Home

Matematika 6. třída čtvrtletní práce

4. čtvrtletní práce z matematiky, 6. ročník, zkušební Temata k zaverecne praci z matematiky, 6. trida. Hranoly 1. Kolik krychlových metrů zeminy je třeba odstranit při. 36 Čtvrtletní písemná práce. Q23 Q24. Měsíc lásky v kině - akce 1+1 zdarma. 5.třída VY_32_INOVACE_M.5.15 Téma: Zlomky, smíšená čísla. 1. PÍSEMNÁ PRÁCE Z MATEMATIKY - 6. ROČNÍK VARIANTA X Příjmení a jméno: Třída: Datum: 1) Zaokrouhli čísla a) 13 974 (na desetitisíce) b) 9 687 (na tisíce) 2) Zapiš všechna přirozená čísla, pro která platí 25 ≤ x < 30 108 < x < 110 3) Rýsuj podle diktátu a) k( S; r = 2 cm) b) bod C ∈ Testy a písemné práce Anglický jazyk Anglický jazyk Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika Anglický jazyk Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura (6. třída) Cvičné testy (na doma) Závěrečný test z ČJL (5. třída). Třída 7.C výborně - 3 žáci chvalitebně - 2 žáci dobře - 6 žáků dostatečně - 2 žáci nedostatečně - 5 žáků. Správné řešení . V pátek 5.11.2010 se psala 1.čtvrtletní písemná práce z matematiky. Zde jsou výsledky: Třída 7.A výborně - 6 žáků chvalitebně - 5 žáků dobře - 6 žáků dostatečně - 3 žáci.

Vlastní webové stránky Mgr. Jany Presové obsahující učivo matematiky určené pro žáky 6. - 9. ročníku. V této části se nachází výukové materiály určené k vysvětlení učiva matematiky 6. ročníku. Všechny výukové materiály vytvářela autorka webových stránek od roku 2011 Datakabinet - kabinet moderního učitele, vzdělávací portál, kvalitní elektronické materiály a data, prezentace, výukové materiál Dumy.cz - sdílejme společně. Příměstské tábory v Otevřeném mlýně. Příměstské tábory v Kačici zajistí smysluplný program o letních prázdninách. Pro děti z prvního stupně jsme připravili několik turnusů těchto táborů u nás v Otevřeném mlýně v Kačici 13.05.2021. Vážení rodiče, dovolte, abychom Vám nabídli možnost zapojení vašich dětí do přípravných letních kempů, které bude naše škola pořádat ve spolupráci s ITveSkole.cz, o.p.s. za finanční podpory MŠMT ČR.Cílem těchto letních kempů je připravit děti na vstup do nového školního roku

To zvládneš studente. Stránky byly vytvořeny pro žáky FZŠ Brdičkova, Praha. Chceme, aby si žáci udělali představu o učivu, které by měli zvládnout pro úspěšné absolvování ročníku. Není zde nic, co žáci během školního roku neprobrali!!!!!! Chceme Vám ulehčit práci!!! ZŠ Lískovec, 6. třída‎ > ‎Matematika‎ > ‎Aktuality z matematiky‎ > ‎ 1. čtvrtletní písemná práce přidáno: 21. 11. 2011 5:11, autor: Eva Kopcová V pátek 25. listopadu si napíšeme 1. čtvrtletní práci z matematiky. Budou v ní především operace s desetinnými čísly, převody jednotek a slovní úlohy

Program Čtvrtletní písemné práce z matematiky (ZŠ) obsahuje: 320 připravených písemných prací a pokrývá celé učivo matematiky na 2. stupni základních škol. Písemné práce jsou rozděleny podle ročníků od 6. po 9. třídu. Pro každý ročník je připraveno 80 prací - pro každé čtvrtletí 10 ve variantách A a B Písemná práce z matematiky závěrečná - 6. ročník 1.Vypočítej zpaměti. 2 450 + 50 = 2 500 5 054 + 6 = 5 060 9 054 - 8 = 9 046 5 600 + 80 = 5 680 1 380 + 40 = 1 420 5 600 - 30 = 5 570 9200 + 800 = 10 000 7 260 + 90 = 7 350 4 820 - 420 = 4 400. náhled čtvrtletní práce 7..pdf. opakujeme7_1 zlomky.pdf. matematika 6.třída - výklad + příklady. fyzika - laboratorní práce . fyzika - pracovní listy 6.-9. ročník. matematika 9.třída - pracovní listy. matematika 8.třída - pracovní listy. Kalendář akcí Kroužk

