Home

Odbití obouruč spodem

Odbití přes osu těla: zvláštní modifikací odbití obouruč spodem je odbití přes osu těla. V dospělém volejbalu vidíme tento druh odbití, když se hráč pokouší nahrát (přihrát) míč v situaci, kdy je zády do směru odbití. V tomto případě se odbití děje zvýrazněnou činností paží, jejichž pohyb vzhůru. odbití obouruč spodem je technickým základem především pro přihrávku podání a vybírání útočného úderu soupeře. FUNKCE A ÚLOHA: používá se hlavně ke zpracování rychle nebo nízko letících míčů od soupeře (přihrávka), někdy v obtížných situacích i jako nahrávka 5. Odbití po pohybu. Posledními dvěma kroky se dostaneš do stabilní, klidné polohy a teprve potom odbíjíš. Chodidla jsou vzdálená na šíři boků, jedna noha může být předsunuta mírně vpřed. Odbíjej míč po pohybu vpřed po nadhozu spoluhráče. Nácvik zastavovacího dvojkroku 216 ŽS/3 - Odbití obouruč spodem, OOS Základní technika (B 1.1) B 1.1.1 Výchozí postoj - moment před posledním odbitím soupeře Nohy atrup - nohy jsou mírně pokrčeny, trup lehce předkloněn, jedna noha může být mírně vpře Metodický dopis č. 11 - odbití bagrem Metodický dopis podává informace o nácviku způsobu odbití bagrem (tzv. odbití obouruč spodem), pomocí něhož se provádí především přihrávka podání, vybírání útočného úderu soupeře a nahrávka

Technika odbití obouruč spodem - Metodika ČV

 1. Neboli odbití obouruč spodem. Při něm střehový postoj vypadá tak, že máme rozkročené a pokrčené nohy. Dále máme vzpřímený trup, někdy až nepatrně předkloněný. Musíme mít zvednutou hlavu a neustále sledovat míč
 2. Můžete zkusit prohledat i tyto nabízené alternativy ke křížovkářskému výrazu odbití míče obouruč spodem: odbití míče obouruč spodem, úder do míče před jeho dopadem, letmý dotek míče, vhození míče mezi hráče při košíkové, úmyslné ztlumení nadhozeného míče, dotek míče, podobná tvaru ragbyového míče..
 3. ulého tématu metodického koutku, kterým byl příjem podání neboli přihrávka, bych tento článek věnoval odbití obouruč spodem, dále jen OOS
 4. Vývojové změny v technice odbití obouruč spodem a jejich možné začlenění do školní prax
 5. Nahrávka bagrem č. 2 (odbití obouruč spodem - OOS) (autor Ondřej Vlček, zveřejněno 17.01.2013) 1) V ose těla - toto odbití míče je využíváno tehdy, pokud se hráč stačí přesunout do místa dopadu míče a natočit osu ramen tak, aby nahrával v ose těla do místa, kam je natočen

Odbití míče obouruč spodem mimo osu těla. Můžeme rozdělit na několik druhů: - odbití blízko těla. Popis (odbití vpravo):Při odbití je levá noha mírně vpředu, trup se uklání doprava a spojené, natažené paže se vytočí tak, aby obě byly v jedné rovině ke kolmici dráhy přilétajícího míče About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators.

