Home

Jatečná výtěžnost skotu

• Dlouhověkost -datum vyřazení krav ústřední evidence • KMU-denní přírůstek v testu, osvalení OPB osvalení, netto přírůstek, jat. výtěžnost, jat. třída SKVS netto přírůstek, jatečná výtěžnost Ú Příznivá je u poražených zvířat jatečná výtěžnost 61 % a vzhledem k jemné kostře i nízký podíl kostí v jatečně opracovaném těle 14 - 16 %.Jedním z charakteristických znaků plemene je kromě bezrohosti i celoplášťové černé, případně červené (red) zbarvení

Jatečná výtěžnost- kvalitativní ukazatel, je to složení jatečného těla, kvality masa a tuku, je to přímá vazba na zpeněžování zvířat.. JV= jatečně opracované tělo v kg/ živá hmotnost v kg x 100 (v %) Průměrné hodnoty jatečné výtěžnosti skotu se pohybují kolem 50-52%, přičemž u starých krav ve špatném. *koeficient = 1/jatečná výtěžnost. Živá a jatečná hmotnost skotu poraženého mimo jatka se vypočítá násobením přebíraného počtu zvířat poražených mimo jatka a průměrné živé nebo jatečné hmotnosti zvířat poražených na jatkách • jatečná výtěžnost 57-59%, • porážková hmotnost do 600 kg, • šlechtění : - snížit variabilitu znaků vemene, - zvyšování mléčné užitkovosti, - exteriér, - zdraví, dlouhověkost, - udržení masné užitkovosti - vysoká jatečná výtěžnost, kvalitní a jemně vláknité maso, vyznačující se vysokým mramorováním, křehkostí, šťavnatostí a chutností (vynikající kvalita!) krav 800 - 1 100 kg, býků 1 200 - 1 500 kg - zbarvení je plavé až načervenalé, jednobarevné

  1. ut, kdy od této hmotnosti byla odečtena hmotnost krve, hlavy, kůže a končetin oddělených v.
  2. Otázka: Rozdělení plemen skotu Kvadratický tvar trupu, krátké končetiny, vynikající jatečná výtěžnost (slabé kosti). telata se rodí malá kolem 25 kg, velmi snadné porody na pastvinách, nenáročné plemeno, vynikající kvalita masa, jemné mramorované.
  3. Kráva jako kráva: nejpodivnější plemena skotu, která existují. Není kráva jako kráva, to byste si měli zapamatovat! Když se řekne kráva, asi si nepředstavíte nic extra. Ale skotu existuje po naší planetě tolik plemen, že se mezi nimi najdou i extrémně výjimečná. A to jak vizuálně, tak taková, které vynikají.
  4. - kohoutková výška krav je 126 - 132 cm, hmotnost krav 500 - 570 kg, býků 750 až 850 kg - hluboký a úzký hrudník, rovný hřbet, krátké, suché, méně osvalené končetiny - vemeno vyniká velikostí a výborným utvářením • jatečná výtěžnost vykrmovaných býk.
  5. Jatečná výtěžnost •procentický podíl vytěženého masa na kosti z živé hmotnosti zvířete před poražením Hmotnost jatečně upraveného těla(JUT) - hmotnost dvou půlek nebo čtyř čtvrtí bez kůže, bez hlavy, bez končetin, oddělených vdolním kloubu zápěstním a zánártním, be
  6. Jatečná výtěžnost •procentický podíl vytěženého masa na kosti z živé hmotnosti zvířete před poražením Hmotnost jatečně upraveného těla(JUT) - hmotnost dvou půlek ČSN 46 61 20 Klasifikace jatečných těl skotu (účinnost od 1.1.2002) SEURO
  7. 4. 2006 se stavy skotu meziročně snížily o 23 663 kusů (o 1,7 %), z toho stavy krav celkem klesly o 10 001 kusů (1,8 %), stavy krav bez tržní produkce mléka se snížily o 1 440 ks (1,0 %) na 139 706 kusů. Vlivem stoupající úrovně užitkovosti dojených krav a stanovené kvóty nákupu mléka stavy dojených krav postupně klesají