4. čtvrtletní práce z matematiky, 6. ročník, zkušebn

 1. Náhled Čtvrtletní písemná práce z matematiky 7. ročník (Tento náhled slouží pouze k vytvoření si představy o tom, jak bude test vypadat, a jaké typy příklady se mohou v testu objevit). 1) Porovnej podle velikosti racionálních čísel (piš <, >, =): a) b) - c) 2,15 a -2,27 2) Vypočítej: a) (1,4 - 2,5) . 2,6
 2. Písemná práce z matematiky pololetní - 6. ročník 1. Vypočítej: 6 . 5 = 30 4 . 8 = 32 81 : 9 = 9 25 : 5 = 5 7 . 3 = 21 2 . 6 = 12 36 : 4 = 9 48 : 6 = 8 3 . 9 = 27 10 . 1 = 10 56 : 8 = 7 24 : 3 = 8 8 . 2 = 16 7 . 7 = 49 50 :10 = 5 42 : 7 = 6 2. Porovnej čísla, doplň.
 3. Vlastní webové stránky Mgr. Jany Presové obsahující učivo matematiky určené pro žáky 6. - 9. ročníku. V této části se nachází výukové materiály určené k procvičování učiva matematiky ze 7. ročníku. Všechny výukové materiály vytvářela autorka webových stránek od roku 2011
 4. VÝUKOVÉ MATERIÁLY. MATEMATIKA 5. TŘÍDA > 1. ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE. Chytrý výpis https://chytryvypis.cz Automatizace bankovních procesů. Sloučení účtů, uživatelé a práva, rychle vyhledávání. E-shop snadno & rychle https://www.websnadno.cz Systém WebSnadno nabízí moderní e-shop s podporou on-line plateb. Tvorba.
 5. 1. Z kolika procent je naplněna nádrž tvaru kvádru s rozměry dna 25 m a 18 m a výškou 4 m, pokud je naplněna 1 m pod okraj. 2. Boty byly zlevněny z 2400 Kč na 1800 Kč
 6. ČTVRTLETNÍ PRÁCE Z MATEMATIKY - 4. ročník Jméno: _____ třída: _____ datum: _____ 2020 Získané body / celkový počet bodů: ____ / 40 Přečti si pozorně.
 7. 85 VY_32_INOVACE_11_19 Matematika 4. čtvrtletní písemná práce čtvrtletní písemná práce Word 5 4 86 VY_32_INOVACE_11_20 Matematika 4. čísla do 10 000 písemné opakování Word 3 2 87 VY_32_INOVACE_11_01 Matematika 5. pololetní opakování z matematiky pololetní písemná práce Word 5

3. písemná práce z matematiky pro 8. ročník /B Jméno: Datum: Hodnocení: Oprava: Hodnotil: Třída: /B Vypracování: 1. Délka Gibraltarského průlivu je 1,5 krát větší než délka Beringova průlivu. Celková délka obou průlivů je 150 km. Urči délku jednotlivých průlivů 2 Tyto příklady pro srovnávací písemnou práci jsou duchovním vlastnictvím ZŠ Dukelská 11, České Budějovice a mají sloužit výhradně jejím žákům. Jiné využití je možné jen s předchozím písemným souhlasem statutárního zástupce školy. MATEMATIKA Srovnávací pololetní práce; příklady 8. ročník I.Vzájemná poloha přímky a kružnic Návrhy čtyř čtvrtletních prací s hodnocením. Čtvrtletní práce žáci počítají a rýsují do svých sešitů, výsledky zapisují do počítače. Hodnocení žáků je vyjádřeno v procentech. K čtvrtletním pracím je přidáno ještě pět testíků. 1... Čtvrtletní práce z matematiky, 4.čtvrtletí 4.ročník Autor: Mgr. Iva Papežová Závěrečné procvičení získaných matematických vědomostí 4. ročníku. Práce je rozdělena na skupinu A a B