Odbití obouruč spodem neboli bagr - Metodika ČV

Nácvik odbití obouruč spodem mimo osu těla . Jeden z hráčů nahazuje míč vpravo (vlevo) spoluhráči, který mu jej vrací zpět Video 24; Trojice hráčů stojí ve tvaru rovnostranného trojúhelníka 2m od sebe a odbíjí po jeho obvodu vlevo (vpravo) stranou. Obměna: na pokyn se mění směr odbití Video 25 . Obití obouruč vrche Odbití obouruč vrchem Popis praktické zkoušky Testovaná osoba provádí opakovaně odbití obouruč vrchem (OOV) před sebe do cílového prostoru po dobu provedení nejméně 4 pokusů o odbití. Odbití je prováděno po nadhozu míče obouruč spodem examinátorem (Obrázek 1). Obrázek 1 Hodnocen Metodický list č. 6 - Odbití obouruč spodem. 9.10.2012. Metodickým listem č. 6 - Odbití obouruč spodem (tzv. bagr) navazujeme na předcházející metodiku, pojednávající o hraní (prsty) obouruč vrchem. Text patří především trenérům mládeže. Jsem připraveni zodpovědět vaše dotazy k. pouze na odbití obouruč spodem, odbití obouruč vrchem a na odbití jednoruč spodem (podání). V dalších ročnících se úroveň testů a jejich náročnost zvyšuje. Ve čtvrtém ročníku musí studenti v testu zvládnout odbití jednoruč vrchem a samostatně rozhodovat utkání. Součástí je také test z pravidel OOV - odbití obouruč vrchem OOS - odbití obouruč spodem TO - testovaná osoba TVS - tělesná výchova a sport TVV - tělesná výchova pro vzdělávání RVP - rámcový vzdělávací program ŠVP - školní vzdělávací program 1.2 ZÁKLADNÍ POUŽÍVANÉ TERMÍNY 1.2.1 VOLEJBA

Odbití obouruč spodem v situacích s výběrem řešení a výběr jednoho ze dvou základních odbití podle charakteru herní situace (B 3.5) Nacvičovat činnost v situacích vyžadujících správné posouzení herní situace a výběr řeše-ní. Dochází již ke kombinaci obou základních odbití OOV a OOS Odbití obouruč vrchem (prsty) - správný prstoklad, postavení při odbití, místo odbití Odbití spodem (bagr) - správné vytvoření bagrové plochy, držení těla při odbití,postoj při odbití Útočný úder (smeč, podání) - rozběh, práce paže, vlastní úde

Obouruč vrchem, Průpravná cvičení - Základy Volejbal

 1. Problematika testování pohybových dovedností ve volejbale- odbití obouruč spodem The issue of testing motional skills in volleyball - underarm pass. Anotace: Diplomová práce je zaměřená na kvalitativní výzkum pohybových dovedností ve volejbale, konkrétně na odbití obouruč spodem. V teoretické části jsou popsány rámcové.
 2. 6. Nácvik odbití míče obouruč spodem - tzv. bagr. Šestý metodický dopis podává informace o nácviku způsobu odbití míče obouruč spodem, pomocí něhož se provádí především přihrávka podání a vybírání útočného úderu soupeře
 3. digging tutoria
 4. 7.2 Odbití obouruč vrchem 7.3 Odbití obouruč vrchem za hlavu (vzad) 7.4 Odbití obouruč vrchem ve výskoku 7.5 Odbití obouruč spodem 7.6 Odbití obouruč spodem mimo osu těla (stranou) 8 Technika herních dovedností a jejich nácvik 9 Podání 9.2 Spodní podání v čelním postaven

Pro začátečníky je výuka zaměřena na zvládnutí zákl. herních činností, např. : Odbití obouruč vrchem, obouruč spodem, spodní podání, nácvik jednobloku, smečování ze zóny IV a II z vysokých a polovysokých nahrávek, nahrávka před sebe a za sebe, přihrávka obouruč spodem 4-ODBITÍ OBOURUČ SPODEM. Nácvik odbití míče obouruč spodem - tzv. bagrSOUBOR JE ZD Frömel - Odbíjená 2. - Programovaný učební postup odbití obouruč spodem (1982) Krajský pedagogický ústav v Olomouci 1982. 11 stran, sešit, razítka na obálce, viz foto, dobrý stav. (X2363 Odbití obouruč spodem (bagr) Jelikož odbití obouruč vrchem je zde již popsané, zaměřím se pouze na bagr. Ten používáme pro přihrávku rychle a nízko letících balonů, především při příjmu a útoku soupeře Neboli odbití obouruč spodem. Při něm střehový postoj vypadá tak, že máme rozkročené a pokrčené nohy. Dále máme vzpřímený trup , někdy až nepatrně předkloněný. Musíme mít zvednutou hlavu a neustále sledovat míč. Paže máme pokrčené ve výši pasu a lokty mírně od těla