Jatečná hmotnost skotu. CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_ PaV_1.03 •SOU Obořiště •Určeno pro obor - Práce ve stravování - zaměření kuchař - 2.ročník •Číslo klíčové aktivity: In chemistry, the molar mass of a chemical compound is defined as the mass of a sample of that compound divided by the amount of substance in that sample, measured in moles Ve výkrmu býků dosahuje ve věku 6 až 12 měsíců průměrné denní přírůstky 1 450 až 1 550 g. Jatečná výtěžnost býků se pohybuje od 67,5 do 69 %. Problémem bývají porody velkých telat. Limousinský skot pochází z francouzské oblasti. Má nižší nároky na výživu a krmení, má dobré pastevní schopnosti Plemena skotu se dělí na masná (chovaná výhradně pro produkci masa), kombinovaná (chovaná pro produkci mléka a masa) Masný Simentál současnosti je plemeno většího tělesného rámce, s výrazným osvalením, příznivá je i jatečná výtěžnost (nad 58 %) Produkce masa z pohledu obecné zootechniky je soubor chovatelských úkonů spějících k výkrmu jatečných zvířat. Maso je chápáno buď v širším slova smyslu jako vše poživatelné (svaly, cévy, srdce, játra, plíce, tuk), nebo v užším slova smyslu jako kosterní svalovina.. V Česku se využívá hlavně masa prasat, býků, vyřazených krav, ovcí, drůbeže a ryb

Výtěžnost masa u skotu — masná užitkovost a zpeněžování masa

ČSCHMS - Český svaz chovatelů masného skot

Fitérský kemp připravil mladé stylisty a vodiče krav . Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun a Českomoravská společnost chovatelů uspořádali na lanškrounském školním statku třídenní fitérskou školu pro žáky středních zemědělských škol, kteří se budou podílet na přípravě krav a jalovic nejen pro. Plemeno uckermärker je velkého tělesného rámce vyznačující se klidným temperamentem, snadnými porody, vynikající mléčností a výbornými mateřskými vlastnostmi. Jemnější kostra s výborným osvalením dávají maximální předpoklad pro následné ekonomické zhodnocení ve výkrmu zvířat (jatečná výtěžnost až 63 %)

Český strakatý skot - Agropress

Chov skotu - užitkové vlastnosti skotu :: Zemedelk

1 300 g v intenzivním výkrmu býků a jatečná výtěžnost nad 58 %. Úroveň mléčné užitkovosti v roce 2004 dosáhla v průměru populace 5854 kg s obsahem tuku 4,1% a bílkovin 3,46%. Masná užitkovost dosahovala přírůstku 1360g/den u býků v testaci, u býků zařazovaných do plemenitby 1450 - 1470 g/den s výtěžností 56-57% Dexter je nejmenší evroé plemeno skotu.Je to trpasličí verze irského plemene kerry, výška krav v kříži je pouze 96-104 cm a hmotnost okolo 300 kg.Je to skot s dvoustrannou užitkovostí, dlouhověký a nenáročný, populární zvláště v malých domácích chovech V současnosti je průměrná užitkovost českých jerseyských krav 6000 kg mléka za laktaci u starších krav a 5450 kg mléka u prvotelek. Masná užitkovost je jen velmi malá: jatečná výtěžnost vyřazených krav je velice nízká, lůj starších zvířat je navíc sytě žlutě zbarvený, takže se maso podobá koňskému