 1. Matematika 8. ročník - příprava na písemné práce Na této stránce si můžete stáhnout přípravy k písemným pracem z matematiky. Stáhni: Popis : Třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů.
 2. 1. čtvrtletní práce z matematiky (7. třída) přidáno: 12. 11. 2014 0:12, autor: Jiří Stavinoha V úterý 18. 11. 2014 budou psát žáci 7. třídy čtvrtletní práci z matematiky. Náplní bude: zaokrouhlování desetinných čísel; sčítání a odčítání desetinných čísel.
 3. Tyto příklady pro srovnávací písemnou práci jsou duchovním vlastnictvím ZŠ Dukelská 11, České Budějovice a mají sloužit výhradně jejím žákům. Jiné využití je možné jen s předchozím písemným souhlasem statutárního zástupce školy. MATEMATIKA Srovnávací pololetní práce; příklady 7. ročník 1, důkladně si pročtěte zadání a s klidnou hlavou si.

Pracovní list č. 27 Opakování na čtvrtletní písemnou práci Matematika 6. ročník RVM a PP 1. část Jméno: Příjmení: Třída: 1. Vypočítej: (16 . 5 - 5 . 7) : 9 = 58 + 4 . 5 + 20 = (56 + 14) . 14 1. čtvrtletní práci z matematiky budeme psát v pondělí 18. listopadu 2013. Bude v ní vše, co se týká přirozených čísel a čísel desetinných (mimo děleni). Dobře se na to připravte, ať jsou krásné známky. Někteří z vás ještě zakoupený sešit na čtvrtletní práce. Napravte to!!! H Čtvrtletní práce z matematiky Dne 15.11.2018 budeme psát 1. čtvrtletní písemnou práci z matematiky. Příklady budou zaměřeny na přednosti početních operací, převod zlomku na desetinné číslo a naopak, převody jednotek, zaokrouhlování a násobení desetinných čísel (vše, co jsme dělali od začátku školního roku) V úterý 20. listopadu nás čeká 1. čtvrtletní práce z matematiky - z učiva probraného do 1. čtvrtletí školního roku 2017/2018. Zde naleznete přípravu na práci: 1.písemná práce z matematiky 2018 - priprav6.r; V pátek 23. listopadu pak písemka z převodů jednotek obsahu a hmotnosti; 12.-16. listopad 2018. Aritmetika

Matematika - 6. r sobota 5. listopad 2011 10:05 Administrator Zpět. Školní rok 2015/ 16 - třída 6. A a 6. B. Vážení rodiče i děti, zde najdete učivo daného týdne, pro případ nemoci, odkazy na učivo, kontrolní práce a čtvrtletní práce,. Vstupní kontrolní práce z matematiky. Test znalostí žáků na začátku šestého ročníku. Doporučuji zadat po důkladném zopakování učiva. Žáci doplňují výpočty přímo do připraveného testu. Očekávaný výstup: provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel Kontrolní práce pro 6. ročník - A.doc Kontrolní práce pro 6. ročník - B.doc.

Testy a písemné práce datakabinet

Matematika 6. třída čtvrtletní práce. ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP.Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci.Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na téma Microsoft Teams nebo G-Suite pro ZŠ a Doporučujeme vhodné aplikace a on-line zdroje pro MŠ Online cvičení matematika, bohatá sbírka příkladů pro základní. 6. třída; 7. třída; 8. třída; 9. třída; Součásti školy. Školní družina; Mateřská škola; Školní jídelna; Opakování na čtvrtletní práci z matematiky . 1. Přepiš správně pod sebe, vypočítej: a) 24 578 + 58 974 b) 874 541 - 51 789 . c) 87 690 + 147 985 d) 178 921 - 98 562 e) 45 698 + 55 671.

