Home

Istanbulská úmluva text český

DOKUMENT: celý text Istanbulské úmluvy, o kterou se přou politici i sousedé. Istansbulská úmluva, momentálně jedno z nejdiskutovanějších témat, je zaměřená na boj proti všem druhům násilí páchaného vůči ženám. Zaměřuje se na prevenci, ochranu obětí a stíhání pachatelů násilí. Platí od roku 2014 a zatím se k. Úmluva Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí (známá těž jako Istanbulská úmluva) je mezinárodní smlouva Rady Evropy zaměřená na potírání a prevenci násilí na ženách a domácího násilí. Úmluva se zaměřuje na prevenci, ochranu obětí a stíhání pachatelů genderově podmíněného násilí, tj. násilí páchaného na člověku. Úmluva Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí, nebo-li Istanbulská úmluva, je mezinárodní smlouva Rady Evropy, která byla přijata už v roce 2011, ale v platnost vešla až o tři roky později.Česká republika jako jeden z posledních unijních státu dokument podepsala až v květnu roku 2016, dosud však nedošlo k ratifikaci

Související informace sledujte v samostatné rubrice Istanbulská úmluva. Vše o úmluvě včetně jejího textu zde. Prevence násilí, ochrana jeho obětí a stíhání pachatelů jsou úhelnými kameny této úmluvy. Ta se ovšem také snaží ovlivnit smýšlení i cítění jednotlivce a obrací se tudíž na všechny členy. Istanbulská úmluva závazná i pro ČR. Jsou přesvědčeni o tom, že Úmluva není pro členy Evroé unie potřebná, ani přínosná, neboť všechny státy EU již nyní považují v ní zdůrazněné dodržování lidských práv a svobod za základní charakteristiku svého státu Ihned poté, co byla v roce 2011 po jednáních v Turecku úmluva přijata, apelovala na její přijetí na jednání poslanecké sněmovny poslankyně Dana Váhalová. Tehdejší předseda vlády Petr Nečas na to reagoval tím, že Česká republika byla jednou ze dvou zemí, která zásadně prosazovala neutrální text úmluvy 2 Pro zajištění efektivního naplňování těchto ustanovení jednotlivými stranami, úmluva stanoví specifický monitorovací mechanismus. Článek 2 - rozsah účinnosti úmluvy 1 Tato úmluva se bude vztahovat na veškeré formy násilí vůči ženám, včetně domácího násilí, jež posihuje nepoměrně víc ženy

Rozvrací Istanbulská úmluva rodiny? Nelze z ní dovodit to, co kázal Petr Piťha, říká právnička. Česká republika měla v první polovině roku ratifikovat tzv. Istanbulskou úmluvu. Jaké jsou mýty a fakta kolem ní? Poslechněte si první část Vertikály Istanbulská úmluva je mezinárodní smlouva, jejímž cílem je boj proti násilí páchanému na ženách, domácímu násilí a prevence násilí obecně. Zaštiťuje ji Rada Evropy a v roce 2011 byla otevřena k podpisu v Istanbulu v Turecku Česká republika 2. května 2016 podepsala prostřednictvím velvyslance při Radě Evropy, pana Emila Ruffera, Istanbulskou úmluvu. Česká ženská lobby společně s členskými organizacemi (proFem, Český svaz žen, Rosa) se již řadu let snažili o to, aby Istanbulská úmluva byla přijata rovněž v naší zemi Pravoslavná církev se přidává k dopisu představitelů sedmi českých církví, kterým se obrátili na poslance Parlamentu ohledně ratifikace tzv. Istanbulské úmluvy. Jsou přesvědčeni o tom, že Úmluva není pro členy Evroé unie potřebná, ani přínosná. Text prohlášení pravoslavné církve níže Úmluva se vztahuje na ženy a dívky ze všech společenských vrstev, bez ohledu na jejich věk, rasu, náboženství, sociální původ, migračni status či sexuální orientaci. Úmluva konstatuje, že existují skupiny žen a dívek, jež bývají často vystaveny většímu riziku násilí, a státy musí zajisti