Býci vykázali v testu vyšší jatečnou výtěžnost, přibližně poloviční podíl jatečných lojů a jejich jatečná těla byla klasifikována nižším stupněm protučnělosti. Jatečné půlky jalovic obsahovaly nižší podíl masa i kostí a šlach, naopak měly více než 2,5 x vyšší množství oddělitelného tuku Střední tělesný rámec, kohoutková výška 130 cm u krav, u býků 140 cm. Hmotnost býků 800-1000 kg. Dobrá kvalita masa, s nízkým podílem tuku, vysoká jatečná výtěžnost (68 %). Průměrný denní přírůstek 1200 g. U krav těžké porody, hlavně u prvotelek, časté císařské řezy. V ČR od 90. let minulého století Jatečná hodnota Jatečná výtěžnost Kvalita JUT Podíl tkání Kvalita masa Podíl hmotnosti výsekových částí Místo vpichu u prasat a skotu Jatečná výtěžnost 60%. Mléčná užitkovost za normovanou laktaci 6000-7000kg. Větší tučnost 4,2%, bílkovin 3,45% . červenostrakatý nížinný skot. MRI- holandský strakatý nížinný skot-zkratka řek okolo oblasti, kde vzniklo-zušlechťováno Red Holštýne jatečná výtěžnost v % komb. plem. vyšší o 1,5 - 3 % zastoupení kosti v jatečném trupu komb. plem. nižší o 0,4 % a více náklady na léčení u komb. plemen nižší využití krmiva pro produkci masa komb. plemeno lepší o 10 % (Louda a kol., 2000) Masný užitkový ty

Ukazatele výkrmnosti a jatečné hodnoty býků masných plemen skotu. Plemeno. Hmotnost při odstavu. Porážková hmotnost. Věk při porážce. Přírůstek od narození do porážky. Jatečná výtěžnost. Hmotnost JOT. Netto přírůstek. Hereford. 220 kg. 500 kg chovů strakatého skotu: mléko v nejvyšších třídách jakosti s žádoucím obsahem mléčných složek a vysokou výtěžnost kvalitního, chuťově výrazného masa, vhodného ke všem formám technologického využití ( ANONYM 1). 2.2 Mléčná užitkovost Produkce mléka je u skotu nejcennější a nejdůležitější vlastnost

Jatečná výtěžnost, zemědělství procentuální vyjádření hmotnosti jatečně opracovaného poraženého zvířete v teplém stavu vzhledem k živé nákupní hmotnosti.U skotu, ovcí, koz a koní se bere v úvahu hmotnost dvou půlek trupu nebo čtyř čtvrtí (bez kůže, hlavy, nohou, orgánů dutiny hrudní, břišní a pánevní, u krav bez vemene); u prasat se hodnotí dvě. Jatečnými odpady u skotu jsou krev, kůže, hlava, končetiny po zápěstí, hlezna a vnitřnosti. Jatečná výtěžnost je procentuální vyjádření mrtvé hmotnosti, která činí u krav vykrmených 45 - 50% a u krav nevykrmených 25 - 40%. Jatečná hmotnost je hmotnost zabitého zvířete bez jatečného odpadu jatečná výtěžnost. U prasat dosahuje až 80 % v závislosti na plemeni a liniích. Ve srovnání s jinými velkými hospodářskými zvířaty mají prasata největší jatečnou výtěžnost (u skotu kolem 60 %, u ovcí kolem 50 %). Vysokou jatečnou výtěžnost má obecně drůbež (nad 70 %, nejvíce krůta - 80 % a více)

Transcript Plemena skotu 900-1050 kg. Zvířata jsou odolná na drsné klima a nenáročná na chovatelské podmínky a krmení.Vysoká jatečná výtěžnost kvalitního masa (přírůstky až 1400 g) způsobily jeho velkou popularitu - druhá největší populace v ČR. Zvířata jsou raná s lehkými porody a dobrými výsledky odchov U mladých býků dosahuje průměrný denní přírůstek 1400 g. Šlěchtielským cílem je: výborné mateřské chování krav, snadné telení, mírnost a přizpůsobivost, velmi dobrý růst. telat, vysoká jatečná výtěžnost, korektní končetiny a paznehty

Charakteristikou jatečné hodnoty je jatečná výtěžnost,která vyjadřuje procentický podíl hmotnosti jatečně upraveného těla z porážkové hmotnosti živého zvířete. Výpočet : jatečná výtěžnost = Zjišťuje se těsně po porážce a hodnoty výtěžnosti u skotu jsou okolo 50 % u masného skotu 55 - 67 % jatečná výtěžnost 58% Masná Hereford v r. 1976 dovezen z VB nejrozšířenější, v ČR asi 6 000ks k nám dovezen jako dominantně bezrohý, nyní s rohama střední tělesný rámec, kráva 135 cm, býk 550 kg barva srsti celoplášťově červenohnědá, hlava, ocas a spodní části bílé, bílá skvrna přes kohoutek velmi rané. U poražených zvířat je velmi příznivá jatečná výtěžnost, která představuje až 61 %. Jedním z charakteristických znaků tohoto skotu je kromě bezrohosti i celoplášťové černé, případně červené (red) zbarvení

