Home

Dějiny Mezopotámie

Dějiny Mezopotámie - Wikiwan

  1. Dějiny Mezopotámie zahrnují dějiny území známého jako Mezopotámie od starší doby kamenné po jeho dobytí muslimy v 7. století n. l. Území Mezopotámie je zhruba vymezeno povodím Eufratu a Tigridu. Dějiny tohoto území jsou nám známy díky archeologickým vykopávkám a od 4. tisíciletí př. n. l., po vynálezu písma, také díky postupně se zvyšujícímu množství.
  2. Dějiny Mezopotámie zprostředkovávají v přístupné formě nejnovější poznatky z historie Předního východu na základě důkladné analýzy archeologických a primárních písemných pramenů. Text je systematicky uspořádán podle historických období od pravěku po dobytí Babylonu perským vojskem (539 př. Kr.
  3. Dějiny Mezopotámie zprostředkovávají v přístupné formě nejnovější poznatky z historie Předního východu na základě důkladné analýzy archeologických a primárních písemných pramenů. Text je systematicky uspořádán podle historických období od pravěku po dobytí Babylonu perským vojskem (539 př. Kr.)
  4. Mezopotámie leží v povodí řek Eufrat a Tigris.Řeky pramení v Arménské vysočině na území dnešního Turecka, kde se na jednom místě jejich tok přibližuje na vzdálenost asi 50 kilometrů.Poté Tigris teče rychle na východ a pak na jihovýchod, zatímco Eufrat na jihozápad a poté na jih a jihovýchod

Stručné dějiny Mezopotámie. 03.09.2015 23:03. Nejstarší známé vesnické osídlení v Mezopotámii se datuje do 6. tisíciletí př. n. l. První byla osídlena severní Mezopotámie, protože lidé se ještě nedokázali bránit záplavám Eufratu a Tigridu. Při Eufratu bylo více měst než při Tigridu, kde podmínky osídlení. Dějiny Mezopotámie. Rozumíme jimi vývoj společnosti v rámci Eufratu a Tigridu jejichž počátky spadají do období 4000 - 3000 let př.n.l., přičemž je nutno vědět, že v rámci Mezopotámie se naplnilo několik civilizačních etap - prošla zde řada civilizačních společenských vln - staří Sumerové, Akkadové, Asyřané a Babyloňané Dějiny umění - Mezopotámie 29.01.2015 16:27 Mezopotámie - jedná se o území, tz. půlměsíce mezi řekami Eufrat a Tigris. Je to období 4000/3000 let př. n. l. Božstvo se podobalo lidem a každý bůh měl na starosti jednu část světa

Dějiny Mezopotámie zahrnují dějiny území známého jako Mezopotámie od starší doby kamenné po jeho dobytí muslimy v 7. století n. l. Území Mezopotámie je zhruba vymezeno povodím Eufratu a Tigridu. Dějiny tohoto území jsou nám známy díky archeologickým vykopávkám a od 4. tisíciletí př. n. l., po vynálezu písma. dĚjiny umĚnÍ, galerie. menu. Úvod kontakt. obsah. pravĚkÉ umĚnÍ mezopotÁmie starovĚkÝ egypt antickÉ Řecko antickÝ ŘÍm romÁnskÝ sloh gotika renesance baroko a rokoko klasicismus a empÍr realismus impresionismus secese fauvismus expresionismus futurismus naivnÍ umĚn.

Dějiny Mezopotámie - Nea Nováková, Lukáš Pecha, Furat

Dějiny Mezopotámie - Lukáš Pecha Databáze kni

Poprvé je výklad dějin Mezopotámie doprovázen dobovými ukázkami textů přeloženými z původních klínových nápisů na hliněných tabulkách a doplněn i obsáhlým slovníčkem, který uvádí základní pojmy a reálie starověkého Předního východu (panovníci, božstva, lokality, nejdůležitější jazyky a odborné pojmy) Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Katalog předmětový > M > Mezopotámie > Dějiny Knihu Dějiny Mezopotámie z roku 1998 si můžete vyzvednout ve výdejně v Praze - Holešovicích, nebo ji pošleme přímo k vám Knihovny pod jednou střechou. Využijte komfort a jednoduchost prohledávání fondů desítek českých knihoven současně. Využijte služeb knihoven, objednávejte, stahujte - kdykoliv a kdekoliv