DOKUMENT: celý text Istanbulské úmluvy, o kterou se přou

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám

  1. Česká ženská lobby citovala z vyjádření státního zástupce. O přezkoumání rozhodnutí žádat nebude. Český parlament by měl v brzké době rozhodovat o ratifikaci takzvané Istanbulské úmluvy
  2. Istanbulská úmluva přináší jediné - další podporu gender neziskovek a indoktrinaci na školách. Druhým důvodem mého odmítání Istanbulské úmluvy je, že násilí prezentuje jako typicky mužskou záležitost, jako by absolutně neexistovalo násilí žen na mužích. Dokument České televize Z lásky nenávist 2 přitom.
  3. Istanbulská úmluva vznikla v roce 2011 a odsuzuje domácí násilí, sexuální obtěžování, znásilnění, nucené sňatky, takzvané zločiny ze cti či mrzačení genitálií. Ratifikovalo ji 34 států. Česká republika svůj podpis připojila v květnu 2016, nyní se čeká na ratifikaci

Istanbulská úmluva je nebezpečná politicko-ideologická smlouva - ČEST, SVOBODA, RESPEKT. Česká republika stojí před ratifikací Istanbulské úmluvy, celým názvem Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí. Neoddělitelnou součástí Istanbulské úmluvy je Důvodová zpráva. Istanbulská úmluva přináší jediné - další podporu gender neziskovek a indoktrinaci na školách. Druhým důvodem mého odmítání Istanbulské úmluvy je, že násilí prezentuje jako typicky mužskou záležitost, jakoby absolutně neexistovalo násilí žen na mužích

Piťhova slova o Istanbulské úmluvě se nezakládají na pravdě, řekl státní zástupce Výroky kněze Petra Piťhy o Istanbulské úmluvě ze září loňského roku nemají žádný reálný podklad, uvedlo pražské státní zastupitelství. To se Piťhovými slovy zabývalo v reakci na trestní oznámení, které na kněze podala Česká ženská lobby Istanbulská úmluva je zatím nejpropracovanějším, nejkomplexnějším a nejotevřenějším útokem neomarxistických revolucionářů na naši civilizaci - a je nutné říci, že pokud zmíněný dokument ratifikujeme a opravdu se podle něj budeme řídit, tak to bude útok natolik úspěšný, že jej naše civilizace nemusí.

Istanbulská úmluva. Istanbulskou úmluvu podepsalo 45 států, z toho tři desítky ji dosud rafitikovaly. ČR úmluvu podepsala v roce 2016, ale zatím ji neratifikovala. Tato konvence odsuzuje domácí násilí, sexuální obtěžování, znásilnění, nucené sňatky či stalking Istanbulská úmluva — Události, komentáře, Téměř tři pětiny dospělých v Česku si myslí, že si za znásilnění v jistých případech mohou ženy samy. Ukazují to výsledky průzkumu, které představil Martin Balcar z organizace Amnesty International na brífinku k Istanbulské úmluvě. Při té příležitosti zástupkyně Amnesty International a České ženské lobby. Meziamerická úmluva o prevenci, trestání a vymýcení násilí na ženách (tzv. Úmluva Belem do Para). V průběhu 90. let ji ratifikovaly všechny státy s Jižní a Severní Ameriky (kromě USA a Kanady). Úmluva Belem do Para je svým obsahem a svými cíli velmi podobná Úmluvě proti násilí na ženách

V tomto textu bych chtěl uvést několik zásadních důvodů, proč se domnívám, že kritika je zcela na místě a že k Istanbulské úmluvě bychom přistupovat v žádném případě neměli. 1. Gender na prvním místě. A. Istanbulská úmluva v sobě nese velmi silnou ideologickou zátěž Istanbulská úmluva podle ní vychází z předpokladu, že ženy a muži by si měli být ve společnosti rovni. Je to závazek vlády a občanské společnosti, aby spolupracovaly a společně bořily stereotypy, které příliš často vymezují ženám určitou úlohu, narušují jejich sebeúctu, snižují důstojnost a tiše budují.