V dlouhodobější perspektivě charakterizuje mléčnou užitkovost cílový požadavek 6 000 až 7 500 kg mléka s obsahem bílkovin nad 3,5 %. Masnou užitkovost pak průměrný denní přírůstek nad 1 300 g v intenzivním výkrmu býků a jatečná výtěžnost nad 58 % Živá hmotnost vyjadřuje hmotnost zvířete před porážkou po srážce na nakrmenost. Jatečná hmotnost vyjadřuje hmotnost jatečně upraveného těla za studena. Pokud je zjištěna v teplém stavu (u skotu do 60 minut a u prasat do 45 minut po vykrvení), odečítají se 2 % ze zjištěné hmotnosti Chov skotu - Aberdeen Angus . Jatečná výtěžnost dosahuje 61 %, přičemž díky jemné kostře je podíl kostí v jatečně opracovaném trupu pouze 14-16 %. Maso z plemene Angus je jemně vláknité a křehké, vysoce mramorované, šťavnaté a má typickou chuť. Tuk má typickou žlutou barvu Publikováno: 03.01.2003 00:0 Jatečně upravené tělo - dvě poloviny skotu bez kůže, bez hlavy, bez končetin, bez orgánů dutiny břišní, hrudní a pánevní, bez loje Jatečná výtěžnost - procentické vyjádření masa na kosti z celkové hmotnosti zvířete před porážkou (cca 46% odpa Jatečná výtěžnost krav % Jatečná hmotnost krávy kg jat. hm./kus: 300 Tržní náklady : Kč/kus: DPH (15.0 %) Kč/kus: 2583.1 Tržby za jatečnou krávu: Kč/kus: 19803.16 Obměna stáda (vyřazená zvířata) Viz charakteristika výrobního procesu. % 16.7 Ztráty krav % Tržby z prodeje vyřazených krav : Kč/krávu/rok: 3240.

Metodika statistiky živočišné výroby ČS

Prechádzať milióny slov a slovných spojení vo všetkých jazykoch Vysoká jatečná výtěžnost vysoce kvalitního masa; Dobré mléčné vlastnosti s produkcí 6,5 až 9,5 litru mléka denně a na rozdíl od skotu plemene Jersey i dobrá zmasilost - výtěžnost přes 56%; Přátelské plemeno - není agresivn Výsledky v KU. Masná užitkovost plemene je vynikající. Díky dvojitému osvalení jatečná výtěžnost masného typu dosahuje 67-75 % a to s vysokým podílem cenných částí. Podíl tuku a kostí v jatečném trupu je malý, zvířata navíc nemají sklon k tučnění. Porážková hmotnost býků je 600-750 kg a této hmotnosti je obvykle dosaženo ve věku 15-17 měsíců Český strakatý skot je tradičním plemenem skotu na území České republiky.Je součástí celosvětové populace strakatých plemen shodného fylogenetického původu, rozšířené, pro svoje vynikající vlastnosti a široké využití, na všech kontinentech. Na celkových stavech skotu v ČR se podílí v současné době přibližně jednou polovinou 02.07.2021 Porážky hospodářských zvířat - květen 2021. Měsíční údaje o porážkách hospodářských zvířat a výrobě masa členěné podle druhů (skot, prasata, ovce, kozy, koně, drůbež). Sledovanými ukazateli jsou počet poražených zvířat, celková a průměrná živá hmotnost, celková a průměrná jatečná. Angus. Maso z jatečných zvířat se vyznačuje vysokým mramorováním, křehkostí, šťavnatostí a specifickou chutí. Příznivá je u poražených zvířat jatečná výtěžnost 61 % a vzhledem k jemné kostře i nízký podíl kostí v jatečně opracovaném těle 14 - 16 %.Jedním z charakteristických znaků plemene je kromě.

