Home

Procvičování celá čísla 7 třída

M7 - procvičován

 1. V této části se nachází výukové materiály určené k procvičování učiva matematiky ze 7. ročníku. Všechny výukové materiály vytvářela autorka webových stránek od roku 2011. Pokud byly části některých materiálů odněkud převzaty, odkazy najdete v sekci Použitá literatura
 2. Celá čísla - kladná a záporná. Kombinované operace (B) 02. 7. Matematika. Celá čísla - kladná a záporná. Kombinované operace - závorky. 01. 7
 3. tŘÍda vii.c; titulnÍ strana . matematika - pŘÍklady k procviČenÍ pŘÍklady k procviČenÍ xv. - Čtvrtletka naneČisto pŘÍklady k procviČenÍ xiv. - racionÁlnÍ ČÍsla - i. pŘÍklady k procviČenÍ xiii. celÁ ČÍsla pŘÍklady k procviČenÍ i. - dĚlitelÉ ČÍsla.
 4. Matematika. Pro 6. ročník Pro 7. ročník Pro 8. ročník Pro 9. ročník Tematicky.
 5. Celá čísla (11h) Celé číslo, porovnávání celých čísel (2h) Absolutní hodnota celého čísla (1h) Sčítání celých čísel (2h) Odčítání celých čísel (2h) Násobení celých čísel (2h) Dělení celých čísel (2h) Racionální čísla (11h) Záporná desetinná čísla a zlomky (3h) Porovnávání racionálních.
 6. 1) Vypočtěte: 2) Vypočtěte: 3) Vypočtěte: 4) Vypočtěte: 5) Vypočtěte: 6) Doplňte tak, aby platila rovnost: 7) Vypočtěte: 8) Vypočtě

Online cvičení matematika, bohatá sbírka příkladů pro základní i střední školy. Matematika hrou i tradiční procvičování počítání. Matematika: 7. třída. Třída: Vše. 1. Široký výběr Úzký výběr. 2. Široký výběr Úzký výběr. 3. Smíšená čísla. Pexeso: střední. Zlomky procvičování. pondělí - PS 105/6. úterý - zadání najdete v MS Teams. Do chatu mi napište znění tajenky. Celá čísla. středa - úvod, absolutní hodnota. čtvrtek - PS 112/2, 3; 113/6, 7. pátek - porovnávání celých čísel - PS 115/16, 18, 19, 20 . Kdo nebyl na on-line hodinách, napíše si o zaslání prezentace pŘÍklady k procviČenÍ xxiv - desetinnÁ ČÍsla pŘÍklady k procviČenÍ xxiii - Čtvrtletka naneČisto - iv pŘÍklady k procviČenÍ xxii - krychle, kvÁdr pŘÍklady k procviČenÍ xxi - krychle, kvÁdr pŘÍklady k procviČenÍ xx - krychle, kvÁdr pŘÍklady k procviČenÍ xix - celÁ ČÍsla 7. třída M - zápisy a procvičování. 7. třída. Přihlásit se k odběru příspěvků Online cvičení 7.ročník - hledej celá čísla - čísla opačn. Stn a odtn celch sel - test . 4 (absolutn hodnota) 1. |-5| - 8 = -13 -3 3 1

Sčítání a odčítání celých čísel. Typ příkladů. Pouze sčítání Pouze odčítání Sčítání a odčítání. Počet příkladů v testu. Zadejte číslo mezi 10-50 příklady. Počet členů v příkladu. Zadejte číslo mezi 2-5 členy. Používat čísla od 1 do. 10 100 1000 MATEMATIKA 7. TŘÍDA 11. - 15. ledna Tento týden budeme probírat novu látku - celá čísla. Počítání má celkem jednoduchá pravidla, ale je potřeba intenzivní procvičování s okamžitým opravováním chyb. Špatný návyk je horší než žádný. Budeme mít tři hodiny online a jen jednu hodinu samostatného procvičování matematika 7.třída - pracovní listy. 21. 03. 2017 . Dokument 7. třída Týden 15. - 19. 6. 2020 (úkoly pro žáky, kteří se nebudou zúčastňovat pravidelných setkání ve škole) Přírodopis. Dnes jsme zopakovali list (vkládám prezentaci + pracovní list, ve kterém si na straně 39. vypracujete cvičení 9 a 10, v pracovním listu z minulého týdne vypracujete cvičení 7) About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators.

