Home

Chlorid olovičitý

Takýto chlorid olovnatý je súčasťou výfukových plynov zo zážihových motorov, ak sa ako antidetonačné aditívum do benzínu používa etylenchlorid-tetraetylolovo. Rozpustnosť chloridu olovnatého je nízka (9,9 g/l pri 20 °C) a pre praktické účely sa považuje za nerozpustný. Jeho súčin rozpusnosti je 1,7•10 −5 Al ll 1) Vzorec z názvu -l -l F Chlorid olovičitý ičitý chlorid olovičitý? Pb ll 1) Vzorec z názvu -l -l Cl +lV 4 bromid fosforitý itý bromid fosforitý ? P ll 1) Vzorec z názvu -l -l Br jodid draselný ný jodid draselný? K ll 1) Vzorec z názvu -l -l l +l Chlorid železitý itý chlorid železitý Rovněž kapalný chlorid olovičitý PbCl 4, který vzniká reakcí oxidu olovičitého s koncentrovanou kyselinou chlorovodíkovou, je nestálý a rozkládá se na chlorid olovnatý a chlor (stabilita se zvyšuje další koordinací, hexachloroolovičitany M I 2 [PbCl 6] jsou stabilní žluté pevné látky) Se studenou kyselinou chlorovodíkovou poskytuje chlorid olovičitý. PbO 2 + 4 HCl → PbCl 4 + 2 H 2 O, zatímco za tepla vzniká chlorid olovnatý a část chlorovodíku se oxiduje na volný chlor. PbO 2 + 4 HCl → PbCl 2 + Cl 2 + 2 H 2 O. S oxidem siřičitým reaguje exotermicky za vzniku síranu olovnatého chlorid karbonylu: carbonyl chloride: C O (N H 2) 2: močovina: urea: C S 2: sulfid uhličitý: carbon disulfide: C S 3 2-anion trithiouhličitanový: trithiocarbonate anion: Ca: vápník: calcium: Ca C 2: karbid vápenatý: calcium carbide: Ca C O 3: uhličitan vápenatý: calcium carbonate: Ca Cl 2: chlorid vápenatý: calcium(II) chloride.

Chemické názvosloví - Anorganika, interaktivní webová aplikace, která umožňuje procvičovat anorganické chemické názvoslov Oxid olovičitý PbO 2 se připravuje oxidací olovnatanů chlornany [Pb(OH) 3] - + OCl - → PbO 2 + Cl - + OH - + H 2 O. nebo elektrochemicky anodickou oxidací olova. Má rutilovou strukturu a je vysoce účinným oxidačním činidlem v kyselém i zásaditém prostředí. PbO 2 + 4 HCl → PbCl 2 + Cl 2 + 2 H 2 Halogenidy mají obecný vzorec MX n, kde n je 1 až 8 a počet (n) atomů halogenu X udává přímo kladné oxidační číslo prvku M.Název se skládá z podstatného jména chlorid (fluorid, bromid jodid) , a názvu prvku M s koncovkou odpovídající oxidačnímu číslu

Relativní molekulová hmotnost 1. Vysvětli význam značek, které všechny začínají na písmeno m: a) m b) Mr 2. Vypočti zpaměti relativní molekulovou hmotnost a) H2 O b) NH3 c) C3H6 3 Chlorid osmičitý. jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa). Některá data mohou pocházet z datové položky . Chlorid osmičitý ( Os Cl 4) je anorganická sloučenina patřící mezi halogenidy s prvkem v oxidačním čísle IV. Vytváří načervenalo-černé kosočtverečné krystaly, ve kterých jsou atomy osmia uspořádány do tvaru. Chlorid fosforný PCl Chlorid olovnatý Fluorid olovičitý Chlorid vanaditý.