Plemena dojeného skotu • jatečná výtěžnost vykrmovaných býk - průměrné denní přírůstky 1 300g, vysoká kvalita masa - středně rané; 1. zapouštění ve věku 16 - 20 měsíců - tendence k tučnění v období stání na sucho (restrikce krmiva) Kvalita, obecně, je velmi těžko definovatelný pojem, jelikož zahrnuje mnoho. Aberdeen angus. Domovem jednoho z nejrozšířenějších masných plemen skotu na světě je severovýchodní Skotsko. Již na počátku 18. století se v krajích Aberdeenshire a Forfarshire podařilo vyšlechtit masný užitkový typ skotu, který v první polovině 19. století chovatel Hugh Watson přikřížením plemene shorthorn sjednotil a položil tak základ tohoto plemene Jatečná výtěžnost dosahuje 61 %, přičemž díky jemné kostře je podíl kostí v jatečně opracovaném trupu pouze 14-16 %. Maso z plemene Angus je jemně vláknité a křehké, vysoce mramorované, šťavnaté a má typickou chuť Terminologie - masná užitkovost skotu Výkrmnost - schopnost dosahovat přírůstků živé hmotnosti (při ekonomické spotřebě živin na kg přírůstku) Jatečná hodnota - kvalitativní a kvantitativní znaky a vlastnosti jatečně upraveného těla (JUT) Jatečně upravené tělo Jatečná výtěžnost Brutto přírůstek Netto.

Blonde d´Aquitaine je třetí nejvýznamnější francouzské masné plemeno plavého celoplášťového zbarvení. Charakteristický je pro něj velký tělesný rámec, výjimečná délka těla a pevná jemnější kostra s mimořádně vyvinutým osvalením (jatečná výtěžnost se pohybuje kolem 65 %) a má nízký obsah tuku v mase vysvětlete pojmy: výkrmnost, vykrmenost, intenzita růstu, jatečná hodnota, jatečná výtěžnost, průměrný denní přírůstek uveďte zbývající speciální fyziologické vlastnosti hospodářských zvířat 5. Plemenitba hospodářských zvířat Chov skotu patří k nejvýznamnějším odvětvím živočišné výrob Krávy dosahují živé hmotnosti 600 - 750 kg při výšce v kohoutku asi 137 cm, býci hmotnosti 1100 - 1400 kg při výšce asi 143 cm. Býci vybraní k plemenitbě dosahují denních přírůstků 1300 g, ve výkrmu nemají sklon k tučnění a jatečná výtěžnost je vysoká Jatečná hodnota = složení jatečného těla, kvalita masa a tuku + jatečná výtěžnost= určuje cenu zvířete → ovlivněna plemenem, věkem, kategorií skotu - Ø 50 - 52% (masná až 68%) Složení jatečně opracovaného těla - udává stupeň zmasilosti, protučnělosti, podíl masitých částí atd

Zootechnika - Základy Chovatelství - Obecná Zootechnika

24. Jatečná výtěžnost výsekových prasat hmotnosti 110 - 120 kg je v ČR: a) přibližně 65 %. b) přibližně 85 %. c) přibližně 50%. d) přibližně 80 % 25. Do jatečného rozboru bezprostředně navazujícího na porážku skotu řadíme stanovení: a) hmotnosti masa v kýtě. b) podílu hlavních masitých část Uveďte správný postup při dojení krav. Filtrace, zchlazení, pasterizace. Ošetření kravského mléka po nadojení, která opatření zahrnuje. Podíl svaloviny a tuku. Vysvětlete termín vykrmenost skotu. Podíl jatečnéa porážkovéhmotnosti ( okolo 50%) Vysvětlete pojem jatečná výtěžnost u skotu