Mezopotámie - Wikipedi

poátek dějin Mezopotámie. Vznik Mezopotámie nelze jednoznaně asově definovat. S jistotou lze oblast Blízkého východu považovat za kolébku civilizace. Práce se bude zabývat právě na obdobím od vzniku prvních osad až po vznik mezopotamských městských států Contents Obsah Předmluva.....9 Úvodem.....11 Přírodní podmínky.....15 Neolit.....18 Přehled keramických neolitických kultur v Mezopotámii.....27 Chalkolit. LEADER: 04333cam a22010097a 4500: 001: MUB01000020575: 003: CZ BrMU: 005: 20100809081049.0: 008: 981021s1998 xr ||||| |||||cze|d: STA |a POSLANO DO SKCR |b 2009-01-19. Mezopotámie dějiny prezentace Petr Charvát. 1. Raně dynastické období: Sumerský vladař Eannatum z Lagaše(2454-2425) vede svá vojska do boje. Tzv. Supí stéla zLagaše. 2. Raně dynastické období: nápis sumerského vladaře UruKAginy z Lagaše(2351-2342). Panovník vněm uvádí své úsilí o nápravu křivd, kterých se.

Starověká Mezopotámie Periodizace kulturních dějin A Sumer Akkad Asýrie Babylón Persie Starosumerské období 3000 - 2400 př.n.l. Hlavní centra - města Ur, Uruk, Kiš, Lagaš -písma-zikkuratů-válečků-mírumilovných vládců sumerských měst - Persepole - Síň sta sloupů - Eklektický sloh (hlavic Přehled dějin Mezopotámie I. 27. 11. 2008. Mezopotámie se rozkládala na území dnešního Iráku, mezi řekami Eufrat a Tigris. Stejně jako Egypt patří k nejstarším civilizacím na světě. Jméno Mezopotámie pochází od Řeků, jeho doslovný význam Meziříčí, tak odkazuje k oběma zmíněným řekám, pramenícím v.

Mezopotámie (dějiny starověku) 22. 07. 2021 5:55:37. Mezopotámie je označení pro oblast mezi řekami Eufrat a Tigris, jejíž jádro tvoří povodí středního a dolního toku obou řek. Mezopotámie je součástí tzv. úrodného půlměsíce. V dnešní době její území zhruba odpovídá Iráku a dále Dějiny světa Úvod » Starověk » Starověk - Mezopotámie. Starověk - Mezopotámie. 19. 10. 2009. Mezopotámie patří do států ve starověku(je staroorientální stát)-ležela na území dnešního Íráku-na severu Mezopotámie je Asýrie (hlavní město Ninive) -na jihu. Starověká Mezopotámie Periodizace politických dějin A Sumer Akkad Asýrie Babylón Persie Starosumerské období 3000 - 2400 př.n.l. Hlavní centra - města Ur, Uruk, Kiš, Lagaš Akkadská říše 2400 - 2200 př.n.l. Sargon Akkadský Staroasyrská říše 2000 - 1750 př.n.l. Starobabylónská říš

Na jihu Mezopotámie po čase vznikla Starobabylónská říše (jejím centrem byl Babylon). Nejslavnějším babylonským panovníkem byl Chammurapi, který vydal první dochovaný zákoník. Ten krutě prosazoval právo pomsty, takzvaně oko za oko, zub za zub. V severní Mezopotámii vznikla Asýrie, jejímiž centry byly města Ninive a Ašur Velká Morava (10/111) Premiéra: 6. 3. 2010 na ČT1. Další díly Celkem 111 dílů In other project Materiály k prvnímu testu z mimoevroých právních dějin - povinně volitelný předmět právní dějiny mezopotámie vznik cca. 2800 př. (nejedná se stát, ale územ - k 1. sjednocení Mezopotámie dochází až za vlády Sargona I. Akkadského, který vytvo ř il akkadskou ř íši (2334 - 2200 p ř. K.) → upevn ě ní centralismu, rozkv ě t um ě ní → kolem roku 2200 p ř. K. rozpad ř íše → rozptýlení vlády mezi regionální vládc