V tomto textu bych chtěl uvést několik zásadních důvodů, proč se domnívám, že kritika je zcela namístě a že k Istanbulské úmluvě bychom přistupovat v žádném případě neměli. 1. Gender na prvním místě. A. Istanbulská úmluva v sobě nese velmi silnou ideologickou zátěž Istanbulská úmluva - nebo přesněji Úmluva rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí. Opravdu není mnoho mezinárodních smluv, které vyvolaly ve společnosti tolik rozruchu, dohadů, hádek a vášní. Úmluvě jde prý podle tvůrců především o práva žen, o obnovené volání po větší rovnosti mezi ženami a muži, jelikož násilí. Týraným ženám Istanbulská úmluva v ničem nepomůže, upozorňuje v textu psaném pro ParlamentníListy.cz brněnský právník a publicista Petr Kolman. Kromě vyvracení argumentů zastánců kontroverzní úmluvy také kritizuje, že na poznámky kněze Petra Piťhy odpověděly feministky trestním oznámením. Když policie bude řešit politické věci, nebude mít pak čas. Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí z roku 2011 (tzv. Istanbulská úmluva) zatím ratifikovalo 33 států a plánuje to i Evroá unie jakožto mezinárodní organizace v mezích svých pravomocí. Přistoupení České republiky se chystá již několik let, avšak toto téma zůstávalo dlouho mimo pozornost širší veřejnosti

V České republice se poslední dobou šíří konspirační teorie ohledně tzv. Istanbulské úmluvy. Nejrozšířenější video z dílny Nejhorší.cz má asi 2 000 sdílení a je též rozesíláno po e-mailech. Hoax tvrdí, že úmluva dává prostor nové sociální službě zvané GREVIO a vyškolenými pracovníky, majícími imun Co obsahuje úmluva . Istanbulská úmluva se na povrchu jeví jako prevence v boji proti násilí na ženách a domácímu násilí. Při pozorném čtení však v úmluvě nalézáme nenápadně zamíchané genderové požadavky. Mimo jiné například požaduje, aby se školáci učili o genderu Tato informace česká média téměř minula, přesto by nás měla zajímat, a nejen proto, že Slováci jsou nám nejbližší národ a naši sousedé, protože podobné snahy se objevily v minulosti i u nás. Řekněme si nejprve v krátkosti, co to vlastně Istanbulská úmluva je

Světová zdravotnická organizace vydala „Zprávu o stavu

DOKUMENT: Zajímá vás, co se píše v Istanbulské úmluvě

Istanbulská úmluva zavádí kromě známého fyzického a sexuálního násilí i jeho nové typy - psychologické a ekonomické, jejichž podstata se v dokumentu nedefinuje, zato jsou v něm uvedena některá přestupná jednání genderového násilníka, jako například: nátlak nebo hrozby narušující psychologickou. V textu jsou předkládány jasné a srozumitelné argumenty. ISTANBULSKÁ ÚMLUVA (dále jen IÚ) O předcházení násilí na ženách a domácímu násilí a boji proti němu se na první pohled jeví, jako chvályhodný počin. Když se ovšem zaměříme podrobněji na text úmluvy, tak zjistíme, že obsahuje mnoh Istanbulská úmluva pracuje s pojmem gender. Ten definuje jako sociální konstrukt rolí, chování, činností a vlastností, které daná společnost považuje za vhodné pro ženy a muže. Jde tedy o to, že to, co se běžně považuje za mužské a ženské vlastnosti, se zde předkládá jako něco, co je důsledkem kulturního vývoje. vy. Text zveřejňujeme v plnm znění. Úmluva Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí (Istanbulská úmluva) Ozýváme se jménem velké lidské rodiny, která s veškerou poko-rou a vážností přijala na sebe odpovědnost chránit Evropu, v ní Text Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí, známé též jako Istanbulská úmluva (více informací ve stejnojménném boxu - pozn. red.), odsuzuje domácí násilí, sexuální obtěžování, znásilnění, nucené sňatky, takzvané zločiny ze cti či mrzačení genitálií.Podle organizace poukazuje na to, že ženy bývají mnohem.

Video: Istanbulská úmluva Blog Rovné šanc

Istanbulská úmluva - Církev

Istanbulská úmluva. Výbor ministrů Rady Evropy přijal před sedmi lety Istanbulskou úmluvu, tedy úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám. Český parlament by ji měl ratifikovat a dá se očekávat bouřlivá debata Istanbulská úmluva. Co řeší? Svého druhu nejobšírnější a nejambicioznější mezinárodní smlouva zaměřená na prevenci a potírání násilí páchaného na ženách a domácího násilí. Jejím cílem je nulová tolerance tohoto násilí. Úmluva považuje násilí vůči ženám za porušení lidských práv a formu diskriminace

