno.c

 1. Žáci kvart se doposud seznámili během studia v matematice s tělesy (pravidelný kolmý čtyřboký hranol, kvádr, krychle, pravidelný kolmý šestiboký hranol, válec, pravidelný kolmý čtyřboký jehlan, kužel, čtyřstěn, kolmý jehlan s obdélníkovou podstavou, pravidelný kolmý trojboký hranol) a jejich základními prvky.
 2. Je dán pravidelný čtyřboký jehlan s délkou podstavné hrany a = 6,5 cm, Pravidelný šestiboký hranol má výšku 3 dm a objem 18 dm3. Určete jeho povrch. Podstavná hrana pravidelného čtyřbokého hranolu je 10 cm. Tělesová úhlopříčka svírá s podstavnou hranou úhel 60°. Vypočtěte objem tělesa
 3. Předpokládané znalosti Jehlan (podstava, plášť, tělesová výška, stěnová výška, hlavní vrchol) Potřebné pomůcky Pracovní list pro žáka, kalkulačka Zadání Je dána krychle o hraně a = 10 cm a do ní je vepsán pravidelný čtyřboký jehlan Kompletní technická specifikace produktu Voál tisk REC oranžová krychle a.
 4. HRANOL - pojmy - vzdálenost rovin podstav výška hranolu - úhlopříčka bočních stěn stěnová úhlopříčka - úsečka spojující 2 body, které neleží v jedné stěně tělesová úhlopříčka - sjednocení všech bočních stěn plášť hranolu - kolmý hranol, jehož podstavou je pravid. n-úhelník Druhy hranolů
 5. 11b) Goniometrické funkce ostrého úhlu pravoúhlého trojúhelníku - 2 10. Lanová dráha z Nitry na vrchol Zoboru stoupá pod úhlem 150° a spojuje horní a dolní stanic
 6. Hranol má podstavu čtverce se stranou dlouhou 3 cm. Úhlopříčka boční stěny hranolu/BG/je 5 cm. Vypočtěte povrch tohoto hranolu v cm čtverečních a objem v litrech Hranol 21 Hranol s kosočtvercovou podstavou má úhlopříčky podstavy dlouhé 24 cm a 20 cm. Vypočítej výšku hranolu o objemu 9,6 dm 3 (decimetrů krychlových Př

Akce - Gymnázium, Praha 10, Voděradská

 1. Pravidelný čtyřboký jehlan - jehlan má čtvercovou základnu a vrchol kolmo nad průsečíkem úhlopříček základny Pythagorova věta — Matematika 3.Trojboký kolmý hranol - podstava trojúhelník a) obecný b) pravoúhlý c) rovnostranný - pravidelný trojboký hranol 4.Čtyřboký kolmý hranol - podstava čtyřúhelník a.
 2. Pravidelný trojboký hranol má obsah pláště 1,5 dm2 a výšku 5 cm. Vypočítejte jeho hmotnost, je-li vyroben z oceli o hustotě 6 900 kg m-3. [1,49 kg] 11. Tělesová úhlopříčka pravidelného čtyřbokého hranolu svírá s podstavou úhel o velikosti 60º. Hrana podstavy má délku 10 cm. Vypočtěte objem tělesa. [2 449,5 cm3] 12
 3. V Mongeově promítání zobrazte pravidelný čtyřboký hranol s podstavou v rovině , je-li dán střed podstavy S[-30, 40, ?], vrchol podstavy A[-30, 10, ?] a výška hranolu v = 80. Pro střed S' druhé podstavy platí: zS' >z
 4. Pravidelný čtyřboký hranol má hranu podstavy a = 7,1 cm a boční hranu h = 18,2 cm dlouhou. Vypočítej jeho objem a povrch. Konvice vysoká 35 cm má tvar komolého jehlanu s délkou hrany spodní čtvercové podstavy a = 50 cm a s hranami horní obdélníkové podstavy b1 = 20 cm a b2 = 30 cm. Kolik litrů vody se do konvice vejde
 5. Pravidelný hranol hranol, jehož podstavu tvoří pravidelný mnohoúhelník Pravidelný čtyřboký kolmý hranol Pravidelný šestiboký kolmý hranol Na obrázku 2. Vypočítejte povrch kvádru s délkami hran 2 dm; 3. 4. 3 dm a 6 dm. Podstava kolmého hranolu je pravoúhlý trojúhelník s délkami odvěsen 5 cm a. Michal Heczko - Resources
 6. Pravidelný čtyřboký hranol má hranu podstavy a = 7,1 cm a boční hranu h = 18,2 cm dlouhou.Vypočítej jeho objem a povrch Pro tělesa počítáme zejména objem a povrch. Co se týče objemu, tak ten vypočítáme tak, že vynásobíme obsah podstavy výškou
 7. Určete objem a povrch jehlanu. V = 835 cm3, P = 649 cm2. Plášť pravidelného čtyřbokého jehlanu má obsah 240 cm2 a odchylka dvou bočních. Pravidelný hranol hranol, jehož podstavu tvoří pravidelný mnohoúhelník Pravidelný čtyřboký kolmý hranol Pravidelný šestiboký kolmý hranol Na obrázku 2