Stručné dějiny Mezopotámie 03.09.2015 23:03 Nejstarší známé vesnické osídlení v Mezopotámii se datuje do 6. tisíciletí př. n. l. První byla osídlena severní Mezopotámie, protože lidé se ještě nedokázali bránit záplavám Eufratu a Tigridu 7 NOVÁKOVÁ, N.; PECHA, L.; RAHMAN, F.: DĚJINY MEZOPOTÁMIE, Karolinum, Praha 1998, s. 16 . 8 3.1.1 AMOREJCI8 Ve starobabylónském období mají velký vliv na dění v Mezopotámii Amorejci. Amorejské předky měl i panovník, který je předmětem této práce a proto bych zde rád

Úvod » Dějiny umění » Egypt a Mezopotámie. Egypt a Mezopotámie. 4. 11. 2007. Egypt a Mezopotámie EGYPT Stará říše: 2700 - 2000př.kr Střední říše: 2000 - 1800 př kr. Nová říše: 1600 - 1100 př kr. Stará říše: období prosperity, mír Dějiny Mezopotámie zprostředkovávají v přístupné formě nejnovější poznatky z historie Předního východu na základě důkladné analýzy archeologických a primárních písemných pramenů. Text je systematicky uspořádán podle historických období od pravěku po dobytí Babylonu perským vojskem (539 př. Kr... Egypt a Mezopotámie EGYPT Stará říše: 2700 - 2000př.kr Střední říše: 2000 - 1800 př kr. Nová říše: 1600 - 1100 př kr. Stará říše: období prosperity, míru Dějiny umění.

Stručné dějiny Mezopotámie :: Mystika-inf

úvod / architektura / dějiny architektury / Mezopotámie. Architektura Mezopotámie. Stejně jako Egypt je Mezopotámie vzdálená oblast, ale opět stejně jako o Egyptu o ní bylo v Evropě povědomí, především díky textům Bible. Blízký východ měl také vždy s Evropou obchodní styky. Různí malíři se během začátku. Publikace představuje dějiny starověké Mezopotámie podle historických období od pravěkého neolitu až do ovládnutí Mezopotámie Peršany v 6. století před Kristem. Text doplňují četné perokresby a dobové ukázky textů přeložené z původních klínových nápisů Mezopotámie Dějiny Mezopotámie Sumerové založili mnoho měst - městských států (Ur, Uruk, Lagaš, Kiš, Nippur, Ninive) nikdy nevytvořili jednu říši, městské státy spolu neustále bojovaly jako první užívali kolo a vůz ochočili koně nádoby vyráběli na hrnčířském kruhu hospodářské záznamy zapisovali klínovým písmem Chrámové hospodářství v nejstarších. dĚjiny odĚvnÍ kultury mezopotÁmie 1 DĚJINY ODĚVNÍ KULTURY MEZOPOTÁMIE2 Rozsáhlé území mezi Tigridem a Eufratem s vysokými horami, n&iac... Author: Bedřich Tobišk

Dějiny Mezopotámie. Pokračovat v nákupu Přejít do košíku. Komentáře. Tuto knihu zatím nikdo nekomentoval. Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte. Nahlásit chybu u této knihy × Nahlásit chybu u této knihy. Související knihy. Dějiny Mezopotámie. Centrum Péče o zákazníky; Účet; Vítáme Vás, můžete se přihlásit nebo vytvořit účet. 0; Cart product. ZOPAKUJTE SI LETOPOČTY: https://quizlet.com/_8nu5xq?x=1jqt&i=2ncg5eTOHLE JSME TAKY MY:• stovky psaných výpisků: http://edisco.cz/• opakovací kartičky Quizlet.. Dějiny Mezopotámie Nea Novákov Kniha Kniha shrnuje přehledným způsobem dějiny Arménie a arménské kultury, přičemž se snaží tuto problematiku představit v širším kontextu, tj. v rámci dějin historického arménského území i celosvětové arménské diaspory. Dějiny Arménie Petra. Dějiny umění Estetické a emocionalní vzdělávání starověké kultury (Egypt, Mezopotámie, egejské kultury, ant. Řecko, Etruskové, ant. Řím, křesťanská antika, byzantská používá různé výtvarné postupy a techniky (i takové, které jsou typické pro lidové umění) Ulož.to je v Čechách a na Slovensku jedničkou pre.