Matematika Čtvrtletní písemné prác

Návrhy čtyř čtvrtletních prací s hodnocením. Čtvrtletní práce žáci počítají a rýsují do svých sešitů, výsledky zapisují do počítače. Hodnocení žáků je vyjádřeno v procentech. 1. čtvrtletí - návrh čtvrtletní práce pro 1. čtvrtletí 2... Závěrečná písemná práce z matematiky - 3. ročník. 1.Vypočítej: 328 + 320 = 254 - 80 = 636 + 60 = 638 - 80

Matematika 6. ročník; Matematika 7. ročník; Matematika 8. ročník Anotace:Procvičení převodů jednotek délky. Test je určen pro 6. - 9. ročník a předpokládá znalosti desetinných čísel. Test obsahuje - druhou mocninu, mocniny s přirozeným mocnitele, Pythagorovu větu. Test lze využít jako čtvrtletní práci. Písemnou práci z matematiky píšeme 12. 1. 2016. Učivo, které se v ní objeví:-násobilka do 8-sčítání a odčítání do 100 - písemné i pamětné-zaokrouhlování na 10 a 100-numerace do 1000 - práce s osou, porovnávání a řazení čísel-převody jednotek - délky(mm,cm,m,km), hmotnosti(g,kg,t), času(s,min,h Domů » II. stupeň » Třída 9.B - Archiv » Čtvrtletní práce z matematiky. Čtvrtletní práce z matematiky. 01.04.2013. V úterý 16. 4. 2013 se bude psát třetí čtvrtletní práce z matematiky. Bude obsahovat slovní úlohy (o pohybu, o směsích, o práci), lineární funkce a goniometrické funkce Matematika 8. A čtvrtletní písemná práce - středa 13. 6. - slovní úlohy řešené pomocí rovnice (o pohyby, společné práci, směsi) - hranoly - síť - povrch - objem - kružnice a kruh (komplet) - vzájemná poloha přímky a kružnice - vzájemná poloha dvou kružnic - Thaletova věta + konstrukce trojúhelníku pomocí Thaletovy.

Výsledky testu z geometrie 6

Matematika v 6 r. - Webzdarm

I. čtvrtletní písemná práce - sčítání,odčítání,násobení,dělení př. čísel-přednost znamének - slovní úloha-obvod a obsah čtverce, obdélníku - jednotky délky,obsahu Naše práce z ČJ - 6. roč. Matematika. Matematická olympiáda; Fotogalerie 9. tř 11.11.2012 vložena příprava na čtvrtletní písemnou práci pro 9.ročník. 13.12.2012 vložena příprava na opakovací práci pro 9.ročník. 29.3.2013 vložena příprava na 3.čtvrtletní písemnou práci 1. a 2. verze. 8.3.2017 studijní materiály pro kapitolu Slovní úlohy řešené rovnicem Nejde totiž o počet číslic, ale o velikost číslice v nejvyšším řádu (zde v řádu jednotek). Obdobně je chybně následující příklad: 0,448 > 0,45. Zde nestačilo sledovat nejvyšší řád (desetiny), protože je u obou čísel stejný; čísla se liší v dalším řádu (setinách). SPRÁVNĚ: 9,3 > 1,27; 0,448 < 0,45 7. práce - Příklady z matematiky. 1) Výška pravidelného čtyřbokého hranolu je třikrát větší než délka podstavné hrany. Vypočítejte délku podstavné hrany, víte-li, že objem hranolu je 2 187 cm³. 2) Vypočtěte obsah rovnoramenného lichoběžníku, jsou-li dány délky základen a = 40 cm, c = 15 cm a délka ramena b. Re: Čtvrtletní práce z matematiky (6.11.2015 9:37:44) Šuplíku, s průběžným učením naprosto souhlasím. Je to nejlepší, ale představ si děcko, které je do pěti ve škole (nebo hůř, ještě dojíždí), přijede utahané (třeba měli na sedmou - u nás běžné) a než se nají a umyje, je večer

