Home

Jamb, daktyl trochej

Trochej, jamb nebo daktyl? Miroslav Červenka, Květa Sgallo-vá: Z večerní školy verso logie III. ÚČL AV ČR, Praha 1995. 185 stran. Miroslav Červenka: Z večerní školy versologie IV. Daktyl. ÚČL AV ČR, Pra-ha 1999. 103 stran. Řada sborníků Z večerní školy ver-sologie I-IV, vycházejících od počátk Trochej je v prozódii stopa, složená ze dvou slabik, z nichž první je přízvučná a druhá nepřízvučná (platí v sylabotónickém verši, v časoměrném verši je první dlouhá a druhá krátká). V české literatuře je trochejské metrum velmi obvyklé a hojně užívané, což souvisí s tím, že v češtině je přízvuk vždy na první slabice slova a tedy je trochej v. Básnička: (-Jamb,trochej nebo daktyl?:O. Potřebovala bych poznat,co o co se jedná v této básni (daktyl, trochej nebo jamb) :/. A 3 básnické ozdoby (přirovnání,personifikace,metonimie,epiteton,zvolnění,inverze,apostrofa,slovověd)-->zatím mám jen personifikaci=září sklep. Předem Vám děkuju

trochej. jamb. daktyl. Urči metrickou stopu v Nerudově verši:Koho bych miloval širém tom na světě ? trochej. jamb. daktyl. Urči metrickou stopu v Hrubínově verši: Jsi útlejší než hlas. trochej. jamb. daktyl. Urči druh rýmu:Kočka byla na bále,//ztratila korále,//pes je našel,// dostal kašel. střídavý. obkročný. sdružen Metrum je rytmické schéma verše. Skládá se z jednotlivých stop. (Více viz jamb, daktyl, trochej). Slabiky nepřízvučné nazýváme arze, přízvučné teze. Příklady použití. versologický rozbor. Dělení slova. met!rum. Může vyskytovat také v těchto tvarech. metrický. Příbuzná slova. verš stopa rytmus daktyl jamb trochej Daktyl je stopa, jejíž první slabika je přízvučná a zbylé dvě nepřízvučné. Jedná se tedy o trojslabičnou stopu. Příklady použití. Daleká nádhera. Dělení slova. dak!tyl. Může vyskytovat také v těchto tvarech. daktylský (verš) Může být také omylem zapsáno jako. daktil. Příbuzná slova. versologie rytmus jamb. Trochej, daktyl, jamb-Jak je poznám? - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Trochej, daktyl, jamb-Jak je poznám?. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související témata. Další informac Čau! Dneska se podíváme na to, jak se dá pomocí tabulky, grafu a kalkulačky spočítat, v jakém metru je báseň napsaná. Ukážeme si to na příkladu Máje.Stránky.

Cvičebnice Versologický tý

Sylabotonický veršový systém. Rytmus básne vytvára striedanie prízvučných a neprízvučných slabík vo verši. Dodržíava rovnaký počet slabík vo verši. Generácia realistov ( Hviezdoslav, Vajanský) presadila sylabotonický verš v slovenskej literatúre a rozvinula ho literárna moderna ( napr Trochej, jamb = dvoudobá metra (dvouslabičné stopy) Daktyl, daktyl s předrážkou (předrážka = první slabika verše) = třídobá metra; jejich stopy jsou tříslabičné. Smíšená metra = logaedickámetra Třístopý sylabotónický daktyl s předrážkou (p) Již ku zemi sežloutlélistí to p -U U -U U -U Anatomie rýmu. Při rytmické recitaci (rozpočítávání, rapování) vnímáme rozdělení slov na slabiky . Základem slabiky je samohláska neboli vokál, tedy zvuková jednotka řeči charakterizovaná tónem a délkou: aáäeéěiíoóöuúůüyý. K samohláskám řadíme také dvojhlásky neboli diftongy ou, au, eu (ve slovenštině.

verš, metrum, stopa, trochej, jamb, daktyl, daktylotrochej, rým, rýmové schéma: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce. Pro možnost komentování musíte být přihlášeni. PODPORA. DUMY/Technická/Projekty EU pomoc@dumy.c Daktyl trochej jamb test trochej. Patří mezi ně například druh rýmu (sdružený, střídavý, volný apod.), druh stopy (trochej, jamb nebo daktyl), počet slok apod. Můžeme případně také uvést, zda text obsahuje refrén (ten je typický především pro text písně, ale můžeme se s ním setkat i u básně), či ne -český jamb.