Nabízíme učebnici Matematika 7. r. ZŠ 1. díl - Zlomky. Celá čísla. Racionální čísla od autora/ů O. Odvárko, J. Kadleček z nakladatelství PROMETHEUS. 3. přepracované vydání, učebnice je barevn Procvičování na interneru. Novinky na procvicuj.cz. 28.11.2011. Oprava některých chyb. 10.09.2011. Spuštění ostrého provoz Celá čísla Anotace Pracovní listy k procvičování početních operaci celých čísel. Žák přepisuje uvedená cvičení do sešitu a řeší je. Všechny pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění. Třída 7. Celá čísla Násobení a dělení celých čísel - rébus 1 Procvičování počítání s celými čísly ID: 1513790 Language: Czech School subject: Matematika Grade/level: 7. třída Age: 11-13 Main content: Celá čísla Other contents: Add to my workbooks (0) Embed in my website or blog Add to Google Classroom Add to Microsoft Teams Share through. Matematika hrou. 5 příkladů: Vypočti absolutní hodnotu součtu či rozdílu dvou čísel

Seznam cvičen

Procvičování předešlé látky, zápisky a výsledky mi prosím zašli do emailu. vičení: Učebnice: 52/3,4,5 Pracovní sešit: 41/6A,42/5,6,7 Online procvičování: onlinecviceni.cz - 7. třída, celá čísla Středa 4. 11. 2020 - online hodina od 8,50 -9,35 hodin Teorie (prosím zapsat do sešitu): Číslo opačn fyzika procvičování. Fyzika projekty. matematika 6.třída - pracovní listy. matematika 6.třída - výklad + příklady. matematika 7.třída - pracovní listy. matematika 7.třída - výklad + příklady. matematika 8.třída - pracovní listy. matematika 8.třída - výklad + příklady. matematika 9.třída - pracovní list

M a t e m a t i k a - PŘÍKLADY K PROCVIČEN

 1. 7. třída M - zápisy a procvičování. 7.třída DÚ. Celá čísla. Celá čísla - vlastní výklady (videa) Celá čísla - zápis + - * Hranoly
 2. PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 10. - 14. 5. Třída: 7. B Český jazyk Po: Neohebné slovní druhy - opakování Út: Neohebné slovní druhy - opakování St: Pravopis - opakování Čt: Pravopis - opakování Pá: MALÝ TEST - PRAVOPIS, opakování pravopisu Matematika V tomto týdnu budeme 1) opakovat celá čísla, racionální čísla a přímou a nepřímou úměrnost - témata.
 3. Cvičení online 3. Pátek - online výuka, procvičování, slovní úlohy na finanční matematiku. Test během online hodiny. Práce na týden 9. 11. - 13. 11. Pondělí - online výuka dle rozvrhu - slovní úlohy řešené soustavou rovnic. Úterý - státní svátek
 4. 4. třída. Kapitola: Přirozená a celá čísla. 0. Celá čísla v rozvinutém zápisu - přehled (otevře okno) Celá čísla ve psané formě - přehled (otevře okno) Cvičení. Tabulka cifer v desítkovém zápisu K postupu na další úroveň odpověz správně 3 z 4 otázek

Ročník: 6. třída Pomůcka: aplikace Generátor náhodných čísel Učivo: určování dělitelnosti Učitel připraví k promítání některou aplikaci pro generování náhodných čísel Žáci se rozdělí do 3 - 4 skupin podle počtu žáků ve třídě Určený žák zapisuje skupinám bod Dumy.cz - sdílejme společně. Příměstské tábory v Otevřeném mlýně. Příměstské tábory v Kačici zajistí smysluplný program o letních prázdninách. Pro děti z prvního stupně jsme připravili několik turnusů těchto táborů u nás v Otevřeném mlýně v Kačici test Celá čísla ( Matematika) Test vyzkoušen 19685 krát, průměrný výsledek je 68.7% 7. ročník -2. Racionální čísla 4 Krátit zlomek znamená dělit čitatele a jmenovatele stejným číslem, které je různé od nuly. Zlomek krátíme tak, ţe jeho čitatel i jmenovatel dělíme týmţ číslem různým od nuly. Jestliţe čísla a, b jsou dělitelná číslem m a zároveň je b 0, m 0, pak platí b 7. ROČNÍK: Souhrnně učivo 7.ročníku -1 : Souhrnně učivo 7. ročníku - 2 : Souhrnné opakování aritmetiky : CELÁ ČÍSLA: Celá čísla - úvod (číselná osa, odchylka) Přednosti početních operací (test) Příklady k procvičení a prezentace : Celá čísla - test : Sčítání a odčítání : Násobení a dělení.