J. Justová - Matematika pro 5. ročník ZŠ, Všeň: Alter s.r.o., 2008, ISBN 978-80-7245-154-8. Obrázky jsou dostupné z galerie programu MS Office Word 2010. Čtvrtletn HAMPLOVÁ, Petra. Matematika - čtvrtletní práce 2. ročník. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 03. 11. 2011, [cit. 2021-08-18]

Čtvrtletní práce z matematiky, 4.čtvrtletí 4.ročník Autor: Mgr. Iva Papežová. Závěrečné procvičení získaných matematických vědomostí 4. ročníku Připojení ke Google učebně Matematika - 6.D. Prosím všechny žáky, aby se zapsali do kurzu Matematika - 6.D v Google učebně. Kód kurzu je jmnqusa . Pro ty, kdo jsou z druhé skupiny informatiky, kterou neučím, a pozapomněli, jak se přidává kurz do Google učebny, tak je třeba se v prohližeči 1. čtvrtletní písemná práce z matematiky pro 3. ročník Author: Veronika Macíková Description: Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Last modified by: UCITEL VZOR Created Date: 6/22/2020 8:16:00 AM Compan

29Lesen + Textverstehen 30

DUMY.CZ Materiál Čtvrtletní písemná práce z matematiky pro ..

Naše třída 5. A Ten, kdo nemiluje knihu, nemiluje moudrost. J.A.K. Úvod | Dne 11.6. píšeme čtvrtletní práci z Matematiky. Dne 11.6. píšeme čtvrtletní práci z Matematiky 02.06.2015 12:05. Co si máme zopakovat je rozepsáno pod předmětem M.. Třída 6.A Vladivostocká 1035/6, 100 00 Praha 10. Důležitá sdělení Matematika. Pondělí ( čtvrtletní práce) Písemné dělení ( str. 32-33) Jednotky času ( str.35) Geometrie : Obvody obrazců. 1. písemná práce z matematiky pro 9. ročník Oddělení B 1. Vypočítej a urči podmínky: a ab b a b a b 2 2 2 2 2. Vypočítej a urči podmínky: b a a a b a 3 3. Vypočítej a urči podmínky: 6 15 2 1 4 10 1 u u u u 4. Vypočítej obsah vybarvené plochy. Ze čtverce jsou vystiženy dva shodné obdélníky. 5 Archiv 6.třída (2019-20) Moji nejmilejší žáčkové a milí rodiče! Přeji Vám prázdniny plné sluníčka, odpočinku a pohody a moc Vám za vše děkuji..

vzorové písemné práce - ZŠ a MŠ Vejprt

 1. Nabízíme učebnici Pracovní sešit z matematiky - Soubor úloh pro 9. r. ZŠ (přepracované barevné vydání) od autora/ů Odvárko O., Kadleček J. z nakladatelství PROMETHEUS
 2. 1. čtvrtletní písemná práce z matematiky pro 3. ročník. Pracovní list z matematiky Písemná práce 3. ročník 1. Vypočítej 45 : 5= 7. 6= 5 . 6 = 1 .8 = 7.9 = 9 . 6 Online cvičení matematika, bohatá sbírka příkladů pro základní i střední školy
 3. ZŠ a MŠ Vejprty. 13.05.2021. Vážení rodiče, dovolte, abychom Vám nabídli možnost zapojení vašich dětí do přípravných letních kempů, které bude naše škola pořádat ve spolupráci s ITveSkole.cz, o.p.s. za finanční podpory MŠMT ČR.Cílem těchto letních kempů je připravit děti na vstup do nového školního roku.