výborné mateřské chování krav; snadné telení; mírnost a přizpůsobivost; velmi dobrý růst. telat; vysoká jatečná výtěžnost; korektní končetiny a paznehty; Metody plemenitby (šlechtění) Křížení v chovu skotu za účelem zajištění produkce hovězího masa. Užitkové křížení. Pro produkci jatečného skotu Netto přir. Jatečná výtěžnost Jatečná třída 109 101 99 88 100 112 124 interval optimálních hodnot GZW celkový index 111 PH dle GZW 8/2020 * výrazný exteriér * uniformní potomstvo * zdravá vemena NELL HCH-019 *02. 07. 2014, Chovatel: ZD Nová Ves-Víska C100 HUTERA HCH-008 (HUTMANN) x IMPOSIUM RAD-277 x WALBO HG-23 Vérifiez les traductions 'jatečná výtěžnost' en français. Cherchez des exemples de traductions jatečná výtěžnost dans des phrases, écoutez à la prononciation et apprenez la grammaire I přes to, že chovný cíl a standard plemene jsou součástí inovovaného šlechtitelského programu, který schválilo Členské shromáždění Svazu chovatelů českého strakatého skotu na svém zasedání dne 6. června 2001, jsou na tomto místě k dispozici ještě přehledné tabulky. Vedle chovného cíle a standardu plemene můžete na tomto místě najít také podrobnější.

Rozdělení plemen skotu - maturitní otázka Studijni-svet

Vysoká jatečná výtěžnost vysoce kvalitního masa; Dobré mléčné vlastnosti s produkcí 6,5 až 9,5 litru mléka denně a na rozdíl od skotu plemene Jersey i dobrá zmasilost - výtěžnost přes 56%; Přátelské plemeno - není agresivn Vyšší intenzita růstu byla potvrzena u CH a MS. Jatečná výtěžnost byla nejvyšší u CH a AA. Podle klasifikace jatečných těl na základě systému SEUROP byli býci CH a MS nejlepší ve zmasilosti a býci skupiny AA a HE měli nejvyšší stupeň protučnělosti. Oddělení: Chov skotu

Chov skotu - na farmě chováme tato plemena: Charolais Charolais. Jedná se o plemeno velkého tělesného rámce s mohutnou a silnou kostrou a výrazným osvalením, u kterého krávy dosahují v dospělosti 750 kg, ale i více, a býci 1200 kg a více Jatečná výtěžnost výsekových prasat hmotnosti 110 - 120 kg je v ČR: a) přibližně 65 %. b) přibližně 85 % prasete. b) králíka. c) skotu d) ovce 5. stanovení podílu masa a kostí z pravé jatečné poloviny . c) stanovení masa, ořezu a kostí z plece

Právě jsme dovezli z Austrálie: Wagyu a Black Angus. Dobrý den všem milovníkům hovězích steaků nekompromisní kvality, dovolte mi, abych vás informoval, že na konci minulého týdne jsme dovezli z Austrálie špičkové Grain Beef plemen WAGYU a Black ANGUS.Rád bych vám toto vynikající hovězí maso nabídl k ochutnání Netto přír. Jatečná výtěžnost Jatečná třída 88 100 112 124 *02. 03. 2018, Chovatel: Nahořanská a.s. C100 MW index mléka FW index masa FIT index fitness 130 122 99 98 108 97 97 97 100 103 102 104 101 108 +1 139 -0,03 +45 -0,01 +39 Rámec Osvalení Končetiny Vemeno Výška v kříži Délka těla Šířka zádě Hloubka středot.

Video: Kráva jako kráva: nejpodivnější plemena skotu, která

Anglický dlouhorohý skot – Wikipedie

Aberdeen Angus je moderní masné plemeno, které vyniká dobrou plodností a porodností matek. Maso jatečných zvířat se vyznačuje vysokým mramorováním, křehkostí, šťavnatostí a charakteristickou chutí. Příznivá je u poražených zvířat jatečná výtěžnost 61% a vzhledem k jemné kostře nízký podíl kostí Plemena skotu. Aberdeen angus. Domovem jednoho z nejrozšířenějších masných plemen skotu na světě je severovýchodní Skotsko. Již na počátku 18. století se v krajích Aberdeenshire a Forfarshire podařilo vyšlechtit masný užitkový typ skotu, který v první polovině 19. století chovatel Hugh Watson přikřížením plemene shorthorn sjednotil a položil tak základ tohoto. Jatečná výtěžnost v celém souboru býků dosáhla hodnoty 57 %, při celkové variabilitě 0,02 %. Tab. 1: Základní charakteristika hodnoceného souboru jatečných zvířat Ukazatel n Průměr Směrodatná odchylka Směrodatná chyba Koeficient variability Věk v době porážky (dny) 503 20,43 1,11 0,0 Ayrshirský skot, též ayrshire, je dojné plemeno skotu pocházející ze Skotska. V současnosti se chová hlavně v Severní Americe, ve Velké Británii a především ve Finsku, kde toto plemeno tvoří 71 % všeho dojeného skotu. V Česku je těchto krav jen málo, ale v minulosti byl ayrshirským skotem zušlechťován český strakatý skot