Online test - Sčítání a odčítání celých čísel pro ZŠ spojovačky. Sčítání a odčítání celých čísel. Přetáhněte pomocí myši výsledky na pravé straně do prázdných obdélníků k příslušnému příkladu. Po ukončení přesunů, stiskněte HODNOCENÍ a zobrazí se Váš úspěch. Při stisku tlačítka DALŠÍ. poměr- procvičování.doc (22 kB) Racionální čísla - počítání se zlomky. racionální čísla - příklady k procvičení.doc (34 kB) Počítání se závorkami, racionální čísla. Pracovní list - celá, racionální čísla.doc (23 kB) Násobení,dělení celých čísel, posloupnost početních výkonů celá čísla2 .doc (22,5 kB 7. třída. Kapitola: Zlomky. 0. Legenda (otevře okno) Dostupné body mistrovství Vynásob zlomky a celá čísla K postupu na další úroveň odpověz správně 5 z 7 otázek. Převod desetinných čísel na zlomky 2 (cvičení 2) (otevře okno

PRACOVNÍ LISTY DO MATEMATIKY: KALKULACE CENY. NÁSOBENÍ DO 100. NÁSOBENÍ DO 1 000 000. NUMERACE DO 100 (BEZ PŘECHODU DESÍTKY) CELÁ ČÍSLA - sčítání a odčítání. CELÁ ČÍSLA 2 - násobení a dělení. CELÁ ČÍSLA 3 - sčítání a odčítání. CELÁ ČÍSLA 4 - sčítání, odčítání Sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem (s krácením výsledků) Celá čísla. Sčítání celých čísel - dvě čísla. Sčítání celých čísel - tři čísla. Odčítání celých čísel - dvě čísla. Odčítání celých čísel - tři čísla. Sčítání, odčítání celých čísel - dvě čísla.

On-line cvičen

Matematika v 7 r. - Webzdarm

Třída 7. - učivo - ZŠ a MŠ Kladno, Velvarská 1206. Přejít k obsahu webu Základní škola a test sčítání a odčítání zlomků, násobení a dělení zlomků - procvičování. Týden 14. 12. - 18. 12. distanční výuka. celá čísla, desetinná čísla - test. MATEMATIKA 7. TŘÍDA 18. - 22. ledna Tento týden ještě zopakujeme celá čísla a budeme probírat novu látku - poměr. Prostřídáme strohé numerické počítání řešením slovních úloh na poměr a měřítko mapy. Budeme potřebovat učebnici s oranžovým pruhem. Doufám, že ji všichni mají doma. Online hodiny Pondělí 11.1 Matematika hrou. Vyber zlomek, který bude vždy odpovídat celému číslu Celá čísla - procvičování. Český jazyk: Vybrané slovotvorné typy. Videokonference dle rozvrhu v MS Teams. Anglický jazyk: Food and drinks zadáni v MS Teams. Německý jazyk: Meine Familie, zadání v MS Teams. Ruský jazyk: Nová písmena, čtení psaného textu. Zadání v MS Teams. Zeměpis: Regiony USA. Zadání v MS Teams. Dějepis