Jehlan: objem a povrch — online výpočet, vzore

Objem Stěnová úhlopříčka Tělesová úhlopříčka . Matematika - Povrchy, objemy www.matematika.name Stránka 2 z 10 Kvádr Válec (rotační - podstavou je kruh Kalkulátor povrch - plášť krychle a úhlopříčka (diagonal) - zadej hodnoty V jakých jednotkách (units) bude zadáno, v takových bude výsledek, ale jednotkách. Rovnoběžníky. Body A; B; C; D jsou . vrcholy. rovnoběžníku ABCD. Prvky (vrcholy, strany, úhly) ležící vedle sebe nazýváme . sousední. Úsečky AB = a; BC.

n-boký hranol - Projektový Managemen

Tělesová úhlopříčka kvádru má délku . Pro tělesovou úhlopříčku pravidelného čtyřbokého hranolu platí: . Pravidelný čtyřboký hranol s obsahem podstavy a výškou a pravidelný šestiboký hranol se stejným obsahem podstavy a stejnou výškou _ stejný objem KRYCHLE = kolmý hranol, jehož stěnami jsou čtverce - hrana krychle: a - stěnová úhlopříčka u1 - velikost: - tělesová úhlopříčka u - velikost: Poznámka:Krychle má 4 shodné těles. úhlopříčky, které se protínají v jediném bodě a jsou jím půleny Vypočítej povrch krychle, je-li její tělesová úhlopříčka u = 8 cm. S = 128 cm 2. 55. Pravidelný čtyřboký hranol má výšku v = 41 cm a objem V = 19,844 litru. Vypočti povrch hranolu. 45,76 dm 2. 56

Krychle - vzorce. Kvádr Jehlan Kužel Hranol Válec Hranol Koule. Objem krychle. Povrch krychle. Tělesová úhlopříčka krychle Pravidelný šestiúhelník. SEKUNDA Úhly vedlejší, vrcholové, souhlasné, střídavé Prvky tělesa - hrany, výška, úhlopříčka Hranol (kvádr, krychle, čtyřboký, šestiboký) Válec Jehlan Kužel Koule Povrch tělesa Objem tělesa. tělesová výška stěnová výška hrana podstavy pobočná hrana koule kulová úse - podle počtu vrcholů n-úhelníku je odvozen název hranolu; je-li podstavou trojúhelník, je hranol trojboký, je-li podstavou čtyřúhelník, je hranol čtyřboký atd. - když je podstavou pravidelný n-úhelník, pak je hranol pravidelný - jsou-li podstavy kolmé k bočním hranám, pak jsou hranoly kolm Kvádr má hrany v poměru 1:2:4 , tělesová úhlopříčka má délku 17 cm. Určete délky hran a odchylku tělesové úhlopříčky od postavy. Podstavou trojbokého hranolu je pravoúhlý trojúhelník s odvěsnami 3 cm a 4 cm. Výška tělesa je 5 cm. Spočtěte jeho povrch. Bazén má jednu stranu o 3,5 větší než druhou

Pravidelný šestiboký hranol tělesová úhlopříčka

2. Urči objem pravidelného čtyřbokého hranolu, je-li hrana podstavy 10 cm a tělesová úhlopříčka svírá s podstavou úhel 60°. 3. Pravidelný trojboký hranol má hranu podstavy 16 cm a výšku 10 cm. Urči Objem. 4. Urči objem pravidelného čtyřbokého jehlanu, je-li jeho povrch 800 cm2 a obsah podstavy je 100 cm3. 5. Je dán pravidelný čtyřboký jehlan s objemem V = 212 cm3 a délkou podstavné hrany a = 7,2 cm. Vypočítejte tělesovou vt a stěnovou výšku vS . 16. Podstavná hrana pravidelného čtyřbokého hranolu je 10 cm. Tělesová úhlopříčka svírá s podstavnou hranou úhel 60° Pravidelný n-boký hranol - podstavy jsou pravidelné n-úhelníky, Pravidelný n-boký jehlan- podstavou je pravidelný n-úhelník vám poslední dva příklady mohly zamotat hlavu, ale důležité je, jestli jste pochopili užívání vět a promítání v příkladech. Online kalkulačka provádí výpočet objemu a povrchu kvádru. Na stránkách jsou uvedeny důležité vzorce, nákresy a stručný srozumitelný popis Krychle, povrch a objem, hrany, úhlopříčka, vepsaná a . 1. Krychle 2. Kvádr 3.Trojboký kolmý hranol - podstava trojúhelník a) obecný b) pravoúhlý c) rovnostranný - pravidelný trojboký hranol 4.Čtyřboký kolmý hranol - podstava čtyřúhelní Online kalkulačka provádí výpočet objemu a povrchu hranolu