Jatečná výtěžnost se tak pohybuje mezi 63 - 67 %. Jatečné výtěžnosti vybraných kategorií zvířat: - 8 - 15 denní telata (kříženci s dojenými plemeny) jatečná výtěžnost 65 - 67 % kontroly užitkovosti skotu bez tržní produkce mléka (dále jen Metodiky KUMP) - min. 95 Býci se dožívají 10 - 11 let, u krav je to až 14 let. Jatečná zvířata dosahují denních přírůstků až 1300 g, ve výkrmu nemají sklon k tučnění a jatečná výtěžnost je vysoká, takže jsou dávána na jatka v cca 18 měsících (jalovice o dva měsíce dřív) při váze 600 - 800 kilogramů Ellenőrizze a (z) jatečná výtěžnost fordításokat a (z) magyar nyelvre. Nézze meg a jatečná výtěžnost mondatokban található fordítás példáit, hallgassa meg a kiejtést és tanulja meg a nyelvtant

České strakaté | Informace o skotu - ČMSCH, a

Jatečná hmotnost skot

Roční mléčná užitkovost dosahuje 3200 kg mléka s obsahem 3,8 % tuku a 3,3 % bílkovin, jatečná výtěžnost krav je 54 % a telat 57 %. Zajímavosti. Neméně důležitou vlastností tohoto plemene je jeho schopnost bojovat. Zápasy krav a jalovic se pořádají na jaře, a to v pěti hmotnostních kategoriích U býků vybraných k plemenitbě byly v roce 2003 denní přírůstky 1450 gramů, jatečná výtěžnost výkrmových býků činila 62 %. Limousine Plemeno pochází z oblasti Limousin, původní skot byl až do první poloviny 20. století používán především k tahu V ČR jsou dosahovány následující parametry v rámci KUMP: jatečná výtěžnost 63 až 65 %, hmotnost ve 120 dnech věku - býčci 184 kg, jalovičky 172 k, hmotnost ve 210 dvech věku - býčci 295 kg, jalovičky 272 kg, hmotnost v 365 dnech větu - býčci 530 kg, jalovičky 396 kg Maso belgických modrých krav je vysoce kvalitní. Díky dvojitému osvalení kýty a beder dosahuje jatečná výtěžnost masného typu 67-75 % a to s vysokým podílem cenných částí . Ze všech masných plemen má belgické modrobílé nejvyšší podíl masa první jakosti , maso je jemné a obsahuje jen malé množství tuku a. Chovným cílem je mléčná užitkovost dospělých krav rovnající se 6000 až 7500 kg mléka za laktaci s obsahem bílkovin nad 3,5 %. a co se masné užitkovosti týče, v intenzivním výkrmu býků by měl průměrný denní přírůstek dosahovat minimálně 1300 g a jatečná výtěžnost by měla být vyšší než 58 %

Plemena krav - Obyvat

Nemá sklon k tučnění a je vhodný pro výkrm i do vyšších porážkových hmotností. U býků vybraných k plemenitbě byly v roce 2003 denní přírůstky 1450 g, jatečná výtěžnost výkrmových býků činila 62 % Svaz chovatelű ćeského strakatého skotu chovný cíl a standard b d. Podobné dokumenty. lineární popis - Svaz chovatelů českého strakatého skotu. A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Metodika je určena k popisu a hodnocení zevnějšku krav českého strakatého skotu a ostatních plemen kombinovaného užitkového typu chovaných v. Stejně dobré výsledky vykazují také býčci vykrmováni v systémech baby beef. Výrazné osvalení, vysoký podíl masa 1. jakosti, nízký podíl kostí, tuku a nervstva se projevují ve velmi vysokém ohodnocení býků i krav, kdy jsou zařazováni zpravidla jen do tříd S a E. Jatečná výtěžnost se pohybuje mezi 67 - 75 % Chov masného skotu Proč chovat masný skot? Aberdeen-anguský. Lehká hlava má vysoký mezirožní val a je bezrohá. Bezrohost a černá barva jsou plemennými znaky. Živá hmotnost krav dosahuje 600 - 700 kg. Vyskytuje se i subpopulace červeně zbarvená. Telata se rodí malá, o živé hmotnosti 22 -32 kg. Výtěžnost vykrmených býčků je vysoká, 65 - 70 %