dihalogenidy - (PbX 2, X = F, Cl, Br, I) jsou mnohem tepelně i chemicky stálejší než tetrahalogenidy (PbX 4) krystalické látky. ve vodě nerozpustné. připravují se působením halogenvodíkových kyselin na rozpustné olovnaté soli. chlorid olovnatý (PbCl 2) příprava - reakcí oxidu olovnatého s HCl Chlorid ciničitý. Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI. Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok . Chlorid ciničitý (SnCl 4) je bezfarebná kvapalná látka, ktorej výpary pri kontakte so vzduchom vytvárajú nepríjemný zápach. Spoločne s chloridom cínatým sú jediné chloridy cínu jodid olovičitý CuBr 2 fluorid hořečnatý CrF 3 jodid draselný MnCl 6 bromid železitý MnI 7 chlorid měďnatý CCl 4 fluorid zinečnatý OsBr 8 bromid fosforečný SiF chlorid železnatý chlorid hlinitý jodid zineþnatý chlorid stříbrný chlorid železitý. Halogenidy název vzorec název vzorec 1. fluorid antimoničný 1. chlorid olovičitý 2. fluorid antimonitý 2. chlorid olovnatý 3. fluorid arseničný 3. chlorid siřičitý 4. fluorid arsenitý 4. chlorid sodný 5. fluorid barnatý 5. chlorid vápenatý 6. fluorid boritý 6. 7. fluorid bromičný 7. bromid antimonitý 8. fluorid bromitý 8. bromid arsenitý 9. fluorid cínatý 9. bromid. Chlorid platiničitý je chemická sloučenina se vzorcem PtCl4, je to červenohnědá pevná látka.[2

Oxid olovičitý je tmavě hnědá krystalická nebo amorfní látka. Krystalická forma má tetragonální strukturu rutilového typu. V přírodě se velmi vzácně vyskytuje jako minerál plattnerit. Vzhledem k vysokému oxidačnímu stupni atomu olova je mimořádně silným okysličovadlem. I když je ve vodě jen málo rozpustný, je jedovatý Se studenou kyselinou chlorovodíkovou poskytuje chlorid olovičitý. PbO 2 + 4 HCl → PbCl 4 + 2 H 2 O, zatímco za tepla vzniká chlorid olovnatý a část chlorovodíku se oxiduje na volný chlor. PbO 2 + 4 HCl → PbCl 2 + Cl 2 + 2 H 2 O. S oxidem siřičitým reaguje exotermicky za vzniku síranu olovnatého. PbO 2 + SO 2 → PbSO 4 Chlorid olovičitý. Sumární vzorec: PbCl 4 Látkové množství: 349 g/mol Teplota tání: ? °C Teplota varu: ? °C Hustota: ? g/cm 3 Bezpečnostní upozornění: Může poškodit plod v těle matky

Text je dostupný pod CC BY-SA 3.0, pokud není uvedeno jinak.. Stránka byla naposledy editována 8. 7. 2018 v 14:43. Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora - Zachovejte licenci, případně za dalších podmínek.Podrobnosti naleznete na stránce Podmínky užití.; Ochrana osobních údaj Halogenidy. Jsou dvouprvkové sloučeniny halogenů s dalším prvkem. Halogeny - prvky VII.A skupiny PSP . F, Cl, Br, I. Oxidační číslo halogenů v halogenidech je -I Babiš vlastní média a je ve střetu zájmů, píše znovu Transparency International do Černošic. Protikorupční organizace Transparency International odeslala Městskému úřadu v. chlorid-fluorid-bis(síran) hexasodný tetraoxid železnato-dichromitý trioxid železnato-titaničitý chlorid-trihydroxid diměďnatý BiCl(O) chlorid-oxid bismutitý AlO(OH) oxid-hydroxid hlinitý LaF(O) MgCl(OH) anion tetrakarbonylkobaltidový (1-) hexanitrokobaltitan draselný tetrakarbonylferrid (2-) hexaamminželeznat

jodid olovičitý, chlorid vápenatý chlorid sodný, chlorid měďnatý, chlorid zlatitý. chlorid sodný, chlorid měďný, chlorid stříbrný. Chlorid zinečnatý. chlorid sodný, chlorid zinečnatý, chlorid hořečný, chlorid rtuťný Určete správně názvy halogenidů: AuF 3 , LiF, VF 5 , CrF 6 fluorid zlatitý, fluorid lithný, fluorid vanadičný, fluorid chromov