To zvládneš student

1. čtvrtletní písemná práce - ZŠ Lískovec, 6. třída, 201

 1. Procvičování z matematiky pro 7. třídu. Na této stránce najdete několik odkazů na materiály sloužící k procvičení témat - dělitelnost, zlomky a lineární rovnice. Všechny použité příklady v testu budou pocházet z těchto materiálů. Příkladů je mnoho, proto vybírejte jen namátkou. Některé z materiálů.
 2. TÉMA: Matematika- čtvrtletní písemná práce ROČNÍK: 5. DATUM: 9.11.2012 ČÍSLO PROJEKTU: 2581/21/7.1.4/2010 Anotace: čtvrtletní písemná práce z MATEMATIKY pro žáky 5. ročníku Zdroj textu: vlastn
 3. ČTVRTLETNÍ PRÁCE (13.1.) -početní operace se zlomky (sčítání, odčítání, násobení, dělení), převádění desetinných čísel na zlomky, převádění smíšených čísel na zlomky, slovní úloha, shodnost trojúhelníků, konstrukce lichoběžníku, obsahy rovinných obrazců, vlastnosti rovnoběžník
 4. 2. TŘÍDA - autor: Mgr. Alena Nováková Geometrické tvary Sčítání Jednotky délky Sčítání II. Mat. operace, sl. úlohy Sčítání III. Odčítání Sčítání IV. Sčítání a odčítání Sčítání, odčítání, porovnávání Sčítání a odčítání II. Slovní úlohy Sčítání a odčítání III. Soubory...Číst víc
 5. 5. třída - Třičtvrtěletní písemná práce 5. třída - obvod a obsah čtverce a obdélníka 5. třída - Závěrečná písemná práce 5. třída - Čtvrtletní písemná práce 3. ročník Závěrečná písemná práce z ČJ Publikováno dne 12. 6. 2017 16:20. V kategorii 3. ročník
 6. Třída: 5.D Český jazyk Minulý čas - učebnice strany 88 a 89, Opakování - shoda přísudku s podmětem, str.90/3, 91/6 Ve středu 14.4. - čtvrtletní opakování, písemná práce Rozkazovací způsob, učebnice str. 92 Pracovní sešit - str.29/3,4 a 32a/5, 32b/7,8 Děti budou ve škole potřebovat čítanku (text na str.80.
 7. 5. třída - Třičtvrtěletní písemná práce 5. třída - obvod a obsah čtverce a obdélníka 5. třída - Závěrečná písemná práce 5. třída - Čtvrtletní písemná práce . Luštěnky Matematika 5 . Výuka matematiky a angličtiny Známky nevypovídají o kvalitě žáka. Albert Einstein. Úvodní stránka > Matematika - 5.ročník

Čtvrtletní písemné práce z matematiky (ZŠ) Výukové

Výsledky 2Matematika | Čtvrtletní písemné práce

Aktualit

 1. Čtvrtletní písemné práce proběhnou následovně: MATEMATIKA - čtvrtek 15. 11. písemná práce. ČESKÝ JAZYK - pondělí 19. 11. písemná práce. ČESKÝ JAZYK - úterý 20. 11
 2. Matematika pro základní školy. Do této sekce stránek chystáme tématické sbírky řešených příkladů pro 6. až 9. třídu. Chceme předvést všem žákům základních škol, jak je matematika krásná a snadná.. Dále připravíme malé i velké písemky pro všechny ročníky a všechna témata, která matematika na základní škole zná
 3. 4. čtvrtletní písemná práce - skupina B Jméno:. Třída:. Datum: 1
 4. Úvod > 6.třída Elektronická žákovská knížka. Pro větší informovanost o prospěchu žáků, jsme zavedli od 2.pololetí elektronickou žákovskou knížku pro žáky od 5. do 9.třídy
 5. Soubor čtvrtletních opakovacích prací z matematiky včetně geometrie pro 2. ročník ZŠ. Očekávaný výstup: používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků Aritm.+ geo. (2. třída závěrečná práce).doc Aritmetika (2. třída).doc Geometrie (2. třída).doc HAMPLOVÁ, Petra.
 6. Čtvrtletní písemná práce z matematiky pro 5. třídu Získat odkaz; Záříjové diktáty - 4. / 5. třída. září 01, 2015 Ahoj, Máme tu pro Vás záříjové opakování - diktáty pro 4. nebo 5. třídu. Čtvrtletní písemná práce z českého jazyka pro 5. třídu. listopadu 15, 2016 Čtvrtletní písemná práce z.
 7. Čtvrtletní práce zde. Závěrečné opakování zde. Vypracované práce mi pošlete co nejdříve ke kontrole, nejpozději do čtvrtka večer, abych vám je mohla opravit do pátku. Žádám všechny děti, aby splnily zadané úkoly v termínu. Pátek 5.6