Daktyl - Wikipedi

Trochej, daktyl, jamb-Jak je poznám? Odpovědi

Jamb (gr. ἴαμβος - íambos) w metryce iloczasowej to stopa metryczna złożona z dwóch sylab - krótkiej i długiej, o postaci: . W wierszach polskich odpowiednikiem jest sekwencja dwóch sylab: nieakcentowanej i akcentowanej.W języku polskim bardzo niewiele wyrazów to naturalne jamby (np Trochej (łac. trochaeus, z gr. trochaíos) - pojęcie z metryki iloczasowej oznaczające stopę metryczną złożoną z dwóch sylab: długiej i krótkiej ().W wierszach polskich odpowiednikiem jest sekwencja sylab: akcentowanej i nieakcentowanej ssSs/Ss/Ss/ (peon trzeci, trochej, trochej) Sss/sS/sS/ (daktyl, jamb, jamb) sSs/Ss/sSs/ (amfibrach, trochej, amfibrach) Ss/ssS/ (trochej) Więcej. trochej jamb, trochej przykłady, trochej synonim, trochej przykład, trochej jamb amfibrach, trochej daktyl jamb anapest, trochej słownik, trochej wikipedia, trochej encyklopedia.. Twitter.. u/daktyl198. 2 results (0.01 seconds). r/vivaldibrowser. 9mo · Daktyl198 · r/mytimeatportia. Is there a way to reduce the space between new tab and.

Nejdůležitější stopy - Blog iDNES

Jak poznat daktyl trochej a jamb. tri druhy stôp: daktyl (-UU) 3 slabiky; trochej (-U) 2 slabiky; jamb (U-) 2 slabiky. Dvojslabičné slová = trochejské stopy: voda, láska, (-U). päťslabičné slová: prízvuk na prvej a štvrtej slabike =>daktyl a trochej Zabrousím hloub do teorie verše a prozradím, že české básně používají tři stopy: daktyl, trochej a jamb. Daktyl je stopa tříslabičná PŘÍZVUK-nepřízvuk-nepřízvuk, trochej dvouslabičná PŘÍZVUK-nepřízvuk a jamb také dvouslabičná nepřízvuk-PŘÍZVUK. To zdánlivě popírá, co jsem napsal před pár odstavci, totiž že čeština má přízvuk vždy na první slabice

Zahlcuji vás slovy jako trochej, jamb, daktyl, endekasylabus, distichon, stanza a dalšími hrůzami. Co to vlastně je trochej, jamb a daktyl? Daktyl je česky prostě prst. Je to takový valčíček, má přízvuk na první slabice ze tří (ráz - dva - tři) Trochej a jamb sú stopy dvojslabičné, daktyl je stopa trojslabičná. Stopy tvoria prízvučné a neprízvučné slabiky . Názvy a označenie sa prevzali z časomiery, znakom - sa tu však označuje prízvučná slabika, znakom υ neprízvučná slabika TROCHEJ . JAMB . DAKTYL. TROCHEJ . z řeckého trocháios = rychlý, běžící. v sylabotónickém systému, který je hodně typický právě pro češtinu, tvoří trochejskou stopu jedna přízvučná a jedna nepřízvučná doba. jedná se o nejběžnější stopu v českém verš Trochej, jamb = dvoudobá metra (dvouslabičné stopy) Daktyl, daktyl s předrážkou (předrážka = první slabika verše) = třídobá metra; jejich stopy jsou tříslabičné. Smíšená metra = logaedickámetra Třístopý sylabotónický daktyl s předrážkou (p) Již ku zemi sežloutlélistí to p -U U -U U -U vé řady předdefinované jako jednotlivá metra: jamb, trochej, daktyl, daktyl s předrážkou, daktylotrochej, daktylotrochej s předrážkou a neurčené verše. Vizualizace dále obsahuje přehled zvolených filtrů (lze uložit) a strom vý-sledků, který lze řadit jak chronologicky či abecedně podle jmen autorů, ta