Chlorid olovnatý - Wikipédi

Pojmenujte chemické látky • H2SO4 • Hg(OH)2 • PbBr4 • Cl2O • SeO2 • KNO3 • CuSO4.5H2O • kyselina sírová • hydroxid rtuťnatý • bromid olovičitý chlorid železnatý: ferrous chloride: Fe S: sulfid železnatý: ferrous sulfide: F 2: fluor: fluorine: H C O 2 H: kyselina mravenčí: formic acid: Ge Cl 4: chlorid germaničitý: germanium(IV) chloride: Ge O 2: oxid germaničitý: germanium(IV) oxide: Au: zlato: gold: Au 2 S: sulfid zlatný: gold sulphide: Au Cl 3: chlorid zlatitý: gold(III. MACH CHEMIKÁLIE spol. s r.o. - již od roku 1995 Vás zásobujeme kvalitními chemikáliemi i na míru. Naleznetu u nás i širokou nabídku laboratorní chemie MACH CHEMIKÁLIE spol. s r.o. Adresa Plechanovova 163/19 711 00 Ostrava - Hrušov. Tel.: (+420) 596 244 841 E-mail: mach-chem@volny.c 7439-89-6. 55.85. 4N5. High Purity Inorganics. Fe. Ke stažení. Pokračovat můžete v našem katalogu chemikálií pro školy. Pokud zde nenajdete to, co jste hledali, neváhejte nás prosím kontaktovat a my se budeme snažit co nejlépe vyhovět Vašim požadavkům

bromid olovičitý MnF7 fluorid manganistý HgI2 BaCl2 LiBr PbCl4 BI3 TeF6 jodid rtuťnatý bromid litný chlorid barnatý chlorid olovičitý

cai2 chlorid arseniČnÝ kcl jodid oloviČitÝ pf5 Tabulka č. 2: FLUORID OSMIČELÝ AsCl5 BaI2 FLUORID FOSFOREČNÝ SnCl2 SnBr4 CHLORID DRASELNÝ SF6 CHLORID ANTIMONIČNÝ KI FLUORID KŘEMIČITÝ CCl4 BROMID ŽELEZITÝ PbI4 CHLORID FOSFOREČNÝ FLUORID MANGANISTÝ MgCl2 AlI3 JODID VÁPENATÝ BROMID TITANIČITÝ BROMID LITHNÝ PbI2 FLUORID. Halogenidy - ze vzorce název . Na. I. Br-I - bromid sod. ný. C. IV. Cl. 4-I - chlorid uhličitý. K. I. I-I - jodid drasel. ný. Mg. II. Cl. 2-I - chlorid hořeč. 5. jodičnan draselný + hydroxid draselný + chlor → jodistan pentadraselný + chlorid draselný + voda 6. oxid olovičitý + kyselina chlorovodíková → chlorid olovnatý + chlor + voda 7. hydroxid sodný + chlor → chlorečnan sodný + chlorid sodný + voda 8. zinek + kyselina dusičná → dusičnan zinečnatý + dusičnan amonný. N2O3 PbCl4 HNO3 Cu(OH)2 MgCO3 H2SO4 KNO3 oxid dusitý chlorid olovičitý kyselina dusičná hydroxid měďnatý uhličitan hořečnatý kyselina sírová dusičnan draselný otevřená soustav test Názvosloví halogenidů ( Chemie) Autor: testování (7 vlož. 58 vyzk.+16% ø) vloženo 28.3.2013. Test vyzkoušen 6126 krát, průměrný výsledek je 80.8%. K zadaným vzorcům vyber správný název a k názvům správný vzorec. FeCl3. chlorid železný. chlorid železnatý. chlorid železitý