Rozvržení přednášek: 1. Mezopotámie: od Sumeru k novoasyrské a perské říši. 2. Egypt: Stará, Střední a Nová říše a následující období. 3. Ostatní části Blízkého východu ve starověku: Levanta a Anatolie. 4. Egejská civilizace a temná staletí v Řecku Mezopotámie - Dějiny architektur . Dějepis - Egypt a Mezopotámie Autor: Petr Polák. Vzdělávání půdy umožňovaly Egypťanům pravidelné zátopy Nilu. Pěstovali obilí, luštěniny, datlovou palmu, vinnou révu a chovali hovězí dobytek, ovoce a kozy, koně přivedli do Egypta až Hyksové(kolem r. 1700 př. Kr. Mezopotámie Neolit.

Dějiny Mezopotámie zprostředkovávají v přístupné formě nejnovější poznatky z historie Předního východu na základě důkladné analýzy. Přehled dějin Mezopotámie II. 27. 11. 2008. Největším kulturním vynálezem mezopotamské civilizace byl bezpochyby vynález písma. Písmo se zrodilo v tichosti (kolem roku 3200, jak dnes předpokládají archeologické výzkumy), především jako pomocník v evidenci při oběhu velkého množství různých statků jméno autora N. Nováková, L. Pecha, F. Rahman název knihy Dějiny Mezopotámie žánr Ostatní knihy vydavatel Karolinum, Nakladatelství Univerzity Karlovy rok vydání 1998 stav knihy úplně nová cena 140 Kč email mon.hanusova@seznam.cz lokalita Zlínský vloženo 6. 11. 2012 č. inzerátu 10199 Dějiny Mezopotámie zahrnují dějiny území známého jako Mezopotámie od starší doby kamenné po jeho dobytí muslimy v 7. století n. l. Území Mezopotámie je zhruba vymezeno povodím Eufratu a Tigridu. Dějiny tohoto území jsou nám známy díky archeologickým vykopávkám a od 4. tisíciletí př. n.

Dějiny Mezopotámie. Kto napísal knihu Dějiny Mezopotámie? Autorom je Dějiny Mezopotámie. Hodnotenia, recenzie, zaujímavosti a informácie o knihe. Booxy - Databáza kníh Většina položek je ke stáhnutí ve formátu .ppt Zde můžete stáhnout bezplatný prohlížeč prezentací. Tři zbylé jsou nahrány ve formátu .flipchart Je to z důvodu, že zde mohou být i interaktivní prvky, máte-li problém se softwarem obraťte se na svého vyučujícíh Úvod > Použité knihy, grafika, pohlednice... > Použité knihy > Historie > Nea Nováková, Lukáš Pecha, Furat Rahman - Dějiny Mezopotámie Kupte titul Dějiny Mezopotámie (Nea Nováková) v overenom obchode. Prelistujte stránky titulu, prečítajte si recenzie čitateľov, nechajte si odporučiť podobný titul z ponuky viac ako 21 miliónov titulov Dějiny Mezopotámie DEpSTA Astronomické texty důležité záchytné body pro datování historických událostí Dějiny Mezopotámie Odraz historických událostí konjunkce planety Venuše za vlády babylonského krále Ammi-saduky hymny, legendy, žalozpěvy, chvalozpěvy, mudroslovn