PPT - PLÁŽOVÝ VOLEJBAL PowerPoint Presentation, free

Metodický dopis č

Volejbalové údery - Wikipedi

Nácvik odbití míče obouruč spodem (základy přihrávky) -na místě i po různých druzích přesunů (do vzdálenosti maximálně 2m); doporučená metoda - po částech a propojování částí v celek; 3. Nácvik spodního podání; doporučené metoda - v celku, či od celku k částem a opět k celku; 4.. Odbití obouruč spodem je chybou. 3.3.2 Rozehra může být hrána na dva nebo tři doteky. Míč po přihrávce může být zahrán přes síť nebo nahrán spoluhráči, který jej musí odbít přes síť. 3.3.3 Odbití prsty ve výskoku přes síť je povoleno Nácvik odbití obouruč vrchem, nácvik odbití obouruč spodem. Vybavení: Tělocvična s vyznačeným volejbalovým hřištěm, možnost natažení sítě, v letním období možno i na otevřeném hřišti, síť, alespoň dva míče. Další cvičitelé: Jeden pomahatel. Cíl hodiny: Zopakovat a procvičit dovednosti z předchozích hodin. 3.3.2 Pouze při prvním odbití po servisu lze míč odbít obouruč spodem (bagrem). 3.3.3 Povinná jsou minimálně dvě a maximálně tři odbití na jedné straně. 3.3.4 Při hře přes síť lze míč odbít prsty ve výskoku. 3.3.5 Odbití jednoruč vrhem při úderu přes síť může být provedeno pouze, když míč j

Odbití míče obouruč spodem - nápověda do křížovky

Odbití obouruč spodem - články - Prague Beach Team

 1. Beach volejbal. Hodiny nejsou určeny pro začátečníky, nutná znalost základních herních dovedností: vrchní podání, odbití obouruč spodem i vrchem (bagr, prsty), základní znalost herní taktiky (blokař, polař, postavení v poli , pohyb v poli, zabíhání, vykrývání blokaře td.
 2. Odbití obouruč vrchem (prsty) (začátečníkům je povoleno začít odbitím z 3m čáry) nebo jednoruč spodem či vrchem (není povolen výskok) Rozehra: Forma 1 - 1: první odbití hráče je vždy jednou nebo dvakrát nad sebe prsty, následné odbití směřuje přes sí
 3. dělení - odbití obouruč spodem - 3 způsoby držení rukou - spojení s dlaněmi přes sebe - spojení s překříženými prsty - spojení s přitisknutými prsty - odbití obouruč vrchem. Nahrávka - odbití míče letícího od spoluhráče k následnému . útočnému úderu . dělení - obouruč vrchem (před sebe, za sebe

Poté si nahazuje obouruč spodem míč nad sebe a odbijí ho obouruč vrchem či obouruč spodem na spoluhráče. Hra z druhé přes síť je brána jako chyba , pokud je míč chycen. Třetí kontakt: je hrán vždy přes síť a to jakýmkoliv způsobem odbití kromě odbití obouruč vrchem Poté si nahazuje obouruč spodem míč nad sebe a odbijí ho obouruč vrchem či obouruč spodem na spoluhráče. Hra z druhé přes síť je brána jako chyba, pokud je míč chycen. Třetí kontakt: je hrán vždy přes síť a to jakýmkoliv způsobem odbití kromě odbití obouruč vrchem. Rozměr hřiště 8 x 12 m (8 x 6 m jedna polovina) 2. Čudla je odbití míče v pádu. 4. Japan, japonec i japonsko jsou plachtící podání. 6. Holič a podrazka je rozhodčí, který špatně píská. 8. Naentlovaný míč byl přesně umístěný do rohu hřiště nebo na čáru. 10. Naběrák je odbití míče obouruč spodem. 12. Pucka a puchr jsou alternativní výrazy pro míč. 14 Pokud jsou základní techniky odbití obouruč vrchem a spodem zvládnuty a hra bez jakýchkoli omezení, které pomáhají udržet míč ve hře, funguje, hlavní cíl v oblasti začátečnického volejbalu byl dosažen. Komplexní techniky jsou rozčleněny do klíčových bodů, které mohou být pomocí určitých rámcových podmínek.