Názvosloví halogenidů - gymvod

 1. jodid olovičitý CuBr 2 fluorid hořečnatý CrF 3 jodid draselný MnCl 6 bromid železitý MnI 7 chlorid měďnatý CCl 4 fluorid zinečnatý OsBr 8 bromid fosforečný chlorid železnatý chlorid hlinitý jodid zinečnatý 4. Již ve starém Egyptě byla sůl vyhledávaným zbožím, z něhož bohatli lidé i celá města
 2. chlorid . lithný H2 dvouatomová. molekula. vodíku . Fe2+ kation železnatý . 3 At 3 atomy. astatu Al3+ kation . hlinitý. NaCl chlorid . sodný Br- bromidový . anion PbCl4 chlorid. olovičitý He helium F- fluoridový . anion FeCl3 chlorid železitý. HgF2 fluorid . rtuťnatý MnBr2 bromid . manganatý AlCl3 chlorid. hlinitý PCl3 chlorid.
 3. chlorid vápenatý CaCl 2 bromid hlinitý AlBr 3 fluorid siřičitý SF 4 jodid stříbrný AgI bromid fosforečný jodid draselný chlorid olovičitý fluorid vápenatý PBr 5 KI PbCl 4 CaF 2. 20. hodina Názvosloví halogenidů.notebook 2 April 09, 2012 7 22­19:43 XI 4­16:22.
 4. chlorid zlatitý SnI 4 chlorid olovičitý CrCl 6 VBr 5 fluorid sodný chlorid manganistý jodid antimoničný OsI 8 MnI 7. Title: Klasifikační arch Author: Radka Created Date
 5. CrCl2 chlorid chromnatý LiBr.H2O hydrát bromidu lithného CCl4 chlorid uhličitý (tetrachlormethan) NCl3 chlorid dusitý XeF4 fluorid xenoničitý oxid diolovnato-olovičitý Pb3O4 trikarbondioxid C3O2 peroxid lithný Li2O2 superoxid draselný KO2 ozonid cesný CsO3 hyperoxid vápenatý Ca(O2)

Title: Přírodopis Author: zsholysov Last modified by: zsholysov Created Date: 9/4/2012 11:40:45 AM Document presentation format: Předvádění na obrazovc a/ oxid olovnatý b/ sulfid olovičitý c/ sulfid olovnatý d/ chlorid olovnatý. 19. Kuchyňská sůl má chemické složení: a/ KCl b/ NaCl c/ CaO d/ NaBr. 20. Plynná látka, která má zápach po zkažených vejcích je - Chlorid stříbrný AgCl, bromid stříbrný AgBr o Látky citlivé na světlo - rozkládají se o Využití: RTG snímkování, černobílé fotografie Procvičování názvosloví: a) Jodid olovnatý b) Bromid fosforečný c) Fluorid olovičitý d) Chlorid zinečnatý e) KF f) CrCl 3 g) MgBr 2 h) CCl 4

PPT - HALOGENIDY PowerPoint Presentation, free download

Chemie;8. ročník; 23.3.-27.3.2020 Vypracuj následující pracovní list a založ si ho do sešitu. Halogenidy 1. Do tabulky doplň podle značek prvků s oxidačními čísly název prvku s příslušnou koncovkou, k názvu prvk NÁZVOSLOVÍ HALOGENIDŮ Oxidační číslo prvku sloučeného s halogenem Koncovka přídavného jména Příklad halogenidu Poměr počtu atomů prvků sloučených v halogenidu Název Vzorec I -ný chlorid sodný NaCl 1:1 II -natý fluorid vápenatý CaF2 1:2 III -itý chlorid železitý FeCl3 1:3 IV -ičitý chlorid olovičitý PbCl4 1:4 V. Chinhydron: C 12 H 10 O 4: M r = 218,209: Chinolin: C 9 H 7 N: M r = 129,162: Chloracetylchlorid: C 2 H 2 OCl 2: ClCH 2-COCl: M r = 112,943: 2-Chlorakrylonitril: C 3 H 2 NCl: CH 2 =CCl-CN: M r = 87,509: Chloral: viz Trichlorethanal: 2-Chloranilin: C 6 H 6 NCl: M r = 127,574: Chlorbenzen: C 6 H 5 Cl: M r = 112,559: 2-Chlor-1,3-butadien (chloropren) C 4 H 5 Cl: CH 2 =CCl-CH=CH 2: M r = 88,537: 1. Tetrachlórmetán alebo chlorid uhličitý je ťažká bezfarebná tekutina sladkastej chuti a vône. Používa sa ako nepolárne rozpúšťadlo. Je výborným rozpúšťadlom nepolárnych organických zlúčenín a tukov. Ešte pred niekolkými rokmi prakticky všetky čistiarne odevov prali tovar svojich zákazníkov v zmesi tetrachlórmetánu a chloroformu. Organické znečistenie bolo. PROCVIČOVÁNÍ - Halogenidy . 1. Vytvoř vzorce halogenidů . 2. Vytvoř názvy halogenidů . chlorid hořečnatý CaF2 fluorid draselný PI5 bromid stříbrný SnCl4 jodid olovnatý AlBr3 bromid vanadičný NiCl2 jodid chromitý MnBr6 fluorid sírový FeF3 chlorid manganistý CuI2 chlorid vápenatý KCl chlorid sodný MgCl2 jodid cíničitý NiBr2 jodid olovičitý CuBr2 fluorid hořečnatý.