Mezopotámie (dějiny starověku) Datum publikování: 22. 7. 2021. Mezopotámie je označení pro oblast mezi řekami Eufrat a Tigris, jejíž jádro tvoří povodí středního a dolního toku obou řek. Mezopotámie je součástí tzv. úrodného půlměsíce. V dnešní době její území zhruba odpovídá Iráku a dále Kategorie: Historie Typ práce: Seminárky/referáty Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Jedná se o stručný přehled dějin Mezopotámie.Popsán je vznik náboženství a představy o nebi. Zmíněna je nejen hlavní trojice bohů (An, Enlil, Ninchursag), ale také trojice astrálních bohů (Nannar, Utu, Iskur), i političtí bozi - Marduk a Aššur Dějiny Mezopotámie zprostředkovávají v přístupné formě nejnovější poznatky z historie Předního východu na základě důkladné analýzy archeologických a primárních písemných pramenů. Text je systematicky uspořádán podle historických období od pravěku po dobytí Babylonu perským vojskem (539 př. Kr Dějiny Mezopotámie Publikace představuje dějiny starověké Mezopotámie podle historických období od pravěkého neolitu až do ovládnutí Mezopotámie Peršany v 6. století před Kristem. Text doplňují četné perokresby a dobové ukázky textů přeložené z původních klínových nápisů Historie-dějiny: pravěk, starověk, středověk. Stránky popisující dějiny celého světa rozdělené podle jednotlivých období dějin. Historie-dějiny: pravěk, starověk, středověk, novověk - Mezopotámie

Mezopotámie je region jihozápadní Asie v říčním systému Tigris a Eufrat, který využíval klima a geografii této oblasti, aby hostil začátk Mezopotámie bývá považována za kolébku dějin, její civilizace vznikla přibližně 3500 let před naším letopočtem a trvala zhruba do roku 1600 před naším letopočtem. Označení Mezopotámie bývá používáno pro úrodné nížiny mezi řekami Eufrat a Tigris, tedy na území dnešního Iráku a Sýrie Starověká Mezopotámie Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Název školy Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Předmět Dějepis Tematický okruh Starověk Téma Starověká Mezopotámie Ročník 1. Autor Mgr. Petr Procházka Datum výroby 18. 7. 2013 Anotace DUM slouží k výuce žáků 1. ročníku v oblasti.

Dějiny Mezopotámie by Nea Nováková, 1998, Karolinum edition, in Czec Starověk Umění starověku Oblasti Mezopotámie Egypt Syropalestina Indie Čína Řecko Řím Umění Mezopotámie Území dnešního Íránu, Íráku a Turecka Před 5 000 lety mezi řekami Eufratem a Tigridem žily dva národy: Sumérové (asijský národ) a Akkadové (semitský národ) Mezopotámie je považována za kolébku dějin Někdy hovoříme o sumersko - akkadské kultuře.

1 Mezopotámie utor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: březen 2012 Ročník: šestý Vzdělávací ob.. Alfons Mucha - Paříž 1900: Pavilon Bosny a Hercegoviny na světové výstavě: Alphonse Mucha - Paris 1900: The Pavilion of Bosnia and Herzegovina at the World Exhibition Milan Hlavačka knih Kapitola 4: Dějiny Chetitů. 1. Chetité žili v oblasti Malé Asie (dnešní Turecko), zde nejsou větší toky, převažují hory, málo úrodné půdy, proto hlavně chov dobytka. Zemědělství sem proniká z Mezopotámie. Dříve byla oblast více zalesněna a obsahovala méně soli než dnes. Velké bohatství kovů (zlato, měď i železo) Ulož.to je československou jedničkou pro svobodné sdílení souborů. Nahrávejte, sdílejte a stahujte zdarma. Kredit umožní i stahování neomezenou rychlostí Dějiny písma - Mezopotámie, Egypt, Féničané, Chetité. Mezopotámie bývá považována za kolébku dějin, její civilizace vznikla přibližně 3500 let před naším letopočtem a trvala zhruba do roku 1600 před naším letopočtem. Označení Mezopotámie bývá používáno pro úrodné nížiny mezi řekami Eufrat a Tigris, tedy na.