Vývojové změny v technice odbití obouruč spodem a jejich

 1. 7.2 Odbití obouruč vrchem 7.3 Odbití obouruč vrchem za hlavu (vzad) 7.4 Odbití obouruč vrchem ve výskoku 7.5 Odbití obouruč spodem 7.6 Odbití obouruč spodem mimo osu těla (stranou) 8 Technika herních dovedností a jejich nácvik 9 Podání 9.2 Spodní podání v čelním postaven
 2. Odbití obouruč spodem je chybou. 3.3.2 Rozehra může být hrána na dva nebo tři doteky. Míč po přihrávce může být zahrán přes síť nebo nahrán spoluhráči, který jej musí odbít přes síť. ESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 - Břevno
 3. Klíčová slova: volejbal, sluchově postižený, odbití obouruč vrchem, odbití obouruč spodem, spodní podání Abstrakt (anglicky) 9 ABSTRACT The name of the study: Basic of volleyball of the Deaf (Methodology and the diference in the training basic volleyball game activity by the young Deaf people) The aim of the study: Aim of the work.

Nahrávka bagrem č

- odbití obouruč vrchem - odbití obouruč spodem - hra družstev 2-2, 3-3, 6-6 . Basketbal . manipulační cvičení s míčem. Správné postavení při přihrávce. Osvojení základních pravidel . Přihrávky: - P a L rukou, oběma rukama - Trčením Dribling: - P a L ruko 15. Základy pravidel volejbalu, odbití míče obouruč vrchem, spodní podání ve volejbale 16. Odbití míče obouruč spodem, vrchní podání ve volejbale 17. Herní činnosti jednotlivce - přihrávka ve volejbale 18. Herní činnosti jednotlivce - nahrávka ve volejbale 19. Útočné kombinace ve volejbale 20. Obranné kombinace ve.

Metodický dopis č

Odbití jednoruč spodem nebo vrchem v postavení za zadní čárou, 4.3.2.5. V případě odbití jednoruč vrchem nebo spodem musí být opačná noha ve předu jiný způsob postavení znamená chybu ve hře. 4.3.3. Manipulace s míčem v průběhu rozehry: 4.3.3.1. Míč musí být odbíjen obouruč vrchem nebo jednou rukou (hra obouruč spodem Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studium se zaměřením na vzdělávání v tělesné výchově pro rok 2010 1. Všeobecné podmínk Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské neučitelské studium tělesné výchovy a sportu pro rok 2010 1. Všeobecné podmínky. Pro splnění podmínek přijímacího řízení z tělesné výchovy musí uchazeč absolvovat všechny dílčí testy a dosáhnout alespoň 30 bodů (maximum dosažených bodů z dílčích testů je u magisterského studia 100 bodů) Rozvíjíme zejména koordinační, rychlostní, rychlostně-vytrvalostní schopnosti. V průběhu celého týdne se zaměřujeme na zvládnutí základních dovedností, jako jsou odbití obouruč spodem, spodní a horní podání, prsty a základní pravidla minibeache a beache. Termíny kempů pro obě kategorie dětí: 28.6. - 2.7. 5.7.

2- Odbití obouruč spodem 3- Servis 4- Útočný úder 5- Hra Talentové zkoušky byly ohodnoceny maximálním počtem 100 bodů. Jednotlivé části zkoušky byly rozděleny následovně: 1- Testovací baterie pohybových schopností 30 bodů 2- Volejbalové herní činnosti jednotlivce + hra 50 bodů. Z technického hlediska provádíme rozvoj odbití obouruč vrchem (prstová technika) a odbití obouruč spodem (bagrová technika). Na těchto činnostech pracujeme jak individuální, tak skupinovou formou. Cílem je automatizace a správná technika provedení těchto herních činností. Dále pak pracujeme na základních herních. Na kurzu se naučíte a zlepšíte techniku jednotlivých dovedností ve volejbalu, jako jsou odbití obouruč spodem a vrchem, nácvik útočného úderu, nácvik podání a příjmu. Tento jednodenní kemp proběhne venku v krásném sportovním areálu na Slavii. Celkem nás čekají tři tréninky Děti si v kroužku opakují a zdokonalují již dříve zvládnuté volejbalové dovednosti (spodní podání, odbití obouruč vrchem i spodem). Zlepšují své fyzické vybavení (rychlost, pružnost, sílu). Teprve později nacvičujeme horní podání, smečování a herní kombinace 2013 Nácvik odbití obouruč spodem Mgr. Leopold . obouruč spodem Čížek VY_32_INOVACE_TAZV_22 Výmyk na hrazdě pptx 7.A 25. 4. 2013 Nacvičování výmyku na hrazdě Mgr. Leopold Čížek VY_32_INOVACE_TAZV_23 První pomoc notebook 7.A 3. 5. 2013.