M7 - procvičován

téma: 3. čtvrtletní práce z matematiky - domácí. Zadání: M8_3_ctvrtletni_prace_domaci. Vypočítej ji na zvláštní list papíru, nahoru napiš 3. čtvrtletní práce z matematiky - domácí, vedle podpis a 8. třída. Řešení zde pověsím v pátek, do té doby možno posílat práce, které budou zahrnuty do slovního hodnocení 6. třída. Úvod Úvod + věda-technika kuchyně zábava škola vycházející hvězdičky atd. 5. třída 6. třída Matematika - výuka Geometrie - výuka / 6.třída 7. třída čtvrtletní práce na školác

1. ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE Materiály na výuk

1 - aktivita v hodině, doplňovací cvičení, samostatná práce v PS, krátké slohové úkoly. Matematika: 10 - čtvrtletní a pololetní písemné práce 6 - větší prověrka (45 min) 4 - souhrnná prověrka 3 - složitější příklady, test na různé jevy, test z geometrie, velké ústní zkoušen Příkla: Třída absolvovala 6 testů: 2 čtvrtletní práce, 4 opakovací písemky a jeden srovnávací test.Tedy celkem 6*10 +2*20 + 1*20 = 120 bodů. Kromě toho dosáhla třída osáhla 90 aktivitních bodů, to jest 3 aktivitní body = průměr na žáka při stavu 30 studentů ve třídě Písemná práce pro 4.ročník VY_42_ INOVACE_22 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Matematika a její aplikace VZDĚLÁVACÍ OBOR: Matematika 9 . 6 = 49 : 7 = 450 -165 = 315 + 604 = 4 . 8 = 40 : 5 = 742 -580 = 184 + 730 + 70 = 2. Počítej písemně 158 65 356 265 527 711 321 570. Moje práce Jak bojovat s učivem jazyky matematika nespecifikovaná pravidla Planeta země vývoj člověka vývoj trochu jinak Vývoj na planetě Země civilizace Matematika výuka / 1.třída Český jazyk - výuka / 1.třída Poznáváme svět - zvuky zvířáte

Matematika - Páťác

ZŠ Pardubice - Studánka Digitální Učební Materiál

Průběžně bude doplňěno opakování na jednotlivé práce B 9. ročník 2.11.2017 2.11.2017 OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ ————— 10.10.2017 12:13 DOUČOVÁNÍ V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE 17/18 Závěrečná práce MATEMATIKA. Třetí čtvrtletní práce. 6.B 8.A 9.A 19. 4. 2017 19. 4. 2017 25. 4 čtvrtletní písemná práce z matematiky 1. ročník. 1.Řešte rovnici pro parametr p a proměnnou x (2x +a): (x+2) - a. (x-2) = a. Řešte rovnici a: x. (a-1) = 2-x. Najděte zlomek v základním tvaru, pro který platí : jmenovatel zlomku je o 3 větší než čitatel a hodnota zlomku se. nezmění, jestliže k čitateli přičteme. 1. čtvrtletní písemná práce z matematiky pro 3. ročník Author: Veronika Macíková Description: Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Last modified by: Jan Created Date: 10/24/2016 8:11:00 PM Company: Coca. Matematika 7. ročník 2020/21 Matematika 8. ročník 2020/21 Extra třída Zajímavé odkazy Nejnovější aktuality. Příručky a návody; OBOROVÉ DNY - školní rok 2017/2018; PÁTEK 5.4. Fotogalerie Čtvrtletní písemná práce z ČJ. Publikoval Jakub Svato. Ve čtvrtek 21.11.2019 píší žáci čtvrtletní práci z matematiky. 22.11. - domácí příprava: vyřešit úlohu zadanou při vyučovací hodině učivo: Soustava rovni