Mezopotámie. v Mezopotámii nejdřív žili Sumerové (asijský národ) a Akkadové (semitský národ) Sumerové. kmen Sumerů přichází do Mezopotámie už asi 3500 let př. n. l. brzy vznikají první státní útvary - městské státy: Eridu, Nippur, Šurúppak, Uruk, Kiš, Lagaš, Umma, U Studijní obor Obecné dějiny BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Dějiny starověkých knižních kultur v kontextu Babylonu, Egypta a Mezopotámie Veronika Klečková Vedoucí práce: prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. Katedra blízkovýchodních studií Fakulta filosofická Západočeské univerzity v Plzni Plzeň 201 Damašek - Radikálové z Islámského státu (IS) vyplenili archeologické naleziště Tall Adžádža na severovýchodě Sýrie. Měli ho v rukou dva roky a podle agentury AFP vnikli do ještě neprozkoumaných lokalit a poničili nebo odvezli předměty nedozírné hodnoty a poskytující svědectví o asyrské kultuře

Práce sleduje historii dějin starověké knižní kultury Egypta, Číny, Mezopotámie a antického světa. Součástí práce je i metodická část, která zahrnuje analýzu školních vzdělávacích programů vybraných plzeňských základních škol. V závěru jsou uvedeny návrhy na zlepšení a na možný pracovní list Dejiny Mezopotamie. Nea Novakova Book Details: Author: Nea Novakova Published Date: 15 Feb 1999 Publisher: Karolinum Language: Czech Book Format: Book::266 pages, ePub ISBN10: 8071844160 Publication City/Country: United States File size: 32 Mb Download: Dejiny Mezopotamie Dějiny. Pod označením Mezopotámie ( Meziříčí) se skrývá ohnisko nejméně tří dosti odl

Moderní-DějinyVYGOSH

Podobně jako dějiny jiných zemí, jejichž životní osou byly řeky - čínská Jang-c-ťiang, indické Indus či Ganga nebo irácký Eufrat s Tigridem -, sahají jeho dějiny až k samému prahu lidské civilizace. Podobně jako Čína, Indie či irácká Mezopotámie byl zemí, kde bylo vytvořeno písmo Přejít na celý popi Furat, Rahman: Dějiny Mezopotámie Praha, Karolinum 1998 ISBN 80-7184-416- . Město Kaneš (dnešní Kűltepe) - archeolobické vykopávky - hlanvní centrum Staroasyrských kupců působících v Anatolii. Mapa nejdůležitějších měst ve starověké Mezopotámii Title: Dějiny Mezopotámie: Author info: Autor Nea Nováková, Lukáš Pecha, Furat Rahman Author: Nováková Nea 1938-Co-authors: Pecha Lukáš 1969 Dějiny starověké Mezopotámie Učebnice dějepisu on-lin . Dějepis . Úvod › Kvízy › Mezopotámie. d) Indie. 39. V severní části Mezopotámie se vyvíjela říše (s hlavním mstem Aššur), která se stala v 9.-7. stol. př. n. l. nejmocnjším státem v Přední Asii. Byla to říše

VYGOSH

Dějiny Mezopotámie - www

Dějiny Mezopotámie se pohybuje od nejstaršího lidského povolání v období Dolní Sumaya až do pozdní antiky. 3 třetího tisíciletí před naším letopočtem. 3,1 Džemdet-Nasrská Kultura . Search:dějiny mezopotámie . Domů. Vyhledávání. dejiny vytvarne kultury. vše Praha, ČSAV, 1962, 241, 2. oprav Egypt a Přední východ ve starověku Bc. Doporučená literatura: Baines, J. - Málek, J., Svět starého Egypta, Praha 1996. Bárta, M., Život a smrt ve stínu. Dějiny Mezopotámie zahrnují dějiny území známého jako Mezopotámie od starší doby kamenné po jeho dobytí muslimy v 7. století n. l. Území Mezopotámie je zhruba vymezeno povodím Eufratu a Tigridu.Dějiny tohoto území jsou nám známy díky archeologickým vykopávkám a od 4. tisíciletí př. n. l., po vynálezu písma, také. Dějiny umění: Egypt a Mezopotámie - maturitní otázka 2/20. Charakteristika: Maturitní otázka se zaměřuje na umění v Egyptě a Mezopotámii. Nejprve se soustředí na Egypt, podává stručný přehled dynastií, všímá si jejich písma a zmiňuje se o nejznámějších památkách architektury, sochařství i malířství. Dále.