Odbití obouruč spodem (1104KB) video příjem- student (483KB Učivo je formulováno jinak než výčet činností, cviků, postupů (např. místo odbíjení obouruč spodem - zvládnutí odbití obouruč spodem, což je spíše cíl). Není vymezeno učivo integrovaného vzdělávacího oboru či jeho části. Není vymezeno učivo tematického okruhu Zdravotní tělesná výchova

Nácvik odbití obouruč spodem - YouTub

 1. obouruč vrchem od čela) nebo odbití obouruč vrchem (prsty) o povoleno je podání ze 3,0 m od sítě (tj. nakročením do hřiště*) o při sérii podání za sebou se hráči po dvou podáních střídají* Rozehra: Rozehry (přehazované) se musí zúčastnit oba spoluhráč
 2. Odbití obouruč vrchem. Odbití obouruč spodem. Spodní podání. Vrchní podání. Vybírání míče po podání soupeře - přihrávka. Nahrávka . Smeč z nahrávky. Schválil: Mgr. A. Krejsa. Maturitní témata - školní rok 2020/2021. 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika. Praktická maturitní zkouška z hudební.
 3. imální rozdíly oproti našim pravidlům v České republice
 4. g Zahřátí jednoduchou choreografií aerobicu, posilování vahou vlastního těla nebo krátkými gumičkami s důrazem na správné držení těla, stretching
 5. - zvládnutí odbití obouruč vrchem, odbití obouruč spodem, odbití jednoruč spodem, odbití jednoruč vrchem - zvládnutí všech typů útočných úderů - seskupování bloků - zvládnutí všech způsobů útočných a obranných kombinací Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: Košíkov
 6. Hra byla kvalitní a zejména odbití obouruč spodem (alias bagrem), které jsme poslední měsíc pilně trénovali, neslo ovoce. V neděli se kluci vypravili na Pankrác ke kategorii U16. I zde jako nováčci vydřeli výhru a těší se na další kola
 7. Klíčová slova: volejbal, sluchově postižený, odbití obouruč vrchem, odbití obouruč spodem, spodní podání9 ABSTRACT The name of the study: Basic of volleyball of the Deaf (Methodology and the diference in the training basic volleyball game activity by the young Deaf people) The aim of the study: Aim of the work is find out the level.

sportu ‚odrazit míč rukou nebo rukama' (odbití obouruč spodem). Etymologie některých slov •pobýta pobít -Pobýtmá význam zdržet se, zůstat, pozdržet se, např. Při odbití spodem odbíjí míč z odpovídajícího nízkého střehu předloktím natažených paží vytažených z ramen. Vyskytují se drobné nepřesnosti v technice a v dráze letu míče. 21-25 bodů: Testovaný ovládá výborně techniku odbití obouruč vrchem i spodem, odbití prsty je přesné a měkké, těžiště dokonale. Volejbal : odbití obouruč vrchem, spodem. Motorické testy : člunkový běh (4x10m) skok snožmo do dálky z místa šplh. Zkouška řečových a reprodukčních dovedností . Správná výslovnost - četba předložené řady vybraných slov, správná výslovnost všech . hlásek je. podmínkou přijetí ke studiu vyučujete základní herní dovednosti (např. odbití obouruč spodem a vrchem, nahrávka, podání ve volejbale). Sebejistota (1-5) 2. Jak jste si jistý/á vlastní schopností přizpůsobit Vaše pokyny tak, aby mohl Jakub snadněji pochopit, co má dělat při výuce herních dovedností? _____ 3