Matematika - 2. ZŠ Kolí

Matematika 6. ročník 2020/21 Matematika 7. ročník 2020/21 Matematika 8. ročník 2020/21 Matematika 9. ročník 2020/21 Pracovní listy Opakujeme Práce v hodině Matematické soutěže Čtvrtletní písemná práce z Č 15.6.2015 - Téma Opakování na 4. čtvrtletní práci 11.6.2015 - Téma Konstruční úlohy 10.6.2015 - Téma Konstrukční úlohy, str. 78, DÚ: 78/10 - pouze sestrojte kosočteverec 9.6.2015 - Téma Opakování konstrukčních úloh, str. 78 8.6.2015 - Téma Konstrukční úlohy řešené pomocí množin bodů dané vlastnosti, pokračování, str. 7 Vyučování matematiky ve školním roce 2020-21 → 6.třída. Vyučující: Mgr. Jarmila Tesařová Pomůcky: sešit č.440 - velký nelinkovaný + linkovaná podložka, sešit č. 520 + linkovaná podložka (na prověrky), učebnice, lepidlo, rýsovací potřeby - trojúhelník s ryskou, druhé pravítko, kružítko, úhloměr, řádně ořezaná tužka nebo pentelk

Opravný čtvrtletní test (8

Video: 1. čtvrtletní práce z matematiky (7. třída) - Jiří ..

VÝUKOVÉ MATERIÁLY. ČESKÝ JAZYK 8. TŘÍDA > 1. ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE. Reklamní sdělení. Měj své vlastní webové stránky! https://www.websnadno.cz Mít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S WebSnadno je můžete mít i Vy. Chytrý výpis https://chytryvypis.cz Automatizace bankovních procesů Naše třída uběhla skvělých 355 koleček = 177,5 km. Noste prosím do konce tohoto týdne Vaše sponzorské příspěvky na Madlenku a Lukáše. Ve čtvrtek 6.6. se konají třídní schůzky od 17:00. Čtvrtletní písemné práce, které nás čekají: úterý 4. 6. PŘÍRODOVĚDA pátek 7. 6. VLASTIVĚDA pondělí 10. 6. MATEMATIKA Zadání čtvrtletní práce je zde: 7M_3_ctvrtletni_prace . Vypočítej ji na zvláštní list papíru, nahoru napiš 3. čtvrtletní práce z matematiky - domácí, vedle podpis a 7. třída. Spočítanou buď vyfoť nebo oscanuj a pošli na mail jolana.moravkova@zstrebovska-ustino.cz, nebo v obálce nadepsané mým jménem vhoď do. Rozdělení na dvě skupiny: 6. třída a 7. + 8. třída Výuka vždy jednou za dva týdny v pondělí 7. hodinu (po 6. hodině půjdou děti nejdříve přednostně na oběd) 6. třída začíná výuku již příští pondělí (19. září) 7. a 8. třída začíná výuku v pondělí 26. zář ČTVRTLETNÍ PRÁCE (13.1.) - početní operace se zlomky (sčítání, odčítání, násobení, dělení), převádění desetinných čísel na zlomky, převádění smíšených čísel na zlomky, slovní úloha, shodnost trojúhelníků, konstrukce lichoběžníku, obsahy rovinných obrazců, vlastnosti rovnoběžník 3. třída - Násobení a dělení číslem 9 3. třída - Pololetní písemná práce. 3. třída - Sčítání a odčítání dvojciferných čísel, zaokrouhlování na desítky 3. třída - Písemné sčítání a odčítání do 100 3. třída - Čas Matematika 6. třída Vítám vás na stránce matematika 6. třídy. krychle kvádr.