Česká republika se jako 41

Dovedu si představit, že to, co jsem napsal, bude kritizováno s výtkou, že text argumentuje nejenom istanbulskou úmluvou jako takovou, ale i myšlenkami a tezemi, které jdou za její rámec. To je pravda. Je to ale vyvoláno zejména tím, že istanbulská úmluva sama řadu pojmů a předpokládaných doporučovaných postupů. Podle jeho názoru se jedná o ideologický text vyvolávající nesváry. Je neskutečné, jak se liberálové snaží namluvit, že Istanbulská úmluva brání před násilím. Je to přitom především ideologický text, který v mnoha zemích vyvolává jen zlou krev a zbytečně rozděluje společnost

22 thoughts on Co je Istanbulská úmluva: boj proti islámu nebo zavádění gender ideologie? Azazel 26.04. 2017. Máš zcela pravdu, liberál dnes stojí mezi dvěma mlýny: konzervativci a islám na jedné straně (byť naši konzervativci jsou 800krát lepší než průměrný islám) a na druhé straně regresivní levice a podivný, přehnaný genderismus a další výstřelky ISTANBULSKÁ ÚMLUVA: Neratifikovat! Pokud chcete vést v České republice seriózní diskusi o tzv. Istanbulské úmluvě, nejde to. Bohužel byly a jsou to feministky a různí odborníci na lidská práva, kteří neumožňují problematické části této mezinárodní smlouvy věcně diskutovat. text a seznam si můžete.

Jana Jochová: Fraška jménem Istanbulská úmluva Plu

Česká republika se zavázala k přijetí již v květnu 2016. Podobně jako například Evroá Úmluva o lidských právech pochází Istanbulská úmluva z dílny Rady Evropy. Jedná se organizaci zaměřující se na udržování demokracie, právního státu a lidských práv v zemích Evropy, a to primárně pomocí dialogu a spolupráce Květa Šlahúnková: Istanbulská úmluva nepomůže ani neuškodí předsedkyně OV KSČM České Budějovice a předsedkyně Republikové rady Levicových klubů žen. Plný text uveřejněn zde, 19. srpna 2020 v části Další články. Český, ale i evroý veřejný prostor rozděluje názor na přijetí či nepřijetí tzv. Istanbulské smlouvy. Se zajímavými názory na toto téma přichází Květa Šlahúnková, předsedkyně OV KSČM České Budějovice a předsedkyně Republikové rady Levicových klubů žen Istanbulská úmluva je zrůdnější než Norimberské zákony! Aby se děti učily, že penis je sociální konstrukt?! Čeští politici říkají nahlas NE. 27.07.2020 20:30 . ANKETA Schválí Česká republika Istanbulskou úmluvu? Z průřezové ankety ParlamentníchListů.cz spíše plyne, že v Sněmovně by dokument podporu nenašel Istanbulská úmluva: Násilí na ženách je problém. Vláda chce problematickou Istanbulskou úmluvu předložit parlamentu, až projde novela trestního zákoníku, která napravuje resty českého práva vůči paktu Rady Evropy. Novelu již schválila Poslanecká sněmovna a míří do Senátu

Vláda znovu odložila ratifikaci Istanbulské úmluvy Marie

Česká republika stojí před ratifikací Istanbulské úmluvy, celým názvem Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí. Neoddělitelnou součástí Istanbulské úmluvy je Důvodová zpráva Rady Evropy, která podrobně vysvětluje každý odstavec Istanbulské Úmluvy a uvádí přesné postupy, jak Istanbulskou úmluvu provádět Istanbulská úmluva je z těchto důvodů zbytečná a diskriminuje práci a činnost již stávajících organizací zabývajících se tímto tématem, což potvrzují organizace ze Slovenska. My, níže podepsaní, jsme si vědomi toho, že Česká republika už v květnu 2016 hlasy ministrů za ANO a ČSSD Istanbulskou úmluvu podepsala a.