Matematik.cz. Mgr. Jiří Tuza. T: +420 734 678 176. E: jirituza@gmail.com Jičínská 543, Příbor. IČ: 7593264 Zopakujte si, jak se porovnávají desetinná čísla, zlomky a celá čísla (podívejte se na pracovní listy 4 a 25). Pak si vytiskněte (případně přepište) pracovní list 38 - Racionální čísla - porovnávání a vyřešte v něm všechny úlohy. Abyste si mohli příklady zkontrolovat, vložím řešení úloh večer na webové. 1.7 Zlomky, desetinná čísla a smíšená čísla; 2 Počítáme se zlomky. 2.1 Sčítání zlomků; 2.2 Odčítání zlomků; 2.3 Násobení zlomků; 2.4 Dělení zlomků; 3 Souhrnná cvičení. 4 Celá čísla. 4.1 Celá čísla a jejich znázornění; 4.2 Absolutní hodnota celého čísla; 4.3 Porovnávání celých číse Celá čísla - početní smyčky, početní řetězce Anotace Pracovní listy k procvičování početních operaci celých čísel. Žák přepisuje uvedená cvičení do sešitu a řeší je. Všechny pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění. Autor Mgr. Zdena Fojtíkov PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 22. - 26. 2. Třída: 7. B Český jazyk Út: TEST - pravopis, přídavná jména St: stupňování přídavných jmen - procvičování Čt: jmenné tvary přídavných jmen Pá: zájmena Matematika Po: Záporná racionální čísla - Zápis na Teams Út: Záporná racionální čísla - PS str. 42, 43 St: Záporná racionální čísla - dotazy.

Celá čísla - Příklady z matematik

Dnešní čísla, která jsme společně zapisovali do sešitu: Zápis z hodiny (151.92 kB) Úkoly: Práce ve školním sešitě. Tabulka římských čísel k tisku: Tabulka římské číslice - Tisk _____ St - není on-line hodina. Téma hodiny: Samostatná práce. Úkoly: celá strana 62 a na straně 22/ šedý sloupeče 2. RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Pojem racionální vznik v dávné minulosti ze slova RATIO = POMĚR. Jde o všechna čísla, která je možné zapsat jako podíl dvou celých čísel (pozor jen, že nulou dělit nelze). Patří sem: CELÁ ČÍSLA. Každé celé číslo (kladné i záporné) lze napsat jako zlomek, kde pod zlomkovou čárou je číslo. Materiál slouží k procvičování numerace do 20, uspořádáním čísel podle velikosti, porovnáváním čísel symboly větší, menší, doplňováním číselné řady, řešením tajenky, řešením slovních úkolů, sčítáním a odčítáním v oboru do 20, opravováním chybných . Odkaz ke stažení. Numerace do 10 Celá čísla - 7. ročník 7 Předpokládané znalosti: základní znalosti a dovednosti v oboru celých čísel Klíčové kompetence: Kompetence k řešení problému - (žák) samostatně řeší problémy, zvolí vhodný způsob řešení problematiky, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problému, případně najde Tabulka Shodná. Třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Třída běžn ; Vyhledávání, přiřazování a řazení násobků čísla 5. Příklady na procvičování. Pracovní listy z matematiky mohou sloužit jako pomůcka učitelům matematiky na základních opakování tématiky celých čísel formou hry Ročník: 7.

Umíme matiku - Zábavné procvičování matematiky onlin

počítání do 100 (zápis čísel) sčítání a odčítání do 20 (s přechodem desítky - s mikrofonem) čáry, body - 2 cvičení. úsečka - 2 cvičení. PRVOUKA. části těla (4 cvičení) naše tělo - postava a části těla. úraz a nemoc (3 cvičení) hygiena Slovní úlohy 1. třída. Slovní úlohy. Klasické procvičování slovních úloh. Obsahuje více než 1000 zadání, která jsou přehledně roztříděná do skupin. Úlohy jsou pestré a zajímavé - vystupují v nich mimo jiné jednorožci, draci, Pat a Mat, Harry Potter, Lichožrouti, Mimoni, U úloh je k dispozici i vysvětlení správného řešení Slovní úlohy Desetinná čísla - Procvičování online - Umíme matik . koubovajitka@seznam.cz číselné řády, desetinná čísla, 5. ročník, 5. třída. Řády desetinných čísel - 5. ročník. Iveta Lohniská. Загрузка.. Při dělení desetinného čísla 10 se desetinná čárka posune o 1 místa doleva Dělení beze zbytku. 1. Dělení celého čísla celým číslem. V nižších ročnících se celé číslo dělilo celým číslem a výsledek byl: beze zbytku: 105 : 5 = 21 nebo se zbytkem: 115 : 4 = 28 (zb. 3) U příkladů se zbytkem můžeme pokračovat v dělení a výsledkem je desetinné číslo. Pokračovat v dělení znamená.

Matematika - Materiály pro výuku - Třída 7

Pracovní list - celá, racionální čísla.doc (23 kB) Násobení,dělení celých čísel, posloupnost početních výkonů celá čísla2 .doc (22,5 kB) celá čísla.doc (27 kB Domů Český jazyk Čtení Psaní 1. třída Matematika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Zvídálek Různé pro učitele a žáky Moje třída. Časopis. matematika 7.třída - pracovní listy Dokumenty. m6_01_priprava celá čísla.pdf. m6_02_priprava desetinná čísla.pdf. m6_03_priprava sčítání a odčítání desetinných čísel.pdf. m6_04_priprava geometrie.pdf m6_08_priprava dělení desetinných čísel.pdf. m7_06_priprava sčítání a odčítání zlomků.pdf. m7_07 Mocniny - Procvičování online - Umíme matik. 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída. Mocniny a odmocniny Násobení vícecifern Mocniny jsou zkráceným zápisem opakujícího se násobení. Příklady: 3^2 = 3\cdot 3 = 9; 2^3 = 2\cdot 2 \cdot 2= 8; 5^4 = 5\cdot 5\cdot 5\cdot 5 = 625; Při umocňování záporných čísel je výsledek. MAT ústně splníme str. 37. učebnice celá strana. MAT/PS str. 25/1,2,3, D.Ú. MAT/PS 25/5,6 ; Naučit se pamětně násobkovou řadu čísla 7. Úterý JČ 2h mluvnice + čtení/psaní (2h on-line), MAT 1h. Ústně zopakujeme slovní druhy, rod, číslo, pád u podstatných jmen a osobu, číslo, čas u sloves. JČ/PS 18/2,3,

5

Vyhledávání lichých čísel dle jednoduché definice - Liché číslo je takové celé číslo, které není dělitelné dvěma, tedy 1, 3, 5, 7, 9 atd. Takže všechna čísla, která končí číslicí 1, 3, 5, 7 nebo 9, jsou lichá (zapamatovat). Počítání po stovkách do tisíce, pojem číslo, číslice (cifra Celá čísla - 7. ročník 7 Předpokládané znalosti: základní znalosti a dovednosti v oboru celých čísel Klíčové kompetence: Kompetence k řešení problému - (žák) samostatně řeší problémy, zvolí vhodný způsob řešení problematiky, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problému, případně najde

Rozdělení čísla na dvě (nebo více) části v daném poměru . Vezmeme si číslo 20. Máme ho rozdělit na dvě části v poměru 3: 7. Dvě části, které hledáme, jsou x a y, přičemž platí, že x bude k y jako 3 ku 7 a současně x + y = 2 Celá čísla. Smíšená čísla 2 a složené zlomky. Smíšená čísla 2 a složené zlomky Přípravná třída; Knihovna a kancelář PROCVIČOVÁNÍ JÍDELNÍČEK KE STAŽENÍ. Celá čísla. 28,- CZK Detail Začít. Celek a jeho část. Matematika / ZŠ2 7. ročník. 1 3 Zlomky. 28,- CZK Detail Začít. Číselné a logické řady Dělení (1-10) - souhrnná cvičení. Matematika / ZŠ1 3. ročník. 1 3 Aritmetika. 28,- CZK Detail Začít. Dělení 10. Matematika / ZŠ1 2. ročník. 1. všechna celá čísla jsou dělitelná 1 2 je-li na místě jednotek sudé číslo - 128, 1002 3 je-li ciferný součet dělitelný 3 - 228 (2+2+8=12, 1+2=3) 4 je-li poslední dvojčíslí dělitelné 4 - 612,1008 5 je-li na místě jednotek 5 nebo 0 - 35, 10540 6 je-li číslo dělitelné 2 a 3 - 924, 29250 7 Pracovní činnosti 7.třída (skupina p.uč. Weinerta) 1) Foto hotového výrobku (z týdne 25.1.-2 9.1.2021) pošlete na adresu weinerti@skolazh.cz. Týká se pouze těch, kteří úkol dosud nesplnili. Odkaz zde: PcČ 7.třída DÚ (25.1.-29.1.2021) Hotový výrobek odevzdejte ve škole (až nastane řádná výuka

Slovesný čas - Slovesný čas - procvičování online, testy, rozsáhlá sbírka příkladů Racionální čísla - násobení a dělení zlomků 15.2.2021 V 7. třída Racionální čísla 5.2.2021 V 7. třída This entry was posted in 7. třída , Matematika by Michal Gajič 5.11.2020 - Splněný úkol mi pošli do 10.11.2020 na e-mailovou adresu: opavska.michaela@zsmsvrbovec.cz. Úkol do výtvarné výchovy: OV: 21.5. 2021 - Reklama a její vliv, projděte si prezentaci Reklama. 14.5. 2021 - Masmédia, pracovní list Masová kultura, pracovní list, řešení pošlete do 21.5. 2021 na email bednarova.pavla@zsmsvrbovec.c Určete počet žáků, kteří měli jednotku z matematiky, pokud třída měla průměr z matematiky 1,4 Řešení: Ve třídě malo 18 žáků jednotku a 12 dvojku. 3 Kruh, kružnice - obvod, obsah, slovní úlohy (Mgr. Vladimír Hradecký) Válec - objem, povrch, slovní úlohy (Mgr. Vladimír Hradecký) Třída běžn 7. Radiop řijíma č.

PŘÍKLADY K PROCVIČENÍ - Matematik

 1. 1.2. Výsledky prověrky (celá čísla- sčítání a odčítání): 1) 0x, 2) 3x, 3) 11x, 4) 7x, 5) 0x. Ve škole proběhla matem.soutěž Pythagoriáda, která nedopadla nejlépe. Prosím podepište ji (žáci ji obdrží v pondělí 3.2.) Pokračujeme látkou: racionální čísla (tj.záporná deset.čísla a záporné zlomky)
 2. 7. třída. Zde naleznete týdenní úkoly zadávané vždy v úterý, a materiály k probrané látce . STÁHNOUT KREDITOVÝ SYSTÉM FRANCOUZŠTINA. STÁHNOUT VÝBĚR FRANCOUZSKÉ LITERATURY
 3. Matematika v 7 r . Celá čísla napravují přirozená čísla o uzavřenost operace rozdílu (odčítání). To znamená, že celá čísla jsou uzavřená na operaci sčítání, násobení a odčítání, stále ovšem nejsou uzavřená a operaci dělení (mohli bychom využít stejný protipříklad, jako v předchozích odstavcích
 4. Při násobení čísel počítáme stejně, jako by desetinná čárka neexistovala (tedy stejně jako se násobí celá čísla). Desetinnou čárku zapisujeme až ve výsledku. Počet desetinných míst ve výsledku je stejný, jako celkový počet desetinných míst u násobených čísel a počítá se odzadu
 5. MM - procvičování; alfbook.cz - 5. ročník - MA - Desetinná čísla - Desetinná čísla 5; ČESKÝ JAZYK: U 54 - celá stránka - Rozšiřující učivo - Druhy číslovek; U 55 - celá stránka - Slovesa - Inzerát, dopis, e-mail, sms; PS 54-55 - celá stránka; Procvičujeme češtinu 2. dí

7.1. Výuka online: 11.00 celá třída! Shrnutí on-line hodiny: Procvičování porovnávání des. čísel - on-line cvičení (www.onlinecviceni.cz) - Matematika -6 třída - des. čísla - porovnávání, PS str 79/9, 11, 13. Do školního sešitu vypracuj: PS str. 79/10 a 79/14. Výsledky si zkontroluj na str. 201 - 202. 6.1. NA ÚVOD. Složené zlomky (3h) Opakování zlomků (2h) Celá čísla (11h) Celé číslo, porovnávání celých čísel (2h pracujte samostatně, kontrolní pracovní list slouží k ověření vašich znalost 2020-09-08 UČIVO - zlomky (složené zlomky, desetinné zlomky) 2020-09-07 UČIVO - zlomky (rozšiřování, krácení, sčítání. Celá čísla, zlomky racionální čísla - opakování opakování 7. třída obvod a obsah trojúhelníku, rovnoběžníku, lichoběžníku. Hranol a výpočet povrchu a objemu, příprava na úvodní písemnou práci. Pythagorova věta v rovině, procvičování. Týden 7. 12. - 11 Násobení zlomku celým čísel pak jednoduše převedete na násobení dvou zlomků tak, že celé číslo c zapíšete jako c/1: $$\frac{3}{7}\cdot5=\frac37\cdot\frac51=\frac{3\cdot5}{7\cdot1}=\frac{15}{7}$$ Jak je vidět, pokud zlomek násobíte celým číslem, pak stačí tímto číslem vynásobit čitatele zlomku Diktát - souhrnný diktát 7. třída (1) - řešení. Šestým místem vstoupila Kateřina Neumannová do nového ročníku Světového poháru v běhu na lyžích. Světová špička jí ve švédské Kiruně neutekla, při neúspěchu ostatních reprezentantů zůstala pilířem českého týmu

Matematika 6. třída Vítám vás na stránce matematika 6. třídy. Školní rok 2016/2017 jsme zahájili opakováním počítání s přirozenými čísly. Porovnávali jsme čísla podle velikosti, zakreslovali jsme je na číselné ose Celá čísla Cela_cisla.pps (1,3 MB) Cela_cisla_scitani-odcitani.pps (1053696) Cela_cisla_-_nasobeni. Orientační plán přípravy na přijímací zkoušky: data, dělitelnost, procenta, poměr, úměrnosti do 15.10 Cvičení: Slovní úlohy na slevy, marže a provizi Cvičení: Slovní úlohy na racionální čísla Matematika · 7. třída · Procenta · Slovní úlohy na procent Racionální čísla. Popis a vlastnosti racionálních čísel Porovnávání racionálních čísel. Nebo si vyzkoušejte procvičování celých čísel CELÁ ČÍSLA; 11.2.2021 RACIONÁLNÍ ČÍSLA nadpis nepiš, jen datum. Kontrola cvičení - 5A/str. 76, kontrola 6/str. 76. Kdo neměl problém a všemu rozuměl, řeší samostatně 5B/str. 7 Slovní úlohy - 7. třída - Umíme matik. Slovní úlohy - 7. třída. Klasické procvičování slovních úloh. Obsahuje více než 1000 zadání, která jsou přehledně roztříděná do skupin. Úlohy jsou pestré a zajímavé - vystupují v nich mimo jiné jednorožci, draci, Pat a Mat, Harry Potter, Lichožrouti, Mimoni, uty Čísla. Seznámení s čísly v desítkové soustavě a číselnými řády (jednotky, desítky, stovky)

7. třída M - zápisy a procvičování - Naše webovk

celá číslA záporná celá čísla kladná celá čísla Na vodorovné číselné ose znázorňujeme kladná celá čísla vpravo od nuly. Záporná celá čísla znázorňujeme vlevo od nuly. Nula je celé číslo, které není ani kladné ani záporné. 1 4 7 5 1 9 700 147 519 700 Čti: sto čtyřicet sedm milion ČÍSLOVKY. Číslovky jsou slova číselného významu, dělíme je na číslovky: určité (lze je vyjádřit číslicemi) neurčité (nevyjadřují přesný počet). druh. určité. neurčité. základní Mocniny s přirozeným mocnitelem, cvičení. 2.2 Rozhodni, zda-li je mocnina číslo kladné 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída Vítejte v modulu Matematik Název: Souhrnné opakování I. čtvrtletí pro 8. ročník dle ŠVP ZŠ Sever . označení: VY_32_INOVACE_S3M10 autor: Mgr.

VV - Explodovala mi hlava - Naše webovka

ZŠ Online testy z matematiky příklady cvičení úlohy spojovačk

 1. Uplatní se ve škole i při domácí mn8_22_priprava slovní úlohy lineární rovnice.pdf. mn8_23_priprava slovní úlohy pohyb.pdf. mn8_24_priprava slovní úlohy směsi.pdf. na1_8_01 celá čísla a zlomky.pdf. matematika 9.třída - výklad + příklady. matematika 8.třída - výklad + příklady. matematika 7.třída - výklad.
 2. Psaní: písanka str. 7. MA: děti četly čísla od 10 do 20 a říkaly kolik má číslo desítek a kolik jednotek, hledaly čísla např.hned před 14, hned za 18, číslo mezi 14 a 16 apod. Opisovaly příklady typu ze str. 53/3 s tím, že mezisoučet si musí napsat nad příklad. Příklady psaly do sešitu
 3. Matematika - procvičování 4. ročník J. Vlčková. docx IV/2 - 28 CČ Písemná práce z geometrie J. Vlčková. docx IV/2 - 33 CČ Liška a vrána I. třída L. Slatinská. doc IV/2 - 41 CČ Narozeniny I. třída L. Slatinská. doc IV/2 - 42 C
 4. Třída: 7.AB Předmět Český jazyk která cvičení nebo témata jsi procvičoval - po návratu předložíš učiteli!!! 2) Učebnice, pracovní sešit - zůstává stejné Témata k procvičení Algebra a aritmetika - pracovní sešit - celá čísla - str. 40 - 54 Geometrie - pracovní sešit - středová souměrnost.
 5. třída 7. třída 8. třída 9. třída. Střední škola. Nově můžete hlasovat o kvalitě vysvětlení. Rovnice. Kořeny této rovnice jsou 2 a -5. Speciální typy kvadratických rovnic: - Pokud je b=0 nazýváme rovnici ryze kvadratickou: ax^2+c=0 Online cvičení matematika, bohatá sbírka příkladů pro základní i střední školy
 6. Matematika 6 třída příklady pdf. Příklady k procvičování učiva matematiky 6. a 7. třídy ZŠ ZADÁNÍ 1 X. Převody jednotek 1. Doplňte tak, aby platila rovnost: a) 2 080mm = ⃝ dm e) 4,5 m = ⃝ dm b) 572 cm = ⃝ m f) 1,15 km = ⃝ cm c) 2,5 dm = ⃝ m g) 48,7 dm = ⃝ mm d) 2 032 m = ⃝ km h) 0,25 cm = ⃝ mm 2
 7. čísla - znát i slovem; dobrovolný úkol: opakování 1. lekce v PS, kdo odevzdá, opravím. čísla - několik cvičení. opakování na písemku. 1. - 5. 10. 1C: Numbers. zkoušení slovíček 1A, B; čísla 1 - 100 (diktát čísel) čísla - několik cvičení. 17. - 27. září. In the classroom - 1B. zkoušení slovíček 1A.

1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída. 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída. Střední škola. Počítání - 5. třída. Klasické cvičení na procvičení počítání všeho druhu - dostanete zadání příkladu a máte za úkol zapsat písemně odpověď (číslo). Nabízíme 4000 příkladů, od 1+1 až po Trojmístná čísla - rozvinutý zápis čísel, porovnávání. Geometrie - polopřímka, opačné polopřímky. anglický jazyk: videokonference v MS Teams, zadání v MS Teams (do středy 20.1.) lekce 13 Náš dům, předložka in. prvouka: Videokonference dle rozvrhu, zadání v MS Teams. Neživá příroda - voda. tělesná výchova Matematika - 1. třída . Příklady z matematiky pro 1. třídu. Najdi číslice mezi písmeny. Seřaď čísla 1-7. Spočítej puntíky na kostce. Napiš počet puntíků na kostce. Seřaď čísla 3-9. Doplň číselnou řadu 1-9. Seřaď 7 čísel 0-11. Pexeso celé hodiny 1-12 Cvičení z matematiky online - 1. třída 6. třída ZŠ . 7. třída ZŠ Máme pro vás nový obtížnější diktát na procvičení znalostí psaní velkých písmen. Dali jsme dohromady 15 jevů, které rozhodně nepatří mezi nejjednodušší. proto jsme si dali za cíl, že vám cestu k procvičování co nejvíce zpříjemníme. Pokračovat. Náročná velká písmena 6. UČIVO PRO SAMOSTUDIUM: 4. 5. 2020 - 7. 5. 2020; Předmět: Učivo: Úkoly a termíny: Český jazyk Podstatná jména - procvičování pádů, čísla, rodu Učebnice str.103 a104: Matematika Násobení dvojciferných a trojciferných čísel jednocifernýmů porovnávání úseček a střed úsečk

Procvičování na internet

Výpočet zlomku z určitého čísla (zlomek s čitatelem různým od 1) početníček str. 23,24 (celá) PS B str. 19/cv. 1 (nahoře) PS A str. 53 (celá) PŘÍRODOVĚDA . trávicí soustava (uč. + prac.sešit) VLASTIVĚDA. zkoušení online (Evropa a některá její města), ČR; POČÍTAČE. Tvorba prezentace ; Po 6. 4. - St 8. 4.