- trochej = dvouslabičná stopa Velké, širé rodné lány... - jamb = dvouslabičná stopa Za trochu lásky šel bych světa kraj... - daktyl = tříslabičná stopa Stříhali dohola malého chlapečka.. Podle přízvučnosti se rozdělují stopy v sylabotónickém verši na trochej, jamb, daktyl apod. V časoměrném verši jde o rozdělení podle hláskové délky. trochej , sestupná metrická stopa složená ze dvou slabik, první dlouhé, druhé krátké; v češtině se realizuje první přízvučnou a druhou nepřízvučnou slabikou. #časomiera #časomerny versovy system #časomerný veršový systém slávy dcéra kollár #elegické distichon #báseň trochej a jamb #daktyl,trochej,jamb,spondej #časomiera epos #aj zde leži zem tá má #INTONACNA PRESTAVKA #princip casomiery #druhy rýmov #stopa #daktyl #elegické dysticho #trochejská a daktylská stopa #hexameter #. trochej, daktyl, jamb. xxx Trochej -U stopa skladajúca sa z prízvučnej /dlhej/ a neprízvučnej/krátkej/ slabiky. Trochej tvoria dvojslabičné slová alebo slovné celky, v ktorých je prízvuk na prvej (nepárnej) slabike; môžu ho však tvoriť aj štvorslabičné slová alebo slovné celky s prízvukom na prvej slabike, t. j. Proto po té stránce má v literatuře svou tradici jambus, trochej i daktyl, proto jsou s tímto rytmickým materiálem spjaty už zvláštní asociace, takže říkáme, že jambus se plynule vleče, v trocheji jde to pochodem rázně a ostře, kdežto daktyl si poskakuje. A přece není už dnes třeba vždy tyto druhy stop v metrickém.

PPT - Realizmus v slovenskej literatúre PowerPoint

u díla od Jana Nerudy - Balady a romance v romanci O Karlu IV. je použit daktyl, trochej nebo jamb?! Uzamčená otázka. ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce. Odpovědět Zajímavá 0 před 3448 dny Sledovat Nahlásit. Sdílet Poslat e-mailem. Diskuze: napište první příspěvek Odpovědi. Zbytek je jasnej daktyl. Za mě - do štěstí daktylotrochej, pak daktyl. Ale teď mě ještě napadá, když to hodně přeženu, pak: S o sudem / jít na / pro cházku / ži votem - čístě teoreticky: daktyl, jamb, dakty, daktyl. Od na provázku by to šlo podobně. Takže hodně divoce, až do stěstí daktylojambickej, a ten daktyl.

Verše - metrum, rytmus - Čeština — testi

Je rozdělen do tří základních částí: 1. sylabotónický (přízvučný) verš (např. trochej, jamb, daktyl), 2. časoměrný verš (např. hexametr), 3. pevné formy (např. sonet, ritornel). Snažili jsme se, aby výklad byl napsán v souladu se současným stavem teorie verše, ale zároveň tak, aby se dal použít při výuce. daktyl daktyl daktyl daktyl trochej Podle povahy jazykového materiálu se pak vytvářejí pro ten či onen básnický jazyk veršové systémy: tam, kde jsou založeny na pravidelném počtu slabik, mluvíme o sylabickém (slabičném) verši (typické pro polštinu a francouzštinu se stálým přízvukem na předposlední, resp Jinak je tam daktyl, trochej i jamb. Figury a tropy: inverzi máš správně. Mrtvých bytostí dech je oxymorón, jejich klína je metafora, mrtvých bytostí dech je taky inverze. Apostrofa tak není, personifikace z toho vyloženě netrčí, epiteon by se našel (líná a zavlhlá vůně)

Versföttern Stopy: trochej, jamb, daktyl, spondej 4.tonický Časomerný prozodický systém Názov: dĺžka slabiky sa dá časovo merať Charakteristický najmä pre starú grécku a latinskú poéziu V novších euróych literatúrach: v obdobiach, ktoré programovo nadväzovali na antickú tradíciu Trochej: dvouslabičná stopa, v níž je první přízvučná a druhá nepřízvučná slabika (- U) Jamb: dvouslabičná stopa, v níž je první nepřízvučná a druhá přízvučná slabika (U -) Daktyl: trojslabičná stopa, v níž je první přízvučná a druhá a třetí nepřízvučná slabika (- U U Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Studijní oddělení Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava (1. patro, vlevo vedle hlavního schodiště