Česká republika podepsala Istanbulskou úmluvu proti násilí

Pravoslavná církev v českých zemích proti tzv

Interaktivní zpravodajský pořad ČT24. Hlavní události dne, podstatná témata a jejich aktéři odpovídající na otázky diváků živě v Hyde Parku. Dnes na téma Spor o Istanbulskou úmluvu. Vyhrocená debata provází ratifikaci úmluvy zaměřené na prevenci a potírání násilí páchaného na ženách a domácího násilí Istanbulská úmluva, která se zabývá prevencí a potíráním násilí na ženách, se v posledních týdnech stala předmětem vyhrocené veřejné diskuze a spolu s tím i terčem útoků a překroucených výkladů. Její ratifikace v Poslanecké sněmovně se zatím zdá být v nedohlednu a emoce, které dokument obklopují, stoupají

Istanbulská úmluva - Co

Istanbulská úmluva je jednou z mnoha lidskoprávních mezinárodních úmluv sjednaných v rámci Rady Evropy, přesto budí největší emoce. Smlouva směřuje k nulové toleranci vůči násilí na ženách a domácího násilí a požaduje především důslednou prevenci tohoto násilí, ochranu jeho obětí a stíhání pachatelů Ivan Štampach: Bude ratifikována Istanbulská úmluva? Biskupové osmi českých římskokatolických diecézí a biskup řeckokatolického exarchátu vydali společný list, ve kterém převracejí smysl dokumentu Rady Evropy. Zastávají se tak v podstatě nadřazenosti mužů a implicite obhajují násilí Jakmile bude toto za námi, vrhneme se zase na program, který jsme museli chvíli odložit stranou. A protože už nemusíme dělat žádné kompromisy s ohledem na naše partnery, vemte jed na to, že náš program bude to nejlepší, co na české politické scéně najdete. Jak ostatně už dlouho slibuji

Istanbulská úmluva -⁠ doma vše při starém - Seznam Zpráv

Jsme veřejná univerzální knihovna, kterou může využívat úplně každý. Naším posláním je získávat, zpracovávat, uchovávat a poskytovat informace, literaturu a další kulturní hodnoty. Máme ve fondu přes 2 000 000 dokumentů, vybere si u nás opravdu každý Istanbulská úmluva přináší jediné - další podporu gender neziskovek a indoktrinaci na školách. Druhým důvodem mého odmítání Istanbulské úmluvy je, že násilí prezentuje jako typicky mužskou záležitost, jakoby absolutně neexistovalo násilí žen na mužích. Dokument České televize Z lásky nenávist 2 přitom. Istanbulská úmluva, kterou ČR podepsala v květnu 2016, odsuzuje domácí násilí, sexuální obtěžování, znásilnění, nucené sňatky, takzvané zločiny ze cti či mrzačení genitálií. Státy se zavazují k uzákonění opatření proti násilným výpadům a k prevenci, ale také k vyčlenění peněz na pomoc obětem i na.

Česká veřejnost a média se zřídka zajímají o přijímání mezinárodních lidsko-právních smluv a samotní politici se k nim také obvykle nevyjadřují. Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, tzv. Istanbulská úmluva, se v tomto ohledu stala výjimkou Istanbulská úmluva o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí je smlouvou Rady Evropy (RE), kterou doposud ratifikovalo třicet čtyři států Evropy, s výjimkou některých zemí střední a východní Evropy. Česká vláda se podílela n Istanbulská úmluva, manželství pro všechny, jsou jen a jen hrůzným konstruktem, iracionálních nesmyslů, které jen a jen, již dnes vnášejí do společnosti zlobu a nenávist. A proto je nutné nejen překlad DŮVODOVÉ ZPRÁVY Istanbulské úmluvy, ale i sáhodlouhá veřejná diskuze, aby veřejnost pochopila, oč tu vlastně jde Text petice je uveden níže. Istanbulská úmluva degraduje vztahy mezi mužem a ženou na antagonistické měření sil. Nařizuje, aby každé násilí adresovaná Parlamentu České republiky, Poslanecká sněmovna, Sněmovní 176/4, 118 26 Praha 1 - Malá Strana, Petiční výbo Istanbulská úmluva je úmluva o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí přijatá Radou Evropy dne 11. 5. 2011. Jako první ji podepsalo Turecko, poté následovala řada dalších zemí. Česká republika ji podepsala v roce 2016 jako 41. země v pořadí, když podpis pod ní připojil tehdejší ministr pro. Istanbulská úmluva také pracuje s pojmem gender. Ten definuje jako sociální konstrukt rolí, chování, činností a vlastností, které daná společnost považuje za vhodné pro ženy a muže. Jde tedy o to, že to, co se běžně považuje za mužské a ženské vlastnosti, se zde předkládá jako něco, co je důsledkem kulturního.