Video: Sloučeniny germania, cínu a olova - Masaryk Universit

Oxid olovičitý - pis

 1. Chlorid olovičitý. Sumární vzorec: PbCl 4 Látkové množství: 349 g/mol Teplota tání: ? °C Teplota varu: ? °C Hustota: ? g/cm 3 Bezpečnostní upozornění: Může poškodit plod v těle matky
 2. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evroého sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky
 3. chlorid železitý ­ pořadí prvků ve vzorci FeCl ­ oxidační čísla ­ křížové pravidlo 7 22­18:56. 19. hodina Halogeny.notebook 4 April 09, 2012 11 12­18:51 Přiřaďte ke vzorcům správné názvy: FeCl 3 PCl 5 SCl 6 chlorid olovičitý chlorid vápenatý.
 4. chlorid olovičitý? 49. bromid fosforečný? 50. chlorid sírový? 51. jodid cesný? 52. bromid železnatý? 53. chlorid titanitý? 54. fluorid křemičitý? 55. jodid antimoničný? 56. 90 chlorid amonný? + zapiš disociaci na ionty. 91 jodid amonný?.
 5. CAS: 7681-49-4 MDL: MFCD00003524 EINECS: 231-667- Halogenidy název vzorec název vzorec 1. fluorid antimoničný 1. chlorid olovičitý 2. fluorid antimonitý 2. chlorid olovnatý 3. fluorid arseničný 3. chlorid siřičitý 4. fluorid arsenitý 4. chlorid sodný 5. fluorid barnatý 5. chlorid vápenatý 6. fluorid boritý 6. 7

Názvosloví - seznam sloučenin s názv

chlorid kobaltnatý CoCl2 52.9 dusičnan kobaltnatý Co(NO3)2 97.4 síran kobaltnatý CoSO4 36.1 bromid meďnatý CuBr2 126 uhličitan meďnatý CuCO3 0.0001462 chlorid meďnatý CuCl2 73 sulfid meďnatý CuS 2,4 . 10-17 arzeničnan železnatý FeAsO4 1,47 . 10-9 octan olovnatý Pb(C2H3O2)2 44.3 bromičnan olovnatý Pb(BrO3)2 7.9 Fluorid zirkoničitý ZrF 4 , niobičný NbF 5 a železitý FeF 3 se používají jako katalyzátory rozkladu hydridů hořčíku , které slouží jako zdroje vodíku Halogenidy název vzorec název vzorec 1. fluorid antimoničný 1. chlorid olovičitý 2. fluorid antimonitý 2. chlorid olovnatý 3. fluorid arseničný 3. chlorid siřičitý 4. chlorid manganistý CuI 2 jodid olovičitý CuBr 2 fluorid hořečnatý CrF 3 jodid draselný MnCl 6 bromid železitý MnI 7. 3. Již ve starém Egyptě byla sůl vyhledávaným zbožím, z něhož bohatli lidé i celá města. Zpočátku se sůl získávala odpařováním mořské vody, později se začala dobývat z ložisek v zemi.. Oxidy, sulfidy, halogenidy Název projektu: ŠKOLA21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3428 DUM: VY_32_INOVACE_3/33 jméno autora DUM: Tomáš Korelus datum (období), ve kterém byl DUM vytvořen / ověřen při výuce: duben/3.4. 2012 ročník, pro který je DUM určen:osmý vzdělávací oblast (vzdělávací obor) - dle požadavků. Názvosloví dvouprvkových sloučenin Názvosloví dvouprvkových sloučenin Názvosloví dvouprvkových sloučenin Názvosloví dvouprvkových sloučenin chlorid fosforitý jodid draselný fluorid křemičitý bromid olovnatý chlorid hlinitý MnCl3 PbI4 AlF3 PBr5 NaCl chlorid manganitý fluorid olovičitý jodid hlinitý chlorid sodný.