Cestovni organizer na kabely, odteď vše najdete na jednom

Pětiboký hranol - Stavební materiál

Tělesová úhlopříčka kvádru svírá s podstavou úhel 60°, podstavné úhlopříčky svírají úhel 30° 25. Objemy a povrchy těles. (planimetrie - obsahy a obvody obrazců, stereometrie - objemy a povrchy těles, příklady z praxe, využití vektorové algebry, určitého integrálu) 26 22 2 Pravidelný pětiúhelník s nejkratší úhlopříčkou o délce 10 cm, má obvod 30,9 cm a obsah 65, 7 cm2 ; Read Odhalení úhelníku zpoza okna from the story Milostný pětiúhelník Alexandrových kumpánů -- BALEXANDR -- by KjinKa9 (Kájin Ka) with 33 reads. zanák, českáta.. Úhlopříčka daný obdélník dělí na dvě poloviny ků učitele. Jejich součástí jsou výška tělesa, tělesová úhlopříčka a vyznačené některé důležité odchylky. Opotřebováním dochází nejčastěji k uvolnění drátu v některém vr-cholu tělesa. Takový defekt lze ale jednoduše opravit. Obrázek 3 - Drátěné modely těles. 23 o 2 úhlopříčky (úhlopříčka je úsečka, která spojuje dva protější vrcholy čtyřúhelníku) Rovnoběžníky o Kosoúhlé rovnoběžníky Kosodélník Každé dvě protější strany jsou rovnoběžné a shodné Úhlopříčky se navzájem půlí Kosočtvere tělesová úhlopříčka u svírá s rovinou podstavy úhel 72°. Když si to nakreslíš, dostaneš pravoúhlý trojúhelník s přeponou u a odvěsnami v (výška hranolu) a x (úhlopříčka podstavy). Vyjdeme z goniometrie ostrého úhlu: a) protilehlá odvěsna ku přeponě = sin 72° => sin 72°= v/u => v = u * sin 72°≈ 10 * 0,951 = 9.

Video: 6. Čtyřúhelníky, mnohoúhelníky, hranoly - Absolventi A Sraz

1. Krychle 2. Kvádr 3.Trojboký kolmý hranol - podstava trojúhelník a) obecný b) pravoúhlý c) rovnostranný - pravidelný trojboký hranol 4.Čtyřboký kolmý hranol - podstava čtyřúhelní Krychle má 6 stěn tvaru čtverce a má 12 shodných hran. 24 dřívky tak můžeme vymodelovat 12 čtverců 2) Vypočtěte povrch a objem krychle, je-li její tělesová úhlopříčka 28 cm. 3) Stěnová úhlopříčka krychle má délku 32,6 cm. Vypočtěte povrch krychle Sbírka pracovních listů z matematiky pro rozvoj klíčových kompetencí Helena Binterová, Roman Hašek, Pavel Pech, Vladimíra Petrášková 2. díl Jihočeská univerzita v. Sítě - sítě krychle, hrana krychle, stěnová a tělesová úhlopříčka, kombinatorika. Cavalieriho princip - dělení těles do vrstev. Objem - Cavalieriho princip - kvádr, jehlan, vyslovení principu. M-9-3-11 Modeluje hranol a jehlan. Načrtne a sestrojí jejich sítě. Sítě - sítě krychle, kvádru, trojbokého hranol