Trochej, jamb nebo daktyl

 1. zda je trochej pro ní známý, o slovo se jamb hned hlásí, sám ty verše těžko spasí. Daktyl též se tady hádá, v básních je jich celá řada, asonance brání paní, radílkové nejsou zvaní
 2. Trochej, jamb, daktyl - marš, synkopa a valčík Trochej se střídáním přízvučné a nepřízvučné /-U/-U/ je rytmicky jednoznačně nalajnovaný, mezi poety se traduje, že se báječně hodí do pochodu, hudebně vlastně odpovídá polce nebo marši. Učitelka Josefína nemá nikdy ústa líná (text Boris Janíček, zpívá Petr.
 3. Trochej a jamb sú stopy dvojslabiné, daktyl je stopa trojslabiná. Stopy tvoria prízvuné a neprízvuné slabiky. Názvy a oznaenie sa prevzali z asomiery, znakom - sa tu však oznauje prízvuná slabika, znakom neprízvuná slabika. V slovenine má prízvuk v slovách svoje stále miesto - je vždy na prvej slabike
 4. Můžete se takto naučit, co se skrývá pod pojmy jako jamb, daktyl či trochej, sonet či pásmo, ale také palinodie či epithalamion, abych jmenoval jevy méně známé. To jsou samozřejmě známé postupy

Trochej - Wikipedi

 1. Jamb jako odwrotność trocheja (akcent na ostatniej sylabie) nie jest bliski polskiemu akcentowaniu. Wystąpi, gdy obok siebie pojawiać się będą wyrazy jednosylabowe: dom nasz, wróg twój. trochej, daktyl, trochej. Wieszcz wykorzystuje zresztą całe bogactwo sylabotonizmu dla tworzenia różnorodnych nastrojów czy.
 2. - daktyl, trochej, jamb - daktylotrochej - schéma typické pro časomíru? METRICKÝ SYSTÉM - přízvučný systém - x' - přízvučná - x - nepřízvučná - daktyl x' x x - trochej x' x - jamb - daktylotrochej x' x x' x x. VERŠ - zákl. stavební jednotka básně - bezrozměrný - nemá závazný počet slabik a přízvuků, většino
 3. u díla od Jana Nerudy - Balady a romance v romanci O Karlu IV. je použit daktyl, trochej nebo jamb?! - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: u díla od Jana Nerudy - Balady a romance v romanci O Karlu IV. je použit daktyl, trochej nebo jamb?!
 4. Jamb je dvouslabičná básnická stopa, sestávající z první slabiky krátké a druhé dlouhé, případně první nepřízvučné a druhé přízvučné . Jamb není pro češtinu přirozený, nicméně je ho možné dosáhnout posunutím trochejského metra o jednu slabiku, čehož se dosahuje zpravidla použitím daktylu jako počáteční stopy jinak trochejského verše
 5. OBR. 6: Nahoře: průměrné relativní četnosti meter měřené počtem veršů ve sbírkách básnických škol - jamb včetně alexandrinu ( ), trochej ( ), daktyl ( ), daktyl s.
 6. Sprawdź jak inaczej można powiedzieć - trochej. Synonimy i wyrazy bliskoznaczne w największej bazie synonimów online. Synonimy dla trochej to: amfibrach, daktyl, peon, dy, dypodwójny anapest, jamb, anapest, dytrochej..

Básnička:(-Jamb,trochej nebo daktyl?:

 1. trochej příklad, trochej daktyl, trochej jamb, trochej jamb daktyl, trochej daktyl jamb anapest, trochej daktyl jamb spondej All thanks to Mr Ojo for helping me to upgrade my JAMB last year if not for his help i would not have been in school now,so to all jamb candidates if you seek for a real jamb official who can help you upgrade your jamb.
 2. Daktyl, trochej, jamb, stopy, rytmus, rým, atd. jsou jen pojmy, které popisují věci a jevy, k nimž v jazyce dochází. Podobně třeba v hudbě noty popisují tóny, melodie je pak skladatelem rytmicky organizovaná sekvence jednotlivých tónů, navazujících na sebe tak, aby byla vyjádřena hudební myšlenka nebo její frakce ;o.
 3. Sprawdź jak inaczej można powiedzieć - jamb. Synonimy i wyrazy bliskoznaczne w największej bazie synonimów online. Synonimy dla jamb to: anapest, dytrochej, daktyl, podwójny trochej, trochej, peon, amfibrach..
 4. Daktylotrochej. Daktyl. Daktyl je v metrice stopa, skládající se z jedné přízvučné (či v časoměrném verši dlouhé) slabiky a dvou nepřízvučných (či krátkých) v uvedeném pořadí Trochej je v prozódii stopa, složená ze dvou slabik, z nichž první je přízvučná a druhá nepřízvučná (platí v sylabotónickém verši, v časoměrném verši je první dlouhá a.
 5. Daktyl je jedním z častějších meter pozdní Nerudovy poezie. Ukázka z Prostých motivů (1883) je příkladem daktylského verše s předrážkou, který bývá někdy hodnocen jako amfibrach (amfibrachická stopa je WSW) - níže ukážeme, proč tato interpretace není vhodná
 6. ★ Trochej jamb: Add an external link to your content for free. Szukaj: Jamajczycy Ambrożów Nowa Jamka Stosunki międzynarodowe Jamajki Języki Jamajki Muzyka na Jamajce Symbole narodowe Jamajki Transport na Jamajce Obiekty sportowe na Jamajce Historia Jamajki Obiekty z listy dziedzictwa UNESCO na Jamajce Kultura Jamajki Gospodarka Jamajki.

Literární teorie III - Literatura — testi

 1. Které metrum se v ukázce objevuje (jamb, daktyl, trochej)? Svou volbu zdůvodni. Hotové úkoly posílejte do pátku 29. 1. na mail. Author: KačKač Created Date: 01/22/2021 05:19:00 Last modified by
 2. (prosody) In qualitative metre, a metrical foot consisting of three syllables, two unstressed and one stressed (e.g., the word interrupt).· (prosody) In quantitative metre, a metrical foot consisting of three syllables, two short and one long (e.g., the word velveteen).· (prosody) A fragment, phrase or line of poetry or verse using this meter. For.
 3. ZVUKOVÉ JAVY REČI MELÓDIA Do akého typu modulácie patrí?.. - je tónové vlnenie slabík vetného úseku, striedanie výšky hlasu
 4. Trochej a jamb sa zaraďovali medzi trojmórové, daktyl a spondej medzi štvormórové stopy. V sylabotonizme pri ústrednom postavení slovného prízvuku sa uplatňujú dvojslabičné stopy (jamb, trochej) a trojslabičné stopy (daktyl, amfibrach a anapest) [1]
 5. Trochej v angličtině. Překlad - Slovník: dictionaries24.com. Jazykový slovník: čeština » angličtin
 6. Synonim to: amfibrach, anapest, daktyl, dytrochej, jamb, peon, trochej, peon III, podwójny trochej. Synonim trochej - słownik synonimy słowa trochej to inaczej Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce stron internetowych, której używasz bądź zmień przeglądarkę na inną, bez możliwości obsługi skryptów języka JavaScript.

V těchto dnech mne více než kdy jindy napadá slavná hláška z filmu: My jsme to, holka, neměly brát... (Konec agenta W4C prostřednictvím psa pana Foustky). Psa Pajdu sice bohužel nemám, takže si můžu maximálně postěžovat tady.. libovolná slabika dlouhá slabika krátká slabika možnost substituce dvou krátkých slabik jednou dlouhou slabikou ∪ metricky volná pozice (pozice může být realizována jak dlouhou, tak. Jamb(owa) Gdzieś leci tam, jak grom, i mknie wciąż tu na wprost, Podstępna twarz drwi z nas, już jest wśród nas jej głos. Dlatego więc nie złotem jest mówienie słów. Pomilczmy tu, nie mówmy tam, świat będzie zdrów. Wczoraj pisałem o milczeniu. Ludzie jednak zbyt mało milczą, więc zabawę sylabotoniczną urządziłem (Básně » Příroda) Adolf, pes bez domova. Toto dílo jsem zvěčnil na návštěvě u svého strýce v Rutland Vt. v USA, který má svého psa opravdu rád,ale bezdomovcem není