Masná plemena skotu topbeef

Na celkových stavech skotu v ČR se podílí v současné době přibližně jednou polovinou. Masnou užitkovost pak průměrný denní přírůstek nad 1 300 g v intenzivním výkrmu býků a jatečná výtěžnost nad 58 %. Řada předních chovů dosahuje těchto parametrů již v současné době ISB GENETIC . Ledečská 2917 580 01 Havlíčkův Brod Česká republika, EU kód: CZ6179000 • jatečná výtěžnost v %, • podíl svaloviny v %, • výška tuku vmm, • výška svalu vmm, 14 Výzkumný úkol: NAZV QJ 1510191 Ekonomické modely pro hodnocení a optimalizaci managementu stáda. Cílem projektu je vytvoření algoritmů pro kalkulace, modelování, hodnocení

Plemeno Simmental | topbeef

Produkce masa - Wikipedi

ISSN 0027-8068. Cílem práce bylo porovnat masnou užitkovost býků plemen česká červinka a české strakaté. Zatímco býci plemene české strakaté poražení ve shodném věku zaznamenali vyšší porážkovou hmotnost, hmotnost jatečně upraveného těla i stupeň zmasilosti SEUROP, třída protučnělosti a jatečná výtěžnost. Naše holky plemene parthenaise z Francie. V současnosti je toto plemeno chováno výhradně pro produkci kvalitního hovězího masa. Velkými přednostmi plemene parthenaise jsou jemná kostra a vysoká jatečná výtěžnost, velmi málo podkožního tuku, jemnost masa a jeho textura. Krávy se vyznačují výbornými mateřskými. Aberdeen angus je moderní masné plemeno, které vyniká dobrou plodností matek a snadnými porody. Maso z jatečných zvířat se vyznačuje vysokým mramorováním, křehkostí, šťavnatostí a specifickou chutí. Příznivá je u poražených zvířat jatečná výtěžnost 61 % a vzhledem k jemné kostře i nízký podíl kostí v. Mléčná užitkovost krav kombinovaného typu se pohybuje v průměru okolo 5.000 kg mléka při bílkovině 3,20 %. U mléčnějšího typu nejsou však výjimkou ani krávy, které na 8. laktaci dosahují užitkovosti 8.000 kg. I při takto vysoké mléčné produkci jsou zvířata velmi dobře zmasilá a dosahují velmi slušné masné Aberdeen-anguský skot (AA) je masné plemeno skotu typické bezrohostí a plášťovým zbarvením, zvířata jsou jednolitě černá nebo červenohnědá. Je to jedno z nejvíce chovaných masných plemen na světě. V hojném počtu je toto plemeno zastoupeno též v České republice, první telata se zde narodila v roce 1992 a v roce 2003 byl Aberdeen-anguský skot druhým..

PPT - Masná plemena skotu PowerPoint Presentation, freeChianina – Wikipedie

Domů - Holstei

Užitkovost je výrazně masná, zvířata dosahují vysokých přírůstků ve výkrmu, u býků v testaci v roce 2003 byl denní přírůstek 1480 g,[2] jatečná výtěžnost u vykrmovaných býků přesahuje 65 %,[3] a 55 % u krav.[1 Limousinský skot. Limousinský skot je masné plemeno skotu pocházející z regionu Limousin i Marche ve střední Francii. Limousinský skot se vyznačuje dobrou odolností proti počasí, dobrou plodností a dlouhověkostí. Porody jsou snadné. Vynikající je též pastevní schopnost a konverze objemných krmiv