Dějiny umění - Mezopotámie - Malovani Kreslen

Akkadská říše je název starověkého státního útvaru, který existoval zhruba v letech 2334 - 2154 př. n. l. a zahrnoval prakticky celou Mezopotámii (dnes Irák) a část Sýrie.Jednalo se o první rozlehlou říši v této oblasti (do té doby charakterizovanou městskými státy) a zároveň první významnou politickou jednotku, jejímž nositelem byla semitská, nikoli. Starověké dějiny nám mohou připadat vzdálené. Jejich zkoumáním však můžeme daleko lépe pochopit vývoj lidské společnosti, jeho zákonitosti, a nalézt i paralely s dneškem, ze kterých bychom se mohli poučit. Jsem velice rád, že jsem se rozhodl vědomosti o této etapě lidských dějin načerpat právě na našem oboru

Mezopotámie (dějiny starověku) - Blog iDNES

Mezopotámie, Egypt, Kréta, Mykény, Řecko, Řím... Móda a odívání na úsvitu dějin * Ex Oriente luxe - světlo přichází z východu. Proslulý citát lze bez rozpaků vztáhnout i na oděvní kulturu Evropy. Její výchozí body totiž najdeme v dávných civilizacích Egypta a Mezopotámie. (mat) Naše přední.. Dějiny. 2021 umer byla tarověká civilizace založená v oblati Mezopotámie úrodného půlměíce, ležící mezi řekami Tigri a Eufrat. umerové, známí vými inovac. Obsah: Sumerská civilizace; Sumerský jazyk a literatura; Sumerské umění a architektura; Sumerská věd

Mezopotámie - Dějiny Uměn

První díl Dějin náboženského myšlení - proslulého díla, do něhož rumunský historik náboženství shrnul výsledky své celoživotní práce - Od doby kamenné po eleusinská mystéria zachycuje nejstarší vrstvy dějin náboženství lidstva, od prvních projevů v prehistorickém období, přes zaniklé civilizace starého Egypta, Mezopotámie, Íránu nebo Chetitské říše. Právní dějiny starověkého Izraele. Doc. JUDr. Jiří R. Tretera. Právní systém Izraele vznikl později než právní systémy Mezopotámie a Egypta, avšak ve svém významu je přesáhl Mezopotámie mapa Dějiny Mezopotámie - Wikipedi . Mapa Mezopotámie s nejdůležitějšími městy a s hladinou moře kolem roku 5500 př. n. l. - Perský záliv sahal mnohem dále než dnes a některá města, nacházející se dnes hluboko ve vnitrozemí, ležela tehdy na břehu moře Mapa - Mezopotámie (Republic of Iraq) Svět > Asie > Mezopotámie 1.Syntetické přehledy: ABC světových dějin. Praha 1967. Dějiny Evropy. Praha 1995. Encyklopedie Historie světa. Praha 1998. Kronika lidstva Mezopotámie. Ve službách velekněžky - Veronika Válková . To město, Uruk, vypadalo jako zničené přírodní katastrofou. Bylo to však dílo krále Narám-Sína. Setkání s mladým obchodníkem Tilharem, který v Uruku ztratil celou rodinu, a neuvěřitelná souhra náhod, zapletou Báru do vrcholně důležité a nebezpečné mise.

Dějiny výtvarného umění a architektury - IVYGOSH

Z dějin architektury - Mezopotámi

Dějiny umění (hlavní) - Filozofická fakulta, prezenční studium. + Dějiny starověku (vedlejší) (Během aktuálního přijímacího řízení není nabízeno) Kombinace s programy z Pedagogické fakulty. Sociální pedagogika a volný čas (hlavní) - Pedagogická fakulta, prezenční studium Bakalářské studium starověkých dějin vás zasvětí do politických, hospodářských, sociálních i kulturních dějin nejstarších předovýchodních a evroých civilizací. Poznáte kořeny soudobých politických systémů a naučíte se rozpoznat vzájemné shody i specifika oblastí, kde se zrodila evroá civilizace: budete umět vysvětlit, proč právě tady a za jakých.