PPT - DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL PowerPoint PresentationExit wounds - exit wounds ( 2001) exit woundsVietnamska kultura — obrázky, zvuky či videa k tématu

Video: Metrum - Češtinaveslovníku

Porsche cayman 2021 cena | porsche cayman na prodej

Daktyl - Češtinaveslovníku

Nie je to ani jamb ani daktyl a prísne vzaté ani trochej, hoci trochejské frázovanie sa presadzuje asi najciteľnejšie, ale v rozpore so zvyšnými veršami. Čas od času se mohu zabít Taká korekcia by ten verš posunula do jambu Literární prostředky (souhrn pojmů) Verš - jeden řádek díla, výrazné rytmické uspořádání. Stopa - stavební jednotka verše (trochej, jamb, spondej, daktyl) Rým - zvuková shoda dvou konců slov na konci veršů/podveršů (sdružený- aabb, střídavý- abab, obkročný- abba, postupný- abc/abc, přerývaný- abcb, tirádový.

Roxette 2021 praha | per gessle's roxette - prague, czechKrasopis písanka | moderní krasopis / hand lettering

Trochej, daktyl, jamb-Jak je poznám? - poradna Odpovidat

Trochej Jamb Daktyl Spondej Rým zvuková shoda slov na konci veršů: Přesný rým (den-len) Rýmové echo (sklo-zalesklo) Bohatý rým x Chudý rým x Planý rým Štěpný rým o Rým střídavý (abab) o Rým sdruţený (aabb) o Rým obkročný (abba) o Rým přerývaný (abcb JAMB, TROCHEJ, DAKTYL, DAKTYLOTROCHEJ VOLNÝ VERŠ - nemá nic předurčeno Zvuková shoda RÝM - plná shoda ASONANCE - mění se souhlásky · Funkce VYBAVOVACÍ - představit si to EUFONICKÁ - znělost a zvučnost SÉMANTICKÁ - významová · Typy veršů SDRUŽENÝ - AABB STŘÍDAVÝ - ABAB OBKROČNÝ - ABB

EP39 jak vypočítat poezii - YouTub

verši na trochej, jamb, daktyl apod. V časoměrném verši jde o rozdělení podle hláskové délky. rým, zvuková shoda slov na konci rytmických řad (verš, poloverš); má funkci eufonickou (působí libozvučně), rytmickou (zdůrazňuje hranice veršů nebo půlveršů), sémanticko Rytmus - vzniká střídáním těžkých a lehkých dob ( v pravidelném verši); pravidelné opakování zvukových schémat (př. trochej, jamb, daktyl) Satira - vyjadřuje výsměšně kritický postoj autora ke skutečnost

Amulet skarabeus - amulet s/529 skarabeus s tyrkysemDatabáze českých meter :: VersoTým

Matně si vzpomínám, že jsme řešili, verš, rým a druh přízvuku (jamb, daktyl nebo trochej), myšlenku téma té básně. To asi není první rozbor básně, co syn ve škole má, trochu bych zapátrala, co chce jeho češtinářka V časomiere sa používajú stopy trochej dk, jamb kd, daktyl dkk, spondej dd - jedine daktyl je trojslabičný. V časomernom verši sa často nahrádza spondejská stopa daktylskou, pretože súčet mór je rovnaký - pri spondeji dve dlhé dávajú súčet štyroch mór, rovnako ako pri daktyle dve krátke dávajú dve móry a dlhá. vé řady předde nované jako jednotlivá metra: jamb, trochej, daktyl, daktyl s předrážkou, daktylotrochej, daktylotrochej s předrážkou a neurčené verše Pětistopý jamb s dlouhými rytmickými úseky bez závazných předělů a bez nápadnosti rytmu, jež je charakteristická pro trochej, odpovídá motivicky rozvinuté epice s rozsáhlými popisy a do detailů rozvedeným dějem, dialogy i nahlížením do nitra postav, jako mluvní verš je vhodný pro vyprávění v1. osobě všechny 3 typy - jamb, daktyl, trochej Máj poema 4 zpěvy + 2 intermezza 3 tématické složky1. Lyrická - vyznání rodné zemi2. Epická - hl.p.Vilém - zabije svůdce své milé (otce), odsouzen, popraven, Jarmila v jezeře3. Reflexivní/úvahová - svažování situace, oživlá přírod