Objem pravidelneho jehlanu objem a povrch jehlan

Obr. 46 Tělesová úhlopříčka Příklad 5.2.11 Sestrojte trojúhelník ABC, ve kterém : α = 36˚, a = 7 cm, c = 8 cm. Příklad 5.2.12 Sestrojte trojúhelník KLM, kde délka strany KL = 9 cm, těžnice tk = 9,7 cm a úhel při vrcholu L o velikosti δ = 78˚ Objem tělesa vyjadřuje kolik místa v prostoru těleso zaujímá. Můžeme si jej představit jako množství vody, které bychom potřebovali, kdybychom chtěli těleso napustit. Pro vyjádření objemu využíváme jednotky objemu.. Povrch tělesa je součet obsahů všech ploch, které těleso ohraničují. Můžeme si jej představit jako velikost barevného papíru, který. 8.2.2011 1 stereometrie - objemy a povrchy t Ěles pravidelnÝ hranol s s q v s v p p = + = 2. stereometrie - objemy a povrchy t Ěles kvÁdr krychle 2 2 2 2()u a b c s ab ac b ; Dosazením do vzorce získáváme: S=(3 · 1)/2=1,5 m 2. V druhém kroku spočítáme obsah lichoběžníku a to podle vzorce S=(a+c)/2 · v a 10. Pravidelný trojboký hranol má obsah pláště 1,5 dm2 a výšku 5 cm. Vypočítejte jeho hmotnost, je-li vyroben z oceli o hustotě 6 900 kg m-3. [1,49 kg] 11. Tělesová úhlopříčka pravidelného čtyřbokého hranolu svírá s podstavou úhel o velikosti 60º. Hrana podstavy má délku 10 cm. Vypočtěte objem tělesa Pravidelný čtyřboký hranol má hranu podstavy a = 7,1 cm a boční hranu h = 18,2 cm dlouhou.Vypočítej jeho objem a povrch jehož výška v = 28,6 cm a tělesová úhlopříčka s rovinou podstavy úhel 50°. 2. Vypočítejte objem a povrch pravidelného čtyřbokého hranolu o podstavné hraně a = 24 cm, jestliže tělesová.

Povrch: krychle, kvádr, hranol, jehlan - Procvičování

 1. Krychle a kvádr 1) Vypočtěte povrch krychle, je-li její objem 2 460 cm3. 2) Vypočtěte povrch a objem krychle, je-li její tělesová úhlopříčka 28 cm. 3) Stěnová úhlopříčka krychle má délku 32,6 cm. Vypočtěte povrch krychle. 4) Vypočtěte hmotnost krychle o hraně délky 15 cm vyrobené ze železa o hustotě U 7250kg m
 2. Vlastnosti čtyřúhelníků Obecný čtyřúhelník má : o 4 vrcholy o 4 strany (libovolné) o 4 vnitřní úhly (jejich součet je 360 o) o 2 úhlopříčky (úhlopříčka je úsečka, která spojuje dva protější vrcholy čtyřúhelníku) Rovnoběžníky o Kosoúhlé rovnoběžníky Kosodélník Každé dvě protější strany jsou.
 3. Čtyřboký hranol má podstavu tvaru rovnoramenného lichoběžníku o těchto rozměrech: Rovnoběžné strany mají délku a = 4 cm, c = 6 cm a rameno má délku 3 cm.Výška hranolu je v= 6 cm. Vypočítejte: a) objem hranol 15) Rovnoramenný lichoběžník, jehož jedna základna má stejnou délku jako rameno, má obvod 3,25 m a druhá.
 4. Doplňkovými výpočty jsou tělesová a stěnová úhlopříčka. Zadání údajů pro výpočet kvádr, povrch kvádru, objem kvádru. Aristoteles.Cz Matematika Chemie. Kvádr - vzorce Kvádr - příklady Krychle Jehlan Kužel Hranol Válec Hranol Koule. Objem kvádru. Povrch kvádru. Tělesová úhlopříčka kvádru
 5. 12.1 Krychle a kvádr - vlastnosti, zobrazeníStěnová a tělesová úhlopříčka krychle a kvádru, zobrazujeme krychli a kvádr -volné rovnoběžné promítání . Příklady krychlí:Příklady kvádrů: Rubikova kostka - Krabička zápalek. Hrací kostka - Balení kapesníků. Kostka cukru se 6 stejnými stěnami - Ruská zmrzli
 6. Hranol 4b 2 Tělesová úhlopříčka pravidelného čtyřbokého hranolu svírá s podstavou úhel 60°. Hrana podstavy má délku 20 cm. Vypočtěte objem tělesa. Povrch a objem Vypočítejte povrch a objem kvádru, jehož rozměry jsou 1 m, 50 cm a 6 dm Výpočet obestavěného objemu domu si rozdělíme do dvou kroků