E-shop

Chemické názvosloví - anorganik

Chlorid hlinitý Kliknutím vložlte poznámky. Sem zadejte hledaný výraz Komentáie Poznámky + 11:49 21032020 vy 32 INOVACE 3.2.Ch2N.1M1/Žž OD NÁZVU K VZORCI chlorid vápenatý 1 . napsat znaöky prvkú a vzorci je opaëné ! 9.1 koeficienty tak, aby všeûh :shD òést/ KDûhová CZ 1.07 Olovo, značka Pb (Plumbum), atomová váha = 206,9 (O = 16,00). Olovo v přírodě jest dosti rozšířeno, avšak velmi zřídka nachází se ryzí. Nejznámější jest naleziště u Pajsbergu a Långbanshyttanu ve Wermlandě (Švédsko), kde se nalézá olovo někdy v krystallech s osmistěnem jedině vyvinutým neb v kombinaci s krychlí i jinými tvary převládajícím, dále v. Tetrachlórmetán alebo chlorid uhličitý (CCl 4) je ťažká bezfarebná tekutina sladkastej chuti a vône.Používa sa ako nepolárne rozpúšťadlo.Je výborným rozpúšťadlom nepolárnych organických zlúčenín a tukov. Ešte pred niekoľkými rokmi prakticky všetky čistiarne odevov prali tovar svojich zákazníkov v zmesi tetrachlórmetánu a chloroformu

2. Sloučeniny germania, cínu a olov

 1. Kontrola - opvk.zsletohrad.cz halogenid
 2. bromid draslíkový. PbI2, CaF2. jodid olovičitý, chlorid vápenatý. jodid olovnatý, fluorid. Діюча речовина (МНН) Трепірія йодид (Trepirium iodide
 3. S názvoslovím a chemickými vzorci jste se setkali už v některých hodinách. Např. oxid uhličitý nebo uhelnatý, chlorid sodný, kyselina sírová atd. atd. Víte, že existují např. sloučeniny dvouprvkové, tříprvkové (podle počtu prvků) CO. 2 - dvouprvková (uhlík a kyslík)H. 2 SO 4 - tříprvková (vodík, síra, kyslík
 4. PbCl4 chlorid olovo-ičitý (olovičitý) Názvosloví Halogenidů 2. Děkuji za . pozornost. Miroslav Kabelka. Author: Lenovo_01 Created Date: 02/10/2021 03:46:18 Title: Názvosloví Halogenidů Last modified by

Chemie krokem - 3.lekce - mojeskola.c

 1. chlorid olovičitý PbCl chlorid chromový CrCl 6 bromid vanadičný VBr 5 fluorid sodný NaF chlorid manganistý MnCl 7 jodid antimoničný SbI 5 jodid osmičelý OsI 8 jodid manganistý MnI 7. Title: Klasifikační arch Author: Radka Created Date
 2. Anorganické názvosloví - Vyhledej název nebo vzorec anorganického názvoslov
 3. chlorid draselný jodid stříbrný chlorid železitý fluorid uraničitý fluorid jodistý chlorid olovičitý fluorid lithný . HALOGENIDY tvorba názvu ze vzorce - procvičován í BF 3 PF.

Chlorid osmičitý - Wikipedi

chemie.gfxs.cz - Chemický vzdělávací portá

chlorid rtuťný: kassiterit (cínovec) SnO 2: oxid cíničitý: korund: Al 2 O 3: oxid hlinitý: kryolit: Na 3 [AlF 6] hexafluorohlinitan sodný: krystalová soda (soda na praní) Na 2 CO 3 · 10 H 2 O: dekahydrát uhličitanu sodného: křemen: SiO 2: oxid křemičitý: kuprit: Cu 2 O: oxid měďný: limonit (hnědel) Fe 2 O 3 · n H 2 O. chlorid železnatý . fluorid xenonový Ukázka oxid železitý. oxid měďnatý. oxid siřičitý. střední. Oxidy (střední) 20 Zadání Ukázka oxid olovičitý. oxid hořečnatý. Stránka zaměřená na chemické pokusy a laboratorní praxi. Anorganická chemie. Tato sekce je vyhrazená vesměs pro anorganické sloučeniny, ovšem jsou tu i syntézy některých těžko zařaditelných látek Tetrachlormethan neboli chlorid uhličitý, v technické hantýrce někdy označovaný tetrachlór, je bezbarvá kapalina sladkého éterického zápachu, prakticky nerozpustná ve vodě, zato dobře rozpustná v řadě organických rozpouštědel jako je methanol, ethanol, aceton, benzen, benzin aj