odbití obouruč spodem, spodní podání a základní pravidla přehazované a minibeache. Odpoledne podle počasí koupání. děti 13 -18 let Děti se učí základům beachovolejbalu, pokročilý pak zlepšují své volejbalové dovednosti. Rozvíjíme zejména koordinační, rychlostní, rychlostně-vytrvalostní schopnosti Odbití obouruč vrchem (ve dvojici 16 x přehrát přes síť; 16 správných přihrávek z 16 = známka 1; 16/15-14 = 2; 16/ 13-11 = 3; 16/10-8 = 4; 16/7 a méně = 5) 6. odbití obouruč spodem (8 x nad sebe; 8/8 - 8 správných odbití z 8 = 1; 8/7 = 2; 8/6-5 = 3; 8/4-3 = 4; 8/2 a méně = 5) 7. Podání (spodní nebo vrchní. Zaváděl v té době moderní tréninkové prvky jako kruhové posilování, příjem v té době novým úderem bagrem (odbití obouruč spodem). Začátkem 60. let začal Josef Pavlíček trénovat žáky a dorostence. Prvními jeho hráči byli Jiří Pavlíček, Miloš Procházka, Jiří a Vlastimil Zillichovi, Jiří Krejcar, Mirek. obouruč spodem, odbití obouruč vrchem, podání spodem, podání vrchem) 9:45 - přestávka, svačina (ovoce, pití, cereální tyčinky), ovoce po celou dobu dopoledne 10:00 - zahájení utkání v plážovém fotbale, přehazované a vybíjené - děti se měnily na třec

Obsahem volejbalových hodin je nácvik základních odbití obouruč - vrchem (prsty), spodem (bagr). Dále nácvik herních činností jednotlivce jako je servis, přihrávka, útočný úder ve výskoku včetně správného odrazu, u pokročilých pak navíc blokování, obranná hra na vlastní polovině a spojování těchto všech činností do herních kombinací zvládá vrchní odbití obouruč spodem i vrchem po vlastním nadhozu a po nadhozu spoluhráčem průpravné hry Herní činnosti jednotlivce odbití obouruč vrchem odbití obouruč spodem přihrávky hra 2-2,3-3,6-6 Florbal krytí míčku přihrávka na místě a za pohybu pohyb po hřišti,vedení míčku tažením a tlačením,driblin Pro zájemce je vypsán kroužek sportovních her a volejbalu, vyučuje Markéta Štrachová a Filip Suchý. Cílem kroužku je rozvoj pohybových dovedností se zaměřením na volejbal (herní činnosti jednotlivce jako obouruč odbití vrchem, obouruč odbití spodem, podání) a jiných sportovních her (přehazovaná, vybíjená ) trénink s volejbalovým míčem (odbití obouruč vrchem, spodem, podání) ½ hodiny/4 body Jiné pinec, badminton, šipky, just dance, skákání gumy, slackline, trampolína, ½ hodiny/4 body FOTO- POKUD SE BĚHEM AKTIVITY VYFOTÍŠ NEBO NATOČÍŠ A ZÁZNAM POŠLEL, ZÍSKÁŠ DVOJNÁSOBNÝ POČET BODŮ

Poté si nahazuje obouruč spodem míč nad sebe a odbijí ho obouruč vrchem či oboruč spodem na spoluhráče. Hra z druhé přes síť je brána jako chyba. Třetí kontakt: je hrán vždy přes síť a to jakýmkoliv způsobem odbití kromě odbití obouruč vrchem. Rozměr hřiště 8 x 12 m (8 x 6 m jedna polovina). Výška sítě 224 cm čeština: ·mechanizovaný stroj pro transport materiálu Bagr vypadá podobně jako buldozer, ale zatímco buldozer je určen především k demolicím, a nemá tedy lžíci, nýbrž jen radlici, u bagru je lžíce (které se správně říká lopata[2]) jeho nedílnou součástí.· (ve sportu) odbití obouruč spodem ve volejbalu Na začátku si. ýestné prohlášení Název práce: Analýza smečovaného podání v ženském volejbalu Jméno a p íjmení autora: Zuzana Kárová Osobní íslo: P09000398 Byl/a jsem seznámen/a s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuj

VOLEJBAL - Fakulta tělesné výchov

Cílem předmětu je zvládnutí základů herních činností jednotlivce - odbíjení obouruč vrchem, odbíjení obouruč spodem, podání spodní a vrchní. Student se seznámí se základy pravidel hry volejbalu. Student se učí zvládnout základní technicko-taktické úkoly v samotné hře Charakterizuje biomechanické zákonitosti využitelné ve volejbalu. Důraz je kladen na šikmý vrh při tělesných cvičení, vrh při odvrhové výšce h=0m, i Magnusův jev. Věnuje se biodynamické charakteristice volejbalové techniky, především jejím základním pojmům. Uvádí analýzu odbití obouruč spodem spolu s příklady Největší důraz je kladený na odbití obouruč spodem, zvaného jako bagr. V průběhu těchto tréninků se také setkáte s odbitím obouruč vrchem (prsty), servisem, lobem a dalšími technikami odbíjení ; Jde o velmi přirozený pohyb v písku, který je zdravý pro klouby, vazy a páteř obouruč) - základy herních systémů a herní kombinace - střelba - utkání a role rozhodčího, pravidla - hra s upravenými pravidly dle možnosti školy Volejbal - herní činnosti jednotlivce (odbití obouruč spodem, vrchem, podání spodní, nahrávka) - hra se zjednodušenými pravidl při hře smečuje obouruč a učí se blokovat zvládá základní dovednosti na sjezdových a běžeckých lyžích,snowboard (odbití obouruč vrchem,spodem,podání spodní a vrchní a smeč) uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v neznámém prostředí (příroda, silniční provoz), zvládá

Pražský volejbalový svaz - Metodik

Družstvo prohrálo pouze jeden, nebo dva závody. Družstvo st.žáků a ml.žáků mimo tréninku s míči na hřišti přidalo i kros a výběhy, junioři se věnovali HČJ-odbití obouruč spodem a smeči. Večerní turnaj se nekonal z důvodu deště, a tak jsme čas věnovali posilování v jídelně Mají dvě úrovně- pro začátečníky (po rozběhání a protažení se věnujeme herním činnostem jednotlivce, správnému volejbalovému postoji a pohybu v písku, technice odbití obouruč vrchem, spodem a lobu) nebo pro pokročilé ( intenzivní trénink pro hráče se základní technikou zaměřený na herní činnost dvojic) Dále budeme rozvíjet fyzickou kondici a natrénujeme základní volejbalové údery (odbití obouruč spodem a vrchem). Naučíme se pravidla přehazované a při této pohybové hře budeme získávat zkušenosti s herními systémy a pohybem v hřišti. Mimo jiné děti čekají i různé sportovní a závodivé hry

Metodika - Mládež - VK ČEZ Karlovarsk

Sled odbití v průběhu rozehry: Minimálně dvě (maximálně tři) odbití na jedné straně (přehrání míče na prvou přes s výjimkou bloku je chybou) Používá se všech herních činností (odbití obouruč spodem je povoleno) Blokování je povoleno (dotek míče blokem není posuzován jako první úder) Způsoby odbití 'Bagger' přeloženo ve vícejazyčném online slovníku. Překlady z češtiny do angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny, italštiny, ruštiny. zvládá spodní a horní odbití obouruč při příjmu podání, umí spodní podání Herní kombinase útočná Herní systém - rychlý protiútok dohodne se na spolupráci a taktice vedoucí k úspěchu družstva,uplatňuje vhodné a bezpečné chování,předvídá možná nebezpečí úrazů ukazatel sklore nevhodná cvičení a činnost

Video: Problematika testování pohybových dovedností ve volejbale

Digging - YouTub

obouruč) - základy herních systémů a herní kombinace - střelba - utkání a role rozhodčího, pravidla - hra s upravenými pravidly dle moţnosti školy Volejbal - herní činnosti jednotlivce (odbití obouruč spodem, vrchem, podání spodní, nahrávka) - hra se zjednodušenými pravidl Předmět: Tělesná výchova Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, poznámk