Modelové příklady k maturitní zkoušce z matematiky Povrch a objem těles 1. Povrch rotačního komolého kužele je S = 2450 n cm3. Poloměry podstav jsou r1=28 cm a r2 = 21 cm. Určete jeho výšku. 2. Tělesová úhlopříčka kvádru svírá s podstavou úhel 60°, podstavné úhlopříčky svírají úhel 30° Objemy a povrchy těles Pravidelný komolý čtyřboký jehlan má podstavné hrany délek 6 cm a 4 cm. oční stěna svírá s rovinou podstavy úhel 60°. Vypočítejte objem a povrch komolého jehlanu. [3 3 92 2 3 76 V , Scm] 6 Určete objem čtyřbokého hranolu s podstavou lichoběžníka, jehož rozměry jsou zakresleny v obrázku Objem a povrch gule RNDr

Pravidelný pětiboký hranol konstrukce, pravidelný pětiboký

1. Krychle 2. Kvádr 3.Trojboký kolmý hranol - podstava trojúhelník a) obecný b) pravoúhlý c) rovnostranný - pravidelný trojboký hranol 4.Čtyřboký kolmý hranol - podstava čtyřúhelní ; Pracovní list č. 58 Síť krychle Jméno: Příjmení: Třída: 1 Pětiboký hranol Pravidelný pětiboký hranol je vysoký 10 cm. Poloměr kružnice opsané podstavě je 8 cm. Vypočtěte objem a povrch hranolu. Vepsaná a opsan . Úhelníky - Heureka . Pravidelný úhelník HPM TEC. Pravidelný úhelník z pozinkované oceli o šířce 40 mm, délce 70/70 nebo 110/110 mm a tloušťce 3 m 6. Urči objem a povrch pravidelného šestibokého hranolu s hranou podstavy 10 cm a výškou 12 cm. 7. Pravidelný trojboký hranol má hranu podstavy 14 cm a objem 400 cm3. Urči výšku. 8. Pravidelný čtyřboký jehlan má obsah pláště 600 cm2 a povrch 825 cm2. Urči jeho objem. 9 ; Vzorce obvod obsah povrch objem. Nalezeno: 3 produkty

Pravidelný čtyřboký komolý jehlan má podstavné hrany 8 cm, 2 cm a výšku 12 cm. Určete objem jehlanu jemu podobného, je-li povrc Objem rotačního tělesa užitím určitého integrálu Výpočet objemu rotačního tělesa vzniklého rotací zadané křivky kolem osy x pomocí určitého integrálu Pravidelný čtyřboký hranol má hranu podstavy a = 7,1 cm a boční hranu h = 18,2 cm dlouhou.Vypočítej jeho objem a povrch Výpočet objemu a povrchu pravidelného čtyřbokého jehlanu 2 - příklady Můžeš použít kalkulačku a psací potřeby. Výsledky zaokrouhluj na dvě desetinná míst Krychle, kvádr, hranol a válec - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou škol ; Kliknutím vyberte jména autorů jejichž příklady chete zobrazit. Alvarez Pedro 3 př. Bulawová Iveta 1 př. Czudková Alena 2 př Pravidelný čtyřboký jehlan má obsah pláště 600 cm2 a povrch 825 cm2. Urči jeho objem. Spl = obsah pláště Sp = obsah podstavy v = výška tělesa u = stěnová úhlopříčka U = tělesová úhlopříčka r = poloměr podstavy s = strana (válce,kužele) Hledat: Ohmův zákon Hranol čtyřboký (kvádr) Longy

Hranol čtyřboký (kvádr) Longy

Kolmý hranol má boční strany kolmé na podstavy. Pravidelný hranol je takový hranol, jehož podstava má všechny strany stejně dlouhé Délka podstavné hrany a pravidelného šestibokého jehlanu je odmocnina ze 3 cm. Pro odchylku podstavné a boční hrany platí, že tg alfa = 2. Určete objem jehlanu Pythagorova věta - výška rovnoramenného trojúhelníku (Radim Špilka) projde deska dveřmi?, výška v lichoběžníku, stěnová a tělesová úhlopříčka v krychli, tělesová úhlopříčka v kvádru, bedna s nářadím, pyramida, hranol z kulatiny (stromu), ubrus na stole, stromky v řádcích. 5 Objem koule - kalkulačka. průměr d: nebo poloměr r: Jednotka výpočtu objemu koule je. Dopočítej online snadno a rychle strany podstav, povrch, objem, povrch pláště čtyřboký hranol čtyři pírka zkouška cti čtyřkolky čtyřlístek čtyřtaktní vznětový motor čtyřúhelník pravidelný pětiúhelník pravidla pravidla českého pravopis