Chlorid ciničitý - Wikipédi

Methylene chloride 2 2 4 2 4 Naftalen 1 1 4 1 4 Octan butylnatý 1 1 2 4 - Octan olovičitý 1 1 1 - 2 Octan sodný 1 1 1 4 2 Oxid siřičitý 2 1 1 1 4 Peroxid vodíku 1 1 3 2 4 Rtuť 1 1 1 1 1. Názvosloví dvouprvkových sloučenin. Dvouslovný název . tvoří . podstatné jméno- druh. sloučeniny: oxid, sulfid, chlorid, jodid, bromid, fluori

Chlorid platiničitý - Wikiwan

 1. chlorid amonný: v preparátu Salnatrex při neslané dietě, salmiak - suché články NH 4 HCO 3: hydrogenuhličitan amonný: kypřící prášky do pečiva (NH 4) 2 SO 4: síran amonný: používá se k vysolování bílkovin Pb 3 O 4 (2PbO + PbO 2) oxid olovnato-olovičitý: toxický, suřík, základní nátěrové barvy SO 2: oxid.
 2. chlorid hlinitý AlCl 3. kyselina bromovodíková HBr anion bromidový Br-bromid sodný NaBr kyselina jodovodíková HI anion jodidový I-jodid strontnatý SrI 2. sulfan H 2 S anion sulfidový S 2-sulfid olovičitý PbS 2. kyselina kyanovodíková HCN anion kyanidový CN
 3. Procvičování názvosloví halogenidů a oxidů Chemie 8 Autor: Mgr. Jana Eichhornová Utvoř z názvů vzorce název vzorec název vzorec fluorid vápenatý oxid sodný oxid dusitý chlorid fosforečný chlorid železitý oxid olovnatý jodid cíničitý jodid sírový oxid arseničný bromid stříbrný oxid zinečnatý oxid siřičitý.
 4. Napríklad: TiCl4 - chlorid titaničitý. Halogenidy sú dobre rozpustné vo vode a pripravujú sa priamou syntézou prvkov alebo reakciou kovu (jeho hydroxidu, oxidu alebo uhličitanu) s kyselinou halogénvodíkovou. Napríklad: Pb + 2Cl 2 → PbCl4 - chlorid olovičitý. NaOH + HCl → NaCl +H 2 O. Cu + HCl → CuCl + H 2. Čítať viac
 5. Napríklad: TiCl 4 - chlorid titaničity. Halogenidy sú dobre rozpustné vo vode a pripravujú sa priamou syntézou prvkov alebo reakciou kovu (jeho hydroxidu, oxidu alebo uhličitanu) s kyselinou halogénvodíkovou. Napríklad: Pb + 2Cl 2 → PbCl 4 - chlorid olovičitý. NaOH + HCl → NaCl +H 2 O. Cu + HCl → CuCl + H 2
 6. ZADÁNÍ ÚKOLŮ NA OBDOBÍ 6.- 9. 4. ČESKÝ JAZYK Stále opakujeme pravopis, všechny větné členy, spojky podřadicí a souřadicí, druhy vedlejších vět, významové poměry, nově souřadné spojení vedlejších vět. Úkol nejdeš

Oxid olovičitý - Wikiwan

Oxid olovičitý - Multimediaexpo

olovi fotbal - pensionavia

D. Přehled vybraných předpisů, které se vztahují k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s jedy a jinými látkami škodlivými zdraví. Vládní nařízení č. 56/1967 Sb., o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví Vyhláška č. 57/1967 Sb., kterou se provádí vládní nařízení o jedech a jiných látkách. Chlorid osmičitý se připravuje rozpouštěním oxidu osmičelého v koncentrované kyselině chlorovodíkové (ta zde působí jako redukční činidlo): . OsO 4 + 8 HCl → OsCl 4 + 4 H 2 O + 2 Cl 2.. nebo zahříváním elementárního osmia při vysokém tlaku: Os + 2 Cl 2 → OsCl